Học Thuật Phương Đông

TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ => VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC => Tác giả chủ đề:: nguyenthuy trong Tháng Mười Hai 07, 2014, 01:02:40 AMTiêu đề: CÚNG GIAO THỪA GIÁP NGỌ--ẤT MÙI
Gửi bởi: nguyenthuy trong Tháng Mười Hai 07, 2014, 01:02:40 AM

CÚNG GIAO THỪA GIÁP NGỌ--ẤT MÙI1.- Phẩm vật:-
Bày thành hai mâm, 1 mâm để tiễn các quan cũ, 1 mâm để đón các quan mới , mỗi mâm có:-

-nhang, đèn, bông trái, bánh ngọt (chay), trà,  rượu

2.- Cách vái nguyện:-


VĂN CÚNG GIAO THỪA  GIÁP NGỌ--ẤT MÙI
***

Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Kính trình  Giáp Ngọ niên Thái Tuế  TRƯƠNG TỪ  TINH QUÂN.

Kính trình Ất Mùi  niên Thái Tuế  DƯƠNG HIỀN  TINH QUÂN,

Hôm nay là đêm 30/chạp  năm Giáp Ngọ  , rạng mùng 1/giêng Tết năm Ất Mùi,

Đệ tử chúng con   là :-  ..................., tuổi ……………Pháp danh :- ………và ……………….., tuổi…………. Pháp danh:- …………

Ngụ tại: .................................................................................

Phút giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón  mừng năm mới, Tam dương khai thái, Vạn tượng canh tân.

Được ơn nhờ Đức Hành Khiển đương niên là  Tần Vương , Thiên Hao Hành Binh  chi thần, Nhân   Tào Phán Quan, đã phù hộ cho gia đình chúng con trong năm  Giáp Ngọ  được bình an suôn sẻ, không xảy ra sự gì đáng tiếc.

Giờ này, Đức quan cũ về chầu trời, lại được quan mới Hành Khiển năm Ất Mùi   là Tống    Vương , Ngũ Đạo Hành Binh  chi thần, Lâm   Tào Phán Quan, chí đức tôn thần đến điều khiển năm mới.

Kính mong Ất Mùi  niên Thái Tuế DƯƠNG HIỀN   TINH QUÂN, Tống   Vương Hành khiển, Ngũ Đạo  Hành Binh  chi thần, Lâm  Tào Phán Quan, chư liệt vị từ bi lân mẫn, gia hộ cho gia đình chúng con một năm Ất Mùi   bình an vô sự, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, cầu cho gia đình chúng con được trong ấm ngoài êm, điều lành mang đến, điều  dữ tống  đi, ăn nên làm ra, khai vận hành thông, tai ách tiêu trừ.

Kính mong :-

Chứng giám lòng thành, ân triêm vạn vọng.
Đệ tử đồng gia kính lễ.


(lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)