Tháng Năm 07, 2021, 03:21:37 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: NGHI THỨC CÚNG THẦN Ở CÁC ĐÌNH THẦN MIỀN ĐÔNG NAM BỘ  (Đọc 4687 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Tư 16, 2008, 12:40:11 PM »

NGHI  CÚNG
LINH  THẦN
                       

NHƯỢC  THỦY
sưu  tập
1990NGHI  CÚNG  LINH  THẦN

1.- Bài  ban
2.- Ban  tề   
3.- Cụ sát tế vật
4.- Ế mao  huyết
5.- Chấp sự giả tựu vị    
6.-Nghệ quán tẩy sở   
7.- Quán tẩy
8.- Thế cân—Giai quì   
9.- Phần hương
10.- Niệm hương   
11.- Thượng hương
12.-Cúc cung bái(4 lạy) —Bình  thân
13.-Chấp sự giả các tư  kỳ vị
14.- Kích  thác
15.- Minh  chung   
16.- Khởi cổ   
17.- Nhạc sanh tựu vị   
18.- Nhạc sanh tấu
         nhạc   
19.- Nhạc  chỉ   
20.- Nhạc sanh thiểu  thối   

I.- BÔ  LÃO  TỰU  VỊ:-

1.- Nghệ quán tẩy sở            6.- Niệm  hương   
2.- Quán  tẩy               7.- Thượng  hương   
3.- Thế cân                              8.- Nghinh thần—Cúc cung bái (4 lạy)-Bình thân   
4.- Giai  quì               9. Thiểu  thối   
5.- Phần  hương      

II.- CHÁNH  BÁI  BỒI  BÁI  TỰU  VỊ:-

1.- Nghệ quán  tẩy  sở                           6.- Phần  hương   
2.- Quán  tẩy                              7.- Niệm  hương   
3.- Thế  cân                             8.- Thượng  hương   
4.- Nghệ hương  án  tiền          9.- Nghinh  thần—Cúc  cung  bái   (4  lạy )   
5.- Giai  quì                

III.-  SƠ  HIẾN   LỄ :-

1.- Nghệ  tửu  tôn  sở               7.- Điện  tửu   
2.- Giai  quì                  8.- Phân  hiến   
3.- Châm  tửu                  9.- Giai  quì   
4.- Nghệ  thần  vị  tiền               10.-  Tế  tửu   
5.- Tấn  tước                  11.- Nghinh  thần—Cúc cung bái (2 lạy )   
6.- Giai  quì      

IV.- NGHI  ĐỌC  CHÚC  VỊ:-

1.- Giai  quì                  4.- Cúc cung bái (4 lạy)—Bình thân   
2.- Đôc  chúc                  5.- Phục  vị   
3.- Phần  chúc      

V.-  Á   HIẾN   LỄ :-

1.- Nghệ  tửu  tôn  sở               7.- Điện   tửu   
2.- Giai  quì                  8.- Phân  hiến   
3.- Châm  tửu                  9.- Giai  quì   
4.- Nghệ  thần  vị  tiền               10.- Tế   tửu   
5.- Tấn  tước                  11.-Nghinh Thần—Cúc cung bái ( 2 lạy )   
6.- Giai  quì                  12.- Phục  vì   

VI.- CHUNG  HIẾN  LỄ :-

1.- Nghệ  tửu  tôn  sở               7.- Điện   tửu   
2.- Giai  quì                  8.- Phân  hiến   
3.- Châm  tửu                  9.- Giai  quì   
4.- Nghệ  thần  vị  tiền               10.- Tế   tửu   
5.- Tấn  tước                  11.-Nghinh Thần—Cúc cung bái ( 2 lạy )   
6.- Giai  quì                  12.- Phục  vì   

VII.- HIẾN  TRÀ :-

1.- Giai  quì                  10.- Nghinh thần—Cúc cung bái (4 lạy )   
2.- Điểm  trà                  11.- Nghệ  ẩm  phước  vị   
3.- Nghệ  thần  vị  tiền               12.- Phục  vì   
4.- Tấn  tước                  13.- Giai  quì   
5.- Giai  quì                  14.- Đồng  ẩm phước  thọ   
6.- Điện  trà                  15.- Tạ thần ân—Cúc cung bái (4 lạy)-Bình thân   
7.- Phân  hiến                  16.-Thiểu thối   
8.- Giai  quì                  17.- Lễ  thành   
9.- Tế  trà                  18.- Tràng  bãi  hầu   


NGUYỆN  CÚNG  LINH  THẦN
(đọc trong phần Niệm hương )

