Tháng Tư 21, 2019, 01:01:19 pm -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 ... 8 9 [10] 11   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: 12 quyển thần chú của Phái THÁI THƯỢNG TAM ĐỘNG *** 太上三洞神咒十二卷  (Đọc 35634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #135 vào lúc: Tháng Sáu 07, 2014, 08:14:06 pm »

(tt)

六宮煞鬼咒

 紂絕標帝晨,諒事構重阿。炎如重霄煙,拂若景耀華。武城帶神鋒,恬照吞清河。閻闔臨丹井,雲門鬱崖峨。七非通奇蓋,連宛亦敷魔。六天橫北道,此是鬼神家。
 

八將咒
 天地日月星,吾召酆都神。隨氣   一攝至,追精立現形。不問神與鬼,選甚妖與精。八將聞吾召,火急見真形。
 

酆都聚壇捉咒

 唵伽婁叉,帝婁叉,唵迤叉,盧rị 叉,伽撥叉,風雷叉,火雷叉,其敕叉,達尹盧叉,烏屠敕攝。吉留叉,帝留叉,風雷叉,火雷叉,伽鉥叉,達尸盧叉,毗留勒烏輪屠叉敕攝。妬鑑鍔,怱牀脗

 錫妬大威雄,寶劍橫雷胸。正氣   接天地,聲名達上穹。鑑鍔神靈速,鬼神咸賓伏。怱牀脗銅聖,八將逞神通。妖邪不敢遁,先捉夜光鬼。攝赴四目翁,從誅無道神,魁罡與滅蹤。吾奉上帝敕,附體姓名通。急急如律令。

 

召桑元帥咒

 天蓬天蓬,北帝之雄。下赴冥司,酆都之宮。紏察六獄,隨令即從。桑銅聞召,立至壇中。顱頭大使,風火奔沖。隨令速至,驅虎驅龍。紫微禁旨,咸使知聞。敢有不至,押送羅酆。永禁幽獄,萬劫無終。急急如律令。
 

酆都誓咒

 吾奉紫微,專命北帝靈文,下治酆都六天之宮。六宮大魔,隨令郎從。天蓬衛我,同助威雄。刀鋒萬劫,劍柱千重。銅蛇吐火,鐵犬奔衝。千端苦惱,考勘無窮。有遵正令,賜賞以功。保奏天闕,名書帝宮。依吾旨令,急急追魂。急急如律令。
 
Lục Cung Sát Quỷ Chú

 Trụ tuyệt tiêu đế thần , lượng sự cấu trọng a . Viêm như trọng tiêu yên , phất nhược cảnh diệu hoa . Vũ thành đái thần phong , điềm chiếu thôn thanh hà . Diêm hạp lâm đan tỉnh , vân môn uất nhai nga . Thất phi thông cơ  cái , liên uyển diệc phu ma . Lục thiên hoành bắc đạo , thử thị quỷ thần gia .
 

Bát Tướng Chú

 Thiên địa nhật nguyệt tinh , ngô triệu Phong Đô Thần . Tuỳ  khí   nhất nhiếp chí , truy tinh lập hiện hình . Bất vấn thần dữ quỷ , tuyển thậm yêu dữ tinh . Bát tướng văn ngô triệu , hoả cấp kiến chân hình .
 

Phong Đô Tụ Đàn Tróc Chú

 Úm ca  lâu xoa  , đế lâu xoa  , úm dĩ xoa  , lô  rị xoa  , ca  bát xoa  , phong lôi xoa  , hoả lôi xoa  , kỳ sắc xoa  , đạt doãn lô  xoa  , ô đồ sắc nhiếp . Cát lưu xoa  , đế lưu xoa  , phong lôi xoa  , hoả lôi xoa  , ca  thuật xoa  , đạt thi lô  xoa  , tỷ lưu lặc ô luân đồ xoa  sắc nhiếp . Đố giám ngạc , hốt thể ham.
 Tích đố đại uy hùng , bảo kiếm hoành lôi hung . Chính  khí   tiếp thiên địa , thanh danh đạt thượng khung . Giám ngạc thần linh tốc , quỷ thần hàm tân phục . Hốt thể ham đồng thánh , bát tướng trình thần thông . Yêu tà bất cảm độn  , tiên tróc dạ quang quỷ . Nhiếp phó tứ mục ông , tùng tru vô đạo thần , khôi cương dữ diệt tung . Ngô phụng thượng đế sắc , phụ thể tính danh thông . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Triệu Tang Nguyên Soái Chú

 Thiên Bồng Thiên Bồng , Bắc Đế chi hùng . Hạ phó minh tư  , phong đô chi cung . Củ sát lục ngục , tuỳ lệnh tức tùng . Tang đồng văn triệu , lập chí đàn trung . Lư đầu đại sử , phong hoả bôn xung . Tuỳ lệnh tốc chí , khu hổ khu long . Tử vi cấm chỉ , hàm sử tri văn . Cảm hữu bất chí , áp tống la phong . Vĩnh cấm u ngục , vạn kiếp vô chung . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Phong Đô Thệ Chú

 Ngô phụng Tử Vi , chuyên mệnh Bắc Đế linh văn , hạ trị phong đô lục thiên chi cung . Lục cung đại ma , tuỳ lệnh lang tùng . Thiên Bồng vệ ngã , đồng trợ uy hùng . Đao phong vạn kiếp , kiếm trụ thiên trọng . Đồng xà thổ hoả , thiết khuyển bôn xung . Thiên đoan khổ não , khảo khám vô cùng . Hữu tuân chính lệnh , tứ thưởng dĩ công . Bảo tấu thiên khuyết , danh thư đế cung . Y ngô chỉ lệnh , cấp cấp truy hồn . Cấp cấp như luật lệnh .(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Archéo, SCC, HocThuatPhuongDong
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #136 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2014, 07:17:53 am »

(tt)

遺將咒

 太玄黑書,天蓬總符。猛將聚壇,收捉邪巫。祆魂猖主,側法兇徒。三洞羅漢,五部兵奴。疾速追捉,盡攝無餘。有敢當者,鐵鉞行誅。清寧世界,邪怪消除。御史按察,光遶後驅。有違黑律,影滅形誅。急急如律令。

 

開令袋咒

 天蓬收黑霧,立現酆都山。六洞明朗朗,幽獄重開關。大魔牢把護,聽我令宣傳。急急如律令。

 

開天門咒

 吾奉天蓬敕,玄武開幽關。獄吏少停考,陰兵周衛寰。魔王怒按劍,六洞鎮魔蠻。聽我傳宣敕,天門視黑山。急急如律令。
 

開獄咒

 天獄靈靈,五氣   靈君。領兵百萬,助我威靈。巡遊八極,活捉生擒。敕金頭那,鐵頭那唵。夜浮頭住,盡入攝。魂。攝赴幽獄,永劫無生。急急如律令。
 

保生咒

 天蓬天蓬,九玄殺童。變化凡身,威猛英雄。通天通地,通火通風。通水通幽,通□通空。通正通邪,無盡無終。變化九億,聚魄生魂。篓星明朗,粪星乘龍。镆星大吉,糁星騰空。瑞光流散,普遍光風。缩绩上生,缪星神通。同上生籍,保魂定魄。精得以鍊,氣   得以通。神得以定,四大興隆。急急如律令。

Di Tướng Chú

 Thái Huyền hắc thư , Thiên Bồng tổng phù . Mãnh tướng tụ đàn , thu tróc tà vu . Yêu hồn xương chủ , trắc pháp hung đồ . Tam động la hán , ngũ bộ binh nô . Tật tốc truy tróc , tận nhiếp vô dư . Hữu cảm đương giả , thiết việt hành tru . Thanh ninh thế giới , tà quái tiêu trừ . Ngự sử án sát , quang nhiễu hậu khu . Hữu vi hắc luật , ảnh diệt hình tru . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Khai Lệnh Đại Chú

 Thiên Bồng thu hắc vụ , lập hiện phong đô sơn . Lục động minh lãng lãng , u ngục trọng khai quan . Đại ma lao bả hộ , thính ngã lệnh tuyên truyền   . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Khai Thiên Môn Chú

 Ngô phụng Thiên Bồng sắc , Huyền Vũ khai u quan . Ngục lại thiểu  đình khảo , âm binh chu vệ hoàn . Ma vương nộ án kiếm , lục động trấn ma man . Thính ngã truyền   tuyên sắc , thiên môn thị hắc sơn . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Khai Ngục Chú

 Thiên ngục linh linh , ngũ khí   linh quân . Lãnh binh bách vạn , trợ ngã uy linh . Tuần du bát cực , hoạt tróc sinh cầm . Sắc kim đầu na , thiết đầu na úm . Dạ phù đầu trụ  , tận nhập nhiếp . Hồn . Nhiếp phó u ngục , vĩnh kiếp vô sinh . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Bảo Sinh Chú


 Thiên Bồng Thiên Bồng , cửu huyền sát đồng . Biến hoá phàm thân , uy mãnh anh hùng . Thông thiên thông địa , thông hoả thông phong . Thông thuỷ thông u , thông khí thông không . Thông chính thông tà , vô tận vô chung . Biến hoá cửu ức , tụ phách sinh hồn .  Ủy tinh minh lãng , mễ tinh thừa long . Mạc tinh đại cát , sâm tinh đằng không . Thuỵ quang lưu tán , phổ biến quang phong . Túc trách thượng sinh , loan tinh thần thông . Đồng thượng sinh tịch , bảo hồn định phách . Tinh đắc dĩ luyện ,  khí   đắc dĩ thông . Thần đắc dĩ định , tứ đại hưng long . Cấp cấp như luật lệnh .
 (ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, HocThuatPhuongDong, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #137 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2014, 07:20:03 am »

(tt)

召四目老翁咒

 天蓬天蓬,萬神之宗。有大威神,四目老翕。目視四部,一一皆通。巡遊世界,速縛邪風。有一不從,押送北酆。忽來倏去,隨名奔風。速降速降,大顯真功。急急如律令。

 

