Tháng Sáu 21, 2021, 10:26:36 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 [2]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: QUỶ CỐC TAM QUYỂN CHÂN KINH *** 鬼谷三卷真經  (Đọc 7951 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:14:17 AM »

(tt)

◎持樞

 持樞謂春生夏長秋收冬藏天之正也不可干而逆之逆之者雖成必敗故人君亦有天樞生養成藏亦復不別干而逆之逆之雖盛必衰此天道人君之大綱也

◎中經

 中經謂振窮趁急施之能言厚德之人救物執窮者不忘恩也能言者儔善博惠施德者依道而救拘執者養使小人蓋士當世異時或當因免闐坑或當伐害能言或當破德為雄或當抑拘成罪或當戚戚自善或當敗敗自立故道貴制人不貴制於人也制人者握權制於人者失命是以見形為容象體為貌聞聲和音解仇鬬郄綴去卻語攝心守義本經記事者紀道數其變要在持樞中經
 見行為榮象體為貌者謂爻為生也可以影響形容象貌而得之也有守之人目不視非耳不聽邪言必詩書行不僻淫以道為形以德為容貌莊色溫不可象貌而得也如是隱情塞郄而去之
 聞聲和音謂聲氣不同則恩受不接故商角不二合徵羽不相配能為四聲主者其唯宮乎故音不和則不悲不是以聲散傷醜害者言必逆於耳也雖有美行盛譽不可比目合翼相須也此乃氣不合音不調者也
 解仇鬬郄謂解羸微之仇鬬郄者鬬強也強郄既鬬稱勝者高其功盛其勢弱者哀其負傷其卑行其名恥其宗故勝者鬨其功勢苟進而不知退弱者聞哀其負見其傷則強大力倍死而是也郄無極大禦無強大則皆可脅而并
 綴去者謂綴己之繫言使有餘思也故接貞信者稱其行厲其志言可為可復會之期喜以他人之庶引驗以結往明疑疑而去之
 卻語者察伺短也故言多必有數短之處識其短驗之動以忌諱示以時禁然後結以安其心收語蓋藏而卻之無見己之所不能於多方之人
 攝心者謂逢好學伎術者則為之稱遠方驗之道驚以奇怪人繫其心於己效之於人驗去亂其前吾歸誠於己遭淫色酒者為之術音樂動之以為必死生日少之憂喜以自所不見之事終可以觀漫瀾之命使有後會
 守義者謂守以人義探心在內以合也探心深得其主也從外制內事有繫曲而隨也故小人比人則左道而用之至能敗家奪國非賢智不能守家以義不能守國以道聖人所貴道微妙者誠以其可以轉危為安救亡使存也

◎讚

 鬼谷心法千萬年 入世出世法無邊 當下世紀法重現 流傳法界三重千
 唯心聖教仙佛寺 賢士依法修三卷 證悟一體見真性 天下太平在明天

◎混元尊天法旨作偈回向曰 :

 願以此功德 莊嚴自淨土 上報四重恩 下濟三途苦
依法修證者 悉發智聖心 盡此一報身 同生自淨土◎Trì Xu

 Trì xu vị xuân sanh  hạ trưởng thu thâu đông tàng, thiên chi chánh dã bất khả can nhi nghịch chi, nghịch chi giả tuy thành tất bại cố nhân quân diệc hữu thiên xu sanh  dưỡng thành tàng diệc phục bất biệt can nhi nghịch chi nghịch chi tuy thịnh tất suy thử thiên đạo nhân quân chi đại cương dã.

◎Trung Kinh

 Trung kinh vị chấn cùng sấn cấp thi chi năng ngôn hậu đức chi nhân cứu vật chấp cùng giả bất vong ân dã năng ngôn giả trù thiện bác huệ thi đức giả y đạo nhi cứu câu chấp giả dưỡng sử tiểu nhân cái sĩ đương thế dị thời hoặc đương nhân miễn điền khanh hoặc đương phạt hại năng ngôn hoặc đương phá đức vi hùng hoặc đương ức câu thành tội hoặc đương thích thích tự thiện hoặc đương bại bại tự lập cố đạo quí chế nhân bất quí chế ư  nhân dã chế nhân giả ác quyền chế ư  nhân giả thất mệnh thị dĩ kiến hình vi dung tượng thể vi mạo văn thanh hoà âm giải thù khuyết quăng chuế  khứ khước ngữ nhiếp tâm thủ nghĩa bổn kinh ký   sự giả kỷ    đạo số kỳ biến yếu    tại trì xu trung kinh .
 Kiến hành vi vinh tượng thể vi mạo giả vị hào vi sanh  dã khả dĩ ảnh hưởng hình dung tượng mạo nhi đắc chi dã hữu thủ chi nhân mục bất thị phi nhĩ bất thính tà ngôn tất thi thư hành bất tích dâm dĩ đạo vi hình dĩ đức vi dung mạo trang sắc ôn bất khả tượng mạo nhi đắc dã như thị ẩn tình tắc quăng nhi khứ chi.