I.-MÕ—TRỐNG—CHIÊN :-
Tư  thời …………………………niên, (nhị)  ngoạt (vọng) nhựt, ( Mây  Đắng) thôn, (Phước Thạnh ) đình, tế LINH  THẦN chi  lệ.
Ngã bối  tánh  danh :-
1/- Đệ  nhứt :- (tên người đánh mõ )
2/- Đệ  nhị :-   (tên người đánh   trống )
3/- Đệ  tam :-  (tên người đánh  chiên)
Đắc  ủy  kích thác,  minh chung, khởi cổ chi  nhiệm. Ngưỡng bạch  LINH  THẦN, tuyên âm khởi động.
Văn chung hương chúng gia gia lạc
Thính cổ thôn dân hộ hộ  an.
Đình trung điện thượng, kính lễ tôn thần, phát hạ  oai  âm, tuyên dương thần  đức.

II.-  BÔ   LÃO :-
Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (Mây Đắng) thôn, (Phước Thạnh) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngã bối nhứt tâm phụng thỉnh, đương hương bổn xứ  ĐÌNH CHỦ LINH THẦN, quang lâm chứng chiếu, TÚC  YẾT  lễ  sự, kính thiết hương diên.

III.- CHÁNH   BÁI :-
Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (Mây Đắng) thôn, (Phước Thạnh) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngô thị ……………………………tánh danh, Đình trung Quý Tế  chấp sự trưởng, cẩn thỉnh LINH  THẦN, cung vọng lai lâm, TÚC  YẾT  lễ  chứng.
KỲ   NGUYỆN :-
LINH  THẦN  phước tứ hồng  ân, quảng  thi  đại  đức :-
Phước Thạnh  hương lân, phong điều võ thuận, vạn  ốc đường  hoàng, súc cầm bội  hoạch, hòa đậu  phong  thâu, an  cư  lạc  nghiệp. Chung niên hằng thịnh vượng, mãn tuế đắc bình  an.
Kỳ thạnh  vượng  nhơn  nhơn  hân  hỉ—An thân tâm  hộ  hộ  kiết tường
Cần kiệm tinh thần gia phú  quí—Nghĩa nhơn đạo đức ấp hưng long.
Dương thới  âm  siêu—Tâm  thành  bái  nguyện.NGHI   CÚNG   TỈNH  SANH

                                                                           
   
   
I.- BÔ  LÃO  TỰU  VỊ     II.-CHÁNH TẾ  BỒI  TẾ    TỰU VỊ:-              III.- TỂ  SANH  TỰU  VỊ:-
1.- Nghệ quán tẩy sở       1.- Nghệ quán tẩy sở                    1.- Nghệ quán tẩy sở   
2.- Quán  tẩy          2.- Quán  tẩy                                 2.- Quán  tẩy   
3.- Thế  cân           3.- Thế  cân                                  3.- Thế  cân    
4.-Giai quì                          4.- Giai  quì                                 4.- Giai  quì   
5.- Phần hương        5.- Phần  hương                                        5.- Phần  hương   
6.- Niệm  hương        6.- Niệm hương                                        6.- Niệm hương   
7.- Thượng  hương        7.- Thượng  hương               7.- Thượng  hương   
8.- Cúc cung bái (4lạy)Bình  thân     8.- Cúc cung bái  ( 4 lạy )          8.- Cúc cung bái  ( 4 lạy )   
9.- Thiểu  thối                         9.- Châm  tửu               9.-Phụng trư sanh tựu vị án tiền   
            10.- Cúc cung bái  ( 2 lạy )                   10.- Nghệ tỉnh sanh  sở   
            11.- Chúc cáo  từ                        11.- Tỉnh sanh   
            12.- Độc  chúc                            12.- Sát  sanh   
            13.- Phần  chúc                                  13.-Phụng trư sanh xuất du trù ngoại   
                                14.- Cúc cung bái (4 lạy )Bình  thân        14.-Tể sanh thiểu thối   
                                       15.- Thiểu  thối              15.- Phục  vì   
                                        16.- Giai  quì   
                                        17.- Châm  tửu   
                                        18.- Cúc cung bái ( 2 lạy )   
                                        19.- Điểm  trà   
                                        20.- Cúc cung bái ( 4 lạy ) Bình  thân   
                                        21.- Thiểu  thối   
                                        22.- Lễ  thành   

LỜI   NGUYỆN  LỄ  CÚNG   TỈNH  SANH
(đọc trong phần Niệm hương )

I. BÔ  LÃO :-
Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (….) thôn, (….) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngã bối nhựt tâm phụng thỉnh, đương hương bổn xứ  ĐÌNH CHỦ LINH THẦN,  lai đáo chứng tri, nghiêm quan minh sát, TỈNH  SANH  lễ chứng, giám thử đơn thành.