召魔王咒

 九醜大聖,赤髮魔王。群魔畏伏,妖怪潛藏。六通具足,剪馘兇殃。隨吾咒召,立降壇場。急急如律令。
 

制魔咒

 吾奉北帝,專令職掌。酆都制轄,魔靈掌判,神鬼令下,急如星火。馳逐來臨,法布疾若風雷奔騰。攝捉聽吾呼吸,遵我指陳,入地升天。登山赴水,隨吾口敕,速去速來。急急如律令。
 

斗煞咒

 天蓬天蓬,天地之尊。上朝金闕,下覆崑崙。九天五嶽,在吾掌中。三元八節,一氣= khí   包容。運天台斗,魔鬼滅蹤。天罡神王,萬丈英雄。黑煞神王,馭虎馭龍。周遊八海,下至六宮。大魔畏伏,嚴駕夔龍。三十萬兵,來衛九重。沖天煞氣= khí   ,永斷祆兇。急急如律令。
 

功曹咒

天蓬有命,功曹來臨。盧見王安,火急來臨。速追土地,同降壇庭。聽吾號令,火速來臨。天蓬主領,無犯典刑。急急如律令。


桑將威烈咒

 顱頭威烈將,感應將桑銅。速出九陰位,星火降壇中。追魂千里去,攝魄疾如風。魁星流雷轉,罡曜氣昏濛。汝等聞吾旨,有命即遵從。母犯酆都令,罪報永無窮。急急如律令。


太上三洞神咒卷之十竟

 
Triệu Tứ Mục Lão Ông Chú

 Thiên Bồng Thiên Bồng , vạn thần chi tôn  . Hữu đại uy thần , tứ mục lão hấp . Mục thị tứ bộ , nhất nhất giai thông . Tuần du thế giới , tốc phược tà phong . Hữu nhất bất tùng , áp tống bắc phong . Hốt lai điều  khứ , tuỳ danh bôn phong . Tốc giáng tốc giáng , đại hiển chân công . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Triệu Ma Vương Chú

 Cửu xú đại thánh , xích phát ma vương . Quần ma uý phục , yêu quái tiềm tạng . Lục thông cụ túc , tiển  quắc hung ương . Tuỳ ngô chú triệu , lập giáng đàn trường  . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Chế Ma Chú

 Ngô phụng Bắc Đế , chuyên lệnh chức  chưởng . Phong đô chế hạt , ma linh chưởng phán , thần quỷ lệnh hạ , cấp như tinh hoả . Trì trục lai lâm , pháp bố tật nhược phong lôi bôn đằng . Nhiếp tróc thính ngô hô hấp , tuân ngã chỉ trần , nhập địa thăng thiên . Đăng sơn phó thuỷ , tuỳ ngô khẩu sắc , tốc khứ tốc lai . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Đẩu Sát Chú

 Thiên Bồng Thiên Bồng , thiên địa chi tôn . Thượng triều kim khuyết , hạ phúc côn lôn . Cửu thiên ngũ nhạc , tại ngô chưởng trung . Tam nguyên bát tiết , nhất khí   bao dung . Vận thiên đài đẩu , ma quỷ diệt tung . Thiên cương thần vương , vạn trượng anh hùng . Hắc sát thần vương , ngự hổ ngự long . Chu du bát hải , hạ chí lục cung . Đại ma uý phục , nghiêm giá quì  long . Tam thập vạn binh , lai vệ cửu trọng . Xung thiên sát khí   , vĩnh đoạn  yêu hung . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Công Tào Chú

 Thiên Bồng hữu mệnh , Công Tào lai lâm . Lô  kiến vương an , hoả cấp lai lâm . Tốc truy thổ địa , đồng giáng đàn đình . Thính ngô hiệu  lệnh , hoả tốc lai lâm . Thiên bồng chủ lãnh , vô phạm điển hình . Cấp cấp như luật lệnh .

Tang Tướng Uy Liệt Chú

 Lô  đầu uy liệt tướng , cảm ứng  tướng tang đồng . Tốc xuất cửu âm vị , tinh hoả giáng đàn trung . Truy hồn thiên lý khứ , nhiếp phách tật như phong . Khôi tinh lưu lôi chuyển , cương diệu khí   hôn mông . Nhữ đẳng văn ngô chỉ , hữu mệnh tức tuân tùng . Mẫu phạm phong đô lệnh , tội báo vĩnh vô cùng . Cấp cấp như luật lệnh .


Thái Thượng Tam Động Thần Chú Quyển Chi Thập Cánh(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, HocThuatPhuongDong, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #138 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2014, 07:23:38 am »

(tt)

太上三洞神咒

經名:太上三洞神咒。撰人不詳。十二卷。底本出處:《正統道藏》洞真部本文類。


太上三洞神咒卷之十一

祈禱考召諸咒

 

興雷咒

 都天雷公,呼雷震風。青雷赤氣   ,洞按九宮。赤雷白氣 ,上遊上穹。白雷黑氣  ,下攝北酆。黑雷黃氣   ,太極玄充。黃雷青氣  ,遍滿虛空。周天世界,炎炎赤風。與神俱合,與道俱通。急急角箕,斗翰張翼。何神不伏,何鬼不從。北靈黑歷,九醜紫童。風伯雨師,袪雷飲虹。神符一到,萬鬼無tung 。急急如律令。
 

總召雷咒

 玉清命令,劫汝眾神。雷霆上聖,欻神飛神。五雷猛吏,漢臣威靈。雷公赫充,電母文英。風伯道彰,雨師何青。蠻雷使者,東方魔明。南方烈煞,炬火之神。西方赫猛,火堵之精。北方使者,黑犬之神。中央使者,黃混惡轟。瀝黑烈炎,號黑噴雲。九州社令,大布火輪。飛天大將,統攝天丁。黑雲靉靆,百萬吏兵。今蒙天令,速收邪精。翻天覆地,雷電喧轟。上掣太極,下至幽冥。神光電目,子細搜尋。千千截首,萬萬剪形。敢不從命,粉骨碎身。急急如律令。
 

敕符咒

 都天大雷公,霹靂震虛空。刀兵三十萬,嚴駕此符中。若有不順者,嚴令决不從。攝赴魁罡下,化為清靜風。急急如律令。
 

湘水咒

 湘河大湖,眾水之都,川連北海,通及五湖。飛霜青女,馮夷同居。鱉吼翻浪,風雨如珠。蒸山起霧,龍升太虛。興雲立布,雷電交扶。城隍社令,速起方隅。急來救旱,萬物焦枯。有違雷敕,攝赴酆都。急急如律令。
 

測斗咒

 北斗靈靈,斗柄前星。貪狼操惡,食鬼吞精。巨門煩赫,照曜分明。祿存奔霧,統攝吏兵。霞沖文曲,光徹廉貞。威南武曲,真人輔星。天罡大聖,破軍尊星。四天閉塞,濁氣   渾凝。帝持斧鉞,統領天丁。靈官巡檢,聽察尋聲。九州社令,一一呼名。誅斬兇惡,獲罪不輕。凶惡者死,慈善者生。斬頭截足,杵碎身形。鬼妖蕩盡,人道安寧。真氣   所到,萬魔摧傾。天地日月星風,火雷電霆。急急如律令。
 
Thái Thượng Tam Động Thần Chú

Kinh danh :
Thái Thượng Tam Động Thần Chú . soạn nhân bất tường . thập nhị quyển . để bản xuất xứ :《Chính Thống Đạo Tạng 》Động Chân Bộ bản văn loại .

Thái Thượng Tam Động Thần Chú
Quyển Chi Thập Nhất

Kỳ Đảo Khảo Triệu Chư Chú

 

Hưng Lôi Chú

 Đô Thiên Lôi Công , hô lôi chấn phong . Thanh lôi xích khí   , động án cửu cung . Xích lôi bạch khí   , thượng du thượng khung . Bạch lôi hắc khí   , hạ nhiếp bắc phong . Hắc lôi hoàng khí   , Thái Cực huyền sung . Hoàng lôi thanh  khí   , biến mãn hư không . Chu thiên thế giới , viêm viêm xích phong . Dữ thần câu hợp , dữ đạo câu thông . Cấp cấp giác cơ , đẩu hàn trương dực . Hà thần bất phục , hà quỷ bất tùng . Bắc linh hắc lịch , cửu xú tử đồng . Phong bá vũ sư , khư lôi ẩm hồng . Thần phù nhất đáo , vạn quỷ vô tung . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Tổng Triệu Lôi Chú


 Ngọc Thanh mệnh lệnh , kiếp nhữ chúng thần . Lôi đình thượng thánh , soát thần phi thần . Ngũ lôi mãnh lại , hán thần uy linh . Lôi Công hách sung , Điện Mẫu văn anh . Phong Bá đạo chương , Vũ Sư hà thanh . Man lôi sử giả , đông phương ma minh . Nam phương liệt sát , cự hoả chi thần . Tây phương hách mãnh , hoả đổ chi tinh . Bắc phương sử giả , hắc khuyển chi thần . Trung ương sử giả , hoàng hỗn ác oanh . Lịch hắc liệt viêm , hiệu  hắc phún vân . Cửu châu xã lệnh , đại bố hoả luân . Phi thiên đại tướng , thống nhiếp thiên đinh . Hắc vân ái đãi , bách vạn lại binh . Kim mông thiên lệnh , tốc thu tà tinh . Phiên thiên phúc địa , lôi điện huyên oanh . Thượng xiết thái cực , hạ chí u minh . Thần quang điện mục , tử tế sưu tầm . Thiên thiên triệt thủ , vạn vạn tiển  hình . Cảm bất tùng mệnh , phấn cốt toái thân . Cấp cấp như luật lệnh .
 


