Tháng Một 25, 2022, 03:30:04 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: ĐẢNH LỄ 500 VỊ LA-HÁN  (Đọc 4229 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Tám 22, 2010, 07:53:30 AM »

ĐẢNH LỄ  500 VỊ LA HÁN

***

(Sau khi tiến hành các nghi thức thông thường, bắt đầu đảnh lễ :- )

I.-Trăm thứ nhất của 500 La Hán :-

            1. Chí tâm đảnh lễ A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả,

           ( Sau đây mỗi vị mở đầu đều có "Chí tâm đảnh lễ" và "Tôn Giả" ở cuối : )

            2. A Nê Lâu,
            3. Hữu Hiền Vô Cấu,
            4. Tu Bạt Đà La,
            5. Ca Lưu Đà Di,
            6. Văn Thanh Đắc quả,
            7. Chiên Đàn Tạng Vương,
            8. Thí Tràng Vô Cấu,
            9. Kiều Phạm Bàn Đề,
            10. Nhân Xà Đắc Huệ,
            11. Ca Na Hành Na,
            12. Bà Tô Bàn Đậu,
            13. Pháp Giới Tứ Lạc,
            14. Ưu Lầu Tần Loa,
            15. Phật Đà Mật Đa,
            16. Na Đề Ca Diếp,
            17. Na La Diên Mục,
            18. Phật Đà Nan Đề,
            19. Mạt Điền Để Ca,
            20. Nan Đà Đa Hóa,
            21. Ưu Bà Cúc Đa,
            22. Tăng Ca Na Xá,
            23. Giáo Thuyết Thường Trụ,
            24. Thương Na Hòa Tu,
            25. Đạt Ma Ba La,
            26. Ca Na Ca Diếp,
            27. Định Quả Đắc Nghiệp,
            28. Trang Nghiêm Vô Ưu,
            29. Ức Thị Nhân Duyên,
            30. Ca Na Đề Bà,
            31. Phá Tà Thần Thông,
            32. Kiên Trì Tam Tự,
            33. A Niểu Lâu Đà,
            34. Cưu Ma La Đa,
            35. Độc Long Quy Y,
            36. Đồng Thanh Khể Thủ,
            37. Tì La Thị Tử,
            38. Phật Tô Mật Đa,
            39. Xà Đề Thư Na,
            40. Tăng Như Da Xá,
            41. Từ Mẫn Thế Gian,
            42. Hiến Hoa Đề Ký,
            43. Nhãn Quang Định Lực,
            44. Dà Da Xá Na,
            45. Sa Để Bí Sô,
            46. Bà Xà Đề Bà,
            47. Giải Không Vô Cấu,
            48. Phục Đà Mật Đa,
            49. Phú Na Dạ Xa,
            50. Ca Da Thiên Nhãn,
            51. Bất Trước Thế Gian,
            52. Giải Không Đệ Nhứt,
            53. La Độ Vô Tận,
            54. Kim Cang Phá Ma,
            55. Nguyện Hộ Thế Gian,
            56. Vô Ưu Thiền Định,
            57. Vô Tác Huệ Thiện,
            58. Thập Kiếp Huệ Thiện,
            59. Chiên Đàn Đắc Hương,
            60. Kim Sơn Giác Ý,
            61. Vô Nghiệp Tố Tịnh,
            62. Ma Ha Sát Lợi,
            63. Vô lượng Bổn Hạnh,
            64. Nhứt Niệm Giải Không,
            65. Quán Thân Vô Thường,
            66. Thiên Kiếp Bi Nguyện,
            67. Cù La Na Xá,
            68. Giải Không Định Không,
            69. Thành Tựu Nhân Duyên,
            70. Kiên Thông Tinh Tấn,
            71. Tát Đà Ba Luân,
            72. Càng Đà Ha Lợi,
            73. Giải Không Tự Tại,
            74. Ma Ha Chú Na,
            75. Kiến Nhơn Phi Đằng,
            76. Bất Không Bất Hữu,
            77. Châu Lợi Bàn Đặc,
            78. Cù Sa Tỳ Kheo,
            79. Sư Tử Tỳ Kheo,
            80. Tu Hành Bất Trước,
            81. Tất Lăng Già Sai,
            82. Ma Lợi Bất Động,
            83. Tam Muội Cam Lộ,
            84. Giải Không Vô Danh,
            85. Thất Phật Nan Đề,
            86. Kim Cang Tinh Tấn,
            87. Phương Tiện Pháp Tạng,
            88. Quán Hành Luân Nguyệt,
            89. A Na Phần Đề.
            90. Phất Trần Tam MuộI,
            91. Ma Ha Cụ Di,
            92. Bích Chi Chuyển Trí,
            93. Sơn Đảnh Long Chúng,
            94. La Võng Tư Duy,
            95. Kiếp Tân Phú Tạng,
            96. Thần Thông Ức Đán,
            97. Cụ Thọ Câu Đề,
            98.    Pháp Vương Bồ Đề,
            99.   Pháp Tạng Vĩnh Kiếp,
            100. Thiện Vãng.

