Tháng Tư 04, 2020, 05:24:55 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 [2] 3   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: CÁC NGHI KHÓA TU TẬP VÀ TRỢ NIỆM TRONG ĐẠO TRÀNG THIỀN TÔNG  (Đọc 7419 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:06:32 AM »NGHI THỨC TANG LỄ

 
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Họ và tên:
Pháp danh:
Viên tịch:                  (Ngày ÂL và DL)
Hưởng thọ (thọ thế):
Hạ lạp:
Lễ nhập quan:
Lễ thành phục:
Lễ động quan:
Lễ di quan:
An táng (hỏa táng):
Lễ an sàng:

 
A/ Ta phải làm gì khi thấy người không còn hy vọng sống?


-   Thỉnh bậc cao đức đến khai thị hoặc cử Ban Hộ Niệm đến làm lễ tụng sám hối cho thần thức người bệnh được nhẹ nhàng nghiệp chướng mà xả bỏ báo thân.

B/ Người bệnh đang hấp hối.

-   Người tu theo Thiền: thì tất cả mọi người có mặt giữ tâm thanh tịnh hướng về người sắp ra đi.
-   Người tu theo Tịnh độ: thì tất cả mọi người có mặt nên niệm Phật.

C/ Người vừa tắt thở.


   Sửa chân tay ngay ngắn không được động chạm nhiều đến thi thể, vì lúc đó thần thức chưa ra khỏi xác. Nếu động chạm mạnh có thể làm cho người chết dễ nổi sân.

(thường người thế gian hay để nải chuối dằn lên bụng người chết để hút bớt hơi, nhưng người tu có thể để 1 đĩa hoa hoặc 1 đĩa trà).LỄ NHẬP QUAN


Trước khi làm lễ nhập quan, con cháu lễ tạ từ biệt.


Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lăm hồi,
Người đời có biết chăng ôi!
Thân này tuy có, có rồi hoàn không…


PHÉP SÁI TỊNH


(Tay trái bưng ly nước, tay phải bắt ấn Cam Lồ, làm phép sái tịnh).

Phù thử thủy giả,
Bát công đức thủy tự thiên chơn
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần,
Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới, Φ
Cá trung vô xứ bất siêu luân. 
     
Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.
Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.
Quyên trừ nội ngoại, đãng địch đàn tràng.
Sái khô mộc nhi tác dương xuân,
Khiết uế ban nhi thành tịnh độ. Φ

Sở vị đạo: Nội, ngoại, trung gian vô trược uế,
Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương. Φ


Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.
Năng linh nhất trích biến thập phương.
Tinh chiên cấu uế tận quyên trừ.
Lịnh thử nhục thân đắc thanh tịnh. Φ

( câu cuối này thay đổi tùy theo Phật sự đang làm).

Nam mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần). Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN


Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." ΦΦ   

(Tụng đến khi đậy nắp quan tài.)CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.  Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.  Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.  Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.  ΦΦ

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh:Φ
Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa
Phật huệ chiếu sáng ngời
Mưa pháp hằng nhuần gội
Phật tử lòng tin sâu  Φ
Ruộng phước càng tăng trưởng
Chúng sanh sống an lạc
Vui hưởng cảnh thái bình
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.  ΦΦ


Kỳ nguyện:


   Phụng vì tân viên tịch.

Giác linh (Hương linh) cố Sa Di/ni (Tỳ kheo/ni) Bồ Tát Giới (Phật tử thọ tam qui ngũ giới)
Pháp danh:
Thế Danh:
   Viên tịch (Từ trần) Ngày……tháng……năm……

Nhằm ngày:
Hưởng thọ (Hưởng dương)      Hạ Lạp:
   Nguyện giác linh được quả vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết Bàn, chẳng lìa uế độ. Thị hiện nơi cõi ta bà mà hay ở cõi thường chơn. Chuyển thân bốn đại bất an thành pháp thể tịnh lạc.

   Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng, giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh, an nhiên giải thoát. Cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo. Φ

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ

Nguyện cho chơn linh (nếu đã quy y) phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa lìa đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui.  Φ
Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, kẻ còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.  Φ

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Φ

 

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:10:40 AM »

LỄ THÀNH PHỤCTÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn. Φ

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3lần)  Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.  Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Φ

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."   Φ Φ

Tay cầm ly nước, tay cầm cành hoa làm phép tẩy trần (rải lên mâm khăn tang)

(hiếu đồ pháp quyến đồng quỳ).LỜI KHAI THỊ GIÁC LINH

Phật có dạy: Một tánh giác xưa không sanh, nay không diệt. Riêng thân tứ đại này, có hợp phải có tan. Bởi tối sơ một niệm sai lầm, theo vọng tưởng có sanh có diệt.  Φ Tổ Đạt Ma xưa quảy dép về Tây, sanh mà không sanh; nơi Song lâm đức Thích Ca Mâu Ni nhập diệt  mà không diệt. Φ Ôi! nếu không thấu triệt, khó thoát khỏi cảnh nổi trôi.  Φ

Thế nên biết trời người còn phải chịu luân hồi, huống chi chúng ta làm sao tránh khỏi sanh tử. Φ Nay đây con cháu thân quyến quỳ trước linh sàng chịu cảnh đầu tang tóc chế, cũng bởi ân dày nghĩa nặng chưa trả chưa đền, nào đâu hay một phút kẻ mất người còn, thêm buồn thêm tủi. Φ Than ôi! Một phút phân ly ngàn thu vĩnh biệt, nẻo thăng trầm nhân quả chưa phân. Trước án tiền chịu thọ tang, nơi biệt cảnh xin  giác linh (Hương Linh) về chứng giám.  ΦΦ


( Thầy đưa khăn cho từng người, chít khăn lên đầu rồi lạy 2 lạy).CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN Φ


Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦHỒI HƯỚNG

Tẩn liệm (và cúng linh) công đức khôn tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.  Φ
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.  Φ
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦPHỤC NGUYỆN

Như phần lễ nhập quan.

BA TỰ QUY Y

-   Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng tâm.  Φ
-   Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.  Φ
-   Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh quản lí đại chúng, tất cả không ngại.  ΦΦ

 --------------------------
GHI CHÚ:-

Hàng ngày, nếu sắp xếp được thời gian, thì tụng "Kinh Kim Cang Bát nhã Ba-la-mật" (Xem phần cuối của Phụ Lục)(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Tư 19, 2014, 01:09:16 PM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:15:58 AM »


LỄ TIẾN LINH

(Cúng Cơm)

Pháp quyến tang môn tựu ví: lễ hương linh nhị bái. Φ Φ

NGUYỆN HƯƠNG


Trầm thủy rừng thiền hương sực nức
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng Φ
Đao giới vót thành hình non thẳm
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Φ

Nam Mô Hương cúng dường Bồ tát Ma ha tát (3 lần) ΦΦ
   
CHỦ LỄ XƯỚNG:    

Cung di thánh giáo, ngưỡng vọng Địa Tạng từ tôn tiếp độ chơn linh (Hương linh) lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, phát Bồ Đề tâm, tảo đăng chánh giác.

   Hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm triệu thỉnh hương linh (giác linh).
Thế danh……….Pháp danh………..Φ
Từ trần ngày      tháng         năm
Hưởng dương (Hưởng thọ, hạ lạp)……….
Lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực , thính pháp văn kinh, phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam bảo, sanh cõi Phật an vui. (3 lần)  Φ

Trà châm sơ tuần…pháp quyến  (tang gia hiếu quyến) lễ hương linh (giác linh) Nhị bái. ΦΦ
TÁN PHÁP


Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn
Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã(3 lần) ΦΦ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ
Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." ΦΦ


Dương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Φ

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. ΦΦ

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN

Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần) Φ
Nâng bát cơm đầy nặng ước mong
Mẹ (cha) ơi ! đây ngọc với đây lòng
Đây tình đọng lại trong tha thiết
Ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Φ


Trà châm nhị tuần:

Tang gia hiếu quyến lễ, hương linh (giác linh) Nhị bái. Φ
   
CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN


Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá da. Đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)  Φ


Câu kinh con mãi nguyện cầu
Mong cho mẹ (cha) thoát luân hồi khổ đau.  Φ
Tay bưng ly nước lệ sầu
Mẹ (Cha) về đón nhận dòng châu đêm trường.  Φ

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng

 (3 lần) Φ


THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế ,tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế. Chơn lăng càng đế, ta bà ha (3 lần) Φ


CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN


Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦ


HỒI HƯỚNG

Cúng cơm công đức khôn tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn. Φ

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Φ

Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦ


PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (như phần trước)
Hiếu đồ pháp quyến kiền thành trà châm bảo mãn.
Lễ thành cáo thối, lễ hương linh (giác linh) tứ bái Φ


Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên đài
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
Như Lai chơn thọ ký. Φ

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát ma ha tát. (3 lần) ΦΦΦ


TAM TỰ QUY Y

Hương linh tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lạy) Φ
Hương linh tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (1 lạy) Φ
Hương linh tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (1 lạy) ΦΦ
(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:19:52 AM »


LỄ ĐỘNG QUAN

   Trước khi động quan, tang gia hiếu quyến lễ từ biệt người quá cố.

(Di ảnh cùng tang môn pháp quyến đồng quì trước linh đài)

(Nếu là bậc tôn túc thì quì niệm hương tác lễ Di quan. Nếu những vị tuổi hạ nhỏ hoặc Phật tử thì tụng kinh khai thị).


KHAI THỊ

Một đi không trở về
Lòng đau quặng ủ ê
Giờ này hương lễ bạc
Đưa (Chơn linh) Hương linh về quê. Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (1 lần) ΦΦCHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN Φ


Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦPHỤC NGUYỆN

Phụng vì tân viên tịch.

Giác linh (Hương linh) cố Sa Di /ni (Tỳ kheo/ni) Bồ Tát Giới (Phật tử thọ tam qui ngũ giới)
Pháp danh:
Thế Danh:
   Viên tịch (Từ trần) Ngày……tháng……năm……
Nhằm ngày:
Hưởng thọ (Hưởng dương)      Hạ Lạp:

   Nguyện giác linh được quả vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết Bàn, chẳng lìa uế độ. Thị hiện nơi cõi ta bà mà hay  ở cõi thường chơn. Chuyển thân bốn đại bất an thành pháp thể tịnh lạc.  Φ

   Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng, giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh, an nhiên giải thoát. Cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo. ΦΦ

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ

LỜI KHAI THỊ

(Tùy duyên)

Hương linh lễ Phật 3 lễLỜI CẢM TẠ

( Đại diện tang gia đọc lời cảm tạ)(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #19 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:26:31 AM »LỄ DI QUAN

(Phần này của các vị đạo tỳ)

   TỤC LỄ ĐẬP SIÊU: Khi vừa di quan, thế gian có lệ đập cái siêu(hoặc cái tỉnh nước mắm hồi xưa) cho vong linh tỉnh giác được siêu thoát. Đây thuộc về mê tín, nên bỏ.ĐẾN NƠI HỎA TÁNG

(Hỏa táng hoặc an táng)

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lăm hồi
Người đời có biết chăng ơi!
Thân này tuy có, có rồi hoàn không…


TỤNG BÁT NHÃ………………….

12 nguyền, hồi hướng

Phục nguyện:

(Đưa kim quan vào hỏa táng hoặc an táng, làm phép sái tịnh).
 
LỄ AN SÀNG

Sau khi hỏa táng (an táng) xong, đem di ảnh về tôn trí nơi đã chọn, để làm phép an sàng.

(Hương linh) giác linh tự tại Bồ Tát (3 lần)  Φ

   (Vong linh an vị , lễ tam bái)  Φ Φ Φ

Đọc bài khai thị:

Hữu sanh hữu tử, hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai
Sanh tử khứ lai đô thị mộng
Tốc phao trần thế tọa liên đài. Φ

Tiếp cúng cơm giác linh (Hương linh)

-   Cung di thánh giáo, ngưỡng nguyện Địa Tạng từ tôn tiếp độ giác linh (Hương linh)…………………lai đáo linh sàng thọ tài hưởng thực , văn kinh thính pháp, tốc xả mê đồ cao đăng Phật quốc. Φ
-   Hương hoa thỉnh hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm triệu thỉnh hương linh (giác linh).
-   Thế danh……….Pháp danh………..Φ
-   Từ trần ngày      tháng         năm
-   Hưởng dương ( Hưởng thọ, hạ lạp)……….
-   Lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực, thính pháp văn kinh, phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo sanh cõi Phật an vui.  Φ

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát (3 lần)  Φ

Hiếu đồ hiến trà, trà châm sơ tuần lễ giác linh nhị bái.  Φ Φ

Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)  Φ

Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thế gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan. Φ


Hiến phạn:

Nâng chén cơm đầy nặng nhớ mong
Mẹ (Cha) ơi! Đây ngọc với đây lòng
Đây tình con thảo tim còn đọng
Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong. Φ


BIẾN THỰC CHƠN NGÔN

Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần).   Φ

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN


Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da. Đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha.(3 lần). Φ

Câu kinh con mãi nguyện cầu
Mong cho mẹ (cha) thoát luân hồi khổ đau
Tay bưng ly nước lệ sầu
Mẹ (Cha) về  nhận dòng châu đêm trường.  ΦPHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN


Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)  Φ


Nam mô Thiền duyệt thực Bồ Tát (3 lần) Φ

Nam mô Mỹ Hương trai Bồ Tát (3 lần) Φ


Trà châm tam tuần, tang gia hiếu quyến lễ giác linh (Hương linh) Nhị bái. ΦΦ

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN Φ

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦ

HỒI HƯỚNG

An sàng công đức khôn tính kể 
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn. Φ

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Φ

Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦ


PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ
-   Tất cả chúng con thành tâm phúng tụng đại thừa Bát nhã tâm kinh, tác lễ an sàng cùng cúng linh, nguyện hồi hướng công đức này cho hương linh………. Φ
Pháp danh:…………………Từ trần:…………
Trụ thế:…………………Tuổi:………………
Được nghe pháp thọ thực, nhờ Phật lực hộ trì phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo sinh cõi Phật an vui. Φ

   Khắp nguyện: Người mất siêu thăng kẻ còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.  ΦΦ

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ

-   Hương linh tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng tâm(1 lạy)  Φ
-   Hương linh tự quy y pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập ba tạng, trí huệ như biển (1 lạy)  Φ
-   Hương linh tự quy y tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lí đại chúng, tất cả không ngại (1 lạy)  ΦΦ

Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái  lạc bảo liên đài
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
Như Lai chơn thọ ký.  ΦΦ

Nam mô Siêu lạc độ Bồ Tát ma ha tát (3 lần).  ΦΦΦ                                                       

 Lễ thành cáo thối, tang gia hiếu quyến lễ giác linh (Hương linh) Tứ bái   ΦΦΦΦ
 (còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
allfriend, HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #20 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 06:18:30 AM »


LỄ XẢ TANG

NGUYỆN HƯƠNG

Trầm thủy rừng thiền  hương sực nức
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng Φ
Đao giới vót thành hình non thẳm
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Φ

Nam Mô Hương cúng dường Bồ tát Ma ha tát (3 lần) ΦΦ


Dương Chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma ha tát. Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ
Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.  Φ

 Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  ΦΦ


PHÁP NGỮ

Pháp thân thanh tịnh tợ lưu ly
Phật diện du như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.  Φ

XƯỚNG PHÁP NGỮ

Nước này nay giác linh được rưới  Φ
Giải trừ tang chế khỏi lo ưu phiền
Lược này lại được rưới cho
Trừ tang đoạn phục miên miên thọ trường
Cầu cho vong giả sinh thiên…
Bao người con cháu an nhàn thảnh thơi  Φ

Nam mô Giải Oan Khiên Bồ Tát ma ha tát (3 lần) ΦΦ

PHỤC NGUYỆN

Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi
Vô sanh vô tử vô khứ lai
Sanh tử khứ lai đô thị mộng
Tốc phao trần thế tọa liên đài.  ΦTAM TỰ QUY

-   Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng tâm.  Φ
-   Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.  Φ
-   Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh quản lí đại chúng, tất cả không ngại.  ΦΦ

   Tiêu diêu chơn thế giới
        Khoái lạc bảo liên đài
   Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
   Như Lai chơn thọ ký

   Nam mô Siêu lạc độ Bồ Tát ma ha tát (3 lần).  ΦΦ
 
 (còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #21 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 06:25:07 AM »NGHI THỨC CÚNG VONG


NGHI THỨC CÚNG CƠM

(Ba hồi khánh)


-   Cung di thánh giáo, ngưỡng nguyện Địa Tạng Từ Tôn, Tiếp độ (giác linh/ hương linh) lai đáo linh sàng, thính pháp văn kinh, tốc xả mê đồ cao đăng Phật Quốc. Φ

-   Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh………Φ

lai đáo linh sàng, thọ tài hưởng thực,  thính pháp văn kinh, phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. ΦΦNGUYỆN HƯƠNG

Trầm thủy rừng thiền  hương sực nức
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng Φ
Đao giới vót thành hình non thẳm
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Φ

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ tát ma ha tát (3 lần) ΦΦ
Trà châm sơ tuần, tang gia hiếu quyến lễ hương linh nhị bái.  ΦΦTÁN PHÁP


Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3lần) ΦΦTÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không  ang không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi,  ang, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ
Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.  Φ

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.” ΦΦHương linh quy y Phật   Φ
Hương linh quy y Pháp   Φ
Hương linh quy y Tăng   Φ


Hương linh quy y Phật không đọa địa ngục
Hương linh quy y Pháp không đọa ngoạ quỷ
Hương linh quy y Tăng không đọa bàng sanh. (3 lần)  ΦHương linh lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều bởi muôn thuở tham sâm si
Từ thân miệng ý gây tạo nên
Tất cả, hương linh xin sám hối  Φ


Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần)  ΦΦ


Trà châm nhị tuần.
Lễ hương linh nhị bái.
   ΦΦ

CÚNG CƠM


Nâng chén cơm đầy nặng nhớ mong
Mẹ (Cha) ơi! Đây ngọc với đây lòng
Đây tình con thảo tim còn đọng
Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong. ΦBIẾN THỰC CHƠN NGÔN


Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế. Án, Tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) ΦCAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN

Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần).  Φ


Câu kinh con mãi nguyện cầu
Mong cho mẹ (cha) thoát luân hồi khổ đau.  Φ
Tay bưng ly nước lệ sầu
Mẹ (Cha) về đón nhận dòng châu đêm trường.  Φ

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  (3 lần)  ΦTHẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN


Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế. Chơn lăng càng đế, ta bà ha (3 LẦN) Φ


Trà châm tam tuần.
Lễ hương linh nhị bái.
ΦΦCHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦHỒI HƯỚNG


Cúng cơm công đức khôn tính kể  Φ
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Φ
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ  Φ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦ
PHỤC NGUYỆN

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Φ

   Tất cả chúng con thành tâm sám hối, nguyện hướng công đức về giác linh (Hương linh, Phật tử thọ tam quy) pháp danh…được nghe pháp, thọ thực, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui. Φ

KHẮP NGUYỆN:

   Kẻ mất siêu thăng người còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.  Φ

Nam Mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. ΦΦ


BA TỰ QUY Y


-   Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh hiểu thấu đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)  Φ
-   Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)  Φ
-   Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh quản lí đại chúng, tấ cả không ngại. (1 lạy)  ΦΦ

-   Tiêu diêu chơn thế giới
-   Khoái lạc bảo liên đài
-   Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
-   Như Lai chơn thọ ký

-   Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát ma ha tát (3 lần).  ΦΦ

Lễ thành cáo thối.

