Tháng Năm 10, 2021, 03:28:05 AM -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1] 2 3 ... 24
1  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần III vào lúc: Tháng Tám 19, 2011, 06:19:31 AM
@ 10.000.000 ủng hộ nạn nhân HP đã chuyển cho anh Thuyduong 06
@ 2.200.000 cúng chùa đã chuyển cho chị Tinhve qua anh SCC 
Quỹ DZAMBALA FOUNDATION xin báo cáo cho cả nhà Chân Tâm ,mọi chi tiết về thành viên đóng góp thông qua Quỹ  post trong hộp chuyên đề DZAMBALA FOUNDATION.
Chân thành cảm ơn công đức các anh chị và các bạn .
2  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần III vào lúc: Tháng Tám 16, 2011, 05:44:33 PM
Thủ quỹ HTT đã tổng hợp tiền góp công đức của các anh chị Chân Tâm Hoàng Thần Tài xong.
Thứ 6 19/8/2011 sẽ chuyển vào tài khoản anh Thuyduong 06 tiền chia sẻ đau thương của nạn nhân vụ cháy xưởng giày Hải Phòng và tài khoản chị Tinhve tiền cúng dường chuà nhân đại lễ cầu siêu .
 Tất cả số tiền này từ thành viên cuả website hoangthantai.vn và khách hàng cuả hệ thống Hoàng Thần Tài thông qua quỹ từ thiện DZAMBALA FOUNDATION đồng quyên góp . Danh sách chúng tôi sẽ gửi lên sau vì các anh chị CT HTT đều có ý kiến mong muốn tấm lòng góp sức này được hồi hướng cho toàn thể nạn nhân tử nạn và thương vong trong tai nạn qua ,cũng như đến toàn thảy chúng sinh trong cõi hữu tình, không nhất thiết phải xin cho cụ thể cá nhân hay gia đình nào từ phiá chúng tôi.
Kính mong anh Thuyduong 06 và đặc biệt là chị Tinhve, người đã khởi xướng chương trình đẹp đẽ này  phối hợp đoàn anh chị CT miền Bắc giúp chương trình thành công tốt đẹp. Quỹ DZAMBALA FOUNDATION xin  tri ân công đức gia đình CHÂN TÂM lớn. Do thời gian này, chị Lanfrance vẫn còn bận rộn cho các hệ thống kinh doanh cuả HTT chưa thể tham gia theo dõi CT nên chúng tôi thay mặt thực hiện báo cáo và giao nhận các công tác công đức này.

HỆ THỐNG HOÀNG THẦN TÀI kính báo .
3  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần III vào lúc: Tháng Tám 12, 2011, 03:03:55 AM
***Tâm linh : Ở đây anh chị muốn nhập thêm vào chương trình 1 hay chương trình 2 .Tài khoản của anh chị còn 6.500.000 đồng tính đến hết ngày 11/7 . Ngày 3/8 có chương trình phóng sinh cá em chưa trừ gì , để em nhận đủ tiền đã ứng rồi kết toán sau nhé .
4  TIN TỨC / Phật tử Chân Tâm / Re: PHẬT TỬ CHÂN TÂM - Phần III vào lúc: Tháng Tám 09, 2011, 07:42:24 AM
Hệ thống Hoàng Thần Tài sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh Thuyduong 06 số tiền đóng góp của các thành viên PTCT miền Nam ủng hộ những nạn nhân thương vong cháy ở xưởng da Hải Phòng :
1.Huyencam 500k
2.Anh Dai Gia 500k
3.Chị Simon 500k
4.Chị Bichnhu 500k
5.Buicongminh 500k
6.Cyrax 200k
7.Tudaimynhan 1000k
8.Quỹ từ thiện Dzambala Foundation 6000k ( số còn thiếu của chương trình 1 )
Chân thành cảm ơn chương trình của các anh chị PTCT miền Bắc đã giúp đỡ .
5  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:45:15 AM
Đối với tất cả quý vị đã thọ nhận giáo lý từ tôi và có một nối kết Giáo Pháp với tôi, tốt nhất là trì tụng những lời cầu nguyện và thần chú này mỗi ngày. Nếu không, hãy tụng bất kỳ bài nào quý vị muốn, đặc biệt là vào những ngày mồng 8, 15 và 30 âm lịch, và vào bốn lễ kỷ niệm trọng thể Đạo sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mỗi khi quý vị làm như thế, lợi ích sẽ thật vô biên. Tôi, Zhadeupa Ngawang Chökyi Lodrö (Kyabjé Trulshik Rinpoche), một tu sĩ dốt nát của Đức Thích Ca Mâu Ni, xin chắp tay khẩn nài quý vị.
Shubham. Sarva Mangalam.