II.- CHÁNH  TẾ :-
Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (….) thôn, (….) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngô thị ……………………………tánh danh, Đình trung Quý Tế  chấp sự trưởng, cẩn thỉnh LINH  THẦN, cung vọng lai lâm, TỈNH SANH  lễ  chứng. Đình tiền bái thỉnh, lễ cáo phụng trần, phục vọng tôn thần, khúc thùy bảo hựu, hương chúng khương  an.

III.- TỂ  SANH :- (người mỗ súc vật )
Ngu mỗ ………………………tánh danh, tể sanh chi nhiệm. Kim thời cẩn dĩ lễ phẩm chi nghi, cáo bạch Đình trung Linh Thần chi  tứ. Nhứt thành thượng đạt, vạn tội băng tiêu. Kính tế Thần  ân,  hương chúng  bình  an.
NGHI  CÚNG  THẦN  NÔNG

I.- BÔ  LÃO  TỰU  VỊ            II.-CHÁNH TẾ  BỒI  TẾ
TỰU VỊ:-   
1.- Nghệ quán tẩy sở            1.- Nghệ quán tẩy sở   
2.- Quán  tẩy               2.- Quán  tẩy   
3.- Thế  cân               3.- Thế  cân    
4.-Giai quì               4.- Giai  quì   
5.- Phần hương               5.- Phần  hương   
6.- Niệm  hương               6.- Niệm hương   
7.- Thượng  hương            7.- Thượng  hương   
8.- Cúc cung bái (4lạy)
      Bình  thân               8.- Cúc cung bái  ( 4 lạy )   
9.- Thiểu  thối                          SƠ   HIẾN  LỄ
                                                                                           9.- Châm  tửu   
                     10.- Cúc cung bái  ( 2 lạy )   
                           CHÚC CÁO  TỪ   
                     11.- Độc  chúc   
                     12.- Phần  chúc   
                     13.- Cúc cung bái (4 lạy )
                                Bình  thân   
                             Á  HIẾN  LỄ   
                     14.- Châm  tửu   
                     15.- Cúc cung bái  (2 lạy )   
                            CHUNG  HIẾN  LỄ   
                     16.- Châm  tửu   
                     17.- Cúc cung bái  (2 lạy )   
                                  HIẾN   TRÀ   
                     18.- Điểm  trà   
                     19.- Cúc cung bái ( 4 lạy)
                              Bình  thân   
                     20.-   Tế chủ dĩ hạ giai xuất   
                                     Lễ   thành   LỜI  VÁI  CÚNG  THẦN  NÔNG

( CHÁNH   BÁI  đọc lúc Niêm hương )

Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (…) thôn, (…) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngô thị ……………………………tánh danh, Đình trung Quý Tế  chấp sự trưởng, sơ thỉnh, tái thỉnh, tam thỉnh  , ngưỡng vọng  quang lâm, hồng  ân chứng lễ.

KỲ   NGUYỆN :-

Linh   oai  quảng   đại,
Hậu đức cao thâm.
Tứ hồng  ân  nhơn  nhơn  bảo  phúc,
Gia đại đức  hương  ấp  khương  ninh.
Tam  nông  quí phong thâu,
Bát tiết thời ninh hoạt.
Cổ đức hoằng khai,
Kim nhơn kính ngưỡng.
Thùy từ gia phước  hộ,
Khể  thủ tạ cao  ân.NGHI  CÚNG  TIỀN  VÃNG  HẬU  VÃNG

I.- BÔ  LÃO  TỰU  VỊ            II.-CHÁNH TẾ  BỒI  TẾ
TỰU VỊ:-   
1.- Nghệ quán tẩy sở            1.- Nghệ quán tẩy sở   
2.- Quán  tẩy               2.- Quán  tẩy   
3.- Thế  cân               3.- Thế  cân    
4.-Giai quì               4.- Giai  quì   
5.- Phần hương               5.- Phần  hương   
6.- Niệm  hương               6.- Niệm hương   
7.- Thượng  hương            7.- Thượng  hương   
8.- Cúc cung bái (4lạy)
      Bình  thân               8.- Cúc cung bái  ( 4 lạy )   
9.- Thiểu  thối                             SƠ   HIẾN  LỄ
                                                                                           9.- Châm  tửu   
                     10.- Cúc cung bái  ( 2 lạy )   
                              CHÚC CÁO  TỪ   
                     11.- Độc  chúc   
                     12.- Phần  chúc   
                     13.- Cúc cung bái (4 lạy )
                                Bình  thân   
                                Á  HIẾN  LỄ   
                     14.- Châm  tửu   
                     15.- Cúc cung bái  (2 lạy )   
                               CHUNG  HIẾN  LỄ   
                     16.- Châm  tửu   
                     17.- Cúc cung bái  (2 lạy )   
                                  HIẾN   TRÀ   
                     18.- Điểm  trà   
                     19.- Cúc cung bái ( 4 lạy)
                             Bình  thân   
                     20.-   Tế chủ dĩ hạ giai xuất   
                                  Lễ   thành   