 Văn thanh hoà âm vị thanh khí bất đồng tắc ân thụ bất tiếp cố thương giác  bất nhị hợp trưng vũ bất tương phối năng vi tứ thanh chủ giả kỳ duy cung hồ cố âm bất hoà tắc bất bi bất thị dĩ thanh tán thương xú hại giả ngôn tất nghịch ư  nhĩ dã tuy hữu mỹ hành thịnh dự bất khả tỷ  mục hợp dực tương tu dã thử nãi khí bất hợp âm bất điều giả dã .

 Giải thù  khuyết quăng vị giải luy vi chi thù khuyết quăng giả khuyết cường  dã  cường  quăng ký  khuyết xưng  thắng giả cao kỳ công thịnh kỳ thế nhược giả ai kỳ phụ thương kỳ ty hành kỳ danh sỉ kỳ tông cố thắng giả hống kỳ công thế cẩu tiến nhi bất tri thoái  nhược giả văn ai kỳ phụ kiến kỳ thương tắc cường    đại lực bội tử nhi thị dã  quăng vô cực đại ngữ vô cường    đại tắc giai khả hiệp  nhi tịnh .

 Chuế  khứ giả vị chuế  kỷ    chi hệ  ngôn sử hữu dư tư dã cố tiếp trinh tín giả xưng  kỳ hành lệ kỳ chí ngôn khả vi khả phục hội kỳ hỉ    dĩ tha nhân chi thứ dẫn nghiệm dĩ kết vãng minh nghi nghi nhi khứ chi.
 
 Khước ngữ giả sát tứ  đoản dã cố ngôn đa tất hữu số đoản chi xứ thức kỳ đoản nghiệm chi động dĩ kỵ huý thị dĩ thời cấm nhiên hậu kết dĩ an kỳ tâm thu ngữ cái tàng nhi khước chi vô kiến kỷ    chi sở bất năng ư  đa phương chi nhân.
 
 Nhiếp tâm giả vị phùng hảo học kỹ thuật giả tắc vi chi xưng  viễn phương nghiệm chi đạo kinh dĩ kỳ  quái nhân hệ  kỳ tâm ư  kỷ    hiệu chi ư  nhân nghiệm khứ loạn kỳ tiền ngô qui     thành ư  kỷ    tao dâm sắc tửu giả vi chi thuật âm lạc động chi dĩ vi tất tử sanh  nhật thiểu /thiếu chi ưu hỉ    dĩ tự sở bất kiến chi sự chung khả dĩ quán   mạn lan chi mệnh sử hữu hậu hội.
 
 Thủ nghĩa giả vị thủ dĩ nhân nghĩa tham  tâm tại nội dĩ hợp dã tham  tâm thâm đắc kỳ chủ dã tùng ngoại chế nội sự hữu hệ  khúc nhi tuỳ dã cố tiểu nhân tỷ  nhân tắc tả đạo nhi dụng chi chí năng bại gia đoạn quốc phi hiền trí bất năng thủ gia dĩ nghĩa bất năng thủ quốc dĩ đạo thánh nhân sở quí đạo vi diệu giả thành dĩ kỳ khả dĩ chuyển nguy vi an cứu vong sử tồn dã.

◎TÁN

Quỷ Cốc tâm pháp thiên vạn niên 
Nhập thế xuất thế pháp vô biên 
Đương hạ thế kỷ    pháp trọng hiện 
Lưu truyền pháp giới tam trọng thiên .

 Duy Tâm Thánh Giáo Tiên Phật  Tự hiền sĩ y pháp tu tam quyển chứng ngộ nhất thể kiến chân tính thiên hạ thái bình tại minh thiên .

◎Hỗn Nguyên Tôn Thiên pháp chỉ tác Kệ Hồi Hướng viết  :-

Nguyện dĩ thử công đức 
Trang nghiêm tự tịnh thổ 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ
Y pháp tu chứng giả 
Tất phát trí thánh tâm 
Tận thử nhất báo thân 
Đồng sanh  tự tịnh thổ  .


