Tháng Tư 17, 2021, 01:43:06 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 2 [3] 4   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: TAM TỰ KINH -- 三 字 經  (Đọc 12262 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #30 vào lúc: Tháng Tám 13, 2014, 11:17:00 PM »

(tt)

29 Tùy - Đường迨至隋,一土宇;

不再傳,失統緒。

唐高祖,起義師;

除隋亂,創國基。

二十傳,三百載;
   

Đãi chí Tùy, nhất thổ vũ;

Bất tái truyền, thất thống tự.

Đường Cao Tổ, khởi nghĩa sư;

Trừ Tùy loạn, sáng quốc cơ.

Nhị thập truyền, tam bách tải;

    Kịp đến nhà Tùy cõi đất thâu về một mối
 
    Chưa truyền ngôi thì đã mất giềng mối.

    Đường Cao Tổ đứng lên khởi nghĩa

    Trừ loạn nhà nhà, sáng lập cơ nghiệp đất nước.

    Truyền hai mươi đời trải qua ba trăm năm


Kịp tới nhà Tùy, Văn Đế gồm một cõi đất nhưng truyền chẳng được hai đời thì mất giềng mối.

Vua Cao tổ nhà Đường khởi quân nghĩa, trừ loạn nhà Tùy dựng nên nước. Truyền hai mươi đời, cai trị ba trăm năm.
   


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #31 vào lúc: Tháng Tám 13, 2014, 11:23:35 PM »

(tt)

30 Ngũ Đại

   

樑滅之,國乃改。

樑唐晉,及漢周;

稱五代,皆有由。
   

Lương diệt chi, quốc nãi cải.

Lương Đường Tấn, cập Hán Chu;

Xưng Ngũ Đại, giai hữu do.

    Nhà Lương tiêu diệt, nước bèn đổi

    Lương, Đường, Tấn và Hán, Chu

    Gọi là Ngũ Đại đều có nguyên do.


Nhà Lương diệt nhà Đường hiệu nước bèn đổi. Nhà hậu Lương, nhà hậu Đường, nhà hậu Tấn, tới nhà hậu Hán và nhà hậu Chu, kêu là thời Ngũ Đại, đều có duyên cớ.
   (ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #32 vào lúc: Tháng Tám 13, 2014, 11:25:45 PM »

(tt)

31 Tống - Nguyên


炎宋興,受周禪;

十八傳,南北混。

遼與金,皆稱帝;

元滅金,絕宋世。

蒞中國,蒹戎狄;

力十年,國祚廢。
   

Viêm Tống hưng, thụ Chu thiện;

Thập bát truyền, nam bắc hỗn.

Liêu dữ Kim, giai xưng đế;

Nguyên diệt Kim, tuyệt Tống thế.

Lị Trung Quốc, kiêm nhung địch;

Lục thập niên, quốc tộ phế.

    Viêm Tống khởi lên, nhà Chu chịu nhường ngôi

    Truyền mười tám đời, Nam Bắc hỗn loạn

    Liêu và Kim đều xưng đế

    Nhà Nguyên diệt nhà Kim, dứt nhà Tống.
 
    Trị Trung Quốc gồm cả giặc Nhung

    Sáu mươi năm ngôi nước bị bỏ.


Nhà Viêm Tống khởi lên, nhà Châu chịu trao ngôi, truyền mười tám đời, phía Nam và phía Bắc chung lộn. Nước Liêu và nước Kim đều xưng đế. Nhà Nguyên diệt nước Kim, dứt đời nhà Tống. Nhà Nguyên trị nước Trung Quốc gồm cả các nước rợ ngoài, được sáu chục năm, ngôi nước bị bỏ.      
(ct0
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #33 vào lúc: Tháng Tám 14, 2014, 12:16:21 AM »

(tt)


32 Minh - Thanh


太祖興,國大明;

號洪武,都金陵。

迨成祖,遷燕京;

十七世,至崇禎。

權阉肆,冦如林;

至李闖,神器焚。

清太祖,膺景命;

靖四方,克大定。
   

Thái Tổ hưng, quốc Đại Minh;

Hiệu Hồng Vũ, đô Kim Lăng.

Đãi Thành Tổ, thiên Yên Kinh;

Thập thất thế, chí Sùng Trinh.

Quyền yêm tứ, khấu như lâm;

Chí Lý Sấm, thần khí phần.

Thanh Thái Tổ, ưng cảnh mệnh

Tĩnh tứ phương, khắc đại định.

    Thái Tổ khởi lên, đặt nước Đại Minh;

    Hiệu Hồng Vũ đóng đô ở Kim Lăng.

