Tháng Mười Hai 08, 2021, 02:21:00 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Một số món ăn uống hàng ngày cũng là bài thuốc tốt  (Đọc 6897 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Tư 24, 2012, 08:22:07 PM »

AN TRAI CAY

EATING FRUIT - This opened my eyes.

Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào. Ăn trái cây như thế nào mới đúng?
 
Nên ăn trái cây khi bụng trống
chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể
KIWI, Táo, Dâu tây, Cam, Dưa hấu, Ổi & Ðu đủ
Không uống nước đá lạnh sau bữa ăn

Dr Stephen Mak treats terminal ill cancer patients by "un-orthodox" way and many patients recovered. Before he used solar energy to clear the illnesses of his patients. He believes on natural healing in the body against illnesses. See his article below.
Thanks for the email on fruits and juices. It is one of the strategies to heal cancer. As of late, my success rate in curing cancer is about 80%. Cancer patients shouldn't die. The cure for cancer is already found. It is whether you believe it or not. I am sorry for the hundreds of cancer patients who die under the conventional treatments.
Thanks and God bless.
- Dr Stephen Mak
 
Bác sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời kỳ chót bằng những cách điều trị "không chính thống" nhưng rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Trước đây, ông dùng năng lực mặt trời để chữa bệnh. Ông tin rằng cơ thể có khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ông bên dưới
"Cám ơn đã gửi bài về trái cây và nước trái cây. Ðây là một cách điều trị ung thư. Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.Xin cám ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ."
EATING FRUIT...


We all think eating fruits means just buying fruits, cutting it and just popping it into our mouths. It's not as easy as you think. It's important to know how and when to eat.
What is the correct way of eating fruits?
 
Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào. Ăn trái cây như thế nào mới đúng?

IT MEANS NOT EATING FRUITS AFTER YOUR MEALS! * FRUITS SHOULD BE EATEN ON AN EMPTY STOMACH.
If you eat fruit like that, it will play a major role to detoxify your system, supplying you with a great deal of energy for weight loss and other life activities.

Không ăn trái cây sau bữa ăn! Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng lực để chữa béo phì và những hoạt động khác.

FRUIT IS THE MOST IMPORTANT FOOD. Let's say you eat two slices of bread and then a slice of fruit. The slice of fruit is ready to go straight through the stomach into the intestines, but it is prevented from doing so.

Trái cây là thức ăn quan trọng nhất. Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. Lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhưng bị ngăn cản.
In the meantime the whole meal rots and ferments and turns to acid. The minute the fruit comes into contact with the food in the stomach and digestive juices, the entire mass of food begins to spoil....

Trong khi đó, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành axít. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu hóa, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa.
So please eat your fruits on an empty stomach or before your meals! You have heard people complaining — every time I eat watermelon I burp, when I eat durian my stomach bloats up, when I eat a banana I feel like running to the toilet, etc — actually all this will not arise if you eat the fruit on an empty stomach. The fruit mixes with the putrefying other food and produces gas and hence you will bloat!

Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng - mỗi lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh v.v... Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hòa với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm quý vị bị sình bụng.
Greying hair, balding, nervous outburst and dark circles under the eyesall these will NOT happen if you take fruits on an empty stomach.

Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống.

There is no such thing as some fruits, like orange and lemon are acidic, because all fruits become alkaline in our body, according to Dr. Herbert Shelton who did research on this matter. If you have mastered the correct way of eating fruits, you have the Secret of beauty, longevity, health, energy, happiness and normal weight.

Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh có nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và không béo phì.

When you need to drink fruit juice - drink only fresh fruit juice, NOT from the cans. Don't even drink juice that has been heated up. Don't eat cooked fruits because you don't get the nutrients at all. You only get to taste. Cooking destroys all the vitamins.

Khi cần uống nước trái cây - hãy uống nước trái cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố.

But eating a whole fruit is better than drinking the juice. If you should drink the juice, drink it mouthful by mouthful slowly, because you must let it mix with your saliva before swallowing it. You can go on a 3-day fruit fast to cleanse your body. Just eat fruits and drink fruit juice throughout the 3 days and you will be surprised when your friends tell you how radiant you look!

Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hòa tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osawa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo hòa với nước bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng!

 good luck good luck good luck  rose rose rose rose rose rose good luck good luck good luck good luck good luck

KIWI: Tiny but mighty. This is a good source of potassium, magnesium, vitamin E & fiber. Its vitamin C content is twice that of an orange.

KIWI: Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần trái cam.

APPLE: An apple a day keeps the doctor away? Although an apple has a low vitamin C content, it has antioxidants & flavonoids which enhances the activity of vitamin C thereby helping to lower the risks of colon cancer, heart attack & stroke.

Táo: Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác sĩ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống oxít hóa & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não.

STRAWBERRY: Protective Fruit. Strawberries have the highest total antioxidant power among major fruits & protect the body from cancer-causing, blood vessel-clogging free radicals.

Dâu tây: (không phải là con dâu người Tây, mà là trái dâu tây) là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu.

ORANGE : Sweetest medicine. Taking 2-4 oranges a day may help keep colds away, lower cholesterol, prevent & dissolve kidney stones as well as lessens the risk of colon cancer.

Cam: Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột già.

WATERMELON: Coolest thirst quencher. Composed of 92% water, it is also packed with a giant dose of glutathione, which helps boost our immune system. They are also a key source of lycopene — the cancer fighting oxidant. Other nutrients found in watermelon are vitamin C & Potassium.

Dưa hấu: Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nước, và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potassium (Kali).

GUAVA & PAPAYA: Top awards for vitamin C. They are the clear winners for their high vitamin C content.. Guava is also rich in fiber, which helps prevent constipation. Papaya is rich in carotene; this is good for your eyes.

Ổi & Ðu đủ: hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ có nhiều chất carotene tốt cho mắt.

 good luck good luck good luck coffee coffee coffee coffee coffee coffee good luck good luck good luck

Drinking Cold water after a meal = Cancer! Can u believe this?? For those who like to drink cold water, this article is applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư? Chuyện khó tin?? Cho những ai thích uống nước đá lạnh, bài này dành cho quý vị. Uống nước đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hóa. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với axít, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành chất béo và đưa đến ung thư. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn (Ðông y luôn khuyên nên uống nước ấm.)

A serious note about heart attacks HEART ATTACK PROCEDURE': (THIS IS NOT A JOKE!) Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting. Be aware of intense pain in the jaw line. You may never have the first chest pain during the course of a heart attack. Nausea and intense sweating are also common symptoms. Sixty percent of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up. Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more we know the better chance we could survive.

Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim: “thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa) Những quý vị nữ nên biết rằng, không phải tất cả những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60% những người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say.
Hãy chú ý và để ý.
Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
admin, SCC, ongdia, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 24, 2012, 08:26:11 PM »

“Thanh lọc gan bằng nước gạo lức”

http://www.quantheambotat.com/FolderChu ... GaoLuc.htm
Nội dung bài đại khái như sau:

Một nhóm thiền sinh họp nhau mỗi tháng trao đổi kinh nghiệm tu tập và sức khỏe dưỡng sinh, một hôm có mấy người đưa ra kết quả phân tích máu sau khi đã thử uống nước gạo lức được mấy tháng. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ vì thấy máu họ so sánh với người khác rất sạch tốt, không có độc tố và ký sinh trùng, huyết cầu rất tròn không bị méo mó và huyết thanh rất trong
Đó là vì một người trong nhóm đã theo gương một bạn đạo khác trong vùng Oregon, bác này bị sạn ở túi mật quá nhiều đã tràn sang gan, mặc dù đã mổ nhưng không lấy hết ra được, và gan đã bị chai. Túi mật đã bị mổ lấy ra, bệnh gan cũng không có thuốc chữa nên bác càng ngày càng sa sút, da và mắt vàng như nghệ, tình trạng thật là tuyệt vọng.
May sao có người ở Việt Nam mách cho phương thuốc dân gian gia truyền là uống nước gạo lức rang để giải trừ độc tố và thanh lọc gan. Thôi thì đến lúc cùng đường, ai chỉ gì cũng thử, bác uống liền tù tì trong ba năm dùng nước gạo lức thay cho các thứ nước khác như trà, cà phê, nước ngọt v.v...
Như một phép lạ! Da và mắt của bác không còn vàng nữa, trong người không còn mệt mỏi và bực bội, nước da càng ngày càng tươi sáng hơn bao giờ! Đi khám bác sĩ lại, tất cả từ bác sĩ cho đến y tá đều ngạc nhiên.
Con người của bác như đã được tái sinh!

Thế là nhóm thiền đó bèn thực tập ngay phương thuốc tuyệt diệu này, và sau 6 tháng dùng thử so sánh kết quả đã thấy rất nhiều phấn khởi như sau:

- Sức khỏe tăng gia, làm việc nhiều không thấy mệt.

- Bớt mập, bớt cholesterol, tiểu đường.

- Chữa táo bón, bớt bị đau bụng, bệnh hôi miệng.

- Chữa bệnh phong thấp, bệnh ra mồ hôi, đau lưng nhức mỏi.

- Da dẻ tươi sáng, không cần dùng kem dưỡng da.

Tổng kết kinh nghiệm do các bạn đã dùng nước gạo lứt rang:

Sau một tháng, bạn sẽ thấy nước da bạn sáng nhuận, không còn khô nhám. Các chị nhiều khi không cần phải xài kem dưỡng da vì da đã trở nên láng tự nhiên, thấy tốt rất thích. Trong người khỏe, không còn thấy mệt mỏi và uể oải. Nửa đêm hay buổi sáng thức dậy thấy tỉnh táo, thiền lâu và tốt. Uống nước gạo lứt khoảng ba bốn tuần, bạn sẽ thấy trong người nóng, lỡ miệng....

Bạn đừng sợ cứ tiếp tục uống vài ngày là sẽ hết. Sau đó có thể tự điều hòa trở lại bình thường và bạn không còn bị nóng nữa. Những người lớn tuổi không còn bị đi tiểu đêm, dù uống một ngày năm sáu ly nước gạo lứt. Mọi người đều cảm thấy thân thể ấm áp, không còn bị cảm giác ớn lạnh khi ra ngoài dù trời mùa đông tuyết giá và nhiệt độ xuống thấp.

Như Thầy vẫn thường lo lắng cho chúng ta về cả hai mặt sức khỏe và tâm linh. Khi bạn có sức khỏe tốt, thân thể khỏe mạnh, bạn sẽ làm việc hăng say vui vẻ hơn và tâm linh tiến hóa thanh nhẹ hơn, thực hành trọn lành đời đạo song tu.
.....