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nguyenthuy, chonhoadong, dailuc, tadamina, mavuong, anhlam, Yahoo, Duy Thuc
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tám 22, 2010, 07:55:04 AM »

(tiếp theo)

            II.- Trăm Vị Thứ Hai của 500 La Hán :-

            101.  Chí tâm đảnh lễ Trừ Ưu Tôn Giả,

           (  Sau đây mỗi vị mở đầu đều có "Chí tâm đảnh lễ" và "Tôn Giả" ở cuối :   )

            102.  Đại Nhẫn,
            103.  Vô Biên Tự Tại,
            104.  Diệu Cù Nghiêm Độ,
            105.  Kim Cát,
            106.  Lôi Đức,
            107.  Lôi Âm,
            108.  Hương Tượng,
            109.  Mã Đầu,
            110. Minh Thủ,
            111.  Kim Thủ,
            112.  Kính Thủ,
            113.  Chúng Thủ,
            114.  Biện Đức,
            115.  Bình Đề,
            116.  Ngộ Đạt,
            117.  Pháp Tăng,
            118.  Ly Cấu,
            119.  Cảnh giới,
            120.  Mã Thắng,
            121.  Thiên Vương,
            122.  Vô Thắng,
            123.  Nguyệt Tịnh,
            124.  Bất Động,
            125.  Hưu Tức,
            126.  Điều Đạt,
            127.  Phổ Quang,
            128.  Trí Tích,
            129.  Bảo Tràng,
            130.  Thiện Huệ,
            131.  Thiện Nhãn,
            132.  Bảo Dũng,
            133.  Bảo Kiến,
            134.  Huệ Tích,
            135.  Huệ Trì,
            136.  Bảo Thắng,
            137.  Đạo Tiên,
            138.  Đế Võng,
            139.  Minh Võng,
            140.  Bảo Quang,
            141.  Thiện Điều,
            142.  Phấn Tấn,
            143.  Tu Đạo,
            144.  Đại Tướng,
            145.  Tôn Vãng,
            146.  Trì Thế,
            147.  Quang Âm,
            148.  Quyền Giáo,
            149.  Thiện Tư,
            150.  Pháp Nhãn,
            151.  Phạm Thắng,
            152.  Quang Diệu,
            153.  Trực Ý,
            154.  Ma Đế,
            155.  Huệ Khoan,
            156.  Vô Thắng,
            157.  Đàm Ma,
            158.  Hoan Hỷ,
            159.  Du Hý,
            160.  Đạo Thế,
            161.  Minh Chiếu,
            162.  Phổ Đẳng,
            163.  Huệ Tác,
            164.  Trợ Hoan,
            165.  Nan Thắng,
            166.  Thiện Đức,
            167.  Bảo Nhai,
            168.  Quán Thân,
            169.  Hoa Vương,
            170.  Đức Thủ,
            171.  Hỷ Kiến,
            172.  Thiện Túc,
            173.  Thiện Ý,
            174.  Ái Quang,
            175.  Hoa Quang,
            176.  Thiện Kiến,
            177.  Thiện Căn,
            178.  Đức Đảnh,
            179.  Diệu Tý,
            180.  Long Mãnh,
            181.  Phất Sa,
            182.  Đức Quang,
            183.  Tán Kết,
            184.  Tịnh Chánh,
            185.  Thiện Quán,
            186.  Đại Lực,
            187.  Lôi Quang,
            188.  Bảo Phục,
            189.  Thiện Tinh,
            190.  La Tuần,
            191.  Từ Địa,
            192.  Khánh Hữu,
            193.  Thế Hữu,
            194.  Mãn Túc,
            195.  Xiển Đà,
            196.  Nguyệt Tịnh,
            197.  Đại Thiên,
            198.  Tịnh Tạng,
            199.  Tịnh Nhãn,
            200.  Phục Long Vương.
(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nguyenthuy, chonhoadong, dailuc, tadamina, mavuong, anhlam, Yahoo, Duy Thuc
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tám 22, 2010, 07:56:13 AM »