    Kịp đến Thành Tổ đời đô đến Yên Kinh

    Mười bảy đời, đến vua Sùng Trinh

    Thái giám lộng quyền, giặc nổi lên như rừng

    Đến Lý Sấm đồ thị bị đốt.

    Thanh Thái Tổ nhận mệnh trời,

    Dẹp bốn phương, mang lại sự ổn định lớn.


Vua Thái tổ khởi lên, đặt hiệu nước là Đại Minh lấy niên hiệu là Hồng Vũ đóng đô ở đất Kim Lăng. Tới vua Thành Tổ thì dời kinh đô tới đất Yên gọi là Yên Kinh. Nhà Đại Minh có mười 17 đời vua, đến vua Sùng Trinh.

Quan thị lộng quyền nên giặc giả nổi lên như rừng, đến giặc Lý Sấm đồ thần bị đốt. Ứng mạng trời, vua Thái Tổ nhà Thanh dẹp yên bốn phương, định được tất cả.
   


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #34 vào lúc: Tháng Tám 14, 2014, 12:18:00 AM »

(tt)

33.- Thập thất sử

十七史,全在茲;

載治亂,知興衰。

讀史者,考實錄;

通古今,若親目。

口而誦,心而惟;

朝于斯,夕于斯。
   

Thập thất sử, toàn tại tư;

Tải trị loạn, tri hưng suy

Độc sử giả, khảo thực lục;

Thông cổ kim, nhược thân mục.

Khẩu nhi tụng, tâm nhi duy;

Triều ư tư, tịch ư tư.

    Mười bảy chuyện sử, tất cả đều ở đó

    Ghi việc trị loạn, biết được thịnh suy.
 
    Kẻ đọc lịch sử, xét bản chép thực

    Thông xưa nay như thấy tận mắt

    Miệng thì đọc, lòng thì suy

    Sáng nghĩ đến, chiều cũng nghĩ đến.


Mười bảy giai đoạn lịch sử trọn ở đó, chép đời trị, đời loạn; cho biết vận hưng suy.

Kẻ đọc sách sử xét bổn chép sự thật, lạu thông chuyện đời xưa, đời nay mọi tưởng chuyện dường như hiện ra gần trước mắt. Miệng thì đọc lòng thì suy, buổi sớm và buổi chiều cứ theo đó mà đọc và suy.
   
(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #35 vào lúc: Tháng Tám 14, 2014, 12:19:45 AM »

(tt)


Phần E - Tích Trọng Ni

Đây là phần nêu lên các tấm gương học tập bắt đầu từ việc học của Trọng Ni (tức Khổng Tử) đến các quan tướng, thi nhân và thường dân; già trẻ nam nữ đều có.

Mỗi nhân vật là một tấm gương sáng về sự vượt khó và lòng hiếu học, tiếng tăm của họ để lại muôn đời. Từ đó mà khuyên trẻ em hãy noi theo các tấm gương học tập sáng ngời này rồi sẽ gặt hái được thành tựu trong đời.34 Tích Trọng Ni sư Hạng Thác


昔仲尼,師項橐;
古聖賢,尚勤學。
趙中令,讀魯論;
彼既仕,學且勤。
   

Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác;
Cổ thánh hiền, thượng cần học.
Triệu Trung Lệnh, độc Lỗ Luận;
Bỉ ký sĩ, học thả cần.

    Xưa Trong Ni, học thầy Hạng Thác

    Thánh hiền ngày xưa còn chăm học.

    Triệu Trung Lệnh đọc sách Lỗ Luận

    Đã làm quan hãy còn năng học.


Thuở xưa, đức Trọng Ni theo học thầy Hạng Thác, ngài là đấng thánh hiền đời xưa mà còn siêng học.

Quan Trung Lịnh họ Triệu đọc sách Lỗ Luận, ông ấy đã làm quan mà còn siêng học.


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #36 vào lúc: Tháng Tám 14, 2014, 12:21:20 AM »

(tt)


35 Phi bồ biên,  tước trúc giản


   

披蒲編,削竹簡;

彼無書,且知勉。

頭懸梁,錐刺股;

彼不教,自勤苦。
   

Phi bồ biên, tước trúc giản;

Bỉ vô thư, thả tri miễn.

Đầu huyền lương, trùy thích cổ;

Bỉ bất giáo, tự cần khổ.

    Bện lá bồ làm vở, chẻ thẻ tre làm sách

    Họ không có sách mà còn biết gắng công.

    Treo đầu lê xà nhà, đâm dùi vào vế

    Họ không có thầy người dạy mà siêng năng tự học.


