Tháng Tư 07, 2020, 09:11:43 AM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1] 2 3   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: CÁC NGHI KHÓA TU TẬP VÀ TRỢ NIỆM TRONG ĐẠO TRÀNG THIỀN TÔNG  (Đọc 7430 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: Tháng Một 08, 2014, 12:40:10 AM »

CÁC NGHI KHÓA TU TẬP VÀ TRỢ NIỆM TRONG ĐẠO TRÀNG THIỀN TÔNG


LỜI TÂM TÌNH ĐẦU SÁCH


Nam-mô Phật bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni,
Kính bạch …..
Chư Tôn Hòa Thượng
Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức...


Hiện nay các sách nghi thức tu tập, tụng niệm, thời khóa, khoa nghi… trong Phật giáo rất nhiều, nhưng loại sách đáp ứng cho sinh hoạt trong một đạo tràng Thiền Tông thì còn quá ít phổ biến.
Qua thực tế hàng chục năm trực tiếp tiếp xúc với Phật tử thuộc các đạo tràng của hệ thiền phái Trúc Lâm, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trở ngại trong việc trợ niệm cho gia đình Phật tử, vì các  nghi khóa trên chưa đáp ứng đúng yêu cầu về mức độ sinh hoạt, tu tập và trợ niệm dành cho một đạo tràng Thiền Tông. Chúng tôi trộm nghĩ, nội dung phù hợp với đặc thù Thiền Tông ở đây phải hội đủ 3 yếu tố:

1-   Đơn giản.
2-   Phương tiện, nhưng  tương đối đầy đủ.
3-   Trang nghiêm.

Trên cơ sở đó, chúng tôi tự biết bản thân mình tu tập chưa nhiều, công phu còn ít, hiểu biết chưa sâu rộng… nhưng vì thực tế đòi hỏi cấp bách, để cho huynh đệ Phật tử thuộc đạo tràng Thiền Tông sử dụng trong sinh hoạt, tu học, nên chúng tôi không ngại tài hèn biết kém, mạo muội tham khảo, tổng hợp để biên soạn thành quyển sách lấy tên là:

“ Các nghi khóa tu tập và trợ niệm trong đạo tràng Thiền Tông”

để sử dụng, thực hành trong hoàn cảnh hiện nay. Trong khi chờ đợi các bậc tôn túc biên soạn thành một quyển nghi khóa hoàn chỉnh sau này, chúng tôi xin mạn phép trích lục các tài liệu có sẵn để  biên soạn quyển sách nầy, xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo về những thiếu sót trong nội dung sách . Thêm nữa, nếu có được chút ít phước đức cũng xin kính hồi hướng đến mười phương chúng sinh đồng được lợi lạc trong việc tu nhân, học Phật hiện nay.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý Phật tử đã giúp đỡ ý kiến, sách vở, tiền bạc… để hoàn thành quyển nghi khóa  này. Xin nguyện đem công đức hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ của  quý Phật tử được siêu thăng;  thân nhân, gia đình quí vị được vạn sự an lạc.

Vài dòng gói ghém tâm tình.
 Cầu cho tất cả chúng sinh an lành.
Kính tạ

*Nhóm biên soạn

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Một 08, 2014, 12:44:01 AM »

Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Viện trưởng THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯỢNG HOÀNG
-Đà Lạt-


NGHI THỨC SÁM HỐI VÀ TỤNG GIỚI


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

PL: 2557- 2014


KỆ NGUYỆN HƯƠNG

Trầm thủy rừng thiền hương sực nức,
    Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.
          Đao giới vót thành hình non thẳm,
          Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.Φ

 Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát.Φ   

(3 lần, đứng lên)


TÁN PHẬT
Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ  Φ

Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chư Phật Ba Đời Tột Hư Không Khắp Pháp Giới. (1 lạy) Φ
Chí tâm đảnh lễ, tất cả Chánh Pháp Ba Đời Tột Hư Không Khắp Pháp Giới. m(1 lạy) Φ
Chí tâm đảnh lễ, tất cả Tăng Bậc Hiền Thánh Ba Đời Tột Hư Không Khắp Pháp Giới. (1 lạy) Φ