Thấy có vẻ lý thú quá, tôi bèn thực tập ngay đi mua mấy ký gạo lức về rang và đun nước uống để bình thủy, “sáng vác ô đi tối vác về” đem vào sở uống thay nước lọc.
Kết quả: không có gì cụ thể, vì tôi chẳng mấy khi đi bác sĩ nên cũng không có cơ hội thử máu xem “trước và sau” (before and after) như thế nào, nhưng thấy có vẻ như có nhiều năng lực, energy để làm việc hơn, và mọi người khen là trông da dẻ “tươi sáng” hơn trước.
Một ngày nọ, một chị bạn đồng sở bỗng nhiên khám phá ra ung thư ruột già, phải vào bệnh viện mổ, chị phải ăn uống rất hạn chế, phải uống nhiều nước trong ngày. Tôi không biết giúp gì cho chị, bèn đem gạo lức rang đến chỉ cho chị cách nấu uống mỗi ngày. Như một phép lạ! Chị có đủ sức để chịu đựng hai lần mổ, nhiều lần chemotherapy mà không bị kiệt sức và không bị mất hồng huyết cầu nhiều tuy ăn rất ít, hầu như không đủ chất bổ dưỡng. Thấy hay, chị chỉ lại cho những người quen, nhất là những người bị yếu và đau gan, kể cả những người bị sơ gan hết thuốc chữa. Tất cả đều báo cáo kết quả rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng của họ đã cải thiện hẳn.
Sau này, tôi cũng chỉ cho những người khác ở trong trường hợp tương tự, ngay cả cho “xếp” tôi trong sở, người thì bị tiểu đường, người thì bị chứng phong thấp và đau nhức v.v.. Kết quả đều khả quan, và trông ai nấy đều có vẻ tươi tắn, khỏe khoắn hẳn ra.

Riêng với tôi, nước gạo lức là một thứ nước uống rất ngon, và tuy không thấy công hiệu rõ ràng trước mắt như những người có bệnh và phải đi thử nghiệm định kỳ, nhưng mỗi lần phải làm những việc nặng nhọc tưởng chừng như không làm được, tôi vẫn có thể “pass” được như thường. Và như anh bạn tác giả bài viết đó đã nói, càng uống càng thấy thích, nên tuy phải đun nấu, nhưng món này đã không đi vào dĩ vãng mà vẫn tồn tại một cách bền bỉ và chưa có hứa hẹn gì là sẽ bị bỏ rơi trong một tương lai gần đối với tôi.

Thiết tưởng cũng nên phổ biến phương thuốc thần diệu này rộng rãi, biết đâu sẽ giúp được nhiều người và có thêm được một vài “phép lạ” nào nữa.

Cách nấu:

- Một muỗng canh gạo lức rang cho một lít nước.

Mua gạo lức hột tròn hay dài (brown rice) tại các siêu thị, hay trong những chợ health food. Không nên rửa gạo trước khi rang, vì làm như vậy có thể làm cho người bị nóng hơn bình thường. Dùng chảo rang gạo trên lò, độ nóng medium low. Khi rang nhớ dùng đũa khuấy đều, vì nếu để yên một chỗ khá lâu hạt gạo sẽ bị cháy, hoặc nở bung ra. Rang cho đến khi có mùi thơm và gạo có mầu nâu đậm hay nhạt tùy ý thích. Nên rang mỗi lần vài pounds rồi để vào trong một cái keo dùng dần.

Nấu theo tỷ lệ một muỗng canh với một lít nước trong nồi Slow Cooker, độ nóng low , từ 8 đến 10 tiếng. Có thể nấu vào buổi tối trước khi đi ngủ, như vậy đến sáng trước khi đi làm có thể cho vào bình thủy mang theo, hoặc nấu buổi sáng và đến chiều tối thì xong.

Nên uống nước gạo lức rang với độ nóng thích hợp cho mình từ 2 đến 3 lít mỗi ngày. Nước gạo lức rang không nên để lâu trong nồi quá một ngày, vì sẽ làm nước bị đục và có thể bị thiu. Nếu dùng không hết, nên sớt ra, để nguội cho vào tủ lạnh. Trước khi uống chỉ việc hâm nóng là được.

Xác gạo lức khi nấu xong không nên bỏ, vì có thể ăn như cháo và làm nhẹ bụng. Người mới bệnh dậy, hoặc đầy bụng, hoặc chán không biết ăn gì (vì quá thừa thãi), cứ ăn vài ngày để giúp bao tử làm việc nhẹ nhàng, sẽ thấy thèm và thích ăn.

Tốt nhất là nấu bằng Slow cooker, đừng nấu trên bếp lò vì nước gạo sẽ không được trong.

Được biết, trong gạo lức có nhiều chất fiber có thể làm giảm lượng đường và cholesterol trong máu, đồng thời cũng có thêm những chất mineral như magnesium, manganese, zinc. Uống nước gạo lức phối hợp với thể dục và dưỡng sinh, điều hòa hơi thở bồi dưỡng thể chất cũng như tâm linh sẽ đem lại một đời sống khỏe mạnh, an vui cho chúng ta...

Ngọc Bảo
sưu tầm ở http://gocbep.net/index.php?view=story&subjectid=1164

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
admin, SCC, ongdia, byphuong, Jiro, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
Thiên Vương
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 993

Cảm Ơn
-Gửi: 7983
-Nhận: 13332


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tư 26, 2012, 01:42:30 PM »


  Bài bạn Hà Hà sưu tầm đăng ở đây cũng rất bổ ích mà sao không có chỗ để ...Cảm Ơn...vậy các bạn Admin?


...Thân ái,
-Thiên Vương-

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
admin, SCC, ongdia, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tư 28, 2012, 11:31:56 AM »

Mấy món này em thấy ngon và an toàn, dễ sử dụng nên post lên, còn các bác dùng thấy kết quả như nào góp ý kiến nhé!


Miracle Drink : Carrot, Beet Root and Apple
Thức uống phép lạ : Càrốt, Củ cải đường và Táo  coffee drooling

 
Tuyệt đối không có tác dụng phụ. Có sức bổ dương cao và hấp thụ dễ dàng! Rất hiệu quả nếu bạn cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện sau 2 tuần uống đều.

THỨC UỐNG PHÉP LẠ này đã được lưu truyền từ lâu rồi. Cũng bõ công bạn ghi nhận. Chính ông Seto, một nhân vật nổi tiếng đã thề như vậy. Ông muốn phổ biến để lưu ý những người mắc bệnh ung thư.
 
Đây là một thức uống có thể ngăn cản các tế bào xấu thành hình trong cơ thể bạn hoặc sẽ giảm độ tăng trưởng của chúng! Ông Seto đã bị ung thư phổi. Ông đã được một người nổi tiếng về cây thuốc bên Trung quốc khuyên uống thức uống này. Uống chuyên cần uống trong 3 tháng và bây giờ sức khỏe của ông đã bình phục, và ông lại sẵn sàng làm một chuyến du lịch. Nhờ thức uống này đấy! Bạn có thử cũng chẳng hại gì.

Đây giống như một Thức Uống Phép Lạ! Thật đơn giản.

Bạn chỉ cần một củ cải đường, một củ cà rốt và một quả táo làm chung với nhau để thành NƯỚC CỐT!Rửa sạch các thứ trên, để nguyên vỏ mà cắt ra từng miếng, đưa vào dụng cụ ép và uống nước cốt ngay. Có thể cho thêm chút nước chanh cho có hương vị hấp dẫn hơn.

Thức Uống Phép Lạ này sẽ có tác dụng đối với những chứng sau:
1. Ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển hoặc tăng trưởng.
2. Ngăn ngừa các chứng bệnh về gan, thận, tuyến tuỵ và có thể chữa ung nhọt nữa.
3. Tăng sức mạnh cho phổi, ngăn ngừa cơn đau tim và cao huyết áp.
4. Tăng cường hệ miễn dịch.
5. Tốt cho mắt, loại trừ chứng mắt đỏ và mỏi mắt hoặc khô mắt.
6. Giúp loại trừ đau nhức do tập luyện thân thể, đau cơ.
7. Giải độc, trợ giúp chuyển động của ruột, loại trừ chứng táo bón. Do đó, sẽ làm cho da được khỏe hơn và có nước sáng bóng hơn. Đây là món Thiên Chúa gửi đến để giải quyết vấn đề mụn trứng cá.
8. Cải thiện hơi thở không tốt do khó tiêu, nhiễm trùng cổ họng.
9. Làm bớt đau nhức vào kỳ kinh nguyệt.
10. Giúp người bị dị ứng mũi và cổ họng khỏi bị dị ứng tấn công.

Tuyệt đối không có tác dụng phụ. Có sức bổ dương cao và hấp thụ dễ dàng! Rất hiệu quả nếu bạn cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện sau 2 tuần uống đều. Xin lưu ý là uống trực tiếp từ dụng cụ ép nước cốt để đạt hiệu quả tốt nhất.

KHI NÀO UỐNG;
HÃY UỐNG VÀO BUỔI SÁNG, LÚC BAO TỬ CÒN TRỐNG! SAU MỘT GIỜ, BẠN CÓ THỂ ĂN ĐIỂM TÂM. ĐỂ CÓ KẾT QUẢ NHANH, HÃY UỐNG MỘT NGÀY 2 LẦN, VÀO BUỔI SÁNG VÀ TRƯỚC 5g CHIỀU.

BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI HỐI TIẾC! KHÔNG TỐN TIỀN NHIÊU ĐÂU! XIN VUI LÒNG CHUYỂN CHO GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ…

Ngọc Nga chuyển ngữ


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, ongdia, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Tư 28, 2012, 11:53:09 AM »

@ nường béo: Món: Càrốt, Củ cải đường và Táo
có nói "Rất hiệu quả nếu bạn cần giảm cân. Bạn sẽ thấy là hệ miễn dịch của bạn sẽ được cải thiện sau 2 tuần uống đều"

thêm 1 cách không cần ăn mà rất hiệu quả:

Giảm cân hiệu quả

Có một anh chàng béo tình cờ đọc được quảng cáo có dịch vụ giảm béo rất nhanh từ 3 đến 5 kg trong 1 giờ tập luyện. Anh ta liền tới để đăng ký.

Ngày đầu tiên, người ta đưa anh vào một căn phòng rất rộng, ở đó đã có một cô huấn luyện viên trẻ, đẹp đang đợi. Cô ta nói với anh:
- Phương pháp của em rất đơn giản, chỉ cần anh đuổi theo em, nếu bắt được em thì anh muốn cái gì cũng được.
Sau đó trong vòng một giờ đồng hồ cố gắng đuổi theo cô huấn luyện viên không thành công, anh đã giảm được 3 kg.
Rất phấn khích với lần tập đầu, lần này anh chàng béo yêu cầu tăng cường độ tập luyện lên 5 kg một giờ và bỏ qua tất cả những lời khuyến cáo, nó có thể gây hại cho sức khoẻ. Không như lần trước, người ta dẫn anh vào một phòng tập bé hơn. Thay thế cô huấn luyện viên xinh đẹp là một anh chàng khổng lồ trông rất dữ tợn. Anh ta nói:
- Phương pháp tập luyện của tôi cũng rất đơn giản, tôi sẽ đuổi theo anh, nếu tôi bắt được anh thì tôi muốn cái gì cũng được.


Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, ongdia, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 22, 2012, 09:17:45 PM »

Một món ngon bổ rẻ là truyền thống mà ta lãng quên bỏ phí bây giờ đang được phục hồi:

GẠO LỨC RANG/ ĐỜI CHƯA KHÉP LẠI VỚI TÔI

Gạo lức rang điều trị bịnh thoái hóa khớp từ tây y qua thực dưỡng. Kết quả tốt đẹp không ngờ.
Bạn nên dành 5 phút để đọc bài viết nầy, có thể sẽ giúp được chút gì đó cho bạn, hay người thân của bạn.

Gạo lứt thường (brown rice), gạo lức, gạo rằn hay gạo lật có nguồn gốc từ tất cả các loại gạo thông thường nhưng được xay sơ, chỉ vừa mới bóc đi lớp vỏ trấu, vẫn còn lớp cám bao bọc bên ngoài nên có màu nâu, bẻ đôi hạt gạo thấy lõi trắng bên trong, nếu giã sạch lớp cám này sẽ cho ra gạo trắng, loại chúng ta ăn hằng ngày.
Gạo lứt còn giữ lại lớp cám chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin E, B1, B3, B6, Mg, Mn, chất xơ, chất sắt.
Ở loại gạo trắng, qua quá trình xay giã kỹ sẽ mất 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, 50% Mn và hầu hết chất xơ.

----------
Tôi không phải là một nhà văn, nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Nhưng thấy cần phải chia sẻ những gì mình đã được chia sẻ từ người khác. Tôi mạo muội viết ra kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được. Xin gởi đến mọi người. Trong phạm vi bài nầy, tôi chỉ nói đến chửa bịnh thoái hóa khớp và phòng chống loãng xương. Nếu văn vẻ không thông suốt, mong mọi người lượng thứ.

Tôi bị thoái hóa khớp gối chân trái và chân phải, gần 10 tháng rồi. Tôi không chạy xe đạp được, không đi lại được. Tôi tưởng đời đã khép lại với tôi. Nhưng không, đời tôi vẫn màu hồng......
Sau khi uống hết 2 kg bột gạo lức rang, bịnh thoái hóa 2 khớp gối của tôi gần như hết 8/10.

Trước khi dùng nước gạo lức, tôi đã phải dùng nịch vải dầy, to bản băng vào 2 đầu gối. Tôi đi từng bước nặng nhọc và có cảm giác đầu gối muốn sụm xuống (tôi bị sụm 1 lần khi bước chân lên xe buýt). Nhiều lúc tôi phải chống gậy để giảm áp lực của trọng lượng cơ thể đè trên 2 đầu gối, và cũng để an toàn, tránh té ngã. Đồng thời luôn phải nghe tiếng khua lịch kịch của các khớp xương nơi đầu gối. Mỗi khi có đợt đau nhức tôi phải uống thuốc kháng viêm, giảm đau và giản cơ mấy tuần liền. Trong lúc uống thuốc tây, tôi vẫn khó vận động, đi lại. Điều quan trọng nhất là tinh thần của tôi.Tôi rất buồn khi thấy mình sắp trở thành phế nhân ở tuổi chưa già. Càng tìm hiểu bịnh thoái hóa khớp sẽ dẫn đến đâucàng thêm buồn, vì kết cục thê thảm quá, nào là ngồi xe lăn, thay khớp nhân tạo, đau nhức đêm ngày.... Tôi bị ám ảnh mà đêm ngày không sao ngủ được. Vì tôi còn khá trẻ, tôi còn muốn làm rất nhiều việc, đòi hỏi sự đi lại, linh hoạt chân tay như trồng rau, trồng kiểng các loại, nhổ cỏ, xới đất. ...Nếu phải ngồi xe lăn thì buồn biết mấy.

Khi có người quen chỉ cho tôi dùng bột gạo lức rang. Tôi chỉ gật gù cho qua, vì tôi nghĩ thuốc tây còn bó tay với bịnh thoái hóa khớp thì gạo lức rang làm được gì? Thời may, chính người ấy đã tặng cho tôi 1 kg bột gạo lức rang và mong tôi dùng thử. Tôi không tin, nhưng sẵn có bột thì dùng thử, đâu có hại gì?. Tôi nghĩ như vậy và bắt đầu uống.

Cứ 1 ly nước sôi khoảng 200 cc, tôi cho vào 2 muỗng cà phê bột gạo lức rang. Mỗi ngày tôi uống 2 ly, tức là 4 muỗng cà phê bột gạo lức rang. Sau đó, tôi lên mạng lục tìm thông tin xem gạo lức rang tốt cở nào?
Về nước gạo lức rang, càng đọc tôi càng thấy phấn chấn. Tôi được biết gạo lức rang có rất nhiều tác dụng tốt để chửa được nhiều bịnh.

Riêng có một câu mà tôi thắc mắc là: gạo lức rang làm cho nhẹ người. Nhẹ người là sao? Tôi không thể hiểu nổi, bởi vì mỗi người cân nặng bao nhiêu là bao nhiêu làm sao làm nhẹ được?
Sau khi uống bột gạo được 10 ngày, thì tôi hiểu chữ nhẹ người là sao? Trước đây người tôi rất nặng nề, (tôi thừa tới 10 kg). Tôi đi, đứng ì ạch. Một đoạn đường ngắn mà tôi đi mãi mới tới nơi. Sau khi uống bột được 10 ngày, tôi có cảm giác mình linh hoạt, bước chân của tôi nhanh hẳn lên. Tôi không thấy nặng nề, ì ạch nữa. Lúc nầy thì tôi đã hiểu nhẹ người là sao?
Và sau khi dùng hết 2 kg bột, tôi không còn phải băng đầu gối nữa, tôi đi nhanh như chạy cũng được. Đầu gối của tôi không còn khua lịch kịch nữa. Không có cảm giác gì lạ ở đầu gối, giống như tôi chưa từng bị thoái hóa khớp vậy.Tôi chỉ còn cảm giác hơi khó khăn khi ngồi xuống, đứng lên. Nhưng tôi biết, tôi sẽ hết bịnh hoàn toàn sau khi uống thêm vài kg bột gạo lức nữa.
Người chỉ cho tôi uống bột đã khỏi bịnh hoàn toàn, đến nay đã 3 năm rồi, bịnh vẫn không tái phát. Chị nói người khỏe khoắn, nhanh nhạy và chị đã chỉ cho nhiều người. Ai cũng hết bịnh.Thật tình, tôi mừng không thể tả vì đời tôi vẫn còn màu hồng, đời còn chưa khép lại với tôi.

Có 3 cách dùng gạo lức rang (một món thuốc tiên):

1/ Bột gạo lức rang:
------ dễ làm (gạo lức rang lên, rồi xay nhuyển, mịn như bột mì). Bạn rang gạo như phần 2 đã hướng dẫn, rồi bạn rang tiếp thêm một lúc nữa cho đến khi một số hạt gạo nở bung lên như bắp bung, rất đẹp mắt là được rồi. (không làm nở bung hết, chỉ 1 số hạt thôi là được rồi. )
------dễ tìm (ở đâu cũng có, nếu không làm được thì mua),
------an toàn (có ai ăn gạo mà chết bao giờ),
----- dễ bảo quản, dễ cất giữ (4- 5 tháng không hư)
----- làm giảm cân (ăn gạo lức không bao giờ mập)
------Không phản ứng phụ với bất cứ ai,
------Không kỵ với tất cả các loại thuốc tây y khác.
------Không giới hạn tuổi xử dụng (từ lâu đã được dùng cho trẻ nhỏ là bột gạo lức Bích Chi)..
------ Bạn có thể dùng bột Bích Chi, mua trong chợ hay các siêu thị. (tôi thấy giá rất mềm, không biết họ có độn thêm gì không?)

2/ Còn 1 cách dùng khác là trà gạo lức. Nếu bạn không tiện xay nhuyển như bột, hay bạn không thích uống bột. Bạn hãy uống trà gạo lức rang;
Cách làm như sau:
Mua gạo lức huyết rồng (khoảng 25.000 đồng /kg). Bạn vo sạch, để ráo nước. Khi vừa ráo nước thì bạn rang liền (đừng để hạt gạo khô quá, không thơm). Rang nhỏ lửa, khuấy đều tay. Khi hạt gạo hơi sậm màu và có mùi thơm (như bạn rang đậu phọng vậy) là được rồi.
Bạn đổ gạo vừa rang vào một cái rổ, có lót sẳn 1 miếng vải. Bạn phủ vải kín hạt gạo. Khi gạo nguội rồi bạn đổ gạo rang vào hủ có nắp kín để bảo quản. Mổi ngày, bạn múc vài muổng gạo lức rang ra pha như pha trà. Trà có màu cánh dán rất đẹp, rất thơm. Uống đậm hay nhạt, nhiều hay ít tùy bạn thích. Càng uống nhiều thì bịnh càng mau có kết quả. Khi uống xong nước thứ 1, bạn lại chế nước sôi vào lần 2, rồi lần 3. Hoặc bạn pha 3 lần, rồi trộn lẫn vào nhau mà uống. Cuối cùng, hạt gạo đã nở mềm. Bạn có thể vứt đi, hay ăn cho khỏi tội.
Trà gạo lức rất thơm, ngon, đẹp mắt. Trong tình cảnh trà khô vừa mắc tiền, vừa bị trộn tạp chất, vừa bị xịt thuốc trừ sâu. Bạn hãy dùng trà gạo lức, như một biện pháp phòng tránh ngộ độc thuốc sâu, an toàn, thơm ngon, rẻ tiền, chửa bịnh khớp, và phòng chống loảng xương.
Bạn hãy dùng trà gạo lức rang. Bạn sẽ ghiền vị thơm ngon của chúng.

3/ Cốm gạo lức.
Gạo lức vo thật sach (vì có nhiều chất bảo quản). Nấu thành cơm. Để nguội, bóp rời ra, phơi khô, Sau đó rang lên. Bây giờ hạt gạo trở thành cốm, dòn tan, ăn rất ngon. Tuy nhiên, phải là người có sức nhai tốt, mới nên dùng cốm gạo lức. Có bán ở các hàng ăn chay.

Người chỉ cho tôi dùng bột gạo lức rang ở Vũng tàu. Tôi lại mua cốm gạo lức ở chợ Bà Chiểu. Từ đó tôi suy ra việc dùng gạo lức rang để chửa bịnh khớp là phương pháp dân gian, đã truyền miệng từ lâu đời rồi.