CHÚ   THÍCH

BÀI BAN:-   Chia 2 bên   SƠ HIẾN LỄ:-   Cúng lần đầu   TỂ SANH:-   Người mỗ heo   
BAN TỀ:-   Sắp hàng   Á HIẾN LỄ:-   Cúng lần kế   CHÁNH  TẾ:-Vị cúng chính   
CỦ   SÁT TẾ VẬT:-   Kiểm soát phẩm vật cúng   CHUNG HIẾN LỄ:-   Cúng lần chót   
BỒI       TẾ:-   Các vị phụ tá cúng kiếng   
Ế     MAO   HUYẾT:-   Chôn lông và huyết tươi   NGHỆ :-   Đi đến
SƠ,TÁI,TAM THỈNH:-   Thỉnh lần 1, 2, 3   
CHẤP  SỰ GIẢ TỰU VỊ:-   Người được phân công vào đứng ở vị trí   
HƯƠNG ÁN TIỀN:-    Trước bàn hương án   TỨ HỒNG ÂN:-   Ban cho ơn lớn   
NGHỆ QUÁN TẨY    SỞ   :-   Đến chỗ có chậu nước rửa   
TỬU TÔN SỞ :-   Chỗ để bình rượu   THÙY TỪ :-   Mến thương ban cho   
QUÁN TẨY:-   Rửa  ráy   CHÂM TỬU:-   Rót rượu   KHỂ  THỦ:-   Cúi đầu   
THẾ CÂN:-   Lau tay bằng khăn   TẤN  TƯỚC:-   Đưa rượu cho chủ lễ vái   
TÚC YẾT:-   Tập họp  đủ mặt vào đêm hôm trước   GIAI QUÌ:-   Đều quì xuống
ĐIỆN  TỬU:-   Đưa rượu vào điện thờ     BỘI HOẠCH:-   Thu hoạch gấp đôi   
PHẦN HƯƠNG:-   Đốt hương   PHÂN HIẾN:-   dâng rượu --PHONG THÂU:-Thâu hoạch dồi dào   
NIỆM HƯƠNG:-   Vái nguyện   TẾ  TỬU:-Mời rượu cúng--ẨM PHÚC:-Uống để hưởng phúc   
THƯỢNG HƯƠNG:-   Cắm hương   ĐIỂM TRÀ:-   Rót trà   --THỌ TỘ:-   Nhận sự tốt lành   
CÚC  CUNG BÁI:-   Thành khẩn lạy --ĐIỆN TRÀ:-Đưa trà  vào điện thờ   --TRÙ PHÒNG  :-Nhà bếp   
BÌNH THÂN:-   Đứng dậy  --TẾ TRÀ:-Mời trà cúng   --TẾ CHỦ:-   Người cúng chính   
CÁC    TƯ KỲ     VỊ:-Ai vào đúng chỗ mình        THẦN VỊ TIỀN:-   Trước bài vị Thần   
TIỀN VÃNG HẬU VÃNG:-    Những người đến  lập nghiệp  trước , sau   
KÍCH THÁC:-   Đánh mõ   ĐỒNG ẨM:-   Cùng uống   LAI LÂM:-   Đến nơi   
MINH CHUNG:-Đánh chuông--CHÚC CÁO  TỪ:-Trình lá sớ-- VẬT PHỤ:-Đồ vật nhiều sung túc   
KHỞI CỔ :-   Đánh trống   ĐỘC CHÚC:-   Đọc lá sớ--VĂN CHUNG :-Nghe chuông   
NHẠC SANH   :-Nhạc công   PHẦN CHÚC:-   Đốt lá sớ   THÍNH CỔ:-Nghe trống   
CHỈ:-   Ngừng   TRƯ SANH:-   Heo sống cúng     HƯƠNG DIÊN:-   Bửa tiệc thịnh soạn   
THIỂU THỐI   :-Thoái lui ra   TỈNH SANH SỞ:-   Nơi mỗ heo   
LỄ   THÀNH= LỄ    TẤT   Hoàn thành buổi lễ   TẾ  TIỀN  VÃNG  CẬP  HẬU  VÃNG  CHI  KỲ  NGUYỆN