(tiếp theo)

III.- Trăm Thứ Ba Của 500 A La Hán :-

            201.  Chí tâm đảnh lễ Ba La Mật Tôn Giả,

            (Sau đây mỗi vị mở đầu đều có "Chí tâm đảnh lễ" và "Tôn Giả" ở cuối: )

            202.  Câu Na Xá,       
            203.  Muội Thanh,
            204.  Bồ Tát Thanh,
            205.  Kiết Tường Chú,
            206.  Bát Đa La,
            207.  Vô Biên Thân,
            208.  Hiền Kiếp Thủ,
            209.  Kim Cang Vị,
            210.  Thừa Vị,
            211.  Bà Tư Tra,
            212.  Tâm Bình Đẳng,
            213.  Bất Khả Tỉ,
            214.  Nhạo Phú Tạng,
            215.  Hỏa Diệm Thân,
            216.  Phả La Đọa,
            217.  Đoạn Phiền Não,
            218.  Bạc Cù La,
            219.  Lợi Bà Đa,
            220.  Hộ Diệu Pháp,
            221.  Tối Thắng Ý,
            222.  Tu Di Đăng,
            223.  Một Đặc Già,
            224.  Di Sa Cơ,           
            225.  Thiện Viên Mãn,
            226.  Ba Đầu Ma,
            227.  Trí Huệ Đăng,
            228.  Chiên Đàn Tạng,
            229.  Ca Nan Lưu,
            230.  Hương Diệm Tràng,
            231.  A Thấp Tì,
            232.  Ma Ni Bảo,
            233.  Phước Thủ,
            234.  Lợi Bà Di,
            235.  Xá Già Độc,
            236.  Đoạn Nghiệp,
            237.  Hoan Hỷ Trí,
            238.  Càng Đà La,
            239.  Sa Già Đà,
            240.  Tu Di Vọng,
            241.  Tri Thiện Pháp,
            242.  Đề Đa Ca,
            243.  Thủy Triều Thanh,
            244.  Trí Huệ Hải,
            245.  Chúng Cụ Đức,
            246.  Bất Tư Nghì,
            247.  Di Già Sơn,
            248.  Ni Đà Già,
            249.  Thủ Chánh Niệm,
            250.  Tịnh Cư Đề,
            251.  Phạm Âm Thiên,
            252.  Nhân Địa Quả,
            253.  Giác Tánh Giải,
            254.  Tính Tấn Sơn,
            255.  Vô Lượng Quang,
            256.  Bất Động Ý,
            257.  Tu Thiện Nghiệp,
            258.  A Dật Đa,
            259.  Tôn Đà La,
            260.  Thánh Phong Huệ,
            261.  Mạn Thù Hạnh,
            262.  A Lợi Đa,
            263.  Pháp Luân Sơn,
            264.  Chúng Hòa Hợp,
            265.  Pháp Vô Trụ,
            266.  Thiên Cổ Thanh,
            267.  Như Ý Luân,
            268.  Thủ Quang Diệm,
            269.  Vô Tỉ Hiệu,
            270.  Đa Gia Lâu,
            271.  Lợi Bà Đa,
            272.  Phổ Hiền Hạnh,
            273.  Trì Tam Muội,
            274.  Oai Đức Thanh,
            275.  Lợi Bà,
            276.  Danh Vô Tận,
            277.  A Na Tất,
            278.  Phổ Giải Sơn,
            279.  Biện Tài Độ,
            280.  Hành Hóa Quốc,
            281.  Thanh Long Chủng,
            282.  Thệ Nam Sơn,
            283.  Phú Già Da,
            284.  Hành Truyền Pháp,
            285.  Hương Kim Thủ,
            286.  Ma Nỗ La,
            287.  Quang Phổ Hiện,
            288.  Huệ Y Chánh,
            289.  Hàng Ma Quân,
            290.  Thủ Diệm Quang,
            291.  Trì Đại Y,
            292.  Tạng Luật Hạnh,
            293.  Phục Long Vương,
            294.  Đức Tự Lại,
            295.  Xà Dạ Đa,
            296.  Tần Ma Lợi,
            297.  Nghĩa Pháp Thắng,
            298.  Thí Bà La,
            299.  Xiển Đề Ma,
            300.  Vương Trụ Đạo.