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.Φ
Quy kính Phật, Bồ-Tát trên hội Bát-Nhã.Φ ( 3 lần)
TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN


Khi Bồ-Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.Φ
Này Xá-Lợi-Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.Φ

Này Xá-Lợi-Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không”  không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.Φ
Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát-Nhã Ba-la-mật-đa , tâm không ngăn lại. Vì không ngăn lại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-Nhã Ba-la-mật-đa được đạo nhã Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát-Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối.Φ

Vì vậy, nói chú Bát-Nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng: “ Yết đế , Yết đế , Ba-la-Yết đế , Ba-la-tăng-Yết đế , bồ đề tát bà ha”.ΦΦ (3 lần)

----------

LỄ PHẬT - TỔ


(Có thể thông qua bài này)

Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ-Bà-Thi.Φ
Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích-Ca Mâu-Ni.Φ
Chí tâm đảnh lễ: Vị lai Phật Di-Lặc.Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Đại-Ca-Diếp.Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư A-Nan. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Bồ-Đề Đạt-Ma. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Khả. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Năng. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu-Đà. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Pháp Loa. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huyền Quang. Φ
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam.

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:05:00 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Một 08, 2014, 12:48:43 AM »

SÁM HỐI SÁU CĂN

(Quỳ tụng)

CHÍ TÂM SÁM HỐI: Φ

Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay;
Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.
Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm;
Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

NGHIỆP CĂN MẮT LÀ: Φ

Nhân ác xem kĩ, nghiệp thiện coi khinh;
Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật.
Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành;
Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến.
Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai;
Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ thù.
Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang;
Lòa mắt chưa sanh,bản lai diện mục.
Thấy ai giàu có, giương mắt mãi nhìn;
Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái.
Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;
Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu. Φ
Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;
Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó.
Phòng Tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai;
Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục.
Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần;
Trố mắt tham vui, đầu chưa từng cúi.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục.
Trải hằng sa kiếp, mới được làm người;
Dù được làm người, lại bị mù chột. ΦNGHIỆP CĂN TAI LÀ: Φ

Ghét nghe Chánh Pháp, thích lắng lời tà;
Mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng.
Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc long ngân;
Văng vẳng mõ chuông, coi như ếch nhái.
Câu ví bài vè, bỗng nhiên để dạ;
Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai.
Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi mong cầu;
Biết rõ lời lành, đâu từng ưng nhận.
Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi;
Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích.
Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh;
Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặc. Φ
Hoặc nghe tiếng xuyến, bỗng nảy lòng dâm;
Nghe nửa câu kinh, liền như tai ngựa.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Đầy ắp bụi trần, kể sao cho siết.
Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác;
Hết nghiệp thọ sanh, lại làm người điếc.

NGHIỆP CĂN MŨI  LÀ: Φ

Thường ham mùi lạ, trăm thứ ngọt ngào;
Chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh.
Lan xông sạ ướp, chỉ thích tìm tòi;
Giới định hương huân, chưa từng để mũi.
Trầm đàn thiêu đốt, đặt trước Phật đài;
Nghểnh cổ hít hơi, trộm hương phẩy khói.
Theo dõi hương trần, Long Thần chẳng nể;
Chỉ thích mùi sằng, trọn không chán mỏi.
Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa;
Cây giác hoa tâm, xoay đi không đoái. Φ
Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau;
Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt.
Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;
Mê mãi không thôi, như lợn mằm ổ.
Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;
Bôi cột quệt thềm, làm nhơ đất sạch.
Hoặc say nằm ngủ, điện Phật phòng tăng;
Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.
Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm;
Không biết không hay, đều do nghiệp mũi.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Sau khi mạng chung, đọa ba đường khổ.
Trải nghìn muôn kiếp, mới được làm người;
Dù được làm người, quả báo bệnh mũi. Φ