( Đọc lúc Niệm hương )

1.- KỲ  LÃO :-

Kim  nhựt  lương thời, ……………………niên, (nhị) ngoạt  (vọng) nhựt, (…) thôn, (….) đình, tế  LINH  THẦN  chi lệ.
Ngã bối tâm thành phụng thỉnh:-
CHƯ  TIÊN  LINH
Lai  lâm  chứng  chiếu.II.- CHÁNH  BÁI :-

Tư  thời …………………………niên, (nhị)  ngoạt (vọng) nhựt, ( ….) thôn, (… ) đình, đáo  kỳ  yên lễ, tế  ĐÌNH  TRUNG  LINH  THẦN chi  lệ.
Ngô thị ………………………tánh danh, Đình trung Quý Tế Chấp sự trưởng, cập kỳ hương chúng, tâm thành bái thỉnh  TIỀN VÃNG HẬU VÃNG, cập TIÊN SƯ CHƯ TIÊN LINH lai lâm minh chứng, phù trì kim niên tế  LINH  THẦN chi lễ, vạn sự tổng câu toàn, đắc tùng tâm sở nguyện.
LỆ TẾ LINH THẦN  SỚ
(Sớ cúng Linh Thần hàng năm theo tục lệ)
   DUY
   PHỤC   DĨ
Minh minh thần toạ,  nhựt nhựt thuỳ hậu đức  ư   tường quang,
Vĩnh vĩnh hương cư,  quí quí nhạ thiên hương  ư   bửu   điện.
SỚ   VI :-
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hoà Quốc,  ….Tỉnh  ( Thành), …… Quận( Huyện) …………………………Xã, Đình trung Khánh Tiết  ban:-
* CỐ VẤN:-
* LỄ HỘI TRƯỞNG BAN:-
* KHÁNH TIẾT BAN CHÁNH TẾ:-
* BỒI TẾ   kiêm  TIỀN VÃNG  HẬU  VÃNG:-
* PHÓ  BAN:-                  * NGOẠI   VỤ:-
* PHÓ  BAN KIẾN THIẾT:-   
* ĐÔNG  HIẾN:-                  * TÂY  HIẾN:-
* TIỀN HIỀN:-         * HẬU HIỀN:-         * PHẨM  VỌNG:-
* XÃ UỶ BAN :-   ………………………CHỦ  TỊCH:-
* TẾ NHỨT:-            * TẾ  NHÌ:-            * TẾ  BA:-
* CHÁNH BIỆN KÝ:-               * PHÓ BIỆN KÝ :-
* LỄ TRẬT  TỰ TRƯỞNG BAN:-            * NHẠC TRƯỞNG BAN :-
* TIẾP HƯƠNG BAN:-
* TỨ VỊ TRUNG HƯỞNG :-
* THẦN NÔNG LỄ VỤ:-               * THỦ  KHỐ:-
* TỈNH SANH BAN:-
* HƯƠNG  CÔNG:-
   Hiệp nội hương viên chức, viễn cận cựu tân, nội ngoại khách giới, sĩ nông công thương binh, nam phụ lão ấu, đại tiểu đồng đẳng đẳng …
   CẨN   DĨ :-
   Diệp soạn cang lạp tư thạnh, thanh chước trà tu chi nghi,
   Túc nhựt phủ lịch quì tâm, hiến tế Linh Thần chi tiết.
   KÍNH  CHIÊU
   NGƯỠNG   CAN
CUNG                   THỈNH
-BỔN  CẢNH    ĐÔ  ĐẠI   THÀNH   HOÀNG    ĐẠI   VƯƠNG   TÔN   THẦN.
-Tả Chi  chinh                     Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Hữu  Dực  phục                  Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Đương niên đương cảnh                   Linh Hộ Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Tả Ban                  Liệt Vị Tôn Thần.
-Hữu Ban                Liệt Vị Tôn Thần.
-Đương niên                 Hành Khiển  Hành Binh Tôn Thần.
-Viêm Đế Thần Nông Xã Tắc       Vị Vương Tôn Thần.
-Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Lang Liệp    Đại Tướng Quân Tôn Thần.
-Thiên  Y  Thánh Mẫu  Y-A-NA  PÔNAGAR  tức  Chúa Ngọc Nương Nương Tôn Thần.
-Lưỡng Ban Lịnh Tử         CẬU  TÀI & CẬU  QUÍ           chi vị.
-Hiệp đồng              A-LẠP-BÁ Thần Tà Các Đấng       chi vị.
-Liệt Tổ              TIÊN  SƯ                 chi vị.
-Đương cảnh  THỔ  ĐỊA        Phước Đức Chánh Thần          chi vị.
-Bạch Mã            Thái Giám Thần Quan          chi vị.
-Ngũ phương             Ngũ Hành  Nương Nương          chi vị.
-Sơn  cư              Mãnh Hổ Đại Tướng Quân          chi tiền vị.
-Đông Trù tư mạng                   Táo Quân Táo Thần             chi vị.
-Hà Bá Thủy Quan                             liệt  chi vị.
- Tiền Hiền khai khẩn chi vị.             * Hậu Hiền khai  cơ chi vị.
- Ngũ phương ngũ thổ Long Thần             * Tiền hậu  địa chủ Tài Thần.
- Miên Đế Ngung Chúa Đãn Nương                   chi vị ……………
* CẬP  :-
-Bổn cảnh  anh linh  ANH  HÙNG  LIỆT  SĨ                  chi vị.
- Hữu  danh vô vị, hữu vị vô danh,                                      Thập phương chủng loại các đẳng cô hồn.
CUNG                  THỈNH
- Nhứt thiết đẳng  chư   OAI LINH THẦN,         Hậu thỉnh  vãng lai chư hiển phách chúng.
- Thượng   lâm  hâm  hưởng               Hạ đáo  thọ  xan.
PHỤC         VIẾT
Nguy nguy tại thượng—Trạc trạc nghiêm minh.
Chiêu chiêu chính khí—Hạo hạo cao minh.
Đãng đãng thần công mạc trắc—Dương dương đế đức vô cùng.
Nhứt hào trung hiếu, lự vị báo chi thâm ân—Nhị tự kỉnh thành, niệm vô vong chi đại đức.
Khúc thùy thần lực, hoạch mông từ nhãn dĩ diêu quan—Khắc hưởng đơn thành, đắc tại chuyên tâm chi hiện tế.
Đương niên quí tế—Lễ dụng phỉ nghi. Tôn đức chứng minh—Oai quang giám cách. Cảm chi tất thông—Kỳ chi tất ứng.
KỲ         NGUYỆN
Tỉ dĩ hương nhân ngũ chúng,              niên niên thịnh vượng phong doanh,
Bảo kỳ lão ấu thôn lân,                tuế tuế bình an khương thới.
Phương phương hoạch lợi         —Xứ xứ bội thâu.
Quốc gia thường thạnh thường an      —Xã tắc viết khương viết thọ.
Thế thế trùng quang thần đức      —Hương cơ vĩnh vĩnh vô cùng.
Sử gia gia tỉ xương tỉ xí         —Hộ nhân nhân viết nghĩa viết nhơn.
Vật phồn súc thạnh đa  an   —Hoành hoạ tai ương đốn tức.
Sanh sanh dũ cữu dũ trường         —Cá cá hưởng miên hồng chi phước.
Thời thời hưng hiển Đình Trung      —Cao đức miên miên ích chấn.
Đản thần hạ tình vô nhâm         —Kích thiết bình dinh chi chí.