Tang gia hiếu quyến lễ hương linh Tứ bái.
ΦΦΦΦ(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #22 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 06:30:04 AM »


NGHI THỨC CÚNG PHẬT

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính   Φ
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam bảo
Nguyện trọn đời giữ đạo  Φ
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ bờ mê
Chóng quay về bờ giác  ΦΦ

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần) Φ

Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, tác đại chứng minh:  Φ

   Hôm nay là ngày…………….tại…………….
Toàn thể Tăng, Ni hiệp cùng thiện nam tín nữ thành tâm thiết lễ: Hương, đèn hoa, quả, cơm, nước dâng lên cúng dường trên chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Tăng các bậc Thánh Hiền thường ở khắp 10 phương.  Φ

Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ.  Φ


TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. ΦΦ

TÁN PHÁP


Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)  ΦTÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

    Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
    Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

    Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.Φ

Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

 “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)   ΦΦCÚNG PHẬT

Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương.
Nam -mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương.
Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương.  Φ

Nam -mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni.
Nam - mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Ðà.  Φ
Nam-mô Vị lai giáng sanh Phật Di Lặc Tôn.
Nam- mô mười phương ba đời tất cả chư Phật.  Φ

Nam- mô Bồ-tát Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi.
Nam- mô Bồ-tát Ðại Hạnh Phổ Hiền.  Φ
Nam- mô Bồ-tát Ðại Bi Quan Thế Âm.
Nam- mô Bồ-tát Ðại Thế Chí.  Φ
Nam- mô Bồ-tát Ðịa Tạng Vương.
Nam- mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.  Φ
Nam- mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già lam.

Nam- mô Sứ Giả Giám Trai.  Φ
Nam- mô Thập Ðiện Minh Vương.
Nam-mô Lịch Ðại Tổ Sư.  Φ

Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Ðạo Tràng.


Hương vị thức ăn nầy                     
Trước cúng mười phương Phật.
Kế dâng chư Hiền Thánh  Φ                                                         
Sau ban khắp lục đạo.
Bình đẳng không sai khác                                                             
Tùy nguyện được sung mãn.  Φ
Khiến người thí hôm nay                                 
Ðược đến bờ rốt ráo.
Ba đức cùng sáu vị                                     
 Cúng Phật và chư Tăng.
Hữu tình khắp pháp giới.
Hết thảy đồng cúng dường.  Φ
Nay con dâng hương vị cam lồ                   
Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn                     
Sắc hương mỹ vị khắp hư không                 
Cúi mong thương xót mà nạp thọ  Φ

Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường  (3 lần)  ΦΦ


Cúng Phật đã xong                                         
Nguyện cho chúng sanh                                                                             
Đầy đủ Phật pháp.  ΦΦCHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyền nguồn linh thường trong lặng
Hai nguyền tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyền khối nghi đều tan nát.  Φ
Bốn nguyền trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyền pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng.  Φ
Bảy nguyền suy nghĩ hành thập địa.
Tám nguyền nghe suốt bỏ tam thiên.
Chín nguyền tâm vượn thôi nhảy nhót.  Φ
Mười nguyền ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyền mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyền mến thích Tổ Sư Thiền  ΦΦ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ


PHỤC NGUYỆN:

Toàn thể chúng con cung đối trước Phật đài thành tâm đảnh lễ và cúng dường vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tăng các bậc Thánh Hiền thường ở khắp mười phương, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:  Φ


Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa.
Phật huệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội;
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.  Φ
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.  Φ

KHẮP NGUYỆN :

Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.  Φ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ

- Tự qui y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. (lễ 1 lễ)  Φ
- Tự qui y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển (lễ 1 lễ)  Φ
- Tự qui y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại.

(lễ 1 lễ)  ΦΦ


Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh,               
Đều trọn thành Phật đạo.  ΦΦΦ


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #23 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 06:35:54 AM »


NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC


(3 Hồi Khánh)NGUYỆN HƯƠNG


Nguyện đem lòng thành kính.  Φ
Gởi theo dám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo.
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh.  Φ
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm bồ đề kiên cố.
Xa bể khổ nguồn mê.
Chóng quay về bờ giác  ΦΦ

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần) ΦΦ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.  Φ

Hôm nay là ngày…… Tại thiền viện (nhà)…… đường…., phường…,huyện….. Phát tâm sắm chút ít phẩm vật: Hương, hoa, quả, cơm cháo, bánh, nước…. cúng thí cho chư vị hương linh, vong linh, chúng Phật tử, chúng hữu tình, chúng cô hồn. Ngưỡng nguyện đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho chư vị hương linh, vong linh, chúng Phật tử. chúng hữu tình, chúng cô hồn được về đây thính pháp nghe kinh và thọ vật thực, cùng quy hướng thọ trì tam quy, nương nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ tiếp độ cho các hương linh, vong linh. Chúng Phật tử, chúng hữu tình và chúng cô hồn được sớm siêu sinh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sanh về nơi cõi an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát. Φ

Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp từ bi thương xót đồng đến chứng minh gia hộ (3 lần)  ΦTÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.   Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.  ΦΦ


TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn  Φ
Qui kính Phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần) Φ
TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN  Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ

Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.  Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :  Φ

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  ΦΦ


Các người là chúng Phật tử
Ta nay cúng thí cho ngươi
Thức ăn này biến khắp mười phương.
Tất cả Phật tử cùng chung hưởng
Nguyện đem công đức thí thực này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và Phật tử
Đều trọn thành Phật đạo.  Φ

Các ngươi là chúng Hữu tình 
Ta nay cúng thí cho ngươi
Thức ăn này biến khắp mười phương
Tất cả hữu tình cùng chung hưởng
Nguyện đem công đức thí thực này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và Hữu tình
Đều trọn thành Phật đạo.  Φ

Các ngươi là chúng Cô hồn. 
Ta nay cúng thí cho ngươi
Thức ăn này biến khắp mười phương
Tất cả Cô hồn cùng chung hưởng
Nguyện đem công đức thí thực này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng cô hồn
Đều trọn thành Phật đạo.  Φ

Án mục lực lăng tá  ha (3 lần)  Φ


BIẾN THỰC CHƠN NGÔN


Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)  Φ


CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN

Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần).  Φ


PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN


Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  (3 lần)  ΦChúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  Φ

 
Phật tử lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý gây tạo nên
Tất cả Phật tử xin sám hối  Φ

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát Φ

Hữu tình lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý gây tạo nên
Tất cả Hữu tình xin sám hối  Φ

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát Φ

Phật tử lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều bởi muôn thuở tham sân si
Từ thân miệng ý gây tạo nên
Tất cả Phật tử xin sám hối  Φ

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ tát Φ

- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Phật  Φ
- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Pháp  Φ
- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Tăng  Φ

- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục  Φ
- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình chúng cô hồn quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ  Φ
- Các vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình chúng cô hồn quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh  ΦΦCHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN


Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.  Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.  ΦΦHỒI HƯỚNG

Thí thực công đức khôn tính kể.
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh  Φ
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ  Φ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦ

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
PHỤC NGUYỆN


 Tất cả chúng tôi thành tâm cúng thí thực. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều được nương từ lực Tam Bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui. Nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng, tứ chúng đồng tu, một niệm không sanh, an nhiên giải thoát.   Φ

KHẮP NGUYỆN:

Phước ban tất cả, đức độ quần  sanh, Phật pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch.                 

Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.  ΦΦ
TAM QUY Y

* Chư vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.  Φ

* Chư vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y  Pháp. Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.  Φ

* Chư vị hương linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.  ΦΦ

Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên đài
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
Như Lai chơn thọ ký  Φ

Nam mô Siêu lạc độ Bồ Tát ma ha tát.  ΦΦΦ(xin xem tiếp

PHẦN  PHỤ LỤC )

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #24 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:11:07 PM »PHẦN PHỤ LỤC

NGHI THỨC PHÓNG SANH

NGUYỆN HƯƠNG


Trầm thủy rừng thiền lâm hương sực nức
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng Φ
Đao giới vót thành hình non thẳm
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. Φ

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ tát ma ha tát (3 lần) ΦΦNam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tác đại chứng minh.  Φ

Hôm nay có thiện nam (tín nữ) thế danh là …………... phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim, (cá) …..mang đến  đây để phóng thích. Φ

Ngưỡng mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh đây luôn tin sâu Tam Bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát. Φ

Ngưỡng nguyện trên Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ (3 lần) ΦΦΦ


TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ)  Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ) Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (lễ 1 lễ) Φ


TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,  Φ
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.  Φ

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần) ΦΦ

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN
Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ

Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  Φ

Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng : Φ

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần) ΦΦCHÚNG SINH CHIM, (CÁ)… SÁM HỐIChúng sanh Chim, (cá).... lỡ tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối. (3 lần) Φ

Nam mô Bồ tát  Cầu sám hối (3 lần)TÁN DƯƠNG CHI


Cành dương nước pháp  Φ
Rưới khắp ba ngàn
Tánh không tám đức sạch trần gian
Pháp giới rộng thênh thang
Tội nghiệp tiêu tan
Lửa đỏ hóa sen hồng.  Φ

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần)   Φ

VĂN SÁI TỊNH


Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.
Năng linh nhất trích biến thập phương.
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.
Phổ sái đạo tràng tất thanh tịnh.  Φ


KỆ SÁM PHÓNG SINH


Chúng sanh đây có bấy nhiêu,    Φ
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.
Các ngươi trước lòng trần tục lắm,
Nên đời nay chìm đắm sông mê,
Tối tăm chẳng biết tu trì,
Gây nên tội báo lại về mình mang, Φ
Sống đọa đày chết thường đau khổ,
Lông vãy sừng có đỡ được đâu,
Dù là bơi trước lặn sau,
Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi.
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
Nằm trên chốc thớt là thường,
Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi.
Các ngươi loài thượng cầm hạ thú
Khác thân người cũng đủ tánh linh
Ngươi thường gặp nạn sát sinh
Khó giữ cho toàn an bình tánh mạng
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc   Φ
Duyên may nhờ các bậc thiện nhân,
Cứu cho ngươi được thoát thân,
Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.
Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật, Φ
Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng.
Qui y rồi tội chướng sạch băng,
Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.
Phát tâm tu sau rồi được hưởng,
Về cõi tịnh sung sướng đời đời,
Lên tòa Diệu - giác thảnh thơi,
Không hề thối chuyển an vui tháng ngày.
Xin đại chúng ra tay cứu khổ, Φ
Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh,
Cùng nhau dốc một lòng thành,
Cầu cho ra khỏi thoát vòng trầm luân. ΦΦ


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát  (3 lần)  ΦΦ


Hỡi chúng sanh quy y Phật Φ
Hỡi chúng sanh quy y Pháp Φ
Hỡi chúng sanh quy y Tăng Φ

Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục Φ
Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ Φ
Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sinh Φ

- Chúng sanh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.  Φ
- Chúng sanh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.  Φ
- Chúng sanh quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.  ΦΦ

TỨ HOẰNG THỆ  NGUYỆN


Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. ΦTHẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN


Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế. Chơn lăng càng đế, ta bà ha (3 LẦN) ΦCHÍ TÂM PHÁT NGUYỆNMột nguyện nguồn linh thường trong lặng. Φ
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦCHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Phóng sinh công đức khôn tính kể.
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn. Φ

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.Φ

Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. ΦΦ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Φ

PHỤC NGUYỆN


Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các chúng sinh đây, nguyện các chúng sanh này sau khi nghe pháp thọ trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới…., sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, sanh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ. Φ

Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảocàng sâu, tâm từ đối với chúng sinh thêm lớn. Φ

Khắp nguyện, nước từ ban rải, chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm hướng về chánh pháp, mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa.  ΦΦ

Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni  Φ

- Chúng sanh Chim, (cá)… tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lễ) Φ

- Chúng sanh Chim, (cá)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (1 lễ) Φ

- Chúng sanh Chim, (cá)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (1 lễ) ΦΦ

Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạo.  Φ(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #25 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:14:13 PM »CÁC BÀI SÁM


SÁM HỒNG TRẦN  (I)


Đời người như một giấc mơ  Φ
Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay
Tuần hườn máy tạo chuyển xoay
Chết đi, sống ở xưa nay lẽ thường
Hương, đăng, hoa, quả cúng dường
Nguyện cầu Tam Bảo mười phương chứng lòng.  Φ

Hôm nay ta hãy đồng thời
Đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường
Cũng vì bác ái lòng thương
Cầu cho người được về nương Bồ đề  Φ
Xa lìa biển khổ tối mê
Tam đồ, lục đạo, mà về Tây phương
Dứt lìa sanh tử vấn vương
Ở nơi Phật quốc an khương đời đời
Vậy nên đây có đôi lời
Nhắc người sống cũ nay thời biệt ly  Φ

Cảnh đời lắm nỗi sầu bi
Tình ân phụ mẫu nay thì cách xa
Cảnh đời như bóng phù hoa
Tình thâm huynh đệ phải xa hội này
Cảnh đời như bọt nước kia
Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau
Cảnh đời như gió thổi mau
Tình thương con cháu thế sao cũng lìa  Φ

Cảnh đời như bể dâu kia
Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường
Cảnh đời như thể sa sương
Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau
Cảnh đời như đá mài dao
Cả hai mòn hết có nào bền lâu
Cảnh đời như lửa đốt dầu
Cháy mau thì hết có đâu còn hoài  Φ