NGHỆP CĂN LƯỠI LÀ: Φ

Tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở;
Nếm hết các thứ, biết rõ béo gầy.
Sát hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình;
Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú.
Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông;
Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu.
Hoặc đến đàn chay, cầu Thần lễ Phật;
Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong.
Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều;
Giống hệt người đau, gắng nuốt thuốc cháo.
Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan;
Rượu chuốc cơm mời, nóng thay nguội đổi.
Bày tiệc đãi khách, cưới gã cho con;
Giết hại chúng sanh, vì ba tấc lưỡi.
Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;
Hai lưỡi bỗng sanh, ác khẩu dấy khởi. Φ
Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha;
Khinh khi Hiền Thánh, lừa dối mọi người.
Chê bai người khác, che dấu lỗi mình;
Bàn luận cổ kim, khen chê này nọ.
Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo;
Xua đuổi Tăng Ni, chửi mắng tôi tớ.
Lời dèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn;
Tô vẽ điều sai, nói không thành có. Φ
Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;
Tán dóc Tăng phòng, ba hoa Phật điện.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Ví như cát bụi, đếm không thể cùng.
Sau khi mạng chung, vào ngục bạt thiệt;
Cày sắt kéo dài, nước đồng rót mãi.
Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sinh;
Dù được làm người, lại bị câm bặt. ΦNGHIỆP CĂN THÂN LÀ: Φ

Tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên hình;
Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp.
Chấp cho là thật, quên mất pháp thân;
Sinh dâm, sát, trộm, bèn thành ba nghiệp.

NGHIỆP SÁT SANH LÀ: Φ

Luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ;
Giết hại bốn loài, đâu biết một thể.
Lầm hại cố giết, tự làm dạy người;
Hoặc tìm thấy bùa, đem về ếm đối.
Hoặc làm thuốc độc, để hại sinh linh;
Chỉ cốt hại người, không hề thương vật.
Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối;
Buông chài bủa lưới, xuýt chó thả chim.
Thấy nghe tùy hỷ, niệm dấy tưởng làm;
Cử động vận hành, đều là tội lỗi.NGHIỆP TRỘM CẮP LÀ: Φ

Thấy tài bảo người, thầm khởi dâm tà;
Phá khóa cậy then, sờ bao mò túi.
Thấy  của thường trụ, lòng dấy khởi tham;
Trộm của nhà chùa, không sợ Thần giận.
Không những vàng ngọc, mới mắc tội to;
Ngọn cỏ cây  kim, đều thành nghiệp trộm.

NGHIỆP TÀ DÂM LÀ: Φ

Lòng mê nhan nhắc, mắt đắm phấn son;
Chẳng đoái liêm trinh, riêng sanh lòng dục.
Hoặc nơi đất Phật, Chánh điện phòng Tăng;
Cư sĩ gái trai, đụng chạm đùa giỡn.
Tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai;
Khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp.
Những tội như thế, vô lượng vô biên;
Đến lúc mạng chung, đều vào địa ngục.
Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng;
Muôn kiếp tái sinh, lại chịu tội báo.

NGHIỆP  CĂN Ý LÀ: Φ

Nghĩ vơ, nghĩ vẫn, không lúc nào dừng;
Mắc mưu tình trần, kẹt tâm chấp tướng.
Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;
Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt.
Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sinh;
Não loạn tâm thần, đều do ba độc.

TỘI KEO THAM LÀ: Φ

Âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ;
Mười vốn ngàn lời, còn  cho chưa đủ.
Của chứa tợ sông, lòng như hũ chảy;
Rót vào lại hết, nên nói chưa đầy.
Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;
Lụa là chất đống, nào có giúp ai.
Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều;
Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.
Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;
Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.
Bao nhiêu sự việc, ngày tính thêm lo;
Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.