Kẻ thì mở lá bồ làm vở, người thì chẻ tre làm thẻ viết sách học, hai người ấy không có sách còn biết gắng công. Lại có kẻ thì treo đầu lên rường nhà, người thì đâm dùi vô vế, hai người ấy chẳng có thầy dạy, mà tự mình siêng năng chịu khó học.


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #37 vào lúc: Tháng Tám 14, 2014, 12:22:56 AM »

(tt)


36 Nang huỳnh ánh tuyết


如囊螢,如映雪;

家雖貧,學不綴。

如負薪,如掛角;

身雖勞,猶苦卓。
   

Như nang huỳnh, như ánh tuyết;

Gia tuy bần, học bất chuế.

Như phụ tân, như quải giác;

Thân tuy lao, do khổ trác.

    Như chuyện để đom đóm trong túi, dùng ánh sáng tuyết đọc sách
    Nhà tuy nghèo mà học không ngừng nghỉ
    Như kẻ gánh củi trên vai, như người treo sách bên sừng.
    Thân tuy khổ nhọc mà còn chịu khó học.


Như kẻ đựng đom đóm trong túi, như người hé sách theo ánh tuyết, nhà dẫu nghèo mà học chẳng nghỉ. Như kẻ gánh củi ở vai, như người treo sách bên sừng, mình dẫu nhọc, còn chịu khó học.
   


(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Ngoisaobiec
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #38 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:18:30 AM »

(tt)

37 Tô Lão Tuyền nhị thập thất
   

蘇老泉,二十七;

始發憤,讀書籍。

彼既老,猶悔遲;

爾小生,宜早思。
   

Tô Lão Tuyền, nhị thập thất,

Thủy phát phẫn, độc thư tịch.

Bỉ ký lão, do hối trì;

Nhĩ tiểu sinh, nghi tảo tư.

    Tô Lão Tuyền hai mươi bảy tuổi

    Mới nổi giận bèn đọc sách vở

    Ông ấy già mà còn hối hận muộn

    Này trò nhỏ, hãy sớm nghĩ suy.


Ông Lão Tuyền họ Tô, hai mươi bảy tuổi mới nổi giận, bèn đọc sách vở.

 Người ấy đã già còn ăn năn chậm.

Vậy ngươi là trò nhỏ phải nêm sớm nghĩ.
   (ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #39 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:20:53 AM »

(tt)


38 Lương Hạo bát thập nhị

   

若梁灝,八十二;

對大廷,魁多士。

彼既成,眾稱異;

爾小生,宜立志。
   

Nhược Lương Hạo, bát thập nhị,

Đối đại đình, khôi đa sĩ.

Bỉ ký thành, chúng xưng dị;

Nhĩ tiểu sinh, nghi lập chí.

    Còn như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi

    Đối đáp chốn triều đình, đậu đầu trong đám học trò.

    Người ấy thành tựu rồi, dân chúng khen là lạ.

    Này trò nhỏ, nên lập chí.

Như ông Lương Hạo tám mươi hai tuổi, thưa chốn đại đình, đậu đầu trong bọn học trò, người ấy làm nên muộn mọi người khen là lạ. Trò nên lập chí.(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #40 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:22:06 AM »

(tt)

39 Oánh bát tuế năng vịnh thi

   

瑩八歲,能詠詩;

泌七歲,能賦碁。

彼穎悟,人稱奇;

爾幼學,當效之。
   

Oánh bát tuế, năng vịnh thi;

Bí  thất tuế, năng phú kì.

Bỉ dĩnh ngộ, nhân xưng kì;

Nhĩ ấu học, đương hiệu chi.

    Oánh tám tuổi có thể ngâm vịnh bài thơ

    Bí bảy tuổi có thể làm bài phú về cuộc cờ

    Họ thông hiểu nên người đời gọi là kỳ

    Người là học trò nhỏ nên bắt chước họ.

Bé Oánh tám tuổi biết vịnh thơ, bé Bí bảy tuổi biết làm bài phú về cuộc cờ. Hai người ấy thông hiểu sớm, mọi người khen là thần kỳ. Trò nên bắt chước họ.


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #41 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:25:04 AM »

(tt)

40 Thái Văn Cơ năng biện cầm


蔡文姬,能辨琴;

謝道韞,能詠吟。

彼女子,且聰敏;

爾男子,當自警。
   

Thái Văn Cơ, năng biện cầm;

Tạ Đạo Uẩn, năng vịnh ngâm.

Bỉ nữ tử, thả thông mẫn;

Nhĩ nam tử, đương tự cảnh.

    Thái Văn Cơ có thể hiểu được tiếng đàn
 
    Tạ Đạo Uẩn có thể ngâm khúc
 
    Hai người con gái ấy thật thông minh sáng suốt

    Trò là con trai nên tự biết cảnh tỉnh bản thân mình.