Cảnh đời nghĩ luống bi ai
Khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn
Cảnh đời khó nỗi thở than
Khác nào một đám rừng hoang mịt mù
Cảnh đời vì bởi chẳng tu
Nên đường sanh tử lu bu không lìa
Cảnh đời vì bởi trao tria
Đeo theo vật khó lìa lợi danh
Cảnh đời như biển nước xanh
Gió cuồng, sóng cuộn mé gành lao xao
Cành đời như giấc chiêm bao  Φ

Như lằn điển chớp, khác nào tiếng vang
Cảnh đời như đống tro tàn
Giống như dã tràng xe cát biển Đông
Cảnh đời như thể mật ong
Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em
Cảnh đời nhìn kỹ mà xem  Φ

Khi về âm cảnh nào đem món gì ?
Cảnh đời là khối hiệp ly !
Nay dời, mai đổi theo thì thời gian
Hồi nào ở chốn đền vàng
Bây giờ gởi xác đồng hoang một mình
Hồi nào mắt đẹp, mày xinh
Bây giờ một đống thịt sình mà thôi
Hồi nào đứng đứng, ngồi ngồi
Bây giờ yên lặng như chồi cây khô
Hồi nào trang điểm khôi ngô
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài  Φ

Hồi nào tình bạn bắt tay
Bây giờ cắt đứt làm hai con đường
Hồi nào mền, nệm, gối, giường
Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng
Hồi nào xưng bá, xưng hùng
Bây giờ nhắm mắt mà chun xuống mồ
Hồi nào lên, xuống, ra, vô
Bây giờ yên lặng như đồ bất tri
Hồi nào ứng cử khoa thi
Bây giờ sao dứt mà đi cho đành.  Φ

Hồi nào tham lợi, tham danh
Bây giờ một đám cỏ xanh nấm mồ
Hồi nào du lịch giang hồ
Bây giờ ở chốn đồng khô băng ngàn
Hồi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một đống xương tàn rũ da
Hồi nào múa, hát, đờn, ca
Bây giờ lìa bỏ tách ra xóm làng
Hồi nào kiệu phụng, lầu vàng
Bây giờ mặt biển sóng tràn nhấp nhô
Hồi nào anh, chị, chú, cô
Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình
Hồi nào con, vợ của mình  Φ

Bây giờ hai ngã thình lình cách xa
Hồi nào mẹ mẹ, cha cha
Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi
Hồi nào tớ, chủ, quân, tôi
Bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng
Hồi nào bác, thím, em, chồng
Bây giờ cách biệt hết mong được gần
Hồi nào yểm cựu, nghinh tân
Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha  Φ

Cảnh đời bách chiết, thiên ma
Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần
Ở trong cảnh thế dương trần
Dầu cho vua, chúa, quan, dân, sang, hèn
Hạng nào cũng thể bóng đèn
Hết tim thì tắt một phen mịt mù
Dầu cho kẻ trí, người ngu
Kẻ khôn, người dại hình thù nhỏ to
Rốt rồi cũng táng một gò
Của trần để lại chẳng cho đem về
Có gì trìu mến, tham mê
Đeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi
Thế rồi cũng bỏ mà đi
Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn
Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn !  Φ

Cảnh đời nay biển, mai cồn tỉnh chưa ?
Tỉnh rồi dứt hết say sưa
Thì là có Phật rước đưa qua liền
Do hồi đời sống sanh tiền
Gieo nhiều miếng ruộng phước điền khắp nơi
Bây giờ an hưởng vui chơi
Cũng như trong lúc đương đời có tu
Cho nên mới được mới võng dù
Không còn trăng trói ngục tù trần lao
Dứt lìa sinh tử đớn đau
Ở nơi Phật quốc ra vào thảnh thơi  Φ

Chẳng còn nghĩ đến việc đời
Cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay
Nếu như muốn vậy hôm nay
Phải lo tu trước ngày mai mà nhờ
Biết rằng phải ngộ thiền cơ
Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê
Khi nào bỏ thế về quê
Thì là có Phật dựa kề một bên
Rước đem về đến cõi trên
Hưởng điều khoái lạc vững bền dài lâu
Đôi lời kính chúc mong cầu
Nhờ ơn chư Phật rước thâu hồn về Φ

Khỏi vòng biển khổ, sông mê
Tam đồ, lục đạo; dựa kề hoa sen
Nhìn xem thấy rõ bóng đèn
Quang minh rạng chói một phen sáng lòa
Nguyện cầu với Đức Di Đà.
Từ bi tế độ những là chúng sinh
Làu làu quang giác hữu tình
Thảy đều được phước về sinh niết bàn
Thích Ca Phật Tổ Như Lai
Quan Âm Thế Chí cùng Ngài Tạng Vương
Từ bi mở tấm lòng thương
Nước mưa cam lộ mười phương rưới vào


Chúng sinh tất cả trần lao
Nương theo quả giác về mau Niết bàn  ΦΦ(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #26 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:16:06 PM »


NGUYỆN VỀ CÕI PHẬT

Con xin lạy đấng Đại Hùng  Φ
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên
Cảnh đời con sống đảo điên
Đau thương lắm nỗi, ưu phiền xiết bao
Áo trần con lỡ mặc vào
Nợ trần con biết ngày nào cởi ra!
Cũng như đứa trẻ lìa nhà
Lạc loài càng bước, càng xa, xa vời
Bơ vơ trên quảng đường đời
Kìa là hang vắng, nọ thời rừng hoang
Thập thò mãnh hổ ác lang
Trí con khủng khiếp, kinh hoàng khóc la!
Chập chờn bóng quỷ hình ma
Tâm con hồi họp thiết tha nguyện cầu  Φ

Rừng đời càng bước vào sâu
Là càng rùng rợn lo âu phập phồng
Yếu thơ trước cảnh hãi hùng
Nhỏ nhen con thấy lạnh lùng thân côi!
Đường về nhà đạo xa xôi
Đường theo cuộc thế, ối thôi đoạn trường!
Sấn vào trong cõi bi thương
Trăm ngàn nỗi thảm vấn vương bên mình
Chung quanh đầy những khổ hình
Chẳng hay con mắc tội tình chi đây!
Ngán cho số kiếp đoạ đày
Tủi cho thân phận lạc loài éo le
Bàng hoàng giữa chốn rừng mê
Không ai giùm chỉ đường về cho con!  Φ

Ngây thơ trí nhớ đâu còn
Lại thêm nạn chướng giết mòn tánh linh
Đồng thời nhiều kẻ chung quanh
Rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi
Dây oan khi đã cột rồi
Tên ghi, hồn gởi thì thôi còn gì!
Giấc mơ nhiều kiếp li bì
Càng quanh lộn mãi, càng si mê hoài
Mảng lo xây đắp mộng đài
Ở nơi huyễn cảnh dặc dài thời gian
Niên hoa mấy độ nở tàn
Chủ nhơn khuất bóng trong màn vô minh