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nguyenthuy, chonhoadong, dailuc, tadamina, mavuong, anhlam, Yahoo, Duy Thuc
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tám 22, 2010, 07:57:24 AM »

(tiếp theo)

IV.- Trăm Thứ Tư Của 500 A La Hán :-

            301.  Chí tâm đảnh lễ Vô Cấu Hạnh Tôn Giả,

            (Sau đây mỗi vị mở đầu đều có "Chí tâm đảnh lễ" và "Tôn Giả" ở cuối:  ) 

            302.  Khả Ba La,
            303.  Thanh Quy Y,
            304.  Thiền Định Quả,
            305.  Bát Thoái Pháp,
            306.  Tăng Già Da,
            307.  Đạt Ma Chân,
            308.  Trì Thiện Pháp,
            309.  Thọ Thắng Quả,
            310.  Tâm Thắng Tu,
            311.  Hội Pháp Tạng,
            312.  Thường Hoan Hỷ,
            313.  Oai Nghi Đa,
            314.  Đầu Đà Tăng,
            315.  Nghị Tẩy Trường,
            316.  Đức Tịnh Ngộ,
            317.  Vô Cấu Tạng,
            318.  Hàng Phục Ma,
            319.  A Tăng Già,
            320.  Kim Phú Lạc,
            321.  Đốn Ngộ,
            322.  Châu Đà Bà,
            323.  Trụ Thế Gian,
            324.  Đăng Đạo Thủ,
            325.  Cam Lộ Pháp,
            326.  Tự Tại Vương,
            327.  Tu Đạt Ma,
            328.  Siêu Pháp Vũ,
            329.  Đức Diệu Pháp,
            330.  Sĩ Ứng Chân,
            331.  Kiên Cố Tâm,
            332.  Thanh Hưởng Ứng,
            333.  Ứng Phó Cúng,
            334.  Trần Kiếp Không,
            335.  Quang Minh Đăng,
            336.  Chấp Bảo Cự,
            337.  Công Đức Tướng,
            338.  Nhẫn Sanh Tâm,
            339.  A Thị Đa,
            340.  Bạch Hương Tượng,
            341.  Thức Mục Sanh,
            342.  Tán Thán Nguyện,
            343.  Định Phất La,
            344.  Thanh Dẫn Chúng,
            345.  Ly Tránh Ngữ,
            346.  Cưu Xá tôn,
            347.  Uất Đa La,
            348.  Phước Nghiệp Trừ,
            349.  La Dư Tập,
            350.  Đại Dược Tôn,
            351. Thắng Giải Không,
            352.  Tu Vô Đức,
            353.  Hỷ Vô Trước,
            354.  Khốt Cái Tôn,   
            355.  Chiên Đàn La,
            356.  Tâm Định Luận,
            357.  Am La Mãn,
            358.  Đảnh Sanh Tôn,
            359.  Tát Hòa Đàn,
            360.  Chân Phước Đức,
            361.  Tu Na Lợi,
            362.  Hỷ Kiến Tôn,
            363.  Vi Lam Vương,
            364.  Đề Bà Trường,
            365.  Thành Đại Lợi,
            366.  Pháp Thủ,
            367.  Tô Đốn Xà,
            368.  Chúng Đức Thủ,
            369.  Kim Cang Tạng,
            370.  Cù Già Lợi,
            371.  Nhựt Chiếu Minh,
            372.  Vô Cấu Tạng,     
            373.  Trừ Nghi Võng,
            374.  Vô Lượng Minh,
            375.  Trừ Chúng Ưu,
            376.  Vô Cấu Đức,
            377.  Quang Minh Võng,
            378.  Thiện Tu Hành,
            379.  Tọa Thanh Lương,
            380.  Vô Ưu Nhãn,
            381.  Khử Cái Chướng,
            382.  Tự Minh Tôn,
            383.  Hòa Luân Điều,
            384.  Tịnh Trừ Cấu,
            385.  Khử Chư Nghiệp,
            386.  Từ Nhân Tôn,
            387.  Vô Tận Từ,
            388.  Phiêu Xà Nộ,
            389.  Na La Đạt,
            390.  Hạnh Nguyện Trì,
            391.  Thiên Nhãn Tôn,
            392.  Vô Tận Trí,
            393.  Biến Cụ Túc,
            394.  Bảo Cái Tôn,
            395.  Thần Thông Hóa,
            396.  Tư Thiện Thức,
            397.  Hỷ Tín Tịnh,
            398.  Ma Ha Nam,
            399.  Vô Lượng Quang,
            400.  Kim Cang Huệ.
           (còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nguyenthuy, chonhoadong, dailuc, tadamina, mavuong, anhlam, Yahoo, Duy Thuc
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tám 22, 2010, 08:00:05 AM »