CHUNG

------------------------ 

HẾT

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:32:01 AM »

(tt)


NGUYÊN THỦY THIÊN TÔN THUYẾT
THẦN NÔNG NGŨ CỐC CHÂN KINH

***

元始天尊說神農五穀真經香 讚

易經心法妙難聞 百千萬劫今重現
我今勤習諸妙法 願此功德皆迴向
南無香雲蓋菩薩摩訶薩(三稱)
南無聖觀自在菩薩(三唱)

太上神農帝主五穀大道真經

稽首身清靜 心皈妙法門
虔誠恭敬禮 祥光照十方

淨心神咒

太上台星 應變無停 驅邪縛魅
保命護身 智慧明靜 心神安寧
三魂永久 魂無喪傾 急急如律令

淨口神咒

丹朱口神 吐穢除氛 舌神正倫
通命養神 羅千齒神 郤邪衛真
喉神虎賁 炁神引津 心神丹元
令我通真 思神鍊液 道氣長存
急急如律令

淨身神咒

靈寶天尊 安慰身形 弟子魂魄
五臟玄冥 青龍白虎 隊仗紛紜
朱雀玄武 侍衛身形 急急如律令

安土地神咒

元始安鎮 普告萬靈 嶽瀆真官
土地祇靈 左社右稷 不得妄驚
回向正道 內外澄清 各安方位
備守帝庭 太上有命 搜捕邪精
護法神王 保衛誦經 皈依大道
元亨利貞 急急如律令

淨天地神咒

天地自然 穢炁分散 洞中玄虛
晃朗太元 八方威神 使我自然
靈寶符命 普告九天 乾囉怛那
洞罡太玄 斬妖縛邪 殺鬼萬千
中山神咒 元始玉文 持誦一遍
卻病延年 按行五嶽 八海知聞
魔王束手 侍衛我軒 凶穢消蕩
道炁長存 急急如律令

祝香神咒

道由心學 心假香傳 香熱玉爐
心存帝前 真靈下盼 仙珮臨軒
今 臣 關告 經達九天

金光神咒

天地玄宗 萬氣本根 廣修萬劫
證吾神通 三界內外 惟道獨尊
體有金光 覆映吾身 視之不見
聽之不聞 包羅天地 養育群生
受持萬遍 身有光明 三界侍衛
五帝伺迎 萬神朝禮 役使雷霆
鬼妖喪膽 精怪亡形 內有霹靂
雷神隱鳴 洞慧交徹 五氣騰騰
金光速現 覆護真人 急急如

玉皇光降律令勅

Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết
Thần Nông Ngũ Cốc Chân Kinh


⊙Hương Tán

Hương phần bảo đỉnh ,
Khí đạt tiên thiên ,
Uy quang tuyền hách tiếp tường yên ,
Giáng  giám thử tâm kiền ,
Triển độc linh thiên
Ủng hộ trượng lôi tiên
Hương Lâm Thuyết Pháp Đại Thiên Tôn  ( tam xưng)


⊙Tịnh Đàn Tán


Thanh tịnh chi thuỷ ,
Nhật nguyệt hoa khai ,
Dương liễu chi đầu , sái trần ai ,
Nhất trích tịnh huyền đàn ,
Trừ uế trừ ương ,
Tiêu tai giáng  cát tường
 
Thanh Tuyền Long Biến Hoá Tịnh Trần Đại Thiên Tôn  ( tam xưng)Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan châu khẩu thần .
Thổ uế trừ phân .
Thiệt thần chánh luân .
Thông mệnh dưỡng thần .
La thiên xỉ thần .
Khước tà vệ chân .
Hầu thần hổ bí .
Khí thần dẫn tân .
Tâm thần đan nguyên .
Lệnh ngã thông chân .
Tư thần luyện dịch .
Đạo khí trường tồn .
Cấp cấp như luật lệnh .

Tịnh Thân Thần Chú

Linh Bảo Thiên Tôn .
An ủy thân hình .
Đệ tử hồn phách .
Ngũ tàng huyền minh .
Thanh Long Bạch Hổ .
Đội trượng phân vân .
Châu Tước Huyền Vũ .
Thị vệ ngã thân .
Cấp cấp như luật lệnh .

An Thổ Địa Thần Chú

Nguyên Thủy an trấn .
Phổ cáo vạn linh .
Nhạc độc chân quan .
Thổ địa kỳ linh .
Tả xã hữu tắc .
Bất đắc vọng kinh .
Hồi hướng chánh đạo .
Nội ngoại túc thanh .
Các an phương vị .
Bị thủ gia đình .
Thái thượng hữu mệnh .
Sưu bộ tà tinh .
Hộ pháp thần vương .
Bảo vệ tụng kinh .
Qui   y đại đạo .
Nguyên hanh lợi trinh .
Cấp cấp như luật lệnh .