-------
Gạo lứt rang - là Một phương pháp trị thoái hóa khớp rất hay, nhưng không hiểu vì sao ít người biết đến, và không được phổ biến rộng rãi?????

Phụ nữ chúng ta, ở độ tuổi 45 trở đi. Trên 90 % dễ bị thoái hóa khớp, do cơ thể không tạo đủ chất nhờn để bôi trơn các ổ khớp. Khi bị thoái hóa là bị tất cả các khớp. Nhưng khớp đầu gối bị trước tiên, vì nó chịu sức nặng của cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy nhức mỏi chân tay. Đứng lên, ngồi xuống không linh hoạt như trước. Dần dần các khớp sẽ kêu răng rắc khi vận động. Ở các nước tiên tiên, mỗi ngày 1 người phụ nữ trên 45 tuổi thường uống 1 viên glucosamine 1.000mg (thuốc tạo chất nhờn), cùng với 1 viên calci D. Uống suốt đời, để ngăn chận bịnh thoái hóa khớp. Vì cơ thể tạo chất nhờn thiếu, nên phải uống bổ xung mỗi ngày. Đây là thức ăn, dưới dạng thuốc, nên còn gọi là thực phẩm chức năng.

Bạn hãy xem người nhà bạn, hàng xóm bạn, họ hàng bạn, người tình cờ gặp trên đường, người có tuổi, (thỉnh thoảng có người trẻ tuổi). Thường là phụ nữ, nam giới rất ít
---Ai đau nhức mình mẩy.
---Ai bị loảng xương.
---Ai bước xuống cái bửng dắt xe máy mà sính vính, chới với.
---Ai bước đi mà mặt mày nhăn nhó vì đau đớn
---Ai sợ đi xe buýt (vì sợ chậm lên xuống, xe chạy mất)
---Ai bước đi chầm chậm (vì đi nhanh sợ bị sụm xuống do khớp gối lỏng lẻo)
---Ai ngồi thấp xuống khó khăn, đứng lên phải bò hay níu một vật gì đó.
---Ai không ngồi xổm được .
---Ai không lên cầu thang được( phải bám vào thành cầu thang để kéo mình lên, đi phải chụm 2 chân , đi từng bước một, hoặc từ chối lên cầu thang, hoặc thấy thang lầu là sợ khiếp).
---Ai bước đi mà nghe xương kêu răng rắc (tình trạng nầy là bịnh thoái hóa khớp đã nặng rồi. Chất nhờn đã khô, các đầu xương chạm vào nhau phát ra tiếng kêu). Nếu bị một thời gian thì gạo lức rang vẫn chữa được như tôi đã từng bị.

Những người có 1 trong những triệu chứng kể trên, có thể là dấu hiệu của bịnh thoái hóa khớp. Bạn nên giới thiệu cho họ uống bột gạo lức rang. Cứu 1 người còn hơn xây 9 ngôi chùa mà.
Nếu bạn nghi ngờ, xin hãy dùng thử. Như tôi đã từng nghi ngờ và đã dùng thử. Khi bạn đã dùng bột hay uống trà thì yêu cầu phải liên tục mỗi ngày. Nếu 1 kg bột mà uống 2-3 tháng mới hết thì không có kết quả. Chỉ uống hết 1 kg bột thôi, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tốt hơn ngay. (bạn có bịnh về khớp, thì cảm nhận được liền. Bạn không bịnh thì thử máu mới thấy kết quả tốt). Những bà con bị bịnh nặng, đã từng đau khổ vì bịnh thì sẽ cảm nhận kết quả tốt từng ngày, vì đó là niềm hy vọng cuối cùng và mong manh (tin sao nổi!.

Tôi đã từng ra vào khoa chấn thương chỉnh hình, BV Chợ Rẫy. Điều trị theo tây y, bịnh không có chiều hướng tốt)
Trước đây, tôi phải uống thuốc tạo chất nhờn mỗi ngày. Khi được chỉ dẫn, tôi uống bột gạo lức rang cùng với thuốc tạo chất nhờn được 1 tháng thì tôi ngưng không uống thuốc nữa. Chỉ uống bột gạo rang thôi.

Bạn là phụ nữ trên 45 tuổi. Bạn phải có 1 sự lựa chọn tốt cho xương cốt của bạn đến suốt đời. Bạn phải chọn 1 trong 2 cách sau:
1/ Mỗi ngày 1 viên glucosamine 1.000mg (thuốc tạo chất nhờn cho khớp), 1 viên calci D, (thuốc chống loãng xương. Thuốc nầy phải uống vào buổi sáng, với nhiều nước. Uống xong phải đi lại, không được nằm. Làm ngược lại sẽ bị sạn thận).
2/ Mỗi ngày uống ít nhất 2 lần. Mỗi lần 2 muỗng cà phê bột gạo lức rang, chế vào 200cc nước sôi, khuấy tan bột, đậy lại 10 phút sau thì uống được. Uống loãng loãng thôi, đừng pha đặc như cháo, khó uống). Hoặc nước trà gạo lức rang (uống thoãi mái, tùy thích). Sau khi uống hết 3-4 kg bột, khi cơ thể đã khỏe, nhanh nhẹn, thì uống ít đi hoặc vẫn uống như cũ. (cũng tùy thích).

Bột gạo lức rang và nước trà gạo lức, dùng tốt cho mọi người. Có bịnh hay không có bịnh, dùng cho nam-phụ-lão ấu. Không kiêng kỵ với thuốc gì. Bài viết trên, tôi nhấn mạnh đến giới phụ nữ trên 45 tuổi. Vì ở độ tuổi đó người phụ nữ rất dễ bị thiếu chất nhờn ở các ổ khớp. Tỉ lệ 90 người nữ/10 người nam.

Hôm nay, tôi viết những lời nầy, gởi đến các bạn, để cùng nhau phổ biến rộng rãi cho mọi người biết. Hãy giúp đem lại nụ cười cho những ai đã từng đau khổ như tôi. Nước gạo lức rang, thần dược của mọi người.

Ngoài ra, bột gạo lức rang còn giúp chữa nhiều thứ bịnh khác nữa. Khi bạn ăn cơm gạo lức, bạn sẽ chữa được nhiều thứ bịnh. Nhưng để chữa bịnh khớp như tôi đã nói ở trên, bắt buột bạn phải rang lên. Ăn gạo lức rang tức là bạn đã làm dương hóa cơ thể. (âm, dương trong thực phẩm, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi. hi...hi..).

---------
Tháng 10-2011.

Hiện giờ, bịnh thoái hóa khớp của tôi ( Bình Châu - Ngọc Anh) xem như đã khỏi hết 95 % rồi. Bình Châu đi ,đứng, chạy, nhảy bình thường. Đạp xe đạp băng băng qua cầu Bình Triệu. Đạp xe đạp rượt theo xe máy. Đầu gối không hề đau nhức, không kêu lộp cộp. Người rất khỏe, tay chân linh hoạt , nhẹ nhàng. Khi đi bộ bước chân nhanh thoăn thoắt, Nhảy tuýt ngon lành. Đi cầu thang thì chạy lên, chạy xuống không cần vịn. Khi làm vườn thì bưng chậu đất khoảng 10 kg, hay bình tưới nước 10 kg đi ào ào. Nói chung mọi thứ khỏe hơn lúc trước, trước khi tôi bị bịnh. Còn 5 % còn lại chưa tốt là tôi vẫn chưa ngồi xổm được. Mà ngồi xổm lại rất có hại cho khớp gối của người lớn tuổi, vì vậy tôi cũng không bao giờ muốn ngồi xổm. Khi cần ngồi thì tìm một cái ghế hay 1 chổ để ngồi. Cũng cần lưu ý là ngồi ghế cao tốt hơn ghế thấp cho người có tuổi.

--------

Bạn có thắc mắc gì, xin hãy gởi email đến tôi, hoặc đặt câu hỏi trong web
Rất đơn giản, chỉ với vài kg bột gạo lức rang, rất rẻ tiền, rất dễ làm, rất thơm ngon, rất an toàn. Cuộc đời bạn hồng tươi lên từng ngày. Sao bạn không thử?

Ngọc Anh đt:0909536254 (nick name NH Bình Châu ) dothingocanh@gmail.com

suu tam tai http://rausach.com.vn/forum_posts.as...a-khp-li-vi-ti

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ongdia, SCC, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 22, 2012, 09:26:10 PM »

Bạn có thể cho bất cứ cái gì vào trong ly bột cho dễ uống tùy theo sở thích và tùy theo sức khỏe của bạn.
Với người không bị bịnh tiểu đường, không bịnh cholesterol, người nhỏ gọn, thì có thể thêm đường,sữa.mật ong. muối..v..v.. . Nếu bị bịnh tiểu đường, cao mở trong máu, hay mập phì thì dùng đường cho người bịnh tiểu đường, dùng lá cỏ ngọt thay cho đường, hoặc cho chút xíu muối. Với người cao huyết áp thì không dùng muối.
Còn mình thì không cho gì cả. Cứ thế mà uống, ban đầu hơi khó uống vì lạt nhách, về sau quen rồi thì dễ dàng thôi. Sáng sớm chỉ uống 1 ly bột thay cho cữ sáng. Chiều thêm 1 ly nữa, vào bất cứ lúc nào thuận tiện.
Tóm lại, bạn có thể cho thêm đường, sữa, v..v.. vào ly bột. Bạn có thể uống bột bất cứ lúc nào bạn thấy thuận tiện cho bạn. Tuy nhiên, nên tránh xa bữa ăn chính. Vì vừa ăn xong , thêm ly bột nữa sẽ rất no, làm cho mình khó chịu.
Uống bột lúc bụng đói hay no cũng đều được cả. Uống bột lúc còn đang nóng là ngon nhất.
__________________
Ở loại gạo trắng, qua quá trình xay giã kỹ sẽ mất 67% vitamin B3, 80% vitamin B1, 90% vitamin B6, 50% Mn và hầu hết chất xơ."

SẼ MẤT???????

Các Vitamin nó mất đi đâu, nó chạy đi đâu?

Nó chạy vô nằm trong CÁM mà là nó nằm trong CÁM MỊN (nhớ là trong Cám Mịn à nghen). cám là chất bổ cân thiết, về chất lượng 1kg Cám bổ hơn hơn 1000 lần 1kg gạo lứt.