Sắc Phù Chú

 Đô Thiên Đại Lôi Công , tích lịch chấn hư không . Đao binh tam thập vạn , nghiêm giá thử phù trung . Nhược hữu bất thuận giả , nghiêm lệnh quyết bất tùng . Nhiếp phó khôi cương hạ , hoá vị thanh tĩnh phong . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Tương Thuỷ Chú

 Tương hà đại hồ , chúng thuỷ chi đô , xuyên liên bắc hải , thông cập ngũ hồ . Phi sương thanh nữ , bằng di đồng cư . Miết hống phiên lãng , phong vũ như châu . Chưng sơn khởi  vụ , long thăng thái hư . Hưng vân lập bố , lôi điện giao phù . Thành hoàng xã lệnh , tốc khởi  phương ngung . Cấp lai cứu hạn , vạn vật tiêu khô . Hữu vi lôi sắc , nhiếp phó phong đô . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Trắc Đẩu Chú

 Bắc Đẩu linh linh , đẩu bính tiền tinh . Tham Lang thao ác , thực quỷ thôn tinh . Cự Môn phiền hách , chiếu diệu phân minh . Lộc Tồn bôn vụ , thống nhiếp lại binh . Hà xung Văn Khúc , quang triệt liêm trinh . Uy nam Vũ Khúc , chân nhân phụ tinh . Thiên cương đại thánh , phá quân tôn tinh . Tứ thiên bế tắc , trọc  khí   hồn ngưng . Đế trì phủ việt , thống lãnh thiên đinh . Linh quan tuần kiểm , thính sát tầm thanh . Cửu châu xã lệnh , nhất nhất hô danh . Tru trảm hung ác , hoạch tội bất khinh . Hung ác giả tử , từ thiện giả sinh . Trảm đầu triệt túc , chử toái thân hình . Quỷ yêu đãng tận , nhân đạo an ninh . Chân  khí   sở đáo , vạn ma thôi  khuynh . Thiên địa nhật nguyệt tinh phong , hoả lôi điện đình . Cấp cấp như luật lệnh .(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, HocThuatPhuongDong, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #139 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2014, 07:25:20 am »

(tt)

天罡啟請咒

 三十六天罡,中天大法王。炎帝裂鬼血,賜我為真皇。七總八元君,為吾驅禍殃。真氣= khí   變雷火,老君伏炎光。熠降落天罡,真氣= khí   落洋洋。真氣= khí   速降攝,天威使者速降攝,緣邅聚聖攝,天地日月星風火雷電攝。唵蘇囉那蘇囉那,蘇嚕蘇嚕娑嚩訶。
 

天罡敕符咒

 天罡天罡,九氣   煌煌。金光激烈,上應律蒼。下赴九府,何鬼敢當。吾為破軍,萬鬼伏藏。天回地轉,右陰左陽。上天節度,生化萬方。真氣  正氣  ,攝滅禍殃。急急如律令。
 

朱明符咒

 朱明大神,養氣   存真。化身三界,吞服魔精。存我日月,七政安寧。遊行五藏,疾速驅兵。聚神歸祖,收魄還靈。何邪不退,何病不寧。火車去毒,水車含真。風車氣   車,洞達玄冥。真光變化,道骨輕清。上昇功滿,皆我真形。急急如律令。
 

混沌木郎咒

 大欻火小欻火,自然響應天下驚。陽神陰陰神真,一身骨節,自然輕飛。神謁帝朝金闕,役使雷霆震萬靈。敕召諸雷神現真,形威公明速降臨。吾奉玄元令,敕召天蓬君。開巽門陽神,疾速遍風雲。陰神現黑雲,木郎君馮夷鼓舞遍乾坤。破石泉源山海傾,霹靂一聲運星真。六波天主降崑崙,九天使者統青童。帝令關召五湖君,蓬萊都水起龍君。齊心果敢鍊真形,天工造化撚然成,飛符催報召雨神,雷電霹靂千里驚,委差北方壬癸將,統領雷公電母神。風雷吼雨陣滂沱,救萬民,感天真。救生靈,加心念動木郎君。一遍二遍心香請,五遍七遍千里霖。伏魔君制魔君,箕星畢雨太陰星。速召木郎第一君,速降速降疾速降。急急如律令。

 

敕服符咒

 吾受五雷正法,吞服雷霆威聲。納則護身保命,吐則治病除邪。神光萬道,灌我胃華。太上有敕,猛吏銀牙,保守正氣  ,蕩滌凶邪。急急如律令。
 
Thiên Cương Khải Thỉnh Chú

 Tam thập lục Thiên Cương , Trung Thiên Đại Pháp Vương . Viêm đế liệt quỷ huyết , tứ ngã vị chân hoàng . Thất tổng bát nguyên quân , vị ngô khu hoạ ương . Chân khí   biến lôi hoả , lão quân phục viêm quang . Dập giáng lạc thiên cương , chân khí   lạc dương dương . Chân khí   tốc giáng nhiếp , thiên uy sử giả tốc giáng nhiếp , duyên chiên tụ thánh nhiếp , thiên địa nhật nguyệt tinh phong hoả lôi điện nhiếp . Úm tô la na tô la na , tô lỗ tô lỗ sa phọc ha .
 

Thiên Cương Sắc Phù Chú


 Thiên cương thiên cương , cửu  khí   hoàng hoàng . Kim quang kích liệt , thượng ứng  luật thương . Hạ phó cửu phủ , hà quỷ cảm đương . Ngô vị phá quân , vạn quỷ phục tạng . Thiên hồi địa chuyển , hữu âm tả dương . Thượng thiên tiết độ , sinh hoá vạn phương . Chân khí   chính  khí   , nhiếp diệt hoạ ương . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Châu Minh Phù Chú

 Châu minh đại thần , dưỡng khí   tồn chân . Hoá thân tam giới , thôn phục ma tinh . Tồn ngã nhật nguyệt , thất chính an ninh . Du hành ngũ tạng , tật tốc khu binh . Tụ thần qui tổ , thu phách hoàn linh . Hà tà bất thoái  , hà bệnh bất ninh . Hoả xa khứ độc , thuỷ xa hàm chân . Phong xa khí   xa , động đạt huyền minh . Chân quang biến hoá , đạo cốt khinh thanh . Thượng thăng công mãn , giai ngã chân hình . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Hỗn Độn Mộc Lang Chú


 Đại soát hoả tiểu soát hoả , tự nhiên hưởng ứng  thiên hạ kinh . Dương thần âm âm thần chân , nhất thân cốt tiết , tự nhiên khinh phi . Thần yết đế triều kim khuyết , dịch sử lôi đình chấn vạn linh . Sắc triệu chư lôi thần hiện chân , hình uy công minh tốc giáng lâm . Ngô phụng huyền nguyên lệnh , sắc triệu thiên bồng quân . Khai tốn môn dương thần , tật tốc biến phong vân . Âm thần hiện hắc vân , mộc lang quân bằng di cổ vũ biến càn khôn . Phá thạch tuyền nguyên sơn hải khuynh , tích lịch nhất thanh vận tinh chân . Lục ba thiên chủ giáng Côn Lôn , cửu thiên sử giả thống thanh đồng . Đế lệnh quan triệu ngũ hồ quân , bồng lai đô thuỷ khởi  long quân . Tề tâm quả cảm luyện chân hình , thiên công tạo hoá nhiên  nhiên thành , phi phù thôi báo triệu vũ thần , lôi điện tích lịch thiên lý kinh , uỷ sai bắc phương nhâm quý tướng , thống lãnh lôi công điện mẫu thần . Phong lôi hống vũ trận bàng đà , cứu vạn dân , cảm thiên chân . Cứu sinh linh , gia tâm niệm động mộc lang quân . Nhất biến nhị biến tâm hương thỉnh , ngũ biến thất biến thiên lý lâm . Phục ma quân chế ma quân , cơ tinh tất vũ thái âm tinh . tốc triệu mộc lang đệ nhất quân , tốc giáng tốc giáng tật tốc giáng . cấp cấp như luật lệnh .

 

Sắc Phục Phù Chú

 Ngô thụ ngũ lôi chính pháp , thôn phục lôi đình uy thanh . Nạp tắc hộ thân bảo mệnh , thổ tắc trị bệnh trừ tà . Thần quang vạn đạo , quán ngã vị hoa . Thái Thượng hữu sắc , mãnh lại ngân nha , bảo thủ chính  khí   , đãng địch hung tà . Cấp cấp như luật lệnh .(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, HocThuatPhuongDong, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #140 vào lúc: Tháng Sáu 08, 2014, 07:26:41 am »

(tt)


攝附咒

 破軍赫奕,殺鬼萬千。武曲亞靈,霹靂震轟。廉貞元辰,大有妙庭。文曲玉衡,運轉璇璣。祿存權樞,光射大靈。巨門守正,收攝邪精。貪狼元首,攝赴魁罡。急急如律令。
 

八卦罡咒

 吾領三元入坎宮,歷艮登乾升天穹。復歸震闕跨青龍,兌位命我歷千重。坤輿離馬奔巽風,稽首三台華蓋中。急急如律令。

報指咒

 杳杳冥冥,甲乙丙丁。庚辛壬癸,八大天丁。急應吾口,急應吾心。上帝有敕,賜我指靈。八宮天丁,拽骨抽筋。急報急報,急勾急伸。通靈報指,不得稽停。急急如律令。

 

張使者咒

 都天雷公,驅雷飲風。雷公到處,萬鬼無tung 。神目閃電,表裹皆通。玉嚙哨馤,吹滅妖兇。呵雲吐霧,遍滿虛空。起雷致雨,救旱功隆。運震霹靂,萬鬼皆蒙。敢有違命,轉斗移宮。天翻地覆,大道不容。急急如律令。
 

飛神謁斗咒

 玄都上象,太虛景霄。北斗華蓋,飛雲玉橋。肇羊陀羅,策玄駕浮。右弼隱元,韜光散驕。左輔洞明,一點祥標。三台散景,天罡赫鄒。破軍斗缪,七宿連鑣。武曲斗绩,逸駕雲飄。廉貞斗缩,瑤臺岢曉。文曲斗糁,紫雲鬱蕭。祿存斗镆,總御招搖。巨門斗粪,飛越玄寥。貪狼斗篓,玉華慶韶。黃老上帝,總持王堯。紫微帝座,萬星上朝。慶華天后,紫光煥昭。九玄父母,靈爽飛超。三生七世,罪障俱消。增延福慶,解釋愆尤。泥九絳宮,與斗俱遼。金液還丹,紫芝碧苗。令神飛舉,逸步逍遙。長生久視,身入金樓。馳騁斗極,萬劫千秋。急急如律令。