Tịnh Thiên Địa Thần Chú


Thiên địa tự nhiên .
Uế khí phân tán .
Động trung huyền hư .
Hoảng  nang thái nguyên .
Bát phương uy thần .
Sử ngã tự nhiên .
Linh Bảo phù lệnh .
Phổ cáo cửu thiên .
Càn  la đáp na .
Động cương thái huyền .
Trảm yêu phược tà .
Độ nhân vạn thiên .
Trung sơn thần chú .
Nguyên Thủy ngọc văn .
Trì tụng nhất biến .
Khước bệnh diên  niên .
Án hành ngũ nhạc .
Bát hải tri văn .
Ma vương thúc thủ .
Thị vệ ngã hiên .
Hung uế tiêu tán .
Đạo khí trường tồn .
Cấp cấp như luật lệnh .

Tịnh Đàn Thần Chú

Thái Thượng thuyết pháp thời .
Kim chung  hưởng ngọc âm .
Bá uế tàng cửu địa .
Quần ma hộ khiên lâm .
Thiên hoa tán pháp vũ .
Pháp cổ chấn mê trầm  .
Chư thiên canh thiện tai .
Kim đồng vũ dao cầm .
Nguyện khuynh bát hà quang .
Chiếu y qui   y tâm .
Tao  pháp đại pháp cảo .
Dực thị ngũ vân thâm .
Cấp cấp như luật lệnh .

Chúc Hương Thần Chú

Đạo do tâm học .
Tâm giả tương  truyền  .
Hương nhiệt ngọc lô .
Tâm tồn đế tiền .
Chân linh hạ phán .
Tiên bái lâm hiên .
Lệnh thần quan cáo .
Kính đạt cửu thiên .
Sở kỳ sở nguyện .
Hàm tứ như ngôn .

Kim Quang Thần Chú

Thiên địa huyền tôn  .
Vạn khí bổn căn .
Quảng tu vạn kiếp .
Chứng ngô thần thông .
Tam giới nội ngoại .
Duy đạo độc tôn .
Thể hữu kim quang .
Phúc ánh ngô thân .
Thị chi bất kiến .
Thính chi bất văn .
Bao la thiên địa .
Dưỡng dục quần sinh .
Thụ trì vạn biến .
Thân hữu quang minh .
Tam giới thị vệ .
Ngũ đế tư nghênh .
Vạn thần triều lễ .
Dịch sử lôi đình .
Quỷ yêu táng đảm .
Tinh quái vong hình .
Nội hữu tích lịch .
Lôi thần ẩn danh .
Động tuệ giao triệt .
Ngũ khí đằng đằng .
Kim quang tốc hiện .
Phúc hộ chân nhân .
Cấp cấp như 

Ngọc Hoàng quang giáng luật lệnh sắc.


(ct)

(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:34:10 AM »

(tt)

玄帝祖師咒

 混元六天 傳法教主 修真悟道濟渡羣迷 普惠眾生 消除災瘴八十二化 三教祖師 大悲大願 救苦救難 三元都總管 九天遊奕使 左天罡 北極右員大將軍 鎮天助順 真武靈應 福德衍慶 仁慈正烈 協運真君 治世福神 玉虛師相。

玄天上帝降魔伏道天尊
真仙有感不可量 合部威靈降道場
一瞻一禮求豐稔 宣念誥文穀滿倉

開涵演奧天尊

志心頂禮 政掌九農 業開百穀 力扶根本 職守田疇 承平水土 而力佐天司執稼苗 功參元造 恩全民命 德贊天靈 開皇神農教主 五殼大道真仙 后叔明王 厲太山太子 社稷后土尊神 掌治田里 陰康土龍 田都平神 君治水土 勾龍太子 山川旺氣 五方助農使者 田歲分主掌 苗稼大神 田君田伯 田父田母 田子田孫 調勻陽雨大神 停風解毒明神 攝蝗鼠獸猴使者 田稼一切造化大神 降赴經筵 鑒茲善念 農主垂恩 救濟萬民 世資根本 旺靈田疇 仰望苗穀而清秀 稼穡希謀好結成 總賴田功施念澤 全干大造判豐盈 得農飽樂無饑苦 眾信禱神垂恩庇 惟願祝賴賜豐饒 田禾大熟 
太上元始天尊 說田祖 播官真經 爾時 玄皇至道 太上老君 與八大諸天上帝 十極真人 三光五星 在虛玄之中如常說法 四時觀察天下神仙 功過品秩 未度者度 未成者成 成是成時 會中有一真人 名曰赤松 長跪上言 臣伏見天下人民 耕種穀粟 菓食百種 每年豐熟之時 何神顯助 佈此豐昌 伏願 宣化老君 此天降下 此方播官土地 迎接而成 真人又言 此方播官耰土地 何皈酬謝恩勞 老君曰 宜會下界人民 於四時八節之日 六月六日 七月七日 沐浴澡性 茶湯酒菓 香燈信錢 命道於家 或在田社垣食廟林宮 看誦真經 或三遍 或七遍 皈奉供養 召請百穀祖主 神農炎帝 九地祖主 田母元君 九地聖主 后稷尊神 九天勾茫大神 九天祝融大神 九天幽冥神君 九天玄冥神君 禾祖主 柳大夫 麥祖主 查大夫 荳祖主 李大夫 粟祖主 桃大夫 蔴祖主 荊大夫 黍祖主 榆大夫 風雲雷雨 電雹神仙 田園播官土地 祖會真官 保境將運 主掌苗稼大神 當地祭拜明神 山川溪澗 地脉龍神 堅牢土地神君 六畜命皇神君 江澗興肥真宰 各各來集 赦過宥罪 堡庇疆界 不令虫蝗入境 青白不生 風調雨順 民安物阜 五穀成實 六畜興肥 絲蠶旺相 疫痢不侵 謀望遂意 百事亨通 作禮而退 信受奉行.


