Học Thuật Phương Đông

TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ => VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC => Tác giả chủ đề:: nguyenthuy trong Tháng Mười Hai 07, 2014, 12:52:35 AMTiêu đề: CÚNG ĐẦU NĂM MÙNG BA TẾT NHÀ
Gửi bởi: nguyenthuy trong Tháng Mười Hai 07, 2014, 12:52:35 AM
CÚNG   ĐẦU  NĂM  MÙNG BA TẾT NHÀ


(Theo tập quán Nam bộ)

***

I.- CÚNG ĐẤT ĐAI :- (Trong nhà)*Phẩm vật :-
bánh chay (bánh tét, bánh cấp, bánh cúng … ), bông, trái cây, ba chun trà, một chun rượu, nhang, đèn, 1 dĩa trầu cau, 1 dĩa gạo muối, giấy tiền vàng bạc.


*Khấn nguyện:-


Nam-mô A-Di-Đà Phật,

Kính trình Đất Đai Viên Trạch chỗ ăn chỗ ở,

"Hôm nay là ngày mùng ba Tết năm Ất Mùi , Tín chủ chúng con tên là :-………………, ……….tuổi, ở tại …………………
Nhân ngày đầu năm Tết nhà, chúng con thành tâm kính dâng chút lễ mọn theo tập quán. Kính xin Đất Đai Viên Trạch nhậm lễ chứng minh, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con , sang năm ……………. Nầy, được bình an mạnh khỏe, thuận lợi trong công việc làm ăn, v.v…..  

Gia đình chúng con vô cùng biết ơn.

Kính thỉnh.
Mô Phật.*Châm rượu đủ ba lần, cuối cùng châm trà là xong.Đốt giấy tiền vàng bạc, rải gạo muối ra ngoài.

II.- CÚNG THÁI TUẾ ,HÀNH BINH, HÀNH KHIỂN, PHÁN QUAN (Ngoài sân)

*Phẩm vật :- một (hoặc hai) con gà luộc, tréo cánh, hai bình bông, hai dĩa trái cây, chia thành hai mâm. (nhang đèn bông trái theo thông lệ).

-mỗi mâm có thêm bốn khoanh  bánh tét chay (hay mặn), 1 dĩa trầu cau, 1 dĩa gạo muối, ba chun rượu, ba chun trà, giấy tiền vàng bạc.

*Khấn nguyện :-

Nam-mô A-Di-Đà Phật,
Kính trình "Ất Mùi   niên Thái Tuế  Dương Hiền  Tinh Quân" chứng minh,
(mỗi năm có vị Thái Tuế khác nhau)

Kính trình Quan Hành Khiển ………………….. (năm  Mùi   là  Tống  Vương)
Kính trình Quan Hành Binh …………………… (năm Mùi   là  Ngũ Đạo)
Kính trình Phán Quan ………………….              (năm Mùi    là  Lâm Tào)
Kính thưa quí Ngài,

"Hôm nay là ngày mùng ba Tết năm Ất Mùi Tín chủ chúng con tên là :-………………, ……….tuổi, ở tại …………………
Nhân ngày đầu năm Tết nhà, chúng con thành tâm kính dâng chút lễ mọn theo tập quán. Kính xin đương niên Thái Tuế, quan Hành Khiển, quan Hành Binh, Phán Quan , nhậm lễ chứng minh, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con , sang năm Ất Mùi  nầy, được bình an mạnh khỏe, thuận lợi trong công việc làm ăn, v.v…..  

Gia đình chúng con vô cùng biết ơn.

Kính thỉnh quí Ngài.
Mô Phật.


*Châm rượu đủ ba lần, cuối cùng châm trà là xong. Đốt giấy tiền vàng bạc, rải gạo muối ra ngoài.

*Sau đó, dán các tấm liễn chúc Tết như :- chữ Phước ,      chữ Đại Cát  大吉,      chữ Chiêu Tài Tiến Bảo 招財進寶…   …… , trước cửa, trong nhà, mỗi món vật dụng đều có dán.
 
Ngoài vườn thì chọn vài cây to, tiêu biểu mà dán .

Nói chung là dán càng nhiều càng tốt, cho thêm cảnh sắc xuân khắp nhà.


*Ghi chú:- Ngày xưa, hôm mùng ba nầy cúng "Ông Chuồng Bà Chuồng" cho trâu bò, chủ nhà cho đứa ở mục đồng đem gạo nếp tiền bạc bánh trái mang về nhà cha mẹ ruột, nó được nghỉ vài ngày tùy ý chủ.

*Xem thêm bài "Cách khấn vái và phẩm vật cúng tế" ở :-

http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=529.0 (http://hocthuatphuongdong.vn/index.php?topic=529.0)