 

雷穴風錐咒

 雷穴風錐,乘天演威。左奔赤龍,右控玄龜。惠音戞天,武卿迅圭。鐵城紫洞,煞令坎離。芒角森嚴,龍藥叉持。真氣= khí   合鬱,陰陽應機。昴仰魁轉,南北東西。真王玄帝,萬億神雷。玉音所召,迅令急催。急急如律令。

Nhiếp Phụ Chú

 Phá Quân hách dịch , sát quỷ vạn thiên . Vũ Khúc á linh , tích lịch chấn oanh . Liêm Trinh nguyên thìn , đại hữu diệu đình . Văn Khúc ngọc hành , vận chuyển toàn cơ . Lộc Tồn quyền xu , quang xạ đại linh . Cự Môn thủ chính , thu nhiếp tà tinh . Tham Lang nguyên thủ , nhiếp phó khôi cương . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Bát Quái Cương Chú

 Ngô lãnh tam nguyên nhập khảm cung , lịch cấn đăng càn thăng thiên khung . Phục qui chấn khuyết khoá thanh long , đoài  vị mệnh ngã lịch thiên trọng . Khôn dư li  mã bôn tốn phong , khể thủ tam đài hoa cái trung . Cấp cấp như luật lệnh .

Báo Chỉ Chú

 Yểu yểu minh minh , Giáp Ất Bính Đinh . Canh Tân Nhâm Quý , bát đại thiên đinh . Cấp ứng  ngô khẩu , cấp ứng  ngô tâm . Thượng Đế hữu sắc , tứ ngã chỉ linh . Bát cung thiên đinh , duyệt cốt trừu trợ . Cấp báo cấp báo , cấp câu cấp thân . Thông linh báo chỉ , bất đắc khể đình . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Trương Sử Giả Chú

 Đô thiên lôi công , khu lôi ẩm phong . Lôi công đáo xứ , vạn quỷ vô tung . Thần mục thiểm điện , biểu khoả giai thông . Ngọc xỉ tiếu yết , xuy diệt yêu hung . Ha vân thổ vụ , biến mãn hư không . Khởi  lôi trí vũ , cứu hạn công long . Vận chấn tích lịch , vạn quỷ giai mông . Cảm hữu vi mệnh , chuyển đẩu di cung . Thiên phiên địa phúc , đại đạo bất dung . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Phi Thần Yết Đẩu Chú


 Huyền đô thượng tượng , thái hư cảnh tiêu . Bắc Đẩu Hoa Cái , phi vân ngọc kiều . Triệu dương đà la , sách huyền giá phù . Hữu bật ẩn nguyên , thao quang tán kiêu . Tả phụ động minh , nhất điểm tường tiêu . Tam đài cảnh , thiên cương hách trâu . Phá Quân đẩu loan , thất tú liên  tiêu . Vũ Khúc đẩu tích, dật giá vân phiêu . Liêm Trinh đẩu túc, dao đài kha hiểu . Văn Khúc đẩu sâm , tử vân uất tiêu . Lộc Tồn đẩu mạc, tổng ngự chiêu dao . Cự Môn đẩu mễ, phi việt huyền liêu . Tham Lang đẩu mễ, ngọc hoa khánh thiều . Hoàng lão thượng đế , tổng trì vương nghiêu . Tử Vi Đế toạ , vạn tinh thượng triều . Khánh hoa thiên hậu , tử quang hoán chiêu  . Cửu huyền phụ mẫu , linh sảng phi siêu . Tam sinh thất thế , tội chướng câu tiêu . Tăng diên phước khánh , giải thích khiên vưu . Nê cửu giáng  cung , dữ đẩu câu liêu . Kim dịch hoàn đan , tử chi bích miêu . Lệnh thần phi cử , dật bộ tiêu dao  . Trường sinh cửu thị , thân nhập kim lâu . Trì sánh đẩu cực , vạn kiếp thiên thu . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Lôi Huyệt Phong Chuỳ Chú

 Lôi huyệt phong chuỳ , thừa thiên diễn uy . Tả bôn xích long , hữu khống huyền qui . Huệ âm ưu thiên , vũ khanh tấn khuê . Thiết thành tử động , sát lệnh khảm ly . Mang giác sâm nghiêm , long dược xoa  trì . Chân khí   hợp uất , âm dương ứng  cơ . Mão  ngưỡng  khôi chuyển , nam bắc đông tây . Chân vương huyền đế , vạn ức thần lôi . Ngọc âm sở triệu , tấn lệnh cấp thôi . Cấp cấp như luật lệnh .


(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
SCC, HocThuatPhuongDong, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #141 vào lúc: Tháng Sáu 09, 2014, 08:30:57 am »

(tt)

召雷咒

 吾乃天師弟子,急召雷公電母。火車霹靂赴壇,伏藏真氣于此。當處社令雷神,隱隱漸離玆土。識女四哥聽令,勾婁吉利衛護,登僧得色降臨。東魔明,南烈煞,西赫猛,北惡轟,中焜電。五方蠻雷使者,五嶽社令。六毒蠻雷,川源潭洞。太歲下掌,行風雲雷。雨電隨吾,神咒而聚,速降壇前。唵吽吽rị ,囀嗼⇦呬嚼。交轟火車,吟疾釄唫呵。急急如律令。
 

欻火敕形咒

 天乙猛馬飛帝庭,青華符命起四溟。幽靈奉敕傾四瀆,雷城擊鼓召雷神。欻火元帥監眾將,暗天塞霧黑雲興。甘澤滂沱盡霑足,雨師急急上雲程。急急如律令。

 

祈晴日咒

 陽晶陽晶,飛罟火輪。日華輝耀,蕩滌陰雲。火車火車,雷令之家。鞭韃猛馬,速降丹霞。陽神朱明,速召火鴉。急急如律令。

 

祈晴月咒

 金輪玉迴,天雲散開。紫微降敕,淫雨清埃。海伯風師,雷火陰摧。陰晶赫赫,火輪常推。紫微降敕,丙敕寅回。急急如律令。
 

祈晴星咒

 日中火光,月中精靈。大明朗耀,金剛之精。日中太華,高陽明星。魁星玉輔天元庭,火輪太寶元中賓。猛獸天妖熒域星,火上太乙元君,平火光大聖金童君,太極大帝皓凶流金敕,金剛火山律令敕。
 
Triệu Lôi Chú

 Ngô nãi Thiên Sư đệ tử , cấp triệu Lôi Công Điện Mẫu . Hoả xa tích lịch phó đàn , phục tạng chân  khí   vu thử . Đương xứ xã lệnh lôi thần , ẩn ẩn tiệm ly tư thổ . Thức nữ tứ ca thính lệnh , câu lâu cát lợi vệ hộ , đăng tăng đắc sắc giáng lâm . Đông ma minh , nam liệt sát , tây hách mãnh , bắc ác oanh , trung hỗn điện . Ngũ phương man lôi sử giả , ngũ nhạc xã lệnh . Lục độc man lôi , xuyên nguyên đàm động . Thái tuế hạ chưởng , hành phong vân lôi . Vũ điện tuỳ ngô , thần chú nhi tụ , tốc giáng đàn tiền . Úm hồng hồng rị , chuyển mạc⇦ tứ tước . Giao oanh hoả xa , ngâm tật ma kim ha . Cấp cấp như luật lệnh .
 


Soát Hoả Sắc Hình Chú

 Thiên ất mãnh mã phi đế đình , thanh hoa phù mệnh khởi  tứ minh . U linh phụng sắc khuynh tứ độc , lôi thành kích cổ triệu lôi thần . Soát hoả nguyên soái giám chúng tướng , ám thiên tắc vụ hắc vân hưng . Cam trạch bàng đà tận triêm túc , vũ sư cấp cấp thượng vân trình . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Kỳ Tình Nhật Chú

 Dương tinh dương tinh , phi cổ hoả luân . Nhật hoa huy diệu , đãng địch âm vân . Hoả xa hoả xa , lôi lệnh chi gia . Tiên thát mãnh mã , tốc giáng đan hà . Dương thần châu minh , tốc triệu hoả nha . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Kỳ Tình Nguyệt Chú

 Kim luân ngọc hồi , thiên vân tán khai . Tử vi giáng sắc , dâm vũ thanh ai . Hải Bá Phong Sư , lôi hoả âm thôi  . Âm tinh hách hách , hoả luân thường thôi . Tử Vi giáng sắc , bính sắc dần hồi . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Kỳ Tình Tinh Chú

 Nhật trung hoả quang , nguyệt trung tinh linh . Đại minh lãng diệu , kim cương chi tinh . Nhật trung thái hoa , cao dương minh tinh . Khôi tinh ngọc phụ thiên nguyên đình , hoả luân thái bảo nguyên trung tân . Mãnh thú thiên yêu huỳnh vực tinh , hoả thượng Thái Ất Nguyên Quân , bình hoả quang đại thánh kim đồng quân , Thái Cực Đại Đế hạo hung lưu kim sắc , kim cương hoả sơn luật lệnh sắc .
 