Cõi trần kiếp kiếp lụy mình  Φ
Dây thương vấn vít, lưới tình bủa giăng
Áo quần vật chất trói trăng
Cửa nhà nhốt phạt miếng ăn hành hà
Cơn đau hấp hối rên la
Hung thần ác quỷ cõi ma hoành hành
Mảnh thân khổ sống cam đành
Lại thêm khổ chết giựt mình chia phui
Lòng con luống những ngậm ngùi
Trót đem linh tánh nhuộm mùi trần gian
Thân này đã lỡ vương mang
Khổ này mới phải trăm ngàn tai ương
Não nề với cảnh đau thương
Lắm khi con muốn tìm đường thoát thân

Than ôi! Dính chặt lưới trần  Φ
Dễ gì tháo gỡ một lần cho ra!
Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
Sức con yếu kém khó qua phép đời
Kiếp trần biển khổ chơi vơi
Con đang trồi hụp đuối hơi vẫy vùng
Cúi xin lạy đấng Đại Hùng
Đức Ngài giải thoát khỏi vòng trần duyên
Từ bi vô lượng, vô biên,
Cứu con thoát chốn oan khiên đoạ đày
Cúi xin đảnh lễ đức Ngài!  ΦΦ


   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Φ   (còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #27 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:18:17 PM »


PHÁP KHAI THỊ CHO
NGƯỜI QUÁ CỐ

Vong linh ơi hỡi vong linh!  Φ
 Lắng nghe pháp ngữ những lời sáng soi
Bây giờ ngươi đã lìa đời
Đừng nên sợ hãi nghe lời sau đây:
Từ đâu ngươi đến kiếp này
Xác thân nương gá phút giây sống đời
Gian lao lửa dậy bời bời
Trăm năm nào có  chắc  lời nước non
 Tấm thân nhỏ bé hao mòn
Bây giờ đã tắt không còn sống đâu
Vậy nên buông bỏ u sầu
 Gắng tâm niệm Phật hàng đầu nhớ cho  Φ
Đừng nên tủi phận bột sò
Trầm luân đau khổ hẹn hò tái sanh.

 Vong linh ơi hỡi vong linh!  Φ
Bây giờ ngươi đã biết mình biết ta
Âm dương đôi ngã bóng tà
 Khác miền dương thế những là biệt tăm
Phía trước bao cảnh dễ lầm
Ngươi nên cẩn thận chớ nhầm lối đi
Ngươi sẽ trải qua những gì
 Nghe đây lời nhắc, khắc ghi chớ buồn
Bốn phương mây đổ gió cuồng
 Gầm rung giông bão, những luồng khiếp ghê
Biết đâu đe dọa bốn bề
Hang sâu thăm thẳm, miệng kề sát bên
 Hoặc là lửa cháy vang rền
 Khói đen bốc tỏa từng dề phủ che
Cùng là những cảnh hăm he
Lửa nào cháy dậy tuông khe chuyện mình

 Vong linh ơi hỡi vong linh!  Φ
 Hãy đừng lo sợ niệm Kinh đuổi tà
Di Đà ánh sáng phóng ra
 Nương theo cõi đó, vượt qua cánh đồng
Di Đà ánh sáng trời hồng
 Nương theo cảnh Phật lòng ngươi an lành
 Chớ nên quyến luyến ngọn ngành
 Âm dương đôi ngã phải đành nhận ra
 Xác thân nào phải của ta
 Bà con quyến thuộc chỉ là tạm nhau
 Dương trần chẳng có bao lâu
Bây giờ ngươi đã ra mồ cách xa
Nghìn năm vĩnh biệt ta bà
Ngươi đừng tiếc nuối hồn ma đọa đày  Φ

 Hãy nên xả bỏ kiếp này
Đừng nên luyến tiếc mà gầy thân sau
Luân hồi mang mãi lao đao
Ích gì nối lại tơ hào tử sanh

 Đã bao kiếp sống chạy quanh
Sống lên thác xuống đành hanh mấy lần
 Giờ đây xả bỏ dương trần
 Mà về Cực Lạc một lần thiên thu

Chớ nên luyến ái ngục tù  Φ
Tái sanh đây đó mịt mù hồn qua
 Bao lần gởi xác tha ma
Thì nay dứt gọn chẳng là khỏe sao?
 Dứt tình tưởng nhớ lao xao
 Định tâm tưởng Phật mà vào vô sinh

 Vong linh ơi hỡi vong linh!  Φ
 Những lời Pháp Ngữ đinh ninh dặn dò
 Ngươi nên nhẹ gót qua đò
Đừng sầu đừng tủi đắn đo uổng đời
 Trăm năm vật đổi sao dời
 Nào ai tránh được gọi mời ra đi
Dương trần mê muội nhiều khi
Những là khóc kể ích gì cho ngươi.
 Ngươi nay xả bỏ kiếp người
Thì nên niệm Phật một lời ra đi
Nương theo ánh sánh trường kỳ
 Di Đà thệ nguyện còn chi lớn bằng
 Chỉ nên nhớ Phật nằm lòng
Tâm tư chí nguyện thẳng trong một đường
 Mong về Cực Lạc Tây Phương
 Sen thơm bảy báu mùi hương rành rành.

 Vong linh ơi hỡi vong linh!  Φ
Gắng thêm chút nữa giữ mình định tâm
 Thẳng về Cực Lạc gởi mầm
Định tâm chẳng lạc chẳng lầm quỷ ma
 Luân hồi vĩnh viễn bước xa
Mừng nên Thắng Đức Vương Hoa kiếp này

Quán Âm, Thế Chí các Ngài  Φ
Cùng là bạn lữ rao bày Pháp Âm
 Bồ Đề tỏa cánh tay cầm
Bừng khai chơn tánh hoa tâm nở tròn


 Vô sanh quả Phật đã tròn
An vui vĩnh kiếp hết còn tử sanh.  ΦΦ


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:39:59 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #28 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:21:16 PM »SÁM HỒNG TRẦN (II)

Cõi hồng trần gởi thân trăm tuổi,  Φ
 Kiếp phù sanh thay đổi mấy lần,
Có thân nên khổ vì thân,
Bởi xưa chơn tánh niệm lần say mê.