TỘI NÓNG GIẬN LÀ: Φ

Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu;
Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí.
Không riêng người tục, cả đến thầy tu;
Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích.
Chê cả sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha;
Cỏ nhẫn héo vàng lửa độc rực cháy,
Buông lời hại vật cất tiếng hại người;
Không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm.
Bàn thiền tợ Thánh, trước cảnh như ngu;
Dầu ở cửa Không, chưa thành vô ngã.
Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây;
Những tội trên đây, đều do nghiệp giận.
 TỘI NGU SI LÀ: Φ

Căn tánh đần độn, ý thức tối tăm;
Chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác.
Chặt cây hại mạng, giết gấu gãy tay;
Mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt.
Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân;
Không tỉnh không xét, đều do si nghiệp.
Những tội như thế, rất nặng rất sâu;
Đến lúc mạng chung, rơi vào địa ngục.
Trải ngàn muôn kiếp, mới được thọ sanh;
Dù được thọ sanh, lại mắc ngu báo.
Nếu không sám hối, đâu được tiêu trừ;
Nay trước Phật đài, thảy đều sám hối.


Chí tâm đảnh lễ
Mười Phương Vô Thượng Tam Bảo. Φ Φ Φ

(3 lạy)

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:10:14 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Một 08, 2014, 12:51:30 AM »

Tụng TAM QUY NGŨ GIỚI

Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Φ

(Đánh 1 tiếng chuông, xá 1 xá)

Quy y Phật là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Φ

Quy y Pháp là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo Chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. Φ

Quy y Tăng là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng Chánh pháp của Như Lai. ΦQuy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo Trời, Thần, Quỷ vật. Φ
Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Φ
Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng làm thân với bạn dữ, nhóm ác. Φ


NGŨ GIỚI

1.   Chúng con nguyện trọn đời giữ giới  không sát sanhΦ. Nghĩa là chúng con không tự mình giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thấy thích nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con không nhẫn tâm giết hại, mà hằng bảo vệ sinh mạng chúng sanh Φ

2.   Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản của  người không khởi lòng tham, lén lấy hay giựt lấy, mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản của mình. Φ

3.   Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình  người, mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. Φ

4.   Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp mọi người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ, khiến  người buồn giận, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan vu cáo khiến  người bị khó khăn tù tội, mà hằng nói lời chơn thật ngay thẳng. Φ

5.   Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiếm tâm trí rối loạn mờ tối, than thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với than nhân, quyến thuộc, cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. Φ

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực giữ gìn năm giới trong sạch để được làm  người tốt trong đời này và đời sau. Φ

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Φ

Một nguyền nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyền tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyền khối nghi đều tan tát. Φ
Bốn nguyền trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyền pháp trần không khởi dệt.
Sáu nguyền lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyền suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyền nghe suốt bỏ tam thiên.
Chín nguyền tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyền ý ngưạ dứt  cương yên.
Mười một nguyền mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyền mến thích Tổ Sư Thiền. Φ Φ

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG
Φ

Chúng con hồi tâm về Thánh chúng;
Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn.
Thềm thang thập địa nguyện sớm lên;
Chơn tâm Bồ-Đề không thối chuyển. Φ Φ


PHỤC NGUYỆN

Cửa Thiền thường nghiêm tịnh,
Toàn chúng mãi thuận hòa.
Phật huệ chiếu sáng ngời,
Mưa Pháp hằng nhuần gội.
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chúng anh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.
Nơi nơi dứt đao binh,
Mỗi mỗi đều thành Phật.