(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #142 vào lúc: Tháng Sáu 09, 2014, 08:32:46 am »

(tt)

祈雨咒

 天一生水,陽氣= khí   漸萌。水无灌注,震宮驚行。木神生火,火炬交燃。南陽人土,灰燼煙燃。土氣= khí   凝結,金聚鋒芒。天地定位,山澤氣= khí   剛。雷風相搏,水火激揚。黃赤二道,圍繞縱橫。日月星光,頭戴八溟。三光弩月,鼻動乾坤。齒排八卦,手執鎚尖。身胸高大,足踏崑崙。兩腋飛火,燒鬼窮源。魁星插首,粪翁邊扶。缩星隨轉,糁光繞纏。缩宿右動,輔芒相連。魒星拱輔弼下遷。天門左轉,五星度纏。地戶右轉,六星交連。東斗灌注,景陽遐宣。五星相生,吾奉天命,急速呼傳。急急如律令。
 

祈雪咒

 東靈上相,瑞光之家。化生和氣,遍滿中華。六合袪癘,皓氣= khí   無涯。五穀受精,草木成葩。陰風凍海,鳳觜銀牙。大逞神威,布滿瑤花。急急如律令。
 又
 靈龜之神威嚴凝,結聚木郎并四溟。作團堅透真光明,朔風陣起同雲興。東靈瑞光真王生,將水剪作碎花冰。交加密布東陽城,玉龍碧公神氣= khí   清。閻浮凛凛骨冷冷,上帝敕下無容情。瑞雲密布誰能蒸。急急如律令。

 

水都致雨咒

 坎有真水凝玄波,倒流逆浪升天河。陰升陽降水火和,結為雲氣高嵯峨。淙淙雨陣遍娑婆,水部威令摧早魔,神符一下准玄科。急急如律令。

 

陽光生輝咒

天符散光舒重陰,符到雨止開濃雲。

太陽現出真火輪,燒退水怪立便晴。

敢有違慢罪非輕,水部判官急奉行。

 

收雨咒

 皇天忽敕不留停,水部奉行龍神驚。收雲散霧四天清,狂風吹散陰不凝。太陽生輝日氣= khí   明,隨符止雨開霽晴。唵火輪風輪急攝。

Kỳ Vũ Chú


 Thiên nhất sinh thuỷ , dương khí   tiệm minh . Thuỷ vô quán chú , chấn cung kinh hành . Mộc thần sinh hoả , hoả cự giao nhiên . Nam dương nhân thổ , hôi tẫn yên nhiên . Thổ khí   ngưng kết , kim tụ phong mang . Thiên địa định vị , sơn trạch  khí   cương . Lôi phong tướng bác , thuỷ hoả kích dương . Hoàng xích nhị đạo , vi nhiễu túng hoành . Nhật nguyệt tinh quang , đầu đái bát minh . Tam quang nỗ nguyệt , tị động càn khôn . Xỉ bài bát quái , thủ chấp chuỳ tiêm . Thân hung cao đại , túc đạp côn lôn . Lưỡng dịch phi hoả , thiêu quỷ cùng nguyên . Khôi tinh tháp thủ , mễ ông biên phù . Tú tinh tuỳ chuyển , sâm quang nhiễu triền . Túc tú hữu động , phụ mang tướng liên . Phiêu tinh củng phụ bật hạ thiên . Thiên môn tả chuyển , ngũ tinh độ triền . Địa hộ hữu chuyển , lục tinh giao liên . Đông đẩu quán chú , cảnh dương hà tuyên . Ngũ tinh tướng sinh , ngô phụng thiên mệnh , cấp tốc hô truyền   . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Kỳ Tuyết Chú

 Đông linh thượng tướng , thuỵ quang chi gia . Hoá sinh hoà  khí   , biến mãn trung hoa . Lục hợp khư lệ , hạo khí   vô nhai . Ngũ cốc thụ tinh , thảo mộc thành ba . Âm phong đống hải , phượng chuỷ  ngân nha . Đại trình thần uy , bố mãn dao hoa . Cấp cấp như luật lệnh .

 Hựu

 Linh qui chi thần uy nghiêm ngưng , kết tụ mộc lang tinh  tứ minh . Tác đoàn kiên thấu chân quang minh , sóc phong trận khởi  đồng vân hưng . Đông linh thuỵ quang chân vương sinh , tướng thuỷ tiển  tác toái hoa băng . Giao gia mật bố đông dương thành , ngọc long bích công thần khí   thanh . Diêm phù bẫm bẫm cốt lãnh lãnh , thượng đế sắc hạ vô dung tình . Thuỵ vân mật bố thuỳ năng chưng . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Thuỷ Đô Trí Vũ Chú

 Khảm hữu chân thuỷ ngưng huyền ba , đảo lưu nghịch lãng thăng thiên hà . Âm thăng dương giáng thuỷ hoả hoà , kết vị vân khí   cao ta  nga . Tông tông vũ trận biến sa bà , thuỷ bộ uy lệnh thôi  tảo ma , thần phù nhất hạ chuẩn huyền khoa . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Dương Quang Sinh Huy Chú

Thiên phù tán quang thư trọng âm , phù đáo vũ chỉ khai nùng vân .
Thái dương hiện xuất chân hoả luân , thiêu thoái  thuỷ quái lập tiện tình .
Cảm hữu vi mạn tội phi khinh , thuỷ bộ phán quan cấp phụng hành .

 

Thu Vũ Chú

 Hoàng thiên hốt sắc bất lưu đình , thuỷ bộ phụng hành long thần kinh . Thu vân tán vụ tứ thiên thanh , cuồng phong xuy tán âm bất ngưng . Thái dương sinh huy nhật khí   minh , tuỳ phù chỉ vũ khai tễ tình . Úm hoả luân phong luân cấp nhiế

(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #143 vào lúc: Tháng Sáu 09, 2014, 08:34:03 am »

(tt)

太陰凝祥咒

 陰華發輝,純陽不虧。陰極生陽,和靄霏霏。非雨非霰,天花速現。一片初飛,中華已徧。帝敕所告,陰凝陽戰。唵都嚧rị 急攝。
 

靈剪水咒

 水部威雄吹凌風,激波搏水陰雲濃。剪水使者宣靈通,化雨作雪成元功。南閻世界瑞氣   重,紛紛密布,玄陰宮。瓊瑤祥光年不凶,隨符報應袪玉龍。變化靈光一刻中,敢有違令罪北酆。急急如律令。
 

混元召咒

 五帝威神,與帝同生。混沌浩蕩,一氣  初分。安天立地,攝鬼袪精。發生萬類,統御群靈。霹靂一震,萬里聞聲。混沌法律,萬神咸聽。急急如律令。
 

廣運咒


 伏請廣運,先天元陽。混元道氣   ,雷霆火府真氣= khí   ,五行生旺正氣   ,灌注見患某人身中,自頂至踵,自手至足。上至泥丸宮,中至絳宮,下至湧泉。底三部八景,五臟六腑之內,搜出一應邪氣  、鬼氣   、毒氣  ,天行時氣 ,四時不正之氣  ,瘟疫毒癘之氣  ,陰陽不正之氣  ,飛遊走土之氣   ,隨此道光,並為攻出。請降天上之清氣  ,攻身中之濁氣   。以天上之正氣 ,攻地下之邪氣  。以天上之神氣  ,攻地下之鬼氣   。以混元之道氣  ,攻患身之病氣 。應患人身中四百四病,一切諸證。神符到處,並與攻除。即請表裹俱發,有汗攻汗,令汗發泄。有痰攻痰,令痰吐出。有邪攻除,令邪攝伏,對證攻治。急急如律令。
 

混元布氣 咒

 天蓬天蓬,佐天無窮。一氣  之祖,混元之宗。能除魔黨,能減邪鋒。違吾者死,逆吾者亡。四聖當位,普掃不祥。六天正氣   ,敕赴魁罡。病人痛苦,攝送他方。急急如律令。

Thái Âm Ngưng Tường Chú

 Âm hoa phát huy , thuần dương bất khuy . Âm cực sinh dương , hoà ái phi phi . Phi vũ phi tán , thiên hoa tốc hiện . Nhất phiến sơ phi , trung hoa dĩ biến . Đế sắc sở cáo , âm ngưng dương chiến . Úm đô rô rịị cấp nhiếp .
 

Linh Tiển  Thuỷ Chú

 Thuỷ bộ uy hùng xuy lăng phong , kích ba bác thuỷ âm vân nồng  . Tiển  thuỷ sử giả tuyên linh thông , hoá vũ tác tuyết thành nguyên công . Nam diêm thế giới thuỵ  khí   trọng , phân phân mật bố , huyền âm cung . Quỳnh dao tường quang niên bất hung , tuỳ phù báo ứng  khư ngọc long . Biến hoá linh quang nhất khắc trung , cảm hữu vi lệnh tội bắc phong . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Hỗn Nguyên Triệu Chú

 Ngũ đế uy thần , dữ đế đồng sinh . Hỗn độn hạo đãng , nhất khí   sơ phân . An thiên lập địa , nhiếp quỷ khư tinh . Phát sinh vạn loại , thống ngự quần linh . Tích lịch nhất chấn , vạn lý văn thanh . Hỗn độn pháp luật , vạn thần hàm thính . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Quảng Vận Chú

 Phục thỉnh quảng vận , tiên thiên nguyên dương . Hỗn nguyên đạo khí   , lôi đình hoả phủ chân  khí   , ngũ hành sinh vượng chính  khí   , quán chú kiến hoạn mỗ nhân thân trung , tự đỉnh  chí chủng , tự thủ chí túc . Thượng chí nê hoàn cung , trung chí giáng  cung , hạ chí dũng tuyền . Để tam bộ bát cảnh , ngũ tạng lục phủ chi nội , sưu xuất nhất ứng  tà khí   、quỷ  khí   、độc  khí   , thiên hành thời  khí   , tứ thời bất chính chi  khí   , ôn dịch độc lệ chi khí   , âm dương bất chính chi khí   , phi du tẩu thổ chi khí   , tuỳ thử đạo quang , tịnh vị công xuất . Thỉnh giáng thiên thượng chi thanh khí   , công thân trung chi trọc khí   . Dĩ thiên thượng chi chính  khí   , công địa hạ chi tà  khí   . Dĩ thiên thượng chi thần  khí   , công địa hạ chi quỷ  khí   . Dĩ hỗn nguyên chi đạo  khí   , công hoạn thân chi bệnh  khí   . ứng  hoạn nhân thân trung tứ bách tứ bệnh , nhất thiết chư chứng . Thần phù đáo xứ , tịnh dữ công trừ . Tức thỉnh biểu khoả câu phát , hữu hãn công hãn , lệnh hãn phát tiết . Hữu đàm công đàm , lệnh đàm thổ xuất . Hữu tà công trừ , lệnh tà nhiếp phục , đối chứng công trị . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Hỗn Nguyên Bố  Khí   Chú