Huyền  Đế Tổ Sư chú


Hỗn Nguyên Lục Thiên 
Truyền pháp giáo chủ 
Tu chân ngộ đạo
Tế độ  quần mê 
Phổ huệ chúng sanh  
Tiêu trừ tai chướng
Bát thập nhị hoá 
Tam giáo tổ sư 
Đại bi đại nguyện 
Cứu khổ cứu nạn .
 
Tam Nguyên Đô Tổng Quản 
Cửu thiên du dịch sử 
Tả thiên cương bắc cực       
Hữu viên đại tướng quân 
Trấn thiên trợ thuận 
Chân vũ linh ứng 
Phước đức diễn khánh 
Nhân từ chánh liệt 
Hiệp vận chân quân 
Trị thế phước thần 
Ngọc hư sư tương .

Huyền Thiên Thượng Đế Giáng  Ma Phục Đạo Thiên Tôn


Chân tiên hữu cảm bất khả lượng 
Hợp bộ uy linh giáng  đạo tràng
Nhất chiêm nhất lễ cầu phong nhẫm 
Tuyên niệm cáo văn cốc mãn thương

Khai Hàm Diễn Áo Thiên Tôn

Chí Tâm Đỉnh Lễ

 
Chánh chưởng cửu nông 
Nghiệp khai bá cốc 
Lực phù căn bổn 
Chức  thủ điền trù  
Thừa bình thuỷ thổ 
Nhi lực tá thiên
Tư chấp giá miêu 
Công tham nguyên tạo 
Ân toàn dân mệnh 
Đức tán thiên linh
 
Khai Hoàng Thần Nông Giáo Chủ 
Ngũ Xác Đại Đạo Chân Tiên

 
Hậu Thúc Minh Vương Lệ Thái Sơn Thái Tử Xã Tắc Hậu Thổ Tôn Thần chưởng trị điền lý âm khang thổ long điền đô bình thần quân trị thuỷ thổ Câu Long Thái Tử sơn xuyên vượng khí ngũ phương trợ nông sử giả điền tuế phân chủ chưởng Miêu Giá Đại Thần Điền Quân Điền Bá Điền Phụ Điền Mẫu Điền Tử Điền Tôn Điều Quân Đương Vũ Đại Thần Đình Phong Giải Độc Minh Thần Nhiếp Hoàng Thử Thú Hầu Sử Giả Điền Giá Nhất Thiết Tạo Hoá Đại Thần giáng  phó kinh diên giám tư thiện niệm nông chủ thuỳ ân cứu tế vạn dân thế tư căn bổn vượng linh điền trù .

Ngưỡng vọng miêu cốc nhi thanh tú 
Giá sắc hy mưu hảo kết thành 
Tổng lại điền công thi niệm trạch 
Toàn can đại tạo phán phong doanh 
Đắc nông bão lạc vô cơ khổ 
Chúng tín đảo thần thuỳ ân tí .
 
Duy Nguyện

Chúc lại tứ phong nhiêu điền hoà đại thục .(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:36:12 AM »

(tt)


Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Điền Tổ Bá Quan Chân Kinh


 Nhĩ thời Huyền Hoàng Chí Đạo Thái Thượng Lão Quân dữ bát đại chư thiên Thượng Đế thập cực chân nhân tam quang ngũ tinh tại hư huyền chi trung như thường thuyết pháp tứ thời quán   sát thiên hạ thần tiên công quá phẩm trật vị độ  giả độ  vị thành giả thành thành thị thành thời. 