Cái mà người bệnh cần là Cám chứ không phải gạo lứt đâu, cám vừa bổ lại vừa rẻ tiền

nếu các bác muốn ăn cám bổ sung dinh dưỡng mà ko ngán thì nấu gạo, kê, kiều mạch.. thành cơm/cháo với vài muỗng cafe cám thôi. Nếu xài cám gạo lau thì cho ít hơn vì cám gạo lau thì chất béo rất nhiều. Cám gạo lau mới lau xong còn nóng thì thơm phức, dành cho heo con tập ăn, heo thiếu vú ăn rất tốt, có khi ăn xong thì ỉa chảy re

ở Mỹ thì người ta bán cám để cho ...người ăn là chuyện bình thường. Ko những cám từ lúa mà cám từ mỳ, kiều mạch... Ở Mỹ họ dùng Cám của lúa Mì (Wheat Bran) dưới dạng Cereal, người Mỹ đã biết những chất dinh dưỡng rất cần thiết cho trẻ con, buổi ăn sáng (Beakfast) rất là quan trọng, nhà nhà đều có sữa tươi và cereal cho trẻ con của họ.
Cách xài thì cũng bỏ vô 1-2 muỗng cám khi nấu/nướng bánh,bánh mì... - vừa bổ sung chất xơ vừa bổ sung khoáng chất..
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...s=bran&x=0&y=0

Khi ăn gạo rang, cốm gạo rang, cám rang... thì nên ăn kèm với mè/bơ mè/dầu mè để ko bị bón. Bơ mè thì mua ở cs Thực dưỡng.
Uống nước gạo rang cũng vậy, nếu bị nóng/bón thì nên nấu loãng hơn và nấu hơn 30'.

Có 1 loại gọi là Stabalized Rice Bran thì thấy giới thiệu rất tốt - http://www.nutracea.com/StabilizedRiceBran/ , http://www.goodnutritioncenter.com/ricebran.html
Các sản phẩm trích xuất từ cám: http://www.nutraceaonline.com/, http://www.swansonvitamins.com/SWU412/ItemDetail

Trong nước thì có http://extrafo.com.vn/san-pham-extra-fo.html
http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/Kh...cam%C2%A0.html
http://www.lamchame.com/forum/showth...g-bi%E1%BA%BFt - 120K/30 gói/1 hộp.
http://thucphamchucnangvn.com/home/d...annel=Products

Tự làm: LÀM SẠCH CƠ THỂ TỚI TỪNG TẾ BÀO, CHỐNG LÃO HÓA BẰNG SẢN PHẨM TỰ NHIÊN RẺ TIỀN, DỄ KIẾM: TINH GẠO (VỎ GẠO RANG VÀNG ĐẬM) TỨC LÀ CÁM GẠO...
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=2106
1. Cách làm tinh gạo: cám gạo mới xay sát (lần thứ 2) mua về chỉ nên rây lấy phần mịn (lấy một nửa còn phần thô gồm tấm và bổi thì bỏ đi không dùng). Phần mịn được đưa vào chảo rang đều tay, không được để cháy đến khi vàng nâu thì đổ xuống nền đất có lót giấy (xi măng) sạch. Khi cám còn âm ấm thì bỏ vào túi PE hay lọ kín để bảo quản. Mỗi ngày dùng 2 -3 lần, mỗi lần 1 - 3 thìa con, đánh lên với một chút mật ong rồi cho thêm chừng 50 - 100 cc nước ấm, khuấy đều rồi uống, không cần lọc. Có thể dùng chung với tinh nghệ.

- Chuyện dùng cám thì cũng dùng theo kiểu gạo lức, nếu làm bánh bông lan thì trộn 1 muỗn cà fê cám cho 1 cái, làm bánh ít thì nên trộn 1 lượng nhỏ cám vào nhân (theo tôi nghĩ).

- Nên nhớ 1 muỗng cám bổ gấp 100 lần 1 muỗng gạo lứt, nếu nấu hoàn toàn 100% là cám thì ngán làm sao ăn nổi, cho nên mỗi người phải có óc sáng tạo để đưa chất bổ của cám vào cơ thể của mình.

sưu tầm happy

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ongdia, SCC, byphuong, chanhnguyen, Yahoo
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:01:30 PM »

Cuộc sống là 1 chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng & hạnh phúc nhất !

Phát sinh bệnh là do ta đã làm việc gì quá mức, quá sức nên cơ thể phát bệnh ốm để bắt buộc ta phải dừng lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn khỏi thì sống thuận với tự nhiên, tùy duyên, theo nhu cầu: lúc đó mình muốn ăn gì thì ăn, không tham cũng không cố, theo tiêu chuẩn "ngon miệng là tốt ^^!" lắng nghe chính mình... vì cơ thể nó tự biết đang thiếu chất gì và khi nào cần được cung cấp, nó sẽ tự có cách báo ta biết điều đó như bà bầu thèm của chua vậy "đói cần ăn khát cần uống, mệt thì nghỉ".

Và thuận với xung quanh: Có thì ăn không cần phải cố tìm kiếm, Mùa nào thức nấy. vì nếu thuận duyên (thuận theo tự nhiên) thì ta sẽ có thứ vừa hợp với điều ta cần rất dễ dàng. Còn sai đường thì dù có cố làm, cố ăn cũng vô ích. Thường người dân khu vực đó hay mắc bệnh gì thì ở nơi đó cây thuốc chữa được bệnh lại mọc nhiều. Trong ăn uống dưỡng sinh vẫn khuyên nên ăn lương thực, thực phẩm được trồng gần nơi mình sống, trong vòng bán kính 60km trở lại.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, Yahoo, byphuong
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:04:33 PM »

và một cách dễ dàng:
 
  NHỊN ĂN – PHÉP MÀU TỰ KHỎI BỆNH, NGUYÊN LÝ QUÂN BÌNH ÂM DƯƠNG

        Nhà sinh lý học tiếng tăm lừng lẫy Claude Bernard đã quả quyết tuyên bố rằng: “Tình trạng cơ thể là chính yếu, vi trùng không có gì đáng kể".

    Thật vậy, nếu mọi tế bào tạng phủ trong người đều lành mạnh thì chẳng có một loại vi trùng nào có thể quấy phá hoặc tác hại được. Và muốn cho mọi cơ năng tạng phủ đều được lành mạnh thì trước hết các chất bổ dưỡng đưa vào máu để phân phối nuôi cơ thể phải tinh khiết, đầy đủ và đúng quân bình.

    Đã biết qua thuyết OHSAWA, chúng ta ai cũng biết rằng bệnh tật sở dĩ sinh ra là vì mất cân bằng quân bình Âm Dương, do đó vi trùng hoặc ngoại tà mới có dịp xâm nhập phát tác và gây tổn hại cho cơ thể.

    Sự khám phá ra vi trùng của Pasteur đã lái ngành y khoa hiện đại về chiều hướng giải phẫu và sưu tầm các thuốc trụ sinh càng ngày càng hiệu lực, đồng thời cũng đã đem lại nhiều tai hại cho loài người. Phương thức chữa bệnh của các y sĩ đáng lẽ là nghiên cứu cách tiết độ để bảo tồn sinh lực cho cơ thể có khuynh hướng đạo đức và chiêm nghiệm vì đâu, do nguyên nhân nào mà cơ thể mất quân bình, nhưng vì quá chú trọng đến vi trùng, người ta cứ để con người là làm sao tìm cách giết cho được vi trùng và xem chúng như là nguyên nhân chính yếu của bệnh tật, do đó nếp sống con người đã bị đảo lộn về vật chất cũng như tâm linh.

    Muốn phục hồi sức khỏe đang bị một loại vi trùng nào đó làm tổn hại thì công việc cho bệnh nhân uống một thứ trụ sinh nào đó chưa đủ mà phải chữa trị tận nguồn gốc và phục hồi toàn diện sinh lực cho cơ thể. Để hoàn thành công việc ấy, chúng ta cần:
    • Loại trừ nguyên nhân sâu xa của căn bệnh,
    • Lập lại quân bình Âm Dương cho cơ thể,
    • Cải tạo sức khỏe cho thể chất và tâm linh,

    Phương sách trị liệu hữu hiệu nhất vẫn là phép nhịn ăn hợp cách.

    Nhịn ăn dù thời gian hoặc dài hay ngắn là một thời cơ tốt đẹp cho tạng phủ được nghỉ ngơi, giúp điều kiện cho tế bào bài tiết các chất độc, cơ thể phân phối các thức ăn dự trữ, các khoáng chất, sinh tố… để lập lại quân bình Âm Dương tốt đẹp cho cơ thể.

    Điều người ta thường lo ngại hơn cả là nhịn ăn làm sụt cân quá nhiều nhưng sở dĩ người ta lo ngại như vậy bởi vì người ta không hiểu sự ích lợi, sự mầu nhiệm của phép nhịn ăn. Mối lo ngại đó là vô căn cứ, là hoàn toàn hư ảo.

    Thật vậy, sau thời gian nhịn ăn phải phép và khi sự giải độc được hoàn thành cho cơ thể, người nhịn ăn tuy gầy hơn trước nhưng nhờ các tế bào trở nên trong sạch và non trẻ hơn trước nên một khi ăn uống trở lại là lên cân đúng mức quân bình và sức khỏe thêm dồi dào miễn rằng đừng ăn uống bừa bãi để sa vào chỗ mất quân bình Âm Dương đã gây ra bệnh tật trước kia.

    Người hành phép nhịn ăn chỉ cần nghỉ ngơi hoặc hoạt động vừa phải trong đó phép đi bộ được xem là tốt hơn cả. Mọi cử động đột ngột đều nên tránh, ví dụ đang nằm mà vùng đứng dậy có thể sinh ra xây xẩm mặt mày trong chốc lát.

    Về thời gian nhịn ăn, lý tưởng và công hiệu hơn cả là nhịn ăn cho đến khi nào sự thèm ăn tự nhiên trở lại, nhưng trong thời buổi mà nhịp sống trở nên sôi động và cuồng loạn như ngày nay, mà thì giờ được xem là vàng bạc thì kể ra cũng ít người đủ điều kiện để có đủ thì giờ thong thả thuận tiện để đeo đuổi đến cùng một kỳ nhịn ăn dài hạn.

    Tùy khả năng, thuận tiện ta có thể nhịn ăn hoặc 7, 14, 21 hay 28 ngày hoặc hơn thế nữa …

    Những kỳ nhịn ăn dài hạn dĩ nhiên kết quả tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn những kỳ nhịn ăn ngắn hạn thường để dành cho những bệnh nhân không đủ điều kiện để nghỉ dài ngày. Những cuộc nhịn ăn ngắn hạn lại có cái lợi là có thể thực hành lúc nào cũng được mà không cần ngưng công việc sinh hoạt hàng ngày.

    Nhịn ăn ngắn hạn có thể là mỗi tuần 1 ngày, mỗi tháng 2-3 kỳ, mỗi kỳ 3 ngày; hay mỗi tháng 1-2 kỳ, mỗi kỳ 5 ngày tùy bệnh trạng, tùy sở thích, tùy suy luận hay kinh nghiệm của từng người.