 Thiên Bồng Thiên Bồng , tá thiên vô cùng . Nhất khí   chi tổ , hỗn nguyên chi tôn  . Năng trừ ma đảng , năng giảm tà phong . Vi ngô giả tử , nghịch ngô giả vong . Tứ thánh đương vị , phổ tảo bất tường . Lục thiên chính khí   , sắc phó khôi cương . Bệnh nhân thống khổ , nhiếp tống tha phương . Cấp cấp như luật lệnh . (ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #144 vào lúc: Tháng Sáu 09, 2014, 08:35:42 am »

(tt)

封附咒

 負風猛吏,風火將軍。銀牙鐵筆,食鬼吞精。火龍騰來,駕火飛雲。速速降敵,吉凶患因。不得隱匿,疾速現形。降附童體,通報來情。無違誓願,普救群生。急急如律令。
 

醒魂咒

 混元一氣  ,速還本真。骨節靈爽,回體長生。一如度人,天尊律令。
 

發罡咒

 天將騎吏,徑下雲罡。斗轉星移,瀲灧三光。上應九天,下應九地。雷公霹靂,風雲聚會。罩布十方,乾坤定位。急急如律令。

 

召功曹咒

 使者靈靈,有大威獰。周行三界,巡察人情。遍告雷府,傳達愚誠。聞吾有請,速降壇庭。

 

混元總召咒

 混沌祖氣  ,化生諸天。制禦三界,統攝萬靈。百千官眾,萬億精兵。金剛力士,夜叉王神,無鞅數眾,內外屯營。道祖有令,不得稽停。號召諸將,齊集壇庭。有違吾令,罪罰非輕。急急如律令。
 
Phong Phụ Chú

 Phụ phong mãnh lại , phong hoả tướng quân . Ngân nha thiết bút , thực quỷ thôn tinh . Hoả long đằng lai , giá hoả phi vân . Tốc tốc giáng địch , cát hung hoạn nhân . Bất đắc ẩn nặc , tật tốc hiện hình . Giáng phụ đồng thể , thông báo lai tình . Vô vi thệ nguyện , phổ cứu quần sinh . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Tỉnh Hồn Chú

 Hỗn nguyên nhất  khí   , tốc hoàn bản chân . Cốt tiết linh sảng , hồi thể trường sinh . Nhất như độ nhân , thiên tôn luật lệnh .
 

Phát Cương Chú

 Thiên Tướng kị  lại , kính hạ vân cương . Đẩu chuyển tinh di , liễm diễm tam quang . Thượng ứng  cửu thiên , hạ ứng  cửu địa . Lôi Công tích lịch , phong vân tụ hội . Trạo  bố thập phương , càn khôn định vị . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Triệu Công Tào Chú

 Sử giả linh linh , hữu đại uy ninh . Chu hành tam giới , tuần sát nhân tình . Biến cáo lôi phủ , truyền   đạt ngu thành . Văn ngô hữu thỉnh , tốc giáng đàn đình .

 

Hỗn Nguyên Tổng Triệu Chú


 Hỗn độn tổ  khí   , hoá sinh chư thiên . Chế ngự tam giới , thống nhiếp vạn linh . Bách thiên quan chúng , vạn ức tinh binh . Kim Cương Lực Sĩ , Dạ Xoa  Vương Thần , vô ương  số chúng , nội ngoại truân doanh . Đạo tổ hữu lệnh , bất đắc khể đình . Hiệu  triệu chư tướng , tề tập đàn đình . Hữu vi ngô lệnh , tội phạt phi khinh . Cấp cấp như luật lệnh .


(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #145 vào lúc: Tháng Sáu 09, 2014, 08:37:10 am »

(tt)

心報咒

 上帝有敕,立召元君。元君主將,統轄雷霆。明檢鬼簿,鬼神之名。三界內外,出入縱橫。速速通報,吾心之因。內有機括,不得久停。千變萬化,速付吾身,速應吾心。急急如律令。
 

真火治病咒

 天中火光日晶明,太陽火鈴金剛精。日中火暈高陽明,魁星玉輔天元庭。寶輝火室玄景貞,猛驥火妖熒惑星。火星火輪元君平,火山大聖金童君。太上皓兇流火鈴,上帝有敕降真靈。急急如律令。

 

辛天君召咒

 雷霆猛吏,號召元君。朱髮鐵面,鋒齒如銀。驅雷役電,走雨奔雲。飛符三界,威震萬靈。急來巽戶,速現真形。急急如律令。
 

辛天君誓入心咒

 銀牙耀目,翻倒乾坤。掌天之威,直諱隆延。呼吸雷霆,撼動山川。真符到處,永斷邪源。誓廣寰宇,大鎮吾權,滅以黃鉞,斬以钁天。令持在手,水鎮吾權。急急如律令。
 

敕遣咒

 六甲大將軍,六丁正陽神。太清高上敕,敕付魁罡君。遣君救病者,病者即安寧。遣君捉精怪,精怪悉滅形。遣君攝毒氣= khí   ,毒氣= khí   速離身。遣君去起土,修造得安寧。遣君謝土府,報謝土公神。遣君鎮宅舍,人眷保安寧。遣君去保酒,醞釀得和平。遣君去催生,母子得生成。若有不伏者,乾元亨利貞。急急如律令。

Tâm Báo Chú


 Thượng Đế hữu sắc , lập triệu nguyên quân . Nguyên quân chủ tướng , thống hạt lôi đình . Minh kiểm quỷ bộ , quỷ thần chi danh . Tam giới nội ngoại , xuất nhập túng hoành . Tốc tốc thông báo , ngô tâm chi nhân . Nội hữu cơ quát , bất đắc cửu đình . Thiên biến vạn hoá , tốc phó ngô thân , tốc ứng  ngô tâm . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Chân Hoả Trị Bệnh Chú


 Thiên trung hoả quang nhật tinh minh , thái dương hoả linh kim cương tinh . Nhật trung hoả huân  cao dương minh , khôi tinh ngọc phụ thiên nguyên đình . Bảo huy hoả thất huyền cảnh trinh , mãnh kí  hoả yêu huỳnh  hoặc tinh . Hoả tinh hoả luân nguyên quân bình , hoả sơn đại thánh kim đồng quân . Thái Thượng hạo hung lưu hoả linh , Thượng Đế hữu sắc giáng chân linh . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Tân Thiên Quân Triệu Chú

 Lôi đình mãnh lại , hiệu  triệu nguyên quân . Châu phát thiết diện , phong xỉ như ngân . Khu lôi dịch điện , tẩu vũ bôn vân . Phi phù tam giới , uy chấn vạn linh . Cấp lai tốn hộ , tốc hiện chân hình . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Tân Thiên Quân Thệ Nhập Tâm Chú

 Ngân nha diệu mục , phiên đảo càn khôn . Chưởng thiên chi uy , trực huý long diên . Hô hấp lôi đình , hám động sơn xuyên . Chân phù đáo xứ , vĩnh đoạn /đoán tà nguyên . Thệ quảng hoàn vũ , đại trấn ngô quyền , diệt dĩ hoàng việt , trảm dĩ quắc thiên . Lệnh trì tại thủ , thuỷ trấn ngô quyền . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Sắc Khiển Chú


 Lục Giáp Đại Tướng Quân , Lục Đinh Chính Dương Thần . Thái Thanh cao thượng sắc , sắc phó khôi cương quân . Khiển quân cứu bệnh giả , bệnh giả tức an ninh . Khiển quân tróc tinh quái , tinh quái tất diệt hình . Khiển quân nhiếp độc  khí   , độc  khí   tốc ly thân . Khiển quân khứ khởi  thổ , tu tạo đắc an ninh . Khiển quân tạ thổ phủ , báo tạ thổ công thần . Khiển quân trấn trạch xá , nhân quyến bảo an ninh . Khiển quân khứ bảo tửu , uẩn  nhưỡng đắc hoà bình . Khiển quân khứ thôi sinh , mẫu tử đắc sinh thành . Nhược hữu bất phục giả , Càn Nguyên Hanh Lợi Trinh . Cấp cấp như luật lệnh .

(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #146 vào lúc: Tháng Sáu 10, 2014, 08:38:29 am »

(tt)

辛天君罩鬼咒

 天罩地罩,年罩月罩,日罩時罩,普天罩下,一切無道邪鬼,不正妖邪,無祀瘟疫,邪巫野魅,無動無作,不得迯形。急急如律令。
 天一地二,萬物俱備。水火真元,混沌正氣= khí   。神伏吾使,鬼伏吾制。行住坐臥,吉無不利。急急如律令。
 

南斗咒

 司府受煉,相火成罡。梁為天宰,同感炎光。樞機輔弼,星列玄章。育精大明,赤車凌芒。煉化神府,表裹俱昌。
 

敕天蓬將咒

 北極有將,六臂三頭。常乘黑氣= khí   ,衝塞斗牛。眼如閃電,身佩黔鑒。出封神將,入為公侯。聲如霹靂,手執戈矛。是邪斷跡,是鬼斬頭。不順大道,火急擒收。寸斬毋赦,不得停留。急急如律令。
 

黑煞咒

 黑煞威神,天猷統兵。天蓬元帥,佑聖加臨。北帝煎鬼,碎如微塵。神符到處,萬里速擒。急急如律令。

 

加句天蓬咒

 天蓬天蓬,九元煞童。天關地軸,在吾掌中。五丁都司,高刀北翁。七政八靈,太上皓兇。長顱巨獸,手把帝鍾。素梟三神,嚴駕夔龍。威劍神王,斬邪滅蹤。紫氣= khí   乘天,丹霞赫衝。吞魔食鬼,橫身飲風。蒼舌緑齒,四目老翁。天丁力士,威南禦兇。天縐激戾,威北銜鋒。靈官玉女,鐵腳神王。聾啞二將,走犬飛鷹。三十萬兵,衛我九重。辟屍千里,袪卻不祥。敢有小鬼,欲來見狀。钁天大斧,斬鬼五形。炎帝烈血,北斗然骨。四明破骸,天猷滅類。神刀一下,萬鬼自潰。急急如律令。

Tân Thiên Quân Trạo  Quỷ Chú


 Thiên trạo  địa trạo  , niên trạo  nguyệt trạo  , nhật trạo  thời trạo , phổ thiên trạo hạ , nhất thiết vô đạo tà quỷ , bất chính yêu tà , vô tự ôn dịch , tà vu dã mị , vô động vô tác , bất đắc ngoại hình . Cấp cấp như luật lệnh .
 Thiên nhất địa nhị , vạn vật câu bị . Thuỷ hoả chân nguyên , hỗn độn chính khí   . Thần phục ngô sử , quỷ phục ngô chế . Hành trụ toạ ngoạ , cát vô bất lợi . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Nam Đẩu Chú

 Ty phủ thụ luyện , tướng hoả thành cương . Lương vị thiên tể , đồng cảm viêm quang . Xu cơ phụ bật , tinh liệt huyền chương . Dục tinh đại minh , xích xa lăng mang . Luyện hoá thần phủ , biểu khoả câu xương .
 