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Φ

(Đứng lên lễ Phật)

Chí tâm quy mạng lễ,

Mười Phương Vô Thượng Tam Bảo (3 lạy)Φ Φ Φ

CẦU AN

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni

PHỤC NGUYỆN

Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho Phật tử… Pháp danh….được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảocàng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. Khắp nguyện Phước ban tất cả, đức độ quần sanh; Phật pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch.  Φ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni  Φ

(Toàn chúng niệm)CẦU SIÊU

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni  Φ

PHỤC NGUYỆN

Tất cả chúng con thành tâm sám hối, công đức hồi hướng cho hương linh Phật tử… Pháp danh… được phát tâm linh giác lìa khổ u minh, khởi niệm từ bi, xa rời ngạ quỷ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.  Φ

Khắp nguyện, người mất siêu thăng, kẻ còn phúc lạc; chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.  Φ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni  Φ

(Toàn chúng niệm)


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
byphuong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:33:41 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Một 08, 2014, 12:52:57 AM »NGHI THỨC THỌ TRAI


1.   CÚNG DƯỜNG


Cúng dường Phật Pháp thân thanh tịnh Tỳ-lô-giá-na,
Phật Báo thân viên mãn Lô-xá-na,
Phật Hóa thân ngàn muôn ức Thích-Ca-Mâu-Ni,
Vị lai giáng sanh Phật Di Lặc Tôn,
Thế giới Cực Lạc PhậtA Di Đà,
Mười phương ba đời tất cả chư Phật,
Bồ-Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi,
Bồ-Tát Đại Hạnh Phổ Hiền,
Bồ-Tát Đại Bi Quán Thế Âm
Bồ-Tát Đại Lực Đại Thế Chí,
Chư Bồ-Tát lớn thường hộ pháp.
Đại Bát-Nhã cứu cánh,
Ba đức, sáu vị,
Cúng Phật và Tăng,
Thảy đều cúng dường chúng hữu tình khắp pháp giới.
Nếu khi thọ thực lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn.

2.   XUẤT SANH:

Pháp lực chẳng nghĩ lường,
Từ bi không chướng ngại,
Bảy hạt khắp mười phương,
Cho cả châu sa giới,
Chúng quỷ thần rừng núi,
Mẹ con quỷ La Sát,
Vua Thần Kim Xí Điểu,
Thảy đều được sung mãn.
Án độ lợi ích tá ha.  (3 lần)  Φ
 

3.   CÚNG ĐẠI BÀNG: (thị giả cúng)

Chim Đại Bàng cánh vàng,
Chúng quỷ thần rừng núi,
Mẹ con quỷ La Sát,
Cơm bảy hạt no đầy.
Án mục đế tóa ha (7 lần)


4.   TĂNG XƯỚNG


Phật răn: chúng Tăng khi ăn phải nhớ năm pháp quán, tán tâm nói chuyện của tín khí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni

(Đồng niệm)

(Toàn chúng hai tay dâng bát ngang trán, thầm đọc)

5.   TAM ĐỀ:

1/ Nguyện dứt tất cả điều ác.
2/ Nguyện làm tất cả điều lành.
3/ Nguyện độ tất cả chúng sanh.

6.   NĂM PHÁP QUÁN:

1/ Quán thức ăn từ đâu đem đến, công của người nhiều hay ít.
2/ Quán công đức của mình đủ hay thiếu mà nhận thức ăn này.
3/ Quán thức ăn này cốt dẹp sạch tham sân si.
4/ Quán thức ăn này như thuốc uống để trị bệnh ốm gầy.
5/ Quán vì thành đạo nghiệp, mới nhận thức ăn này.

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.  Φ
 Này Xá-lợi-Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại thế.  Φ

 Này Xá-Lợi-Phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm không bớt. Cho nên, trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.Φ
 Vì không có chỗ được, nên Bồ-Tát y theo Bát-Nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn lại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-Nhã Ba-la-mật-đa được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nên biết, Bát-Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-Nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:  Φ

 “ Yết đế, Yết đế, ba-la Yết đế, ba-la tăng Yết đế, bồ-đề tát-bà-ha”  ΦΦ (1 lần)

7.   PHỤC NGUYỆN: (Duy-na xướng)

Cơm ngày hai bửa, thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phụ.
Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ sự nhọc nhằn của người may dệt.
Thuốc thang giường chõng bởi do sự nhín ăn bớt mặc của đàn-na.
Học đạo tiến tu nhờ lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.
Nguyện cho thí chủ: ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo .

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni  Φ


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
allfriend, byphuong, HocThuatPhuongDong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:33:17 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:33:48 AM »


TẬP NGHI  KHÓA  NÀY CHỈ PHỔ BIẾN  NỘI  BỘ

 
NGHI THỨC CÁC THỜIGHI CHÚ: Φ = 1 tiếng chuông
           Φ Φ = 2 tiếng chuông
     ΦΦΦ = 3 tiếng chuông
 
TỤNG SÁM HỐI BA NGHIỆP

(Quỳ nguyện hương)

Hương giới, hương định cùng hương tuệ
Hương giải thoát, giải thoát tri kiến.
Đài mây sáng rở trùm pháp giới.
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương  Φ

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường  (3 lần)   Φ

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời Hùng Sư  rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,
Thả thuyền từ đi trong biển khổ
Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,
Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh .


TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,  Φ
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.(1 lễ)  Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)  Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)  Φ

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn, Φ
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.
Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN (3 lần) Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Φ
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ
 Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Φ
 Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần) ΦΦ
 
LỄ PHẬT TỔ

(đọc 1 câu lễ 1 lễ)


- Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Đại Ca Diếp  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư A Nan.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Khả.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Năng.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Pháp Loa.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huyền Quang.  Φ
- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. ΦΦ

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:37:28 AM »


SÁM HỐI BA NGHIỆP

(quỳ tụng)

Chúng con đồng đến trước Phật đài,  Φ
Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,
Tất cả Bồ-Tát trong ba đời,
Thanh Văn Bích Chi chúng Hiền Thánh,
Đồng đến chứng minh con phát lồ:  Φ
Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,
Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,
Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,
Tội ác chiêu hoài không biết dừng.  Φ
Hôm nay tỉnh giác con sám hối,
Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,
Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,
Bồ-Tát Thanh Văn thảy hộ trì.
Khiến con tội cũ như sương tuyết,
Hiện tại đời con đang sống đây,
Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,
Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.
Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn,
Sân si tật đố hạnh tà mê,
Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,  Φ
Gạt lường ác khẩu lời vu oan,
Sát sanh hại vật thân gây tạo,
Thương tổn sanh linh để lợi mình,
Tam Bảo chứng minh con sám hối.
Dứt tâm tương tục kể từ đây,
Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,
Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,
Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,
Kiến tánh viên minh tâm nhất như.
Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,
Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,
Liễu sanh thoát tử không ngăn ngại,
Tam giới ra vào độ chúng sanh.
Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,
Đưa hết sanh linh lên giác ngạn,
Công đức tu hành xin hồi hướng,  Φ
Tất cả chúng sanh đều Niết-bàn.
Vào nhà Chư Phật ngồi tòa báu,
Mặc áo Như Lai chứng Pháp thân,
Đồng phát Bồ-đề tâm bất thối,
Đồng ngộ vô sanh pháp giới chân,
Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,
Đồng nhập Chân Như thể sáng tròn.  ΦΦ

Chủ lễ xướng:

Tánh tội vốn không, do tâm tạo.  Φ
Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong.
Tội trong, tâm diệt, thảy đều không.
Thế ấy mới là chân sám hối.  Φ

Nam-mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (toàn chúng niệm) Φ

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN Φ

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.  Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.  Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.  Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.  ΦΦ

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng.  Φ
Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn.
Thềm thang thập địa nguyện sớm lên.
Chơn tâm bồ đề không thối chuyển.

Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni  Φ

PHỤC NGUYỆN:

Toàn thể chúng con thành tâm cung đối trước Phật đài cùng đọc tụng đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật sám hối, nguyện đem công đức này hồi hướng cho: Φ

Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa.
Phật huệ chiếu sáng ngời.
Mưa pháp hằng nhuần gội;
Phật tử lòng tin sâu,
Ruộng phước càng tăng trưởng.
Chúng sanh sống an lạc,
Vui hưởng cảnh thái bình.  Φ

Kế nguyện cầu an cho thiện nam (tín nữ) thế danh là….…, pháp danh là ….cùng tất cả chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay, nguyện cho hết thảy đều được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảocàng sâu, tâm từ đối với chúng sanh tăng trưởng.Φ

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 (toàn chúng niệm)

* Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lễ)  Φ
* Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (1 lễ)  Φ
* Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (1 lễ)  ΦΦ

Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạo.     Φ

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:43:53 AM »


NGHI THỨC TỌA THIỀN

1.   LỄ PHẬT

Đại từ, đại bi, thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

2.   Chí tâm đảnh lễ:


-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.   (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.    (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ

3.   HÔ THIỀN:

Đầu hôm:


Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,
Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,
Muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt,
Đâu cần sanh diệt diệt gì ư?
Gẫm xem các pháp đều như huyễn,
Bổn tánh tự không đâu dụng trừ,
Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,
Lặng yên chẳng động tự như như,
Nam-Mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni.  Φ

(3 lần, mỗi lần đánh một tiếng chuông, đại chúng niệm theo)

Buổi khuya:

Canh năm Bát nhã chiếu vô biên,
Chẳng khởi một niệm khắp tam thiên,
Muốn thấy chân như tánh bình đẳng,
Dè dặt sanh tâm, trước mắt liền.
Lý diệu ảo huyền khôn lường được
Dụng công đuổi bắt càng nhọc mình,
Nếu không một niệm, mới thật tìm
Còn có tâm tìm, toàn chẳng biết.
Nam-mô  Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni.  Φ

(3 lần, mỗi lần đánh một tiếng chuông, đại chúng niệm theo)


4.   TỌA THIỀN:

Có 3 giai đoạn: Nhập, Trụ, Xuất.

a-   Nhập:
[/color](Bồ đoàn linh động)

Đến giờ tọa thiền, trải tọa cụ ra, đặt bồ đoàn lên trên tọa cụ. Ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho an ổn, mới kéo chân ngồi. Nới rộng dây lưng, cổ áo, sửa thân ngay thẳng.

Kiết già: Chân trái gác lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái, tay phải để lên tay trái, hai ngón cái chạm nhau. Mắt nhắm hay mở tuỳ theo người tỉnh hay thường buồn ngủ, tầm nhìn vừa phải, tùy người cao hay thấp, nhưng thường là mở 1/3, tầm nhìn không quá sáu tấc từ giao điểm giữa hai chân. Hai trái tai đối xứng với hai bả vai. Chót mũi hướng ngay giữa rún và hai đầu ngón tay cái. Ngồi không quá thẳng cũng không quá đùn (lưng cong và đầu cúi dễ sanh hôn trầm).

Chuyển thân ba lần từ mạnh đến nhẹ. Điều hơi thở, hít vô bằng mũi thở ra bằng miệng. Hít vô tưởng không khí trong sạch vào khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. Thở từ mạnh dần đến nhẹ, như vậy ba lần. Rồi trở lại bình thường bằng mũi nhè nhẹ, đều đều.

Mặt tươi, bình thản, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để phía trên mà không cong.

Bán già: cách thức cũng như ngồi kiết già, có điều chỉ gác một chân lên trên, tùy theo chiều thuận riêng của mỗi người, gác chân phải hay trái lên cũng được, không bắt buộc.

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:50:12 AM »


b. Trụ:

Có hai phương pháp  đầu dành cho người sơ cơ:

1.   SỔ TỨC QUÁN:


Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức quán là quan sát hơi thở ra vô, đếm từ một đến mười.

Có hai cách sổ tức: nhặt và khoan.

_ Nhặt: hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai… lần lượt đến mười rồi trở lại bắt đầu từ một.

_ Khoan: hít vô cùng thở ra sạch đếm một, hít vô cùng thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi bắt đầu trở lại từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền.

Nếu trong lúc đếm từ một đến mười, nửa chừng quên hoặc nghi