    Nhịn ăn nhằm gột rửa các chất độc ra khỏi cơ thể, cải thiện sự tuần hoàn và hô hấp. Sinh lực đáng lẽ phải dồn vào trong công việc tiêu hóa thức ăn nay được dành chữa, bù đắp các tạng phủ, cơ quan bị suy tổn. Thần kinh hệ được giải khai, bắp thịt thoải mái nghỉ ngơi, các nội tạng làm việc ít lại, sinh lực con người được cải tạo, nhờ đó mà ảnh hưởng tốt đẹp lan rộng đến địa hạt trí tuệ và đạo đức con người.

    Đối với quảng đại quần chúng, người ta thường cho rằng bệnh tật chỉ là một sự cấp phát, một hiểm họa do vi trùng bên ngoài đưa vào chứ không phải do sự vi phạm các định luật thiên nhiên liên tiếp có khi ngay từ thuở sơ sinh.

    Quá tin vào thuyết vi trùng, người ta đã lẫn lộn lấy quả làm nhân do vậy phát sinh lòng nghi ngại băn khoăn tự hỏi làm sao sự nhịn ăn có thể chữa lành được những bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm, và cho rằng nhịn ăn bất quá chỉ có thể chữa lành một số nhỏ bệnh thần kinh, mất ngủ, nhức đầu hay các bệnh do sự hỗn loạn bất điều của các cơ năng hay tạng phủ mà thôi.

    Nhưng trên thực tế lại khác, có thể nhờ phép nhịn ăn lập lại được quân bình Âm Dương tức là tạo sự bất lợi, phá sự thích nghi cho đời sống và sự sinh sản của vi trùng thì tuy không dùng độc dược mà vi trùng tự tàn diệt điêu vong dần. Hơn thế nữa, một khi cơ thể đã lập được quân bình Âm Dương, thì tính thực bào tức khả năng tiêu diệt vi trùng được cương thịnh và khả năng xuất tiết kháng thể để trung hòa độc tố thêm sung túc thì thử hỏi vi trùng còn đâu là đất dung thân, há lại phải cầu cạnh đến các độc dược, trụ sinh mới chữa lành bệnh được hay sao?

    Bác sĩ Roger và Josue đã làm thí nghiệm sau đây để chứng minh lợi ích của sự nhịn ăn: Hai ông chia một bầy thỏ làm đôi, một nứa số cho ăn uống như thường còn một nửa thì bắt nhịn ăn hoàn toàn từ 5 đến 7 ngày rồi cho ăn bình thường trở lại từ 2 đến 11 ngày. Hai ông nhận thấy rằng những con thỏ nhịn ăn đã tự tạo một sức miễn dịch phi thường, đã chịu đựng được một cách dễ dàng mà vô hại một lượng vi trùng tiêm vào mình chúng đủ sức giết một cách nhanh chóng những con thỏ khác trong một nửa bầy không được nhịn ăn.

    Bác sỹ Dewey đã chữa cho con trai ông mới 3 tuổi bị chứng bạch hầu (diphterie). Ông cho đứa bé nhịn đói tuyệt đối chỉ uống nước rất ít và nhận thấy rằng bệnh còn chóng lành hơn là chữa trị bằng thuốc men.

    Bác sỹ Dewey còn áp dụng rất hiệu quả phương pháp nhịn ăn tuyệt đối và dài hạn trong những trường hợp các bệnh gây sốt như cúm, sưng phổi, đầu lào, sốt rét, các bệnh gây độc do vi trùng streptocoque, staphylocoque. Ông ta luôn luôn nhận thấy rằng những người bệnh ấy bao giờ cũng được chóng bình phục và nhất là phân xuất tử vong những trường hợp trọng bệnh hết sức thấp so với cách chữa bệnh thông thường mà cứ cho người bệnh ăn của các bác sỹ đồng nghiệp…

    Bác sỹ Oswald nói: “một bệnh do vi trùng gây ra lực độc giang mai, từ xưa xem như một bệnh dai dẳng với cách chữa bằng những phương pháp hòa hoãn, tạm bợ (ví dụ với thủy ngân, thạch tín…) đã được trị tận gốc với phép nhịn ăn trong những bệnh xá Ả-rập ở Ai cập trong thời gian Pháp chiếm đóng. Avicene đã ám chỉ đến sự công hiệu của phương pháp này mà hình như ông ta đã áp dụng một cách thần hiệu để chữa bệnh đậu mùa. Và bác sỹ Robert Barthlow là một y sĩ trung kiên trong việc bênh vực thuốc men cũng phải thừa nhận rằng: “Nhịn ăn chắc chắn là một phương tiện xuất sắc để bài tiết vi trùng ra khỏi cơ thể bằng một quá trình liên tục tuần tự hủy diệt phân tử và để tái tạo các cơ cấu trong cơ thể”.

    “Đó là phương pháp nhịn ăn dùng để chữa lành bệnh giang mai, một phương pháp Đông phương dùng để chữa bệnh ấy và những kết quả rất mỹ mãn đã được thu hoạch bằng phương pháp này”.

    Bác sỹ Von Seeland nói: “Trên nhận xét bản thân cũng như trên nghiên cứu thực nghiệm, tôi càng ngày càng đi đến tin tưởng vững chắc rằng nhịn ăn chẳng những có một giá trị về phương diện y khoa mà chắc chắn rằng còn có một giá trị lớn lao hơn nhiều đứng về phương diện dưỡng sinh và giáo dục. Xã hội của chúng ta nô lệ dưới ách thuốc lá và rượu nay lại sa đọa vào nạn thuốc phiện, dần dần trở thành miếng mồi cho sự u sầu, cho niềm chán sống và do đó những vụ tự vẫn gia tăng…

    Rồi từ trong lòng xã hội ấy xuất hiện ra những triết gia u uất bi quan (trạng thái tinh thần biểu lộ một căn bệnh thực thụ hay một sự suy nhược tinh thần). Cho nên một xã hội như vậy muốn được cảnh tỉnh cần phải phát động một phản ứng quyết liệt là cách thực hành “tiết dục và nhịn ăn”

    Lành bệnh có tính cách nhất thời là dễ, nhưng bảo tồn sức khỏe có tính cách trường kỳ mới là chuyện khó. Nhịn ăn đem lại sức khỏe có tính cách giai đoạn nhưng sau đó nếu được bảo trì bằng cách ăn uống cho đúng quân bình Âm Dương của giáo sư Ohsawa thì phép dưỡng sinh mới có thể toàn hảo vậy.

    Cách ăn uống sau thời kỳ nhịn ăn phải được chăm sóc kỹ lưỡng không kém gì sự chăm sóc trong lúc nhịn ăn. Sự tái tạo các tế bào quan trọng không kém gì sự gột rửa các tế bào và chính trong thời gian sau khi nhịn ăn mà người ta phạm những điều khinh xuất. Nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn là điều quan trọng, bệnh lành là xong chuyện còn sau đó thì chẳng có gì đáng kể.

    Có những người bệnh nhờ áp dụng phép nhịn ăn mà lành bệnh, nhưng ngay sau đó họ lại sa vào vết xe cũ của thói quen xưa. Họ trở lại ăn uống quá độ, ăn hấp tấp không nhai kỹ, ăn uống bừa bãi không biết chọn món ăn quân bình, tưởng rằng cứ ăn uống thỏa thích như vậy thì chóng phục hồi sinh lực, mau lên cân nhưng có biết đâu rằng chính vì sự cẩu thả trên chẳng những đã làm tổn hại thành quả tốt đẹp thu hoạch được trong thời gian nhịn ăn mà còn làm suy nhược các cơ quan tạng phủ, chuẩn bị cho những tai hại mới, cho những bệnh tật mới, những đau khổ mới.

    Nhịn ăn như vậy thì khác nào công cuộc dã tràng xe cát biển Đông. Vì vậy tôi đã ghép liên phép nhịn ăn với cách ăn theo nguyên lý Âm Dương của giáo sư Ohsawa với dụng ý giới thiệu cùng các độc giả phương pháp bảo tồn sức khỏe và chữa bệnh thần diệu vô tiền khoáng hậu của giáo sư Ohsawa, một ân nhân của nhân loại đã đem thân thể cuộc đời hy sinh cho lý tưởng cao cả vị tha …

    “Đại đạo phế, hữu nhân nghĩa” (Đạo đức kinh), vì không hiểu Đạo để sống thuận theo dịch lý Âm Dương của vũ trụ mới bày ra thuốc men và bệnh viện, rồi thuốc thang càng sung túc thì bệnh tật càng nhiều, đạo đức càng suy.

    Vi trùng đâu có gì đáng sợ, đáng sợ chăng là sự vô minh vì không thấu hiểu nguyên lý của vũ trụ để dưỡng sinh, để tu thân. Thân không tu thì nhân loại suy vong vì nhân loại nào có ai khác hơn là bạn và tôi cùng bao nhiêu người khách đang sống trên cõi đời này…

    (Theo Thái Khắc Lễ)

(Xem thêm:

    http://www.camxahoc.vn/?p=248)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, Yahoo, byphuong
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:07:59 PM »

Nhịn ăn là một sự hấp dưỡng vật thực đặc biệt dưới hình thức rất đơn giản của cơ thể nếu ta có thể nói. Chẳng những các thực phẩm dự trữ có thể nuôi những tế bào cần thiết cho sinh mạng trong một thời gian nào đó mà không một tế bào nào cần thiết cho sinh mạng lại bị thương tổn một khi các thức dự trữ đó đang còn. Sợ hãi sự nhịn ăn thiếu căn cứ vì nó được thành lập trên sự vô minh, trên một quan niệm sai lầm.

Nhịn ăn là không ăn mà chỉ uống nước cho đến lúc thức ăn dự trữ không còn nữa. Còn đói ăn là cứ nhịn ăn đến lúc mà các thức dự trữ đã tiêu thụ hết rồi.

Có thể tận dụng tối đa thức ăn dự trữ: nó cố dùng những tài nguyên lâu chừng nào tốt chừng ấy. Thật vậy, những chất tuyệt đối cần thiết cho sinh mạng và cho sự vận chuyển các cơ quan cần thiết như tim, thần kinh hệ chỉ được đem dùng khi nào những cơ quan khác không thể cung cấp được. Thứ được dùng trước hết là mỡ và glycogene, thứ đến là các chất protein.

Nhịn ăn càng lâu, cơ thể càng tiết kiệm thức ăn bằng cách giảm mọi hoạt động vật chất, sinh lý đến mức tổi thiểu. Nếu người nhịn ăn nghỉ ngoi thì số dự trữ ít tiêu hao hơn. Sự hoạt động của cơ thể, cơn sốt, sự lạnh lẽo bên ngoài, nỗi buồn rầu, niềm xúc động mạnh làm tăng gia sự tiêu hao các thức ăn dự trữ.