CẨN         SỚ
*Tuế  thứ ……………………niên ………………ngoạt ……………………nhựt ,  lương  thời.

TẾ  CHÚNG  ĐẲNG  ĐỒNG …         …KHẤU  BÁI THƯỢNG  SỚ.


NHƯỢC  THỦY
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngọc Tú Lệ Phi, trungkyen, ngodao, 8N
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 16, 2008, 12:51:16 PM gửi bởi nhuocthuy » Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 16, 2008, 12:54:00 PM »

     MẪU LÁ SỚ CÚNG THẦN Ở CÁC ĐÌNH LÀNG
(dùng ở các Đình Thần miền Đông Nam bộ)伏以
明明神座、日日垂厚德於祥光、
永永卿居、季季惹天香於寶殿。
疏為:
越南社會主義共和國、…省城…郡縣 …社 亭中慶節班
故問:
禮會長班:
慶節班正祭:    培祭兼前往後往:
副班:     外務:     副建設班:
東獻:                  西獻:
前賢:     後賢:      品望:
社委班 主席:
祭壹:     祭貳:      祭巴三:       
正辯記:       副辯記:
禮秩序長班:      樂長班:
接香班:       四位中享:
神農禮務:       守庫:
省牲班:        卿工:
協內卿圓職、遠近舊新、內外客界、士農工商兵、男婦老幼、大小同等等。。。