Hội trung hữu nhất chân nhân danh viết Xích Tùng Trường quị  thượng ngôn thần phục kiến thiên hạ nhân dân canh chủng   cốc túc quả  thực  bá chủng mỗi niên phong thục chi thời hà thần hiển trợ bố thử phong xương phục nguyện  tuyên hoá lão quân thử thiên giáng  hạ thử phương bá quan thổ địa nghênh tiếp nhi thành chân nhân hựu ngôn thử phương bá quan ưu thổ địa hà qui     thù tạ ân lao  lão quân viết nghi hội hạ giới nhân dân ư  tứ thời bát tiết chi nhật lục nguyệt lục nhật thất nguyệt thất nhật mộc dục tảo  tính trà thang tửu quả hương đăng tín tiền mệnh đạo ư  gia hoặc tại điền xã viên thực  miếu lâm cung khán tụng chân kinh hoặc tam biến hoặc thất biến qui     phụng cúng dường triệu thỉnh Bá Cốc Tổ Chủ  Thần Nông Viêm Đế Cửu Địa Tổ Chủ Điền Mẫu Nguyên Quân Cửu Địa Thánh Chủ Hậu Tắc Tôn Thần Cửu Thiên Câu Mang Đại Thần Cửu Thiên Chúc Dung Đại Thần Cửu Thiên U Minh Thần Quân Cửu Thiên Huyền Minh Thần Quân Hoà Tổ Chủ Liễu Đại Phù Mạch Tổ Chủ Tra Đại Phù Đậu Tổ Chủ Lý Đại Phù Túc Tổ Chủ Đào Đại Phù Ma Tổ Chủ Hình  Đại Phù Thử Tổ Chủ Du Đại Phù Phong Vân Lôi Vũ Điện Bạc  Thần Tiên Điền Viên Bá Quan Thổ Địa Tổ Hội Chân Quan Bảo Cảnh Tương Vận Chủ Chưởng Miêu Giá Đại Thần Đương Địa Tế Bái Minh Thần Sơn Xuyên Khê Giản Địa Mạch Long Thần Kiên Lao Thổ Địa Thần Quân Lục Súc Mệnh Hoàng Thần Quân giang giản hưng phì chân tể các các lai tập xá quá hựu tội bảo tý cương giới bất lệnh trùng hoàng nhập cảnh thanh bạch bất sanh  phong điều vũ thuận dân an vật phụ ngũ cốc thành thực lục súc hưng phì ti  tàm vượng tương dịch lỵ bất xâm mưu vọng toại ý bá sự hanh thông tác lễ nhi thoái  tín thụ phụng hành .

Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Điền Tổ Bá Quan Chân Kinh

Chung(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:38:10 AM »

(tt)

太上元始天尊 說消殄虫蝗寶經


爾時 元始天尊 在大羅大上 玉京山中 與諸天聖眾 宣妙法時 有太極真人 長跪端簡 上白天尊言 伏見天下人民 耕桑為本 養育身形 須藉田禾 近日以來 虫蝗競起 水旱不調 侵損苗稼 天下萬民 恓惶憂懼 男女悲哀 無處禱祈 人民恭詣名山 禱祭拜令 無所不應 虫蝗不滅 雨澤愆期 不知凶夫 積何罪孽 所求無應 伏願

聖慈 說所報應 
 
天尊言 吾見天下人民 每年豐熟之時 全無敬信 不荷三光 將諸米穀賤慢雞拖狗啖 拋散糞穢 非為使者並無愛惜 此方是乾像 觀見天下人民 不生敬信 致令水旱虫蝗 所見如斯 今得 真人 欣然謹遣 五帝大魔王 元命官屬 六甲將軍 五嶽四瀆 雷公雷母 風伯雨師 二十四炁神君 名山洞主 八大龍神 五穀真靈 臨於下界 收攝虫蝗使者 風調雨順 天下萬民 改惡從善 宜於宮觀 仙境壇下 洞府之中 建立道場真像 或一日 或二日 乃至七日 齋心精察 燒香行道 念誦此經 修齋設醮 上告乾像 星宿尊帝 作大福力 乃得虫蝗消殄 風調雨順 五穀秀 盛倉庫盈滿 國土清平 人民安樂 衣食自然 於是 天尊而說偈曰.

人生不積善 災禍所來侵 耕種不專勤 虫蝗水旱臨 水臼冥難可測 恍惚不知尋人生若敬奉 萬禍不來侵 眾生若慈孝 天然福果因 如斯敬大道 歲歲保豐盈 天尊說經已畢 及諸大眾 太極真人 一切聖眾 稽首歡喜踊躍 作禮而退 信受奉行

太上元始天 尊 說消殄虫蝗妙經Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Tiêu Điển  Trùng Hoàng Bảo Kinh


Nhĩ thời Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Đại La Đại Thượng Ngọc kinh sơn trung dữ chư thiên thánh chúng tuyên diệu pháp thời hữu Thái Cực Chân Nhân trường quị đoan giản thượng bạch thiên tôn ngôn :-

 “Phục kiến thiên hạ nhân dân canh tang vi bổn dưỡng dục thân hình tu tịch điền hoà cận nhật dĩ lai trùng hoàng cạnh khởi thuỷ hạn bất điều xâm tổn miêu giá thiên hạ vạn dân Tây  Hoàng ưu cụ nam nữ bi ai vô xứ đảo kỳ nhân dân cung nghệ danh sơn đảo tế bái lệnh vô sở bất ứng trùng hoàng bất diệt vũ trạch khiên kỳ bất tri hung phù tích hà tội nghiệt sở cầu vô ứng .”