Trong sách The natural cure, bác sĩ Page nói: “Thức ăn dự trữ trong tế bào để tự dưỡng trong lúc nhịn ăn là thực phẩm tốt nhất, quý báu nhất đối với người lâm bệnh, đặc biệt là trong các bệnh cấp tính trầm trọng”.

Các mô của cơ thể có thể xem như một bể chứa thức ăn có thể vận chuyển đến bất cứ nơi nào theo sự cần dùng. Khả năng của cơ thể về việc nuôi các mô quan hệ đến sinh mạng do các thức ăn dự trữ và các mô ít cần thiết cho sự sống là một sự quan trọng đối với người bệnh không thể ăn uống và tiêu hóa thức ăn. Không có khả năng này, người bệnh trong cơn cấp phát sẽ chết đói ngay.

Người ta thấy rằng những mô cần thiết cho sinh mạng được nuôi dưỡng trước hết do những thức ăn dự trữ và khi những thức ăn này đã cạn thì cơ thể tự dùng những mô ít quan trọng cho sự sống để nuôi dưỡng các mô cần thiết cho sinh mạng. Cho nên một khi thức ăn dự trữ đang còn thì nhất định không có sự thiệt hại mảy may đến các mô cần thiết cho sinh mạng.

Người bệnh theo bản năng mà nhịn ăn nhưng thường các y sĩ, các người nuôi bệnh hay cha me, anh, em bệnh nhân lại ép uổng người bệnh cố ăn để giữ sức. Thực là một điều lầm lẫn lớn mà người ta không ngờ đến.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, Yahoo, byphuong
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:12:43 PM »

và kết quả khi "đến lúc nhịn thì nhịn" với 2 em cưng batting eyelashes nerd

2 em cưng của tôI mắt tròn vo, lông đen nhánh, có mảng lông trắng trước ngực bốn gót trắng rất dễ thương. TôI nhặt về từ trước tết. Khi mang về cũng biết 2 em bị người bán cố tình thả cho đI lang thang vì các em bị đI ỉa chảy nặng (phần đuôI ướt nhèm khó sống). Nhưng bởi em còn nhỏ xíu cứ lon ton bám theo chân người đI đường tội nghiệp quá nên liều mang về nuôI…

Thế là duyên nợ với 2 em từ tết tới nay nửa năm rồi dẫu biết mèo đến nhà thì khó. Mà khó thật. Suốt ngày lo cho ăn, lo đI dọn cho các em…. Là mèo nhưng các em không ăn được cá, mỡ.. -ăn là té re luôn. 2 em ăn tốt ngủ tốt nhưng bụng yếu, đI ngoài mãn tính rồi. ăn đồ có mỡ là khổ chủ (tôi) quét dọn mệt luôn.
Chị toàn phảI mua thịt nạc xay trộn cơm với thuốc cho các em. Cứ thế rồi lần hồi các em cũng lớn. Tưởng đã ổn định nên tôI có lơ là việc cho ăn uống để ăn linh tinh -chỉ như mèo thường thôI mà lại đI ngoaì nặng. Trộn thuốc vào cơm, mang đI tiêm, thỉnh thoảng nhịn ăn 1 ngày (theo đơn bác sỹ thú y hẳn hoi) vẫn không dừng. Miệng ăn trôn tháo, ướt nhẹp. 2 Em đI đến đâu chị theo sau lau nhà đến đó. Khiếp hãI quá. Rồi dần miu nằm thượt ra không buồn chơi chẳng muốn nhúc nhích, thương quá nhưng không biết làm thế nào nữa..

Đúng lúc ấy thì lớp cảm xạ khai giảng. Buổi đầu nói về tuyệt thực. Nhịn ăn lâu có thể chữa được bệnh. Khoá mình, Thầy không nói tiết thực (giảm ăn dần) mà cho tuyệt thực uống chanh muối (Thầy hăng háI quá) –nghe tuyệt quá làm trò về nhà áp dụng luôn. Trò nhịn ăn và cả 2 em cưng nữa. Xác định nhịn dài ngày không chết nên làm tới (2 em đằng nào cũng sắp tử trận rồi T_T!). Không phảI lo ăn cho các em nữa nên thảnh thơi quá. Sáng làm cốc chanh muối đường ngon tuyệt đến chỗ làm cũng chỉ dung vậy. ở chỗ làm phảI nói rõ nhịn ăn để giảI độc cơ thể cho mọi người khỏi áy náy khi họ ngồi ăn còn mình lại ngồi uống nước chanh muối suông (kham khổ hơn cả thầy tu).

Thầy nói nhịn ăn ngày thứ 3 là khổ nhất nhưng với mình tối ngày thứ 2 đã thấy choáng váng mệt mỏi. Ngồi trong lớp đông, mùa hè nóng bí hơI ngột ngạt quá. Lớp lại kê ghế theo hàng dọc 2 bên lớp quay mặt vào nhau nên cứ phảI xoay người 90độ để nhìn thầy trên bục giảng. Tan học đI ngoài đường váng vất như bị cảm, 9h 30phút căng mắt rồi cũng tìm được hàng nước mía, làm 1 cốc không đá, chao ngon ghê, nước mía vào đến đâu tỉnh người đến đó (Nhập tâm luôn mía là một bài thuốc thần -bây giờ mới biết). Về đến nhà thu xếp đI ngủ luôn. Tối đó 2 cổ chân cứ như bị thít dây vào, kệ cứ ngủ. Sáng dậy thấy tê thêm 2 cổ tay nhưng cứ lờ đI vẫn làm việc như bình thường cuối cùng đúng như thầy nói nó cũng cũng hết. Lại khỏe và làm việc bình thường được.

Tối ngày thứ 3 về nhà mới chú ý ngắm 2 em mèo: khô bong?! (tất nhiên rồi 3 ngày 2 em mèo cũng không được ăn khéo mạng nhện chăng kín "cổng hậu" ấy chứ!) Nhưng lạ nhất là 2 em lại đùa nghịch vờn nhau chạy khắp nhà (?) vậy là có hy vọng rồi.

Ngày 4, ngày 5 nhịn ăn băng băng, 2 em kêu gào cũng chịu (thương lắm nhưng nếu cho ăn các em sẽ đi ngoài té re ốm nên cố nhịn thôi). 2 em mèo cho nhịn ăn 9 ngày .... hic hic, sang ngày 10 đói quá, khi ăn lại các em sẵn sàng ăn cả cơm không, khỏi ốm mà cũng hết kén chọn đòi cá thịt như xưa...  wave
Thực ra các em ốm quá (hết cách chữa rồi) nên mới quyết để các em nhịn lâu vậy, đi học cảm xạ, hiểu nhịn lâu không sao, nên mới có gan bắt các em nhịn mấy ngày liền chứ những ngày nhịn các em kêu nài đòi ăn suốt thương lắm chứ   crying . Đến ngày 9 là dừng vì lúc đó các em đói lả nằm bep nên cho ăn lại, khi cho ăn lai cho ăn ít một, loãng thôi để hệ tiêu hóa nghỉ lâu còn từ từ hoạt động lại. 1 tháng sau khi ăn lại, đẹp óng mượt hẳn lên  surprise angel rose good luck

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, Yahoo, byphuong
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:24:42 PM gửi bởi hà hà » Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:42:25 PM »

và "món ăn tinh thần" -món ăn mà vì nó ta có mặt và còn tồn tại nơi cuộc đời này, có nó thì cuộc sống mới có ý nghĩa còn không thì ...có sống lâu cũng như những ngày ...hôm qua (nên hem cần tiếp tục nữa  not talking hee hee). Tiếp sức, tiếp thêm năng lượng, động lực sống cho người bằng "những món ăn thắp lên niềm vui" cho hiện tại, niềm tin hy vọng về ngày mai :

 pumpkin star idea

Điều diệu kỳ của sự chia sẻ đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sổng của bé Carlie. Khi lên ba, Carlie là một cô bé khỏe mạnh bình thường, cho đến một ngày cô bé bị một cơn sốt rất nặng hành hạ. Sau khi đưa Carlie nhập viện, cha mẹ của em – ông bà Russ và Lynette – đã rất đau buồn và choáng váng khi nghe tin con gái mình mắc bệnh ung thư. Đó là một căn bệnh vô cùng quái ác, chính vì thế mà trong suốt quá trình chữa trị cho Carlie, cha mẹ của em không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện.
Trong gần mười tháng trải qua nhiều đợt hóa trị, cô bé luôn khao khát thực hiện được ước mơ của mình, đó là được đến bờ biển Sea World. Bà ngoại của Carlie đã thỉnh cầu Tổ chức thực hiện ước mơ (Make-A-Wish Foundation) ở Canada để giúp cô bé thỏa nguyện mơ ước. Đây là một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, có chi nhánh ở 32 quốc gia. Tổ chức này được thành lập nhằm mục đích đáp ứng nguyện vọng đặc biệt của các trẻ em mắc những căn bệnh hiểm nghèo.
Ba tuần trước khi nhận được lời đáp ứng cho ước nguyện của mình là đến được bờ biển Sea World, bé Carlie bất chợt lại bị viêm phổi, rồi bị cúm. Sáu ngày sau, Carlie rơi vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ nói với cha mẹ Carlie rằng cô bé chỉ còn 20 phần trăm cơ may sống sót mà thôi. Bệnh tình của Carlie mỗi lúc càng nặng hơn. Sau 17 ngày vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê, phổi bị mất đi 98 phần trăm dung tích hoạt động. Cơ thể được nối với 13 ống trợ giúp, cô bé bị liệt hoàn toàn.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bé không thể sống đến cuối tuần. Sau này, ông Russ nhớ lại: “Thật không thể tưởng tượng được nỗi bàng hoàng của chúng tôi khi nghe tin dữ, đứa con gái bé bỏng của chúng tôi sẽ không thể qua khỏi!”.
Khi hết ca trực vào đêm thứ Sáu, các cô y tá đã nói lời từ biệt với bé Carlie, nhưng vào sáng ngày thứ Hai tuần sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Russ vẫn còn lưu lại trong bệnh viện.

Điều kỳ diệu đã xảy ra: Bé Carlie đã tỉnh lại! Cơ thể cô bé đã bị mất đi phân nửa trọng lượng. Mười hai ngày sau, Carlie được đưa lên trực thăng bay đến bờ biển Sea World. Tại đây, cô bé đã thực hiện được niềm mơ ước của mình là bơi lội cùng bầy cá voi. Hai tuần sau, Carlie trở về nhà. Lúc này, cô bé đã đủ khỏe để chạy đến ngả vào vòng tay âu yếm của bà ngoại! Có thể nói, sự bình phục của bé Carlie thật đáng kinh ngạc.