謹以:饈饗剛臘資盛、清酌茶饈之儀、即日俯歷葵心、獻祭靈神之節。 敬昭。
仰干:
恭請
本境都大城皇大王尊神、左支征城皇大王尊神、右翼伏城皇大王尊神、
當年當境靈護城皇大王尊神、左班例位尊神、右班例位尊神、
當年行譴行兵尊神
炎帝神農社稷位王尊神、大乾國家南海狼獵大將君尊神、天醫聖母依阿娜、脯娜珈 即主玉娘娘尊神、兩班令子舅才舅貴之位、協同阿垃伯神邪各等之位例祖先師之位、
之位、當境土地福德正神之位、白馬太鑑臣官之位、五方五行娘娘之位、山居猛虍大將軍之前位東廚司命灶君灶神之位河霸水官例之位前賢開墾之位、
後賢開基之位、五方五土龍神、前後地主財神之位、綿帝隅主蜑娘之位。。。
及:本境英靈英雄烈士之位、有名無位、有位無名、十方種類各等孤魂。。。
 壹切等諸靈神、後請往來諸魄眾、上臨歆享、下到受餐。

復曰:
巍巍在上濯濯嚴靈、昭昭正氣浩浩高明。蕩蕩神功莫測、洋洋帝德無窮。
壹爻忠孝、慮未報之深恩。樲字敬誠念無忘之大德。曲垂神力獲蒙慈眼以遙觀、克享單誠、得在專心之現祭。當年貴祭、禮用菲儀。
尊德證明、威光鑒格。感之必通、祈之必應。
祈愿:
俾以卿人五眾、年年盛旺豊盈。保其老幼村鄰、歲歲平安康泰。方方獲利、處處倍取。
國家常盛常安、社稷曰康曰壽。世世重光神德、卿基永永無窮。
使家家俾昌俾熾、護人人曰義曰仁。物繁畜盛多安宏禍災殃頓息。
生生愈久愈長、箇箇享綿洪之福。
時時興顯亭中、高德綿綿益振。
旦臣下情無任、激切屏營之志。

謹疏。

歲次  年  月  日  良時

祭眾等同叩拜上疏。LỆ TẾ LINH THẦN  SỚ
(Sớ cúng Linh Thần hàng năm theo tục lệ)

   DUY
   PHỤC   DĨ
Minh minh thần toạ,  nhựt nhựt thuỳ hậu đức  ư   tường quang,
Vĩnh vĩnh hương cư,  quí quí nhạ thiên hương  ư   bửu   điện.

SỚ   VI :-
Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Hoà Quốc,  …Tỉnh (Thành) …Quận( Huyện) ………………Xã, Đình trung Khánh Tiết  ban:-

* CỐ VẤN:-
* LỄ HỘI TRƯỞNG BAN:-
* KHÁNH TIẾT BAN CHÁNH TẾ:-
* BỒI TẾ   kiêm  TIỀN VÃNG  HẬU  VÃNG:-
* PHÓ  BAN:-                  * NGOẠI   VỤ:-
* PHÓ  BAN KIẾN THIẾT:-   
* ĐÔNG  HIẾN:-                  * TÂY  HIẾN:-
* TIỀN HIỀN:-         * HẬU HIỀN:-      * PHẨM  VỌNG:-
* XÃ UỶ BAN :-   ………………………CHỦ  TỊCH:-
* TẾ NHỨT:-                               * TẾ  NHÌ:-            
                                        * TẾ  BA:-
* CHÁNH BIỆN KÝ:-               * PHÓ BIỆN KÝ :-
* LỄ TRẬT  TỰ TRƯỞNG BAN:-         * NHẠC TRƯỞNG BAN :-
* TIẾP HƯƠNG BAN:-
* TỨ VỊ TRUNG HƯỞNG :-
* THẦN NÔNG LỄ VỤ:-               * THỦ  KHỐ:-
* TỈNH SANH BAN:-
* HƯƠNG  CÔNG:-

   Hiệp nội hương viên chức, viễn cận cựu tân, nội ngoại khách giới, sĩ nông công thương binh, nam phụ lão ấu, đại tiểu đồng đẳng đẳng …
   CẨN   DĨ :-
   Diệp soạn cang lạp tư thạnh, thanh chước trà tu chi nghi,
   Túc nhựt phủ lịch quì tâm, hiến tế Linh Thần chi tiết.