Phục Nguyện

Thánh Từ Thuyết Sở Báo Ứng
 
Thiên Tôn ngôn :- 

Ngô kiến thiên hạ nhân dân mỗi niên phong thục chi thời toàn vô kính tín bất hà tam quang tương chư mễ cốc tiện mạn kê đà  cẩu đạm phao tán phẩn  uế phi vi sử giả tịnh vô ái tích thử phương thị càn tượng quán   kiến thiên hạ nhân dân bất sanh  kính tín trí lệnh thuỷ hạn trùng hoàng sở kiến như tư kim đắc  chân nhân hân nhiên cẩn khiển Ngũ Đế Đại Ma Vương nguyên mệnh quan thuộc Lục Giáp Tương Quân Ngũ Nhạc Tứ Độc Lôi Công Lôi Mẫu Phong Bá Vũ Sư Nhị Thập Tứ Khí Thần Quân Danh Sơn Động Chủ Bát Đại Long Thần Ngũ Cốc Chân Linh lâm ư  hạ giới thu nhiếp trùng hoàng sử giả phong điều vũ thuận thiên hạ vạn dân cải ác tùng thiện nghi ư  cung quán    tiên cảnh đàn hạ động phủ chi trung kiến lập đạo tràng  chân tượng hoặc nhất nhật hoặc nhị nhật nãi chí thất nhật trai tâm tinh sát thiêu hương hành đạo niệm tụng thử kinh tu trai thiết tiêu thượng cáo càn tượng tinh tú tôn đế tác đại phước lực nãi đắc trùng hoàng tiêu điển  phong điều vũ thuận ngũ cốc tú thịnh thương khố doanh mãn quốc thổ thanh bình nhân dân an lạc y  thực  tự nhiên ư  thị  thiên tôn nhi thuyết kệ viết :-

Nhân sanh  bất tích thiện 
Tai hoạ sở lai xâm 
Canh chủng  bất chuyên cần 
Trùng hoàng thuỷ hạn lâm 
Thuỷ cữu nan khả trắc 
Hoảng hốt bất tri tầm
Nhân sanh  nhược kính phụng 
Vạn hoạ bất lai xâm 
Chúng sanh  nhược từ hiếu 
Thiên nhiên phước quả nhân 
Như tư kính đại đạo 
Tuế tuế bảo phong doanh

 
Thiên Tôn thuyết kinh dĩ tất cập chư đại chúng Thái Cực Chân Nhân nhất thiết thánh chúng khể thủ hoan hỉ  dũng dược tác lễ nhi thoái tín thụ phụng hành.

 
Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Tiêu Điển  Trùng Hoàng Diệu Kinh Chung

(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Tư 25, 2014, 08:41:05 AM »

(tt)


玉皇寶誥


太上彌羅無上天 妙有玄真境 渺渺紫金闕 太微玉清宮 無極無上聖 廓落發光明 寂寂浩無宗 玄範總十方 湛寂真常道 恢寞大神通 穹蒼真老 妙圓清淨 智慧辨才 至道至尊 三界師 混元祖 無為聖主 四生慈父 高天上聖 大慈仁者 十號圓滿 萬德周身 無量度人 ?生死苦 諸佛之師 眾聖之王 清淨自然 覺王如來 太上開天 執符御歷 舍真體道 金闕雲宮 九穹?御 萬道無為 通明大殿 昊天金闕

至尊玉皇大天尊 玄穹高上帝 

蓋聞 大道無形 善似光中之影 至誠有感 應如谷裏之聲 或入鄉貫今則看誦真經云週 專伸回向 伏望
神農帝主 永消無妄之災 萬聖垂慈 長錫平安之慶 災隨電掃 福逐雲臻凡有施為 咸集吉慶 志心稱念