Sắc Thiên Bồng Tướng Chú

 Bắc cực hữu tướng , lục tí  tam đầu . Thường thừa hắc  khí   , xung tắc đẩu ngưu . Nhãn như thiểm điện , thân bội kiềm giám . Xuất phong thần tướng , nhập vị công hầu . Thanh như tích lịch , thủ chấp qua mâu . Thị tà đoạn  tích , thị quỷ trảm đầu . Bất thuận đại đạo , hoả cấp cầm thu . Thốn trảm vô xá , bất đắc đình lưu . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Hắc Sát Chú

 Hắc sát uy thần , thiên du thống binh . Thiên bồng nguyên soái , hữu thánh gia lâm . Bắc đế tiên  quỷ , toái như vi trần . Thần phù đáo xứ , vạn lý tốc cầm . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Gia Câu  Thiên Bồng Chú

 Thiên Bồng Thiên Bồng , cửu nguyên sát đồng . Thiên quan địa trục , tại ngô chưởng trung . Ngũ đinh đô ti  , cao đao bắc ông . Thất chính bát linh , thái thượng hạo hung . Trường lô  cự thú , thủ bả đế chung . Tố kiêu tam thần , nghiêm giá quì  long . Uy kiếm thần vương , trảm tà diệt tung . Tử khí  thừa thiên , đan hà hách xung . Thôn ma thực quỷ , hoành thân ẩm phong . Thương thiệt lục xỉ , tứ mục lão ông . Thiên đinh lực sĩ , uy nam ngự hung . Thiên trứu kích lệ , uy bắc hàm phong . Linh Quan Ngọc Nữ , thiết cước  thần vương . Lung   Á  Nhị Tướng , tẩu khuyển phi ưng . Tam thập vạn binh , vệ ngã cửu trọng . Tích thi thiên lý , khư khước bất tường . Cảm hữu tiểu quỷ , dục lai kiến trạng . Quắc thiên đại phủ , trảm quỷ ngũ hình . Viêm đế liệt huyết , bắc đẩu nhiên cốt . Tứ minh phá hài , thiên du diệt loại . Thần đao nhất hạ , vạn quỷ tự hội . Cấp cấp như luật lệnh . 


(ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #147 vào lúc: Tháng Sáu 10, 2014, 08:40:16 am »

(tt)


紫庭召神咒

 吾以天為父,地為母。吾居其中,常如赤子。日為功曹,月為主簿。雷公電母,在吾前後。風伯雨師,在吾左右。六甲直符,周雨圍繞。青龍居吾左,白虎居吾右。朱雀在吾前,玄武從吾後。黃龍鎮吾頭,七星在吾手。吾居九宮中,太乙為吾偶。左三右七,戴九履一。二四為肩,六八為足。吾居其中,一為實腹。吾為天帝,所使巡遊。十極紏察,三界攝除。九天故氣= khí   ,四直赴壇。受吾口敕,吾今在此。立召天地神祇,江河淮海濟城隍社令,三界神祇,並聽驅役。敢有不順,準玄都律治罪。急急如律令。
 

罡步咒

 天靈地靈,三五交并。神罡一起,萬鬼潛形。伏吾斗下,碎如微塵。謹召履斗將軍李丘,飛斗將軍蔣元明,擲斗將軍郭元通,建罡將軍熊尚脩,起罡將軍趙守炎,發罡將軍田斬妖,速至吾壇。吾今禹步,交乾履斗。願降真氣= khí   ,入吾身中。威光照破,邪魔滅形。急急如律令。
 

坐鍊咒

 南極生我,三氣= khí   合真。元英上應,父玄母元。人生五臟,養育精神。下灌玉液,上朝泥丸。左命玉華,右嘯金仙。暮呼七魄,朝制三魂。令我長生,永奉三天。急急如律令。

 

蕩窠咒

北帝伏魔降敕,便宜五星列照。二象騰輝南辰,北斗左右樞機。天罡大聖司正司非,天蓬元帥伐惡誅危。紫庭官將,奉命行威。追攝補益,纖悉無遺。急急報應。
 

遠罩咒

 奉請天羅神,地羅神,金羅鐵網大將軍。火索火繩銅柱將,大張羅網罩壇庭。千里布黑霧,萬里下迷塵。鐵犬銅獅巡內外,萬鬼千魔走無因。急急如律令。

Tử Đình Triệu Thần Chú

 Ngô dĩ Thiên vi  Phụ , Địa vi  Mẫu . Ngô cư kỳ trung , thường như xích tử . Nhật vị công tào , nguyệt vị chủ bộ . Lôi Công Điện Mẫu , tại ngô tiền hậu . Phong Bá Vũ Sư , tại ngô tả hữu . Lục giáp trực phù , chu vũ vi nhiễu . Thanh long cư ngô tả , bạch hổ cư ngô hữu . Châu tước tại ngô tiền , huyền vũ tùng ngô hậu . Hoàng long trấn ngô đầu , thất tinh tại ngô thủ . Ngô cư cửu cung trung , Thái Ất vi ngô Ngẫu . Tả tam hữu thất , đái cửu lý nhất . Nhị tứ vị kiên , lục bát vị túc . Ngô cư kỳ trung , nhất vị thực phúc . Ngô vị thiên đế , sở sử tuần du . Thập cực củ sát , tam giới nhiếp trừ . Cửu thiên cố khí   , tứ trực phó đàn . Thụ ngô khẩu sắc , ngô kim tại thử . Lập triệu thiên địa thần kỳ , giang hà hoài hải tế thành hoàng xã lệnh , tam giới thần kỳ , tịnh thính khu dịch . Cảm hữu bất thuận , chuẩn huyền đô luật trị tội . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Cương Bộ Chú


 Thiên linh địa linh , tam ngũ giao tinh . Thần cương nhất khởi  , vạn quỷ tiềm hình . Phục ngô đẩu hạ , toái như vi trần . Cẩn triệu lý đẩu tướng quân lý khâu , phi đẩu tướng quân tương /tưởng nguyên minh , trịch đẩu tướng quân quách nguyên thông , kiến cương tướng quân hùng thượng tu , khởi  cương tướng quân triệu thủ viêm , phát cương tướng quân điền trảm yêu , tốc chí ngô đàn . Ngô kim vũ bộ , giao càn lý đẩu . Nguyện giáng chân khí   , nhập ngô thân trung . Uy quang chiếu phá , tà ma diệt hình . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Toạ Luyện Chú

 Nam cực sinh ngã , tam khí   hợp chân . Nguyên anh thượng ứng  , phụ huyền mẫu nguyên . Nhân sinh ngũ tang /tạng , dưỡng dục tinh thần . Hạ quán ngọc dịch , thượng triều nê hoàn . Tả mệnh ngọc hoa , hữu khiếu kim tiên . Mộ hô thất phách , triều chế tam hồn . Lệnh ngã trường sinh , vĩnh phụng tam thiên . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Đãng Khoa Chú

Bắc Đế phục ma giáng sắc , tiện nghi ngũ tinh liệt chiếu . Nhị tượng đằng huy Nam Thìn , Bắc Đẩu Tả Hữu Xu Cơ . Thiên cương đại thánh ti chính ti  phi , Thiên Bồng Nguyên Soái phạt ác tru nguy . Tử đình quan tướng , phụng mệnh hành uy . Truy nhiếp bổ ích , tiêm tất vô di  . Cấp cấp báo ứng  .
 