Ngày hôm nay – 5 năm sau sự kiện đáng nhớ đó, Carlie là một cô bé tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Cha cô – ông Russ – đã hạnh phúc thổ lộ rằng, ông là một trong những người may mắn nhất trên đời. Ông cảm nhận được rằng đứa con gái bé bỏng, yêu quý của mình đã được trao tặng sự sống. Ông nói: “Nhiều em nhỏ khác tuy không có may mắn được sống lại từ bệnh tật như Carlie, nhưng những ước mơ ấp ủ trong lòng của chúng cũng được đáp ứng nhờ có những tổ chức làm công việc từ thiện như Make-A-Wish Foundation. Là một người cha suýt mất đứa con gái yêu dấu của mình, tôi muốn nói rằng: “Nếu thực sự khao khát và quyết tâm, bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn”.

Mơ ước của cô bé Carlie được trở thành hiện thực là nhờ có khoảng 170 nhà hảo tâm từ khắp nơi đã gởi tiền quyên góp cho Make-A-Wish Foundation ở Canada. Những nhà hảo tâm này tuy chưa từng gặp Carlie, nhưng họ đã sẵn lòng chia sẻ mà không hề biết câu chuyện của cô bé. Khi đóng góp tiền, họ chỉ hy vọng là có thể giúp đỡ một đứa trẻ bị bệnh nào đó; và thế là, qua việc làm của mình, họ đã chia sẻ một quà tặng với cuộc đời. Hiện nay, ông bà Russ cũng đang tình nguyện làm việc cho tổ chức này như là một sự tri ân để trao tặng lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Hai ông bà thường xuyên đi khắp nơi kể lại câu chuyện của họ, câu chuyện về giá trị của sự chia sẻ, để quyên tiền tiếp tục tìm cách giúp đỡ những trẻ em kém may mắn khác.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, byphuong
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:49:40 PM gửi bởi hà hà » Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 09:53:18 PM »

Cậu bé 7 tuổi đã vượt qua cơn bạo bệnh khi kết bạn cùng một chú chó khuyết tật.

Owen Hawkins, cậu bé 7 tuổi mắc chứng bệnh kỳ lạ khiến cậu rất sợ hãi khi phải rời khỏi ngôi nhà của mình ở thị trấn Basingtoke, Hamsphire (Anh), đồng thời trốn tránh tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, khi làm bạn với Haatchi, một chú chó 15 tháng tuổi bị cụt mất một chân vì tai nạn xe lửa, Owen bất ngờ lấy lại được tinh thần và có thể ra ngoài dạo bước cùng người bạn cún đáng yêu của mình.

Tình bạn của chú chó Haatchi đã giúp Owen vượt qua căn bệnh lạ. Ảnh: D.M
Gia đình Owen cho biết, cậu bé bị mắc hội chứng Schwatz-Jampel, căn bệnh khiến các cơ của Owen luôn trong trạng thái căng cứng. Còn chú chó Haatchi đã hứng chịu nhiều bất hạnh khi khoảng 10 tháng trước chú bị buộc vào đường ray để xe lửa cán qua. Haatchi được phát hiện vài ngày sau đó, trong tình trạng co rúm người vì sợ hãi và đói khát, chiếc đuôi và một chân đã giập nát.

Haatchi sau đó được các bác sĩ cứu chữa, nhưng chiếc đuôi và cẳng chân phải cưa bỏ. Cuối cùng, Haatchi được bố và mẹ kế của Owen nhận về nuôi sau khi họ đọc được thông tin về hoàn cảnh của chú trên Facebook.

Cô Colleen, mẹ kế của Owen kể lại: “Ngay khi Owen và Haatchi gặp nhau, chú chó đã dành cho Owen một tình cảm rất lớn. Trước khi có người bạn cún của mình, Owen thường rất ghét đi ra ngoài... Lần đầu tiên Owen đến trường, thằng bé đã cảm thấy mình khác biệt hơn bạn bè xung quanh, do đó Owen càng thu hẹp mình lại”.
Chú chó Haatchi và cậu bé Owen thường xuyên quấn quýt lấy nhau không rời. Ảnh: D.M

Bệnh tình của Owen vốn cần phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện. Kể từ khi gặp Haatchi, bệnh của Owen đột ngột thuyên giảm đáng kể. “Trước đây Owen thường rất sợ hãi tiếp xúc với những người lạ mặt, nhưng hiện tại thì thằng bé muốn nói chuyện với bất kỳ ai để giới thiệu về Haatchi đồng thời muốn đi dạo cả ngày cùng chú chó này”, cô Colleen kể.

“Sự thay đổi của Owen giữa thời điểm hiện tại so với quá khứ là không thể diễn đạt bằng lời”, cô Colleen xúc động cho biết.
Chú Will, bố của Owen chia sẻ: “Owen đặc biệt quấn quýt với Haatchi. Mà trên thực tế thì cả hai đều rất yêu thương nhau. Haatchi thường đùa giỡn cùng Owen khi chúng tôi tắm cho bé, cả hai dường như không muốn rời xa nhau.”

Haatchi hiện tại đang được huấn luyện theo một chương trình dành cho “Những thú nuôi biết trị bệnh”. Haatchi sẽ sớm đến với những thương binh tàn tật ở Iraq và Afghanistan, cũng như với các trẻ em có thể trạng yếu.
Haatchi còn thường xuyên tắm và chơi đùa với Owen như một người bạn thân thiết. Ảnh: D.M
Sự giúp đỡ kỳ diệu của Haatchi đối với cậu bé Owen đã giúp chú cún nhận được một giải thưởng từ Quỹ Quốc tế vì Phúc lợi động vật IFAW. Sự kiện này sẽ được giới thiệu vào Lễ trao giải dành cho thú nuôi Animal Action vào tuần tới.

Robbie Marsland, Giám đốc của Quỹ IFAW tại Anh cho biết: “Khi chúng tôi nghe kể về câu chuyện về khả năng sống sót kỳ diệu và tình bạn đặc biệt với Owen của Haatchi, chúng tôi biết rằng chú chó này đã là Động vật của năm”.

Mai Mai http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/2012/10/38292-chu-cho-ba-chan-cuu-cuoc-song-cau-be-mac-benh-la.html

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, Yahoo, byphuong
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Một 06, 2012, 10:05:16 PM »

và hiệu quả khi "ước mơ" được thực hiện, những món ăn "mang đến niềm vui" này cần dùng hàng ngày.

Hôn mê 8 ngày, bất ngờ tỉnh dậy khi nghe ca sĩ yêu thích hát

- Một bé gái bị đụng ô tô nằm hôn mê suốt một thời gian dài đã bất ngờ tỉnh lại sau khi nghe giọng hát của ngôi sao nhạc Pop – nữ ca sĩ Jessie J.

Các bác sĩ lo ngại rằng, cô bé Tyla Atkin (6 tuổi) có thể sẽ không bao giờ bình phục để có thể đi lại, nói chuyện hay thậm chí là nở một cười sau tai nạn đụng ô tô nghiêm trọng đó.

Thế nhưng, mới đây mẹ của bé Tyla Atkin là chị Michelle Hart cho biết, bây giờ Tyla đã có thể chạy nhảy, chơi đùa với bạn bè ở công viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ có điều kỳ diệu này là nhờ giọng hát hay được ví von như “thiên thần” của nữ ca sĩ Jessie J.
Ca sĩ Jessie J bên cạnh bé Tyla

Nữ ca sĩ nhạc Pop Caring Jessie (24 tuổi) đã ngồi bên giường bệnh của Tyla khoảng nửa tiếng đồng hồ nhẹ nhàng hát bài “Rainbow” (Cầu vồng) yêu thích của bé Tyla. Sau khi nghe Jessie J hát, bé Tyla đã bất ngờ tỉnh lại suốt 8 ngày liền nằm hôn mê bất động. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Tyla bắt đầu cử động và nói chuyện. Một vài ngày tiếp theo, Tyla đã bình phục một cách kỳ diệu và đã có thể đi lại được, nói chuyện với mọi người thậm chí là hát.
Chị Michelle (27 tuổi) vui mừng: “Tôi tin chính Jessie J đã cứu Tyla, cô ấy đã trả lại con gái yêu cho tôi, tôi rất biết ơn về điều này”.

Câu chuyện bi hài của bé Tyla được kể lại; vào hồi tháng 4 bé Tyla đã bị một chiếc xe tải tông khi cả 3 đang ngồi trong một chiếc xe hơi (có cả chị Michelle và bà ngoại Theresa, 54 tuổi). Ngay sau đó, Tyla được đưa đến bệnh viện Great Ormond Street ở thành phố London, và suốt 8 ngày liền, Tyla chỉ nằm chìm trong cơn mê.
Theo sự khuyên bảo của các bác sĩ, việc ngồi cạnh bé để trò chuyện, âu yếm là một cách có thể giúp bé Tyla thoát khỏi cơn mê. Do đó, chị Michella đã dành nhiều giờ đồng hồ sát cánh bên con với mong muốn bé Tyla sớm phục hồi, nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Cuối cùng, điều bất ngờ cũng đã đến với 2 mẹ con khi chị Michella nhận được một tin nhắn từ người bạn thông báo rằng ngôi sao của chương trình “The Voice” - nữ ca sĩ Jessie đã ghé thăm bệnh viện. Chị Michelle đã nổ lực hết sức để tìm kiếm nữ ca sĩ này nhưng vẫn không thấy. Tuy nhiên sau đó, người quản lý của ca sĩ thông báo Jessie đang tiến đến phòng của Tyla.“Thật là một điều ngạc nhiên. Cô ấy dường như rất hiểu với những gì chúng tôi đang trải qua”, chị Michelle vui mừng nói.

Sau khi tỉnh lại, Tyla thổ lộ, bé rất yêu thích ca sĩ Jessie: “Cháu đã có được bức ảnh của chị ấy. Cháu đặt tay lên nó và cầu nguyện”, Tyla nói.

Lê Kiên (Dân trí)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chanhnguyen, byphuong
Logged
 
 
 
hà hà
Jr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 59

Cảm Ơn
-Gửi: 142
-Nhận: 363


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Một 06, 2013, 01:08:04 PM »

Con mèo mù lần đầu tiên được chơi đùa

Khi có quả bóng để chơi đùa con mèo đã dần biến đổi trở nên hoạt bát vui vẻ và nhanh nhẹn khéo léo --->>> cái nó cần không chỉ là đồ ăn mà là niềm vui, niềm vui mới tạo ra động lực sống giúp nó vượt qua nỗi sợ hãi nhờ vậy con mèo trở nên hoàn thiện .

xem tại
<a href="http://www.youtube.com/v/BUQ4kRw-P3o&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/BUQ4kRw-P3o&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;rel=0</a>

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong
Logged
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.288 seconds với 25 câu truy vấn.