(tiếp và hết)

            V.- Trăm Thứ Năm của 500 Vị A La Hán :-

            401.  Chí tâm đảnh lễ Phục Hổ Đà Tôn Giả,   

          (  Sau đây mỗi vị mở đầu đều có "Chí tâm đảnh lễ" và "Tôn Giả" ở cuối: ) 

            402.  Huyễn Hóa Không,
            403.  Kim Cang Minh,
            404.  Liên Hoa Tịnh,
            405.  Câu Na Ý,
            406.  Hiền Thủ Tôn,
            407.  Điều Định Tạng,
            408.  Lợi Ích La,
            409.  Vô Lượng Quang,
            410.  Vô Cấu Xưng,
            411.  Đại Âm Thanh,
            412.  Đại Oai Quang,
            413.  Tự Tại Vương,
            414.  Minh Thế Quả,
            415.  Tối Thượng Tôn,
            416.  Kim Cang Tôn,
            417.  Quyên Mạn Ý,
            418.  Tối Vô Tỉ,
            419.  Siêu Tuyệt Luân,
            420.  Nguyệt Bồ Đề,
            421.  Trì Thế Giới,
            422.  Định Hoa Trí,
            423.  Vô Biên Thắng,
            424.  Tối Thắng Tràng,
            425.  Khí Ác Pháp,
            426.  Vô Ngại Hành,
            427.  Phổ Trang Nghiêm,
            428.  Vô Tận Từ,
            429.  Thường Bi Mẫn,
            430.  Đại Trần Chướng,
            431.  Quang Diệm Minh,
            432.  Trí Nhãn Minh,
            433.  Kiên Cố Hạnh,
            434.  Chú Vân Vũ,
            435.  Bất Động La,
            436.  Phổ Quang Minh,
            437.  Tâm Quán Tịnh,
            438.  Na La Đức,
            439.  Pháp Thượng Tôn,
            440.  Sư Tử Tôn,
            441.  Tinh Tấn Biện,
            442.  Nhạo Thuyết Quả,
            443.  Quán Vô Biên,
            444.  Phá Tà Kiến,
            445.  Sư Tử Phan,
            446.  Vô Ưu Đức,
            447.  Hạnh Vô Biên,
            448.  Huệ Kim Cang,
            449.  Nghĩa Thành Tựu,
            450.  Thiện Trụ Nghĩa,
            451.  Tín Chứng Tôn,
            452.  Hạnh Kính Đoan,
            453.  Đức Phổ Hiệp,
            454.  Sư Tử Tác,
            455.  Hành Nhẫn Từ,
            456.  Vô Tướng Không,
            457.  Dũng Tinh Tấn,
            458.  Thắng Thanh Tịnh,
            459.  Hữu Tánh Không,
            460.  Tịnh Na La,
            461.  Pháp Tự Tại,
            462.  Sư Tử Giáp,
            463.  Đại Hiền Quang,
            464.  Ma Ha La,
            465.  Âm Điều Mẫn,
            466.  Sư Tử Ức,
            467.  Hoài Ma Quân,
            468.  Phân Biệt Thân,
            469.  Tịnh Giải Thoát,
            470.  Chất Trực Hạnh,
            471.  Trí Nhân Từ,
            472.  Cụ Túc Nghi,
            473.  Như Ý Tạp,
            474.  Đại Thức Diệu,
            475.  Kiếp Tân Na,
            476.  Phổ Diệm Quang,
            477.  Cao Viễn Hạnh,
            478.  Đắc Phật Trí,
            479.  Tịch Tịnh Hạnh,
            480.  Ngộ Chân Thường,
            481.  Phá Ma Tặc,
            482.  Diệt Ác Thú,
            483.  Tánh Hải Thông,
            484.  Diệu Pháp Thông,
            485.  Mẫn Bất Tức,
            486.  Nhiếp Chúng Tâm,
            487.  Đạo Đại Chúng,
            488.  Thường Tùy Hành,
            489.  Bồ Tát Từ,
            490.  Bạt Chúng Khổ,
            491.  Tầm Thanh Ứng,
            492.  Số Kiếp Không,
            493.  Chú Pháp Thủy,
            494.  Đắc Pháp Không,
            495.  Huệ Quảng Tăng,
            496.  Lục Căn Tận,
            497.  Bạt Đà La,
            498.  Tư Tát Đỏa,
            499.  Chú Trà Ca,
            500.  Bát Lợi La.