Nhơn vô minh vọng tình nhiễm trước,
Thọ, tưởng, hành, ý thức nghiệp duyên,
 Luân hồi sanh tử lộn quanh,
 Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường.  Φ

Đời dĩ vãng Tam hoàng, Ngũ đế,
Khó toan phương cõi thế thọ trường,
Những là diệu dược Thần Nông,
Dễ đâu cứu hết mạng vong số người.
Thuốc linh đơn tài y Biển Thước,
 Cũng nan điều hết được bịnh nhơn.
Hữu hình, hữu hoại là thân,
Có đâu sống mãi ngàn năm trên đời.

Trường danh lợi lăng xăng lui tới,
Áng công hầu sớm tối đua chen,
Sang giàu nghèo khổ lộn xen,
Chung qui rồi cũng một phen tan tành.

Oai lẫy lừng vua Tần Hoàng Thủy,  Φ
Tiếng anh hùng cái thế Hạng Vương,
Quyết lòng thâu đoạt giang sơn,
 Dè đâu ý định sao hơn mạng trời.
Chẳng lâu đời mạng Tần ngắn ngủi,

 Sông Ô giang Hạng Võ bỏ mình,  Φ
Hớn trào Hàn Tín công nghìn,
Tề Vương đại ấn dễ mang đặng nào ?
 Họ Thạch giàu của bao xiết kể,
Mà bây giờ còn để lại đâu ?

Tuổi Nhan Hồi băm hai yểu số,
Sống tám trăm Bành Tổ mạng trường,
Xanh mày với tóc bạc sương,
Sống lâu thác yểu, một đường khác chi.  Φ

Mùi tục lụy đắng cay mấy nỗi,
Bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc lòng,
So tài đấu trí dại khôn,
Công danh, phú quí mộng hồn hoàn lương.
 Cảnh vô thường tang thương biến đổi.
 Người lẽ đâu sớm tối an nhàn,
Sanh giả không, tử giả không,
Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời.

Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại,
Muôn việc đời cả thảy đừng mong,   Φ
Vắng đi ba tấc hơi lòng,
Bao nhiêu sự nghiệp còn trông chút gì ?

Dẫu của tiền vạn thiên chất chứa,
Bực vương hầu khanh tướng vinh huê,
Ơn thâm nghĩa trọng tận tình,
 Đem ra chuộc thế mạng mình được chăng ?

 Có chi bằng tầm phương tế độ,
 Niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm,
Đạo là vô thượng thậm thâm,
Nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi ?
Xét thân nầy một khi gặp gỡ,

Để mất rồi muôn thuở khó toan,  Φ
Kiếp người sanh giữa trần gian,
Nhờ nơi chưởng đặng thiện căn lâu đời.
 Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc,
 Nguyện vong hồn khoái lạc siêu sanh,
Bao nhiêu những việc tiền trình,
Bây giờ thôi cũng phải đành hoàn không.

Một khoảnh đồng bặt tăm chôn xác,  Φ
 Ôi đành cho đất cát lấp vùi,
Biệt ly là cảnh ngậm ngùi,
Bi tâm thán biệt nấm mồ ngàn thu.
 Bóng trăng lu, nhìn đầu ác xế,
Tháng ngày qua quạnh quẽ mộ phần,
 Gió mưa, nắng tuyết bao lần,
Cổ kim lai vãng tử sanh một đàng.

 Cõi dinh hoàn, trần gian chung cảnh,
Kiếp luân hồi không rảnh thoát ly,
Mong nhờ pháp lực hộ trì,
Xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành.


Nguyện vãng sanh về miền Cực Lạc,
Dứt hết liền ác nghiệp trần lao,
 Liên hoa chín phẩm đặng vào,
Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn.  ΦΦ

 
(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #29 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:23:14 PM »


SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN


Báo ân nghĩa trọng vô biên,  Φ
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa xôi,
Dương trần con chịu mồ côi,
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sanh,
Nhớ câu đất rộng trời dài,
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa,
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà,
Bỏ con thơ dại vào ra một mình,

Đau lòng vì nỗi tử sinh,  Φ
Nhớ thương từ mẫu dứt tình biệt ly,
Cháu con sầu thảm ai bi,
Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày,
Trời cao đất thẳm có hay ,
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền,
Con còn vui sống triền miên,
Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần,

Than ôi,Từ Mẫu thâm ân,  Φ
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày,
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh,

Sớm khuya lặng lẽ một mình,  Φ
Vắng sau quạnh trước bóng hình mẫu thân,
Dưỡng sanh non biển sánh bằng,
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu,
Nhiều khi am tự khấn cầu,
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng,

Khi con vừa mới lọt lòng,  Φ
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay,
Mẹ Cha vất vả đêm ngày,
Trông con mau lớn chẳng nài công lao,
Nhứt là những lúc ốm đau,
Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn,
Thuốc thang luống chịu cơ hàn,
Thấy con khỏe mạnh hân hoan vui mừng,
Khuyên con ăn ở có chừng,
Nào là trai gái giữ thuần nết na,

Dạy con khắp hết việc nhà,  Φ
Mẫu từ ,Tử hiếu thuận hòa nên danh,
Bây giờ nhìn nấm mồ xanh,
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng,
Về nhà thấy dạng chân dung,
Đèn hương khói tỏa nhớ cùng mẫu thân,
Nhớ mẹ đau khổ muôn phần,
Tìm đâu gặp đặng mẫu thân dễ dàng,
Lòng con thương nhớ khóc than,
Cơm bưng ba bát vái van mẹ dùng,

Làm sao trả thảo báo ân,  Φ
Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than,
Đêm thâu giấc mộng mơ màng,
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh,
Mẹ đà về chốn Diêm Thành,
Bỏ con dương thế cam đành xót xa,
Ruột đau từ đoạn thiết tha,
Nhớ thương từ mẫu lệ sa khôn cầm,
Năm canh con trẻ đang nằm,
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa,

Hồn về chín suối xa đưa,  Φ
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê,
Suối vàng cũng gọi là quê,
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân,
Làm con báo hiếu chuyên cần,
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.

Ngày nay thiết lễ trai gia (ma chay),
Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh,
Quan Âm,Thế Chí đồng thinh,
Đức ngài Địa Tạng độ hình mẫu thân,
Hà sa chư Phật Long thần,
Phóng quang tiếp dẫn mẫu thân trượng trình,
Hương hồn về đến Phật đình,
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong.
Ngồi trên phẩm báu hư không,
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc Thành,

Mẹ đà về cõi vô sanh,  Φ
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm,
Lạy cầu chư Phật từ tâm,
Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành ,
Nguyện hồn về chốn Lạc Thành,
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời,
Cầu cho hồn được thảnh thơi,
Hộ trì gia quyến đến nơi đạo tràng,

Tụng kinh lễ Phật cầu an,
Phát tâm tu niệm Lạc Bang mau về.  ΦΦ
   


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
Trang: 1 [2] 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.257 seconds với 24 câu truy vấn.