 
 
 
 
Bài Cầu nguyện Trường thọ cho Đức Kyabjé Trulshik Rinpoche
 
Séché gyalwai ridzin gyamtso yi
  Nhờ năng lực không vơi cạn của sự tương duyên, và lực gia hộ
 
Chinlap tenjung luwa mépai tü
  Của một đại dương Chư Phật và Bồ Tát hộ trì sự thấu suốt,
 
Drodül trülshik do ngak tendzin kyi
  Cầu mong gót sen của bậc điều phục chúng sinh, Bậc Đã Giải trừ Vô minh, bậc hộ trì giáo lý Kinh điển và Mật điển
 
Zhab pé takten dzétrin targyé shok
  An trụ kiên cố, và cầu mong Phật sự của ngài lan truyền thật xa rộng.
 
Jigdral Yeshe Dorje (Dudjom Rinpoche) đã biên soạn bài nguyện tha thiết này. Siddhirastu
 
 
Ngagyur kater dütsi gyamtso cher
  Kho tàng mọi phẩm tính của sự nghiên cứu, quán chiếu và thiền định không lỗi lầm
 
Trülmé tö sam gompai yönten ter
Của đại dương bao la chất cam lồ kahma và terma theo truyền thống Cựu Dịch,
 
Chökyi lodrö pop pai tu top pa
  Ngài đã đạt được năng lực dũng mãnh của Tuệ Pháp (Chökyi Lodrö),
 
Néten dorjé  dzin wang zhabten söl
  Trưởng lão Kim Cương Trì tôn kính và đại lực, cầu xin thọ mạng của ngài được kiên cố!
 
Lời cầu nguyện này nhận được ngữ gia trì của Đức Kim Cương Trì Dilgo Khyentse.
 
 
Nguyên tác: “Verses of Homage to the Buddhas & Bodhisattvas Together with their Mantras Arranged for Recitation by Practitioners of All Levels”
by Kyabje Trulshik Rinpoche
 
http://www.lotsawahouse.org/homage_buddhas_bodhisattvas.html
 
Tham khảo: “Homage to Buddhas and Bodhisattvas”, Second Edition – Padmakara
 
Chú thích:
(1). Kagyé hay Drubpa Kagyé (Tám Giáo lý Sadhana Vĩ đại) — thuật ngữ Kagyé ám chỉ tám bộ giáo lý hay những trao truyền Mahayoga được giao phó cho Đức Liên Hoa Sanh và tám Trì minh vương của Ấn Độ.
Trong tám Bổn Tôn chính yếu của mạn đà la Kagyé, có năm Bổn Tôn trí tuệ (trong đó Yamantaka tượng trưng cho thân giác ngộ của chư Phật, Hayagriva tượng trưng ngữ giác ngộ, Yangdak Heruka – tâm giác ngộ, Chemchok – những phẩm tính giác ngộ, và Vajrakilaya tượng trưng hoạt động giác ngộ của chư Phật) và ba Bổn Tôn thế tục.
(Theo http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Kagy%C3%A9)
Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên
6  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:42:04 AM
14. Cuối cùng, Sự Hợp nhất Phẫn nộ của Hayagriva (Mã Đầu Quan Âm), Vajrapani (Kim Cương Thủ) và Garuda (Kim Xí Điểu)
 
Chokchü  gyalwa kün kyi ku sung thuk
  Các ngài là thân, ngữ và tâm trí tuệ của tất cả chư Phật khắp mười phương,
 
Cha khyung gyalpo tamdrin sangwai dak
  Garuda, Hayagriva và Thủ hộ của những Mật nhiệm vương giả
 
Rangzhin chiktu nyerten trowö tso
  Hiển lộ như một Bổn Tôn, lỗi lạc nhất giữa những bậc phẫn nộ.
 