Nàng Văn Cơ họ Thái biện được tiếng đờn; Nàng Đạo Uẩn họ Tạ biết vịnh khúc ngâm.

Hai người ấy là con gái mà còn sáng suốt thay! Vậy trò là con trai, hãy làm nên từ lúc trẻ.
   (ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #42 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:28:30 AM »

(tt)

41 Đường Lưu Án


唐劉晏,方七歲;

舉神童,作正字。

彼雖幼,身己仕;

爾幼學,勉而致。

有為者,亦若是。
   

Đường Lưu Án, phương thất tuế,

Cử thần đồng, tác chính tự.

Bỉ tuy ấu, thân kỷ sĩ;

Nhĩ ấu học, miễn nhi trí;

Hữu vi giả, diệc nhược thị.

    Lưu Án đời Đường đang lúc bảy tuổi

    Thi đỗ được khen là thần đồng, làm chức chính tự.

    Trò còn nhỏ đi học hãy gắng sức đến nơi

    Ai có làm như cũng đều được như vậy.


Lưu Án đời Đường, mới bảy tuổi thi đậu khoa Thần Đồng, làm chức Chánh tự, người ấy dẫu còn nhỏ mà đã làm quan.


Vậy trò còn trẻ đi học, hãy gắng sức cho tới nơi. Người nào có làm, có học cũng được kết quả như vậy.
   
(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #43 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:29:45 AM »

(tt)


Phần F - Khuyển Thủ Dạ


Ở phần cuối này của sách Tam Tư Kinh ông Vương Ứng Lân nêu rõ quan điểm của mình rằng khi ta khuất bóng rồi thì việc để lại cho con vàng rồng bạc lượng cũng không quí giá bằng việc đã truyền dạy cho con những kiến thức từ các sách quý, thánh kinh. Để lại vàng bạc mà con cái không biết gìn giữ thì cũng chẳng còn, mà nhiều khi còn làm hại thân chúng nữa, bởi vì sự ỷ lại và phung phí. Còn nếu như truyền lại cho con tri thức để hiểu biết lẽ đời thì tự thân con cái cũng từ đó mà phát huy. Đây cũng là quan điểm phổ biến của các Nho gia. Các cụ cho rằng việc làm giàu vật chất không quan trọng bằng việc làm giàu giá trị bản thân con người, tức làm giàu tri thức và phẩm hạnh. Nói theo văn từ ngày nay thì việc kiếm tiền không quan trong bằng việc dạy con.

    Sau khi nói về lợi ích của các con vật quanh ta, cuối sách Vương tiên sinh nhắn nhủ: hãy cần cù, siêng năng và gắng sức học tập để trở thành người có ích cho đời.
   

42 Khuyển thủ dạ kê tư thần


   

犬守夜,雞司晨;

苟不學,曷為人?

蠶吐絲,蜂釀蜜;

人不學,不如物。
   

Khuyển thủ dạ, kê tư thần;

Cẩu bất học, hạt vi nhân?

Tàm thổ ti, phong nhưỡng mật;

Nhân bất học, bất như vật.

    Chó giữ nhà ban đêm, gà coi gáy buổi sáng.

    Nếu không học sao đáng làm người?

    Con tằm nhả tơ, con ông làm mật

    Người mà không học chẳng bằng con vật.

Con chó giữ nhà ban đêm, con gà coi gáy buổi sáng, nếu trò chẳng học sao đáng làm người? Con tằm nhả tơ, con ông gây mật, người ta mà chẳng học chẳng bằng giống vật.


(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #44 vào lúc: Tháng Tám 15, 2014, 12:33:40 AM »

(tt)


43 Ấu nhi học tráng nhi hành


   

幼而學,壯而行;

上致君,下澤民。

揚名聲,顯父母;

光于前,裕于后。
   

Ấu nhi học, tráng nhi hành;

Thượng trí quân, hạ trạch dân.

Dương danh thanh, hiển phụ mẫu;

Quang ư tiền, dụ ư hậu.

    Nhỏ thì học, lớn lên thì làm

    Trên giúp vua, dưới làm ích cho dân

    Tiếng tăm vang dội, cha mẹ vẻ vang

    Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau.

Lúc trẻ thì học, lúc lớn thì hành; trên giúp nên cho vua, dưới ra ơn cho dân, tiếng tăm vang vội, làm vẻ vang cha mẹ. Rạng ngời về đời trước, truyền lại tới đời sau.
   

(ct)
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
Trang: 1 2 [3] 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.11 seconds với 24 câu truy vấn.