            Lạy xong, tụng Bát Nhã, hồi hướng, phục nguyện, ba tự quy y.


HẾT

GHI CHÚ:-

            Tiếng Phạn A La Hán, Trung Hoa dịch là vô học, nghĩa là vị đã dứt sạch sanh tử không còn pháp để học nữa; lại cũng gọi là vô sanh, tức là đã đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc(5) không còn thọ sanh trở lại trong 3 cõi; hay còn gọi là ứng cúng có nghĩa bậc thích hợp thọ của nhân thiên cúng dường; lại còn gọi là sát tặc tức là vị có khả năng giết giặc phiền não. Vì A La Hán đầy đủ ba minh, sáu thông và vô lượng công đức, nên gọi là Đại. Vị A La Hán vâng lời Phật dạy dùng lực thần thông diên trì thọ mạng lâu ở thế gian để duy trì ủng hộ Chánh Pháp đến nay vẫn chưa nhập diệt. Nếu gặp trong đời thiết vô giá hội cúng thí liền cùng với các quyến thuộc ẩn hình Thánh chung sống cõi phàm phu ẩn mật tới thọ của cúng, làm cho thí chủ được lợi ích thù thắng.

            Kinh Pháp Hoa ghi rằng:

 "Nay chúng ta đây chính là Thanh Văn, vì nghe tiếng Phật Pháp hợp với tánh nghe. Nay chúng ta đây chính là Thanh Văn ở trong các cõi trời, người, ma, phạm cùng khắp trong đó ứng hợp thọ của cúng dường. Y cứ cúng dường La Hán đây được phước đức vô lượng không thể nghĩ bàn".

            Xưa có vị vô tướng chân thiền sư cúng dường La Hán bài tụng rằng:

           
- "Chân nhân ứng cúng mắt nhìn cao
            Nước non qua lại chẳng nề lao
            Cũng biết điềm lành tốt nơi nao
            Nhận được thiên hoa trên áo bào
            Đá mát vuông tròn đường chẳng ngại
            Trước nhà níu chặt tay hái vào
            Năm trăm tôn giả ai là chủ
            Trời nước mây xanh vầng trăng cao".


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nguyenthuy, chonhoadong, dailuc, tadamina, mavuong, anhlam, Yahoo, Duy Thuc, 123456789
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.098 seconds với 27 câu truy vấn.