Drenpé gekpung jomla chaktsal lo
       Chính tư tưởng của các ngài nghiền nát những thế lực gây chướng ngại – con kính lễ và tán thán các ngài!
 
Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hung Phat
 
 
Gewa diyi nyurtu dak
  Nhờ công đức này, cầu mong con nhanh chóng thành tựu chứng ngộ
 
Seché gyalwa drup gyur né
  Của chư Phật và những trưởng tử Bồ Tát,
 
Drowa chik kyang malü pa
  Và bằng cách đó cầu mong con có đủ năng lực để dẫn dắt mọi chúng sinh
 
Deyi sala göpar shok
  Và an lập họ trong cùng trạng thái giác ngộ đó.
 
 
Jangchup semchok rinpoche
  Cầu mong Bồ đề tâm cao quý và tối thượng:
 
Makyépa nam kyépa tang
  Phát khởi nơi những người chưa sinh khởi;
 
Kyépa nyampa mépa yang
  Cầu mong Bồ đề tâm không suy tàn ở nơi nó đã sinh khởi;
 
Kongné kong tu pelwar shok
  Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa rộng hơn!
 
 
Tong nyi tawa rinpoche
  Cầu mong cái thấy về tánh Không quý báu,
 
Matokpa nam tokpa tang
  Được chứng ngộ bởi những người chưa chứng ngộ nó;
 
Tokpa nyampa mépa yang
  Và khi cái thấy này đã được chứng ngộ, cầu mong nó không suy tàn;
 
Kongné kong tu pelwar shok
  Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa rộng hơn!
7  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:41:02 AM
13. Lời Cầu nguyện Đạo sư, Hiện thân của Tất cả Chư Phật
 
Trülpai guru tsen gyé tang
  Trước tám hiện thân của Guru Rinpoche (Đức Liên Hoa Sanh),
 
Drub pai rigdzin chenpo gyé
  Tám Trì minh vương thành tựu vĩ đại,
 
Changsem nyéwai sé gyé tang
  Tám đại Bồ Tát, ‘những Trưởng tử Thân thiết’ của chư Phật,
 
Drupchen ka gyé lha tsok la
  Các Bổn tôn của tám sadhana vĩ đại (Kagyé)(1),
 
Sölwa depso chinkyi lop
  Con khẩn cầu ngài – xin ban truyền cảm hứng cho chúng con bằng những gia hộ của ngài!
 
Chi nang sangwai parché söl
  Xin xua tan mọi chướng ngại trong, ngoài và bí mật!
 
Sampa yizhin drub pa tang
  Xin đáp ứng mọi nguyện ước của chúng con!
 
Chok tang thünmong ngödrup tsöl
  Xin ban cho chúng con những thành tựu thông thường và siêu việt!
 
Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung
8  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:40:17 AM
12. Đức Tara Tôn kính và Cao quý 
 
Daki tsérab ngön né drub pai lha
  Bổn Tôn mà con đã thiền định trong vô lượng đời trước,
 
Tüsum sangyé kün kyi trinlé ma
  Ngài là hoạt động giác ngộ của tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai,
 
Rabkar zhel chik chak nyi chen dün ma
  Sắc trắng chói lọi, với một mặt, hai tay, và bảy con mắt,
 
Yumgyur utpal namla chaktsal lo
  Bà Mẹ của chư Phật, đấng cầm hoa sen xanh, con kính lễ ngài!
 
Om Taré Tuttaré Turé Soha
9  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:39:52 AM
11.  Đức Vijaya Tôn quý, Thiên nữ của sự Chiến thắng
 
Pelden lhamo tönkai dawai dok
  Thiên nữ vinh quang có mầu sắc của vầng trăng thu,
 
Zhel sum chak gyé rabdzé zhiwai ku
  Với ba mặt, tám tay, ngài đẹp mê hồn và tịch lặng,
 
Yeshé  payé  tséyi chok tsölma
  Ngài ban những tặng vật siêu phàm gồm sự trường thọ và trí tuệ vô hạn –
 
Nampar gyalmai zhabla chaktsal lo
  Đức Vijaya tôn quý, con kính lễ ngài!
 
