Tháng Mười 28, 2020, 01:37:06 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: Nhị thập ngũ (25) bộ chú  (Đọc 7209 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
chanhnguyen
Moderator
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Mười Hai 09, 2014, 11:54:31 PM »


NHỊ THẬP NGŨ   BỘ  CHÚ

二十伍部  咒
*****

1/ NHƯ Ý   BẢO  LUÂN  VƯƠNG  ĐÀ LA NI :


Nam mô Phật đà da--Nam mô Đạt mạ da--Nam mô Tăng già da
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ,cụ đại bi tâm giả .Đát điệt tha
Án chước yết ra phạt để ,chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế,rô rô rô rô ,để sắc tra ,thước ra a yết rị ,sa dạ hồng phấn ta ha .Án,bát đạp ma chấn đa mạc ni ,thước ra hồng. Án ,bát lặc ;đà bát đẳng mế hồng .

2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ :

Nẳng mồ tam mãn đa ,mẫu đà nẫm A bát ra để ,hạ đa xá ta nẳng nẫm .Đát điệt tha ,Án khê khê ,khê hế, khê hế ,hồng hồng ,nhập phạ ra ,nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,bát ra nhập phạ ra ,để sắc sá ,để sắc sá ,sắc trí rị ,sắc trí rị ,ta phấn tra ,ta phấn tra ,phiến để ca,thất rị duệ ,ta phạ ha .

3/ CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ :

Nam mô Phật đà da--Nam mô Đạt ma da--Nam mô Tăng dà da
Án ,Tất đế hộ rô rô,tất đô rô,chỉ rị ba ,kiết rị bà ,tất đạt rị ,bố rô rị ,ta phạ ha .

4/ PHẪT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ :


Khế thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi .
Ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề ,duy nguyện từ bi thùy gia hộ .
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề ,cu chi nẫm ,đát điệt tha .
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ,ta bà ha .

5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ  QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI :


Án, nại ma ba cát ngoả đế ,a ba ra mật đạp ,a ưu rị a nạp ,tô tất nể ,thiệt chất đạp ,điệp tả ra tể dã,đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế tam dược tam bất đạt dã đát nể dã tháp .
Án, tát rị ba ,tang tư cát bị,bót rị thuật đạp ,đạt ra mã đế ,cả cả nại tang mã ngột cả đế ,ta ba ngoã ,tỷ thuật đế ,mã hắt nại dã ,bát rị ngoã rị tá hắt .

6/ DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN :

Nam mô bạt dà phạt đế,bệ sát xả, lư rô thích lưu ly,bát lặc bà,hắc ra xà dã ,đát tha yết đa da, a ra hắc đế ,tam miệu tam bột đà da .Đát điệt tha . Án ,bệ sát thệ ,bệ sát thệ ,bệ sát xả ,tam một yết đế tá ha .

7/ QUÁN ÂM  LINH  CẢM  CHƠN NGÔN :

Án, ma ni bát di hồng ,ma hắc nghê nha nạp ,tích đô đặc ba đạt ,tích đặc ta nạp ,vi đạt rị cát ,tát nhi tán nhi tháp ,bốc rị tất tháp cát nạp ,bổ ra nạp ,nạp bốc rị, thưu thất ban nạp,nại  ma lô kiết ,thuyết ra da ,tá ha .

8/ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN :

Ly bà ly bà đế,cầu ha cầu ha đế,đà ra ni đế ,ni ha ra đế,tỳ lê nể đế ,ma ha dà đế,chơn lăng càn đế, ta bà ha .

9/ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ :


Nam mô a di đà bà dạ ,đa tha dà đa dạ,đa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳ ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tỳ ca lan đế,A di rị đa tỳ ca lan đa.Dà di nị dà dà na.Chỉ đa ca lệ ta bà ha .

10/ THIỆN THIÊN NỮ CHÚ :

Nam mô Phật đà, nam mô Đạt mạ, nam mô Tăng dà. Nam mô thất rị, ma ha đề tỷ dã, đát nễ dã tha, ba rị phú lâu na, giá rị tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, sa ma ha ca rị dã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát rị phạ lặc tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na  đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà a tha a nậu, đà la ni.

11.- ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI


Nam mô tát phạ đát tha nghiệt đà nẫm, ngàn nĩ bổ lã nghiệt bệ, mô nĩ bó lai bệ, đa tha đa nễ, nại sá nẫm, mo nĩ mo nĩ, tô bô lai bệ nĩ mo lê, bà nghiệp lai nghiêm tỉ lệ. Hồng hồng nhập phạ lã, nhập phạ lã, mẫu đà nỉ lồ chỉ đế. Húng hê dạ, điệp sát sỉ đa nghiệt bệ ta bà ha.