五穀大道真仙 三元賜福天尊
福生無量天尊 延壽益算天尊
不可思議功德 鼓山存板

此草生來蓋世無 紫芝崖下用功夫
常桑曾說玄中妙 發表寒門是柴胡

看誦經文略知先聖根由

天地人三位聖人住在火雲洞修行成道當中一位頂生二角左邊一位披葉蓋肩腰圍虎豹之皮右邊一位身穿帝服中央一位乃伏羲皇帝謂 神農曰想吾輩為君和八卦定禮樂並無禍亂武王德業日盛御弟不可辭勞轉濟周功不負有德之業神農曰皇兄此言有理忙起身入後取了丹藥付與楊戩曰此丹三丸能救西岐眾生凡有疾者名傳染之疫楊戩叩頭在地拜謝出洞神農復呌楊戩分咐曰你且站住神農出洞府往紫芝崖來尋了一遍忽然拔一草遞與楊戩你將此草帶回人間可治療傳染之疾苦凡世間眾生遭此苦厄先取此草服之其疾自愈楊戩接草跪而啟曰比草何名留傳人間急濟寒疫懇乞明示神農道你聽我有偈為證.Ngọc Hoàng Bảo Cáo

Thái Thượng Di  La Vô Thượng Thiên 
Diệu hữu huyền chân cảnh 
Diểu  diểu  tử kim khuyết 
Thái vi ngọc thanh cung 
Vô cực vô thượng thánh 
Khuếch lạc phát quang minh 
Tịch tịch hạo vô tông 
Huyền phạm tổng thập phương 
Trạm tịch chân thường đạo 
Khôi mịch đại thần thông
 
Khung thương chân lão diệu viên thanh tịnh trí tuệ biện tài    chí đạo chí tôn tam giới sư hỗn nguyên tổ vô vi thánh chủ tứ sanh  từ phụ cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả thập hiệu   viên mãn vạn đức chu thân vô lượng độ  nhân thoát ọ sanh  tử khổ chư Phật  chi sư chúng thánh chi vương thanh tịnh tự nhiên giác  vương như lai thái thượng khai thiên chấp phù ngự lịch xá chân thể đạo kim khuyết vân cung cửu khung (?) ngự vạn đạo vô vi thông minh đại điện hạo thiên kim khuyết .

Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế 

Cái văn đại đạo vô hình thiện tự quang trung chi ảnh chí thành hữu cảm ứng như cốc lý chi thanh hoặc nhập hương quán kim tắc khán tụng chân kinh vân châu chuyên thân hồi hướng phục vọng

Thần Nông đế chủ vĩnh tiêu vô vọng chi tai  vạn thánh thuỳ từ trường tích bình an chi khánh tai tuỳ điện tảo phước trục vân trăn phàm hữu thi vi hàm tập cát khánh chí tâm xưng  niệm

Ngũ cốc đại đạo chân tiên 
Tam nguyên tứ phước thiên tôn
Phước sanh  vô lượng thiên tôn 
Diên  thọ ích toán thiên tôn

 Bất Khả Tư Nghị Công Đức  Cổ Sơn Tồn Bản

Thử thảo sanh  lai cái thế vô 
Tử chi nhai hạ dụng công phù
Thường tang tằng thuyết huyền trung diệu 
Phát biểu hàn môn thị sài hồ

Khán Tụng Kinh Văn Lược Tri Tiên Thánh Căn Do

Thiên địa nhân tam vị thánh nhân trụ tại hoả vân động tu hành thành đạo đương trung nhất vị đỉnh sanh  nhị giác  tả biên nhất vị phi diệp cái kiên yêu vi hổ báo chi bì hữu biên nhất vị thân xuyên đế phục trung ương nhất vị nãi Phục Hi  Hoàng Đế vị Thần Nông viết tưởng ngô bối vi quân hoà bát quái định lễ lạc tịnh vô hoạ loạn vũ vương đức nghiệp nhật thịnh ngự đệ bất khả từ lao chuyển tế chu công bất phụ hữu đức chi nghiệp thần nông viết hoàng huynh thử ngôn hữu lý mang khởi thân nhập hậu thủ liễu đan dược phó dữ dương tiển viết thử đan tam hoàn năng cứu tây kỳ chúng sanh  phàm hữu tật giả danh truyền nhiễm chi dịch dương tiển khấu đầu tại địa bái tạ xuất động thần nông phục đẩu dương tiển phân phó viết nễ thả trạm trụ thần nông xuất động phủ vãng tử chi nhai lai tầm liễu nhất biến hốt nhiên bạt nhất thảo đệ dữ dương tiển nễ tương thử thảo đái hồi nhân gian khả trị liệu truyền nhiễm chi tật khổ phàm thế gian chúng sanh  tao thử khổ ách tiên thủ thử thảo phục chi kỳ tật tự dũ dương tiển tiếp thảo quị  nhi khải viết tỷ  thảo hà danh lưu truyền nhân gian cấp tế hàn dịch khẩn khất minh thị Thần Nông đạo nễ thính ngã hữu kệ vi chứng. 

----------------------- 

HẾT

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, lethuytienac
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
Trang: 1 [2]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.375 seconds với 25 câu truy vấn.