Om Amrita Ayurdadé Soha
10  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:39:19 AM
0.  ‘Đấng Điều phục Kim Cương’: Vajra Vidarana
 
Dézhin shekpa tamché kyi
  Năng lực và sức mạnh của tất cả chư Phật
 
Tutop chiktu düpai dak
  Được cô đọng trong một mình ngài,
 
Dorjé trowo’i kur tönpa
  Đấng hiển lộ thân tướng giác ngộ của sự phẫn nộ kim cương –
 
Nampar jom la chaktsal lo
  Đấng Điều phục Kim cương, con kính lễ ngài!
 
Namash Chanda Vajra Krodhaya   Hulu Hulu Tishtha Tishtha Bhandha Bhandha   Hana Hana Amrité Hung Phet
 
11  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:38:48 AM
9.      Đức Văn Thù tôn kính và cao quý
 
Shechai kha ying zabching yangpa la
  Khắp mọi phạm vi sâu thẳm và vô hạn có thể biết được,
 
Lodrö kyilkhor gyépai özer kyi
  Chiếu tỏa những tia sáng rộng lớn từ vầng dương thông tuệ của ngài,
 
Kyé gü marik münpai tsok selwa
  Xua tan bóng tối vô minh trong tâm thức của mọi chúng sinh,
 
Jetsün jampelyang la chaktsal lo
  Con kính lễ ngài, Đức Văn Thù!
 
Om Arapatsana Dhi
12  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:38:28 AM
8.      Đức Tôn quý Quán Thế Âm
 
Chaktong khorlö gyurpai gyalpo tong
  Ngàn tay của ngài là ngàn Chuyển Luân Thánh Vương,
 
Chen tong kelpa zangpö sangyé tong
  Ngàn mắt của ngài là ngàn vị Phật của hiền kiếp này,
 
Kangla kangdül déla der tönpai
  Ngài giảng dạy phù hợp với nhu cầu của mỗi chúng sinh,
 
Tsünpa chenrezi la chaktsal lo
  Đức Quán Thế Âm tôn quý, con kính lễ ngài!
 
Om Mani Padmé Hung Hrih
13  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:37:59 AM
7.      Đấng Bảo Hộ Di Lặc, Nhiếp Chính của Đức Phật
 
Cham chen méyi shédang pü shing sek
  Ngọn lửa từ ái vĩ đại của ngài thiêu rụi củi khô của lòng thù ghét
 
Yeshé ö kyi marik münpa sel
  Ánh sáng trí tuệ của ngài xua tan bóng tối vô minh
 
Chö kyi gyaltsap drowai gön gyurpai
  Nhiếp chính của Giáo Pháp, đấng bảo hộ của mọi sinh loài,
 
Ganden zhugpa dé la chaktsal lo
  Con kính lễ ngài, đấng an trụ trong cõi trời Đâu Suất!
 
Om Mati Mati Smriti Soha
14  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:37:39 AM
6.      Đức Phật Dược Sư
 
Thukjé künla nyompai chomdendé
  Đấng Thế Tôn có lòng bi mẫn bình đẳng với tất cả chúng sinh,
 
Tsentsam thöpé ngen dro dug ngel sel
  Chỉ nghe danh hiệu ngài cũng đủ xua tan khổ đau của những cõi thấp,
 
Dugsum nésel sangyé menkyi la
       Đức Phật Dược Sư, Đấng chữa lành bệnh tật của ba độc,
 
Baidurya yi ö la chaktsal lo
Ánh sáng Xanh Da Trời, con kính lễ ngài!
 
Chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpai sangyé menkyi la baidurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo   Chöto kyapsuchio
Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, Đức Phật Dược Sư, Vương quyền của Ánh sáng Xanh Da Trời, con kính lễ và quy y ngài.
 
Teyatha Om Bhaishajya Bhaishajya Maha Bhaishajya Bhaishajya Raja Samutgaté Svaha
15  Phật Giáo Tư Tưởng Học / MẬT TÔNG / Re: NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT - HH Truklshik Rinpoche vào lúc: Tháng Tám 07, 2011, 07:37:11 AM
5. Đức Phật Ratnashikhin
 
Chomdendé dézhin shekpa drachompa yang dakpar dzokpai sangyé rinchen tsuktor chen la chaktsal lo   Chöto kyapsuchio
Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, con kính lễ và quy y ngài.
 
Teyatha Ratné Ratné Ratna Shi Khé Né Soha
Trang: [1] 2 3 ... 24
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.111 seconds với 20 câu truy vấn.