12.- CHÚ NO CƠM ẤM ÁO

ÚM A  VỊ  RA  HÙM, KHƯ TÁ  RA  (3 lần)

13.-  KIM CANG TÂM CHƠN NGÔN
(Hàng phục ma chướng)

ÁN, Ô  LUÂN  NI,  TA  BÀ  HA   (3 lần)

14.- BÁT  NHÃ VÔ TẬN CHƠN NGÔN (Sanh trí tuệ)

Nam mô bạt già phạt đế, bát rị nhã, ba la mật đa duệ, đát  điệt tha. Án,  hột rị địa rị, thất rị, thú rô tri, tam mật lật tri, phạt  xả duệ  tá ha.

15.- TRỪ ĐỊNH NGHIỆP CHÚ
 
Án, bát ra mạt lân đà nãnh, ta bà ha  (3 lần)

16.- DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG  CHÚ

Án, a  lỗ  lặc kế, ta bà ha (3 lần)
 
17.- ĐẠI QUÁN ĐẢNH QUANG  ĐÀ  RA NI

Án,  a  , mô già vĩ, lô ta nẵng, ma hạ mẫu nại  ra, ma nĩ bát nạp ma, nhập phạ lã bát ra, mạt đa dã hồng.

18.- GIẢI OAN NGHIỆP CHÚ

Án, tam đà ra, dà  dà, ta bà ha   (3 lần)

19.- A-DI-ĐÀ  TÂM  CHÚ
  (Cầu về Tây phương)

Án, a  mật lật, đát  đỉnh  tĩnh, hắc ra, hồng hộc rị . (càng nhiều càng tốt)

20.- NGŨ  BỘ  CHÚ     (Trừ  tà  ma)

*Phật bộ:- Án xỉ lâm, án bộ lâm, án phổ hùng, án giang, án  a .
*Bồ Tát bộ:- Án  lãm, án già hồng hộc rị.
-Án xỉ lâm,  bộ lâm, hồng phấn tra.
-Án ma ha tát đát tha, bác đát ra.
-Án ma ni  bát  di hồng.
-Án, chiếc lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề  ta bà ha.


21.- BẠCH Y THẦN CHÚ


a/-Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn :- Tu rị  tu rị  ,ma ha tu rị ,tu tu rị  ,ta bà ha (3 lần )
b/-Tịnh Khẩu  Nghiệp Chân Ngôn :-Tu đa rị  ,tu đa rị  ,tu ma rị  ,tu ma rị  ,ta bà ha (3 lần )
c/-An Thổ Địa Chân Ngôn :-Nam mô tam mãn đà ,một đà nẫm ,án, tô rô tô rô,địa vĩ ,ta bà ha (3 lần )
d/- Bạch y Quán Thế Âm Đại Sĩ Linh Cảm Thần Chú :

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn ,quảng đại linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát . (3 lần )
Nam mô Phật ,nam mô Pháp ,nam mô Tăng ,nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát .
Đát chỉ đá,án dà la phạt đá ,dà la phạt đá ,dà ha phạt đá ,la dà phạt đá ,la dà phạt đá ,sa ha. Thiên la thần ,địa la thần ,nhân ly nạn ,nạn ly thân , nhất thiết tai ương hóa vi trần .  ( 3 lần )

22.- CẦU PHẬT TIẾP DẪN

Nam mô ra đát nẵng, đát ra đa dã. Án na ma bà đế, dĩ nhã duệ tất địa tất dà lật đế, ta bà ha.

23.- CẦU  BIỆN  TÀI


Án, phạ nhựt ra mãnh, đảm phá duệ, ta bà ha.

24.- PHÁT BỒ ĐỀ TÂM  ĐẠI ĐÀ-RA-NI   (Chuyển đủ oai đức, khiến tu hành bất thối chuyển)

Án, bồ địa, thất đa mưu chế, bà đa già nhi.

25.- HOA  NGHIÊM CHÚ  (Bồi bổ trí tuệ)

A dà ba, ta na la. Đà bà trà, sa ba đa. Da sắc tra  ca, ta ma cà. Tha  thả ta,  dà sa khư. Xoa ta đa như, hạt la đa bà xa.
Ta ma ha bà ta, cát ra noa. Ta pha ta ca dã ta, thất ta sa đà.


*HT Thiền sư Thích Từ Quang (Chơn Đức Thiền Viện)
Khẩu truyền ngày Phật Đản 2528 (1984)
Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha, ongdia, SCC, Yahoo, tuanlong, batkhong
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.069 seconds với 26 câu truy vấn.