   KÍNH  CHIÊU

   NGƯỠNG   CAN
CUNG                   THỈNH
-BỔN  CẢNH    ĐÔ  ĐẠI   THÀNH   HOÀNG    ĐẠI   VƯƠNG   TÔN   THẦN.
-Tả Chi  chinh                       Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Hữu  Dực  phục                  Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Đương niên đương cảnh                   Linh Hộ Thành Hoàng Đại Vương Tôn Thần.
-Tả Ban                  Liệt Vị Tôn Thần.
-Hữu Ban                Liệt Vị Tôn Thần.
-Đương niên            Hành Khiển  Hành Binh Tôn Thần.
-Viêm Đế Thần Nông Xã Tắc       Vị Vương Tôn Thần.
-Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Lang Liệp    Đại Tướng Quân Tôn Thần.
-Thiên  Y  Thánh Mẫu  Y-A-NA  PÔNAGAR  tức  Chúa Ngọc Nương Nương Tôn Thần.
-Lưỡng Ban Lịnh Tử         CẬU  TÀI & CẬU  QUÍ        chi vị.
-Hiệp đồng              A-LẠP-BÁ Thần Tà Các Đấng    chi vị.
-Liệt Tổ              TIÊN  SƯ                 chi vị.
-Đương cảnh  THỔ  ĐỊA        Phước Đức Chánh Thần       chi vị.
-Bạch Mã            Thái Giám Thần Quan          chi vị.
-Ngũ phương             Ngũ Hành  Nương Nương    chi vị.
-Sơn  cư              Mãnh Hổ Đại Tướng Quân       chi tiền vị.
-Đông Trù tư mạng                   Táo Quân Táo Thần       chi vị.
-Hà Bá Thủy Quan              liệt  chi vị.
- Tiền Hiền khai khẩn chi vị.       * Hậu Hiền khai  cơ chi vị.
- Ngũ phương ngũ thổ Long Thần    * Tiền hậu  địa chủ Tài Thần.
- Miên Đế Ngung Chúa Đãn Nương                   chi vị ……………
* CẬP  :-
-Bổn cảnh  anh linh  ANH  HÙNG  LIỆT  SĨ      chi vị.
- Hữu  danh vô vị, hữu vị vô danh,     Thập phương chủng loại các đẳng cô hồn.

CUNG                  THỈNH
- Nhứt thiết đẳng  chư   OAI LINH THẦN,         
Hậu thỉnh  vãng lai chư hiển phách chúng.
- Thượng   lâm  hâm  hưởng               Hạ đáo  thọ  xan.

PHỤC         VIẾT

Nguy nguy tại thượng—Trạc trạc nghiêm minh.
Chiêu chiêu chính khí—Hạo hạo cao minh.
Đãng đãng thần công mạc trắc—Dương dương đế đức vô cùng.
Nhứt hào trung hiếu, lự vị báo chi thâm ân—Nhị tự kỉnh thành, niệm vô vong chi đại đức.
Khúc thùy thần lực, hoạch mông từ nhãn dĩ diêu quan—Khắc hưởng đơn thành, đắc tại chuyên tâm chi hiện tế.
Đương niên quí tế—Lễ dụng phỉ nghi. Tôn đức chứng minh—Oai quang giám cách. Cảm chi tất thông—Kỳ chi tất ứng.

KỲ         NGUYỆN

Tỉ dĩ hương nhân ngũ chúng, niên niên thịnh vượng phong doanh,
Bảo kỳ lão ấu thôn lân, tuế tuế bình an khương thới.
Phương phương hoạch lợi         —Xứ xứ bội thâu.
Quốc gia thường thạnh thường an   —Xã tắc viết khương viết thọ.
Thế thế trùng quang thần đức      —Hương cơ vĩnh vĩnh vô cùng.
Sử gia gia tỉ xương tỉ xí         —Hộ nhân nhân viết nghĩa viết nhơn.
Vật phồn súc thạnh đa  an         —Hoành hoạ tai ương đốn tức.
Sanh sanh dũ cữu dũ trường      —Cá cá hưởng miên hồng chi phước.
Thời thời hưng hiển Đình Trung      —Cao đức miên miên ích chấn.
Đản thần hạ tình vô nhâm         —Kích thiết bình dinh chi chí.

CẨN         SỚ

*Tuế  thứ ……………………niên ………………………ngoạt ……………………nhựt ,  lương  thời.

TẾ  CHÚNG  ĐẲNG  ĐỒNG …         …KHẤU  BÁI THƯỢNG  SỚ.
                  
*NHƯỢC THỦY

            


         
  
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ngodao, 8N
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.392 seconds với 26 câu truy vấn.