Viễn Trạo  Chú

 Phụng thỉnh Thiên La Thần , Địa La Thần , Kim La Thiết Võng Đại Tướng Quân . Hoả tác hoả thằng đồng trụ tướng , đại trương la võng trạo đàn đình . Thiên lý bố hắc vụ , vạn lý hạ mê trần . Thiết Khuyển Đồng Sư tuần nội ngoại , vạn quỷ thiên ma tẩu vô nhân . Cấp cấp như luật lệnh . (ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #148 vào lúc: Tháng Sáu 10, 2014, 08:41:35 am »

(tt)


捉鬼咒

 夤具六丁,六甲通靈。天丁力士,四目老翁。駕火力士,遊宮將軍。先捉邪鬼,後擒妖精。家親眷屬,土石魔靈。盡數押到,毋致逃形。攝附童體,通說姓名。交魂招伏,病患安寧。急急如律令。
 

縛鬼咒

 天羅神,地羅神,金羅神,鐵羅神,日羅神,火羅神,敕令縛鬼精,無分高與下,紐縛莫容情。棚扒并吊鞫,拷打降通靈。交魂而退病,降伏立通名。急急如律令。

 

柳鬼咒

 吾奉天法,下助吾身。借吾枷與杻,枷杻不正鬼和神。急急如律令。
 

考鬼咒

 天蓬天猷,真武真君。黑煞元帥,无義將軍。捉縛枷拷,四大天丁。手執鐵棒,拷鬼通名。縱橫攝勘,施威現形。不分高下,罪莫容情,俾令患體,立遂和平。急急如律令。
 

大火鈴咒

 朱鳥凌光,神威內張。山源四鎮,鬼祟滅亡。神池吐毒,邪精伏藏。魂臺四明,瓊戶琳琅。中有玉真,坐鎮明堂。手揮紫霞,頭建神光。口誦洞經,三十九章。普召萬神,龍虎截罡。猛獸奔走,銜刀吞鎗。揭山钁天,神雀毒龍。六頭吐火,啗鬼之王。雷豬電犬,掣天流橫。梟磕駁爍,逆風橫行。天禽羅陣,皆在我傍。吐火萬丈,檢察不祥。群精啟道,村落山鄉。千神萬靈,稽首叩顙。澤尉捧爐,為我燒香。所在所經,萬神送迎。邪魔滅迹,鬼妖為塵。天禽來衛,千精震伏。莫干我氣= khí   ,內外合真。急急如律令。 

 
Tróc Quỷ Chú

 Di cụ Lục Đinh , Lục Giáp thông linh . Thiên Đinh Lực Sĩ , Tứ Mục Lão Ông . Giá Hoả Lực Sĩ , Du Cung Tướng Quân . Tiên tróc tà quỷ , hậu cầm yêu tinh . Gia thân  quyến thuộc , thổ thạch ma linh . Tận số áp đáo , vô trí đào hình . Nhiếp phụ đồng thể , thông thuyết tính danh . Giao hồn chiêu phục , bệnh hoạn an ninh . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Phược Quỷ Chú

 Thiên La Thần , Địa La Thần , Kim La Thần , Thiết La Thần , Nhật La Thần , Hoả La Thần , sắc lệnh phược quỷ tinh , vô phân cao dữ hạ , nữu phược mạc dung tình . Bằng bái  tinh  điếu cúc , khảo đả giáng thông linh . Giao hồn nhi thoái  bệnh , giáng phục lập thông danh . Cấp cấp như luật lệnh .

 

Liễu Quỷ Chú

 Ngô phụng thiên pháp , hạ trợ ngô thân . Tá ngô già  dữ nữu  , già  nữu bất chính quỷ hoà thần . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Khảo Quỷ Chú

 Thiên Bồng Thiên Du , Chân Vũ Chân Quân . Hắc Sát Nguyên Soái , vô nghĩa tướng quân . Tróc phược già  khảo , tứ đại thiên đinh . Thủ chấp thiết bổng , khảo quỷ thông danh . Túng hoành nhiếp khám , thi uy hiện hình . Bất phân cao hạ , tội mạc dung tình , tỷ lệnh hoạn thể , lập toại hoà bình . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Đại Hoả Linh Chú

 Châu điểu lăng quang , thần uy nội trương . Sơn nguyên tứ trấn , quỷ tuý diệt vong . Thần trì thổ độc , tà tinh phục tạng . Hồn đài tứ minh , quỳnh hộ lâm lang . Trung hữu ngọc chân , toạ trấn minh đường . Thủ huy tử hà , đầu kiến thần quang . Khẩu tụng động kinh , tam thập cửu chương . Phổ triệu vạn thần , long hổ triệt cương . Mãnh thú bôn tẩu , hàm đao thôn sanh . Yết sơn quắc thiên , thần tước độc long . Lục đầu thổ hoả , đạm quỷ chi vương . Lôi trư điện khuyển , xiết thiên lưu hoành . Kiêu khái bác thước , nghịch phong hoành hành . Thiên cầm la trận , giai tại ngã bàng . Thổ hoả vạn trượng , kiểm sát bất tường . Quần tinh khải đạo , thôn lạc sơn hương . Thiên thần vạn linh , khể thủ khấu tảng . Trạch uý bồng  lô , vị ngã thiêu hương . Sở tại sở kinh , vạn thần tống nghênh  . Tà ma diệt tích , quỷ yêu vị trần . Thiên cầm lai vệ , thiên tinh chấn phục . Mạc can ngã  khí   , nội ngoại hợp chân . Cấp cấp như luật lệnh . (ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #149 vào lúc: Tháng Sáu 10, 2014, 08:43:09 am »

(tt)

火獄燈咒

 太陽正照,陰鬼當衰。神光赫赫,九靈太微。我今所化,萬鬼燒糜。七氣= khí   成斗,三氣= khí   成台。五星俱照,符到速追。乾元一氣= khí   ,元亨利貞。吾奉帝敕,總攝吏兵。三十六將,急降威靈。一依敕命,來赴壇庭。焚燒魔鬼,灰滅邪精。豁落將軍,三五吏兵。承準天符,不得久停。急急如律令。
 

建獄咒

 北斗靈靈,斗柄前星。四天閉塞,某獄靈官巡檢,掌持獄印,主宰獄兵。九州社令,一一呼名。斬鉏兇惡,誅戮邪精。妖塵蕩滅,人道安寧。急急如律令。
 

火獄咒

 火熾風馳,變為獄院。蛇盤龜走,飛雷掣電。地暗天昏,乾坤俱變。天羅地網,劍戟周徧。鄭都雷火,疾速為建。當令下鬼,永受天憲。雷火之司,森列屯練。紏察鬼神,蹤跡立見。急急如律令。

 

安鏡咒

 業鏡光明,神鬼伏明。燈晃耀邪,魔驚辰朱。赫赫上映,太清台星。魁斗五星,七真照徹。中外萬鬼,滅形神燈神鏡,鬼懼神驚。唵吽吽眾神稽首,邪魔歸正。敢有拒逆,化作微塵。急急如律令。
 

召玄壇咒

 仰啟龍虎玄壇將,扶天廣聖趙真君。二員忠振大神王,五方馳烈諸上將。十二支神分直事,八威猛將各司權。外排六轄殺邪魔,內列萬神分輔佐。符使威雄尤捷疾,吏兵驍勇正森羅。袪雷役電耀乾坤,輔正除邪回造化。金甲朱衣明日月,鐵鞭黑虎吼風雷。太玄昏遁滅非災,飛禁完令止兇禍。吾奉西靈宗主命,上傳正一祖師言。急屯兵衛出神霄,聽吾號令疾速至。急急如律令。

Hoả Ngục Đăng Chú

 Thái dương chính chiếu , âm quỷ đương suy . Thần quang hách hách , cửu linh thái vi . Ngã kim sở hoá , vạn quỷ thiêu mi . Thất  khí   thành đẩu , tam khí   thành đài . Ngũ tinh câu chiếu , phù đáo tốc truy . Càn nguyên nhất  khí   , nguyên hanh lợi trinh . Ngô phụng đế sắc , tổng nhiếp lại binh . Tam thập lục tướng , cấp giáng uy linh . Nhất y sắc mệnh , lai phó đàn đình . Phần thiêu ma quỷ , hôi diệt tà tinh . Khoát lạc tướng quân , tam ngũ lại binh . Thừa chuẩn thiên phù , bất đắc cửu đình . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Kiến Ngục Chú

 Bắc đẩu linh linh , đẩu bính tiền tinh . Tứ thiên bế tắc , mỗ ngục linh quan tuần kiểm , chưởng trì ngục ấn , chủ tể ngục binh . Cửu châu xã lệnh , nhất nhất hô danh . Trảm sừ hung ác , tru lục tà tinh . Yêu trần đãng diệt , nhân đạo an ninh . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Hoả Ngục Chú

 Hoả xí phong trì , biến vị ngục viện . Xà bàn qui tẩu , phi lôi xiết điện . Địa ám thiên hôn , càn khôn câu biến . Thiên la địa võng , kiếm kích chu biến . Trịnh đô lôi hoả , tật tốc vị kiến . Đương lệnh hạ quỷ , vĩnh thụ thiên hiến . Lôi hoả chi ti  , sâm liệt truân luyện . Củ sát quỷ thần , tung tích lập kiến . Cấp cấp như luật lệnh .

 

An Kính Chú

 Nghiệp kính quang minh , thần quỷ phục minh . Đăng hoảng  diệu tà , ma kinh thìn châu . Hách hách thượng ánh , thái thanh đài tinh . Khôi đẩu ngũ tinh , thất chân chiếu triệt . Trung ngoại vạn quỷ , diệt hình thần đăng thần kính , quỷ cụ thần kinh . Úm hồng hồng chúng thần khể thủ , tà ma qui chính . Cảm hữu cự nghịch , hoá tác vi trần . Cấp cấp như luật lệnh .
 

Triệu Huyền Đàn Chú

 Ngưỡng khải Long Hổ Huyền Đàn Tướng , Phù Thiên Quảng Thánh Triệu Chân Quân . Nhị viên trung chấn đại thần vương , ngũ phương trì liệt chư thượng tướng . Thập nhị chi thần phân trực sự , bát uy mãnh tướng các ty quyền . Ngoại bài lục hạt sát tà ma , nội liệt vạn thần phân phụ tá . Phù sử uy hùng vưu tiệp tật , lại binh kiêu dũng chính sâm la . Khư lôi dịch điện diệu càn khôn , phụ chính trừ tà hồi tạo hoá . Kim giáp châu y minh nhật nguyệt , thiết tiên hắc hổ hống phong lôi . Thái huyền hôn thuẫn diệt phi tai , phi cấm hoàn lệnh chỉ hung hoạ . Ngô phụng tây linh tông chủ mệnh , thượng truyền   chính nhất tổ sư ngôn . Cấp truân binh vệ xuất thần tiêu , thính ngô hiệu  lệnh tật tốc chí . Cấp cấp như luật lệnh . (ct)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, SCC, Archéo
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
Trang: 1 ... 8 9 [10] 11   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.582 seconds với 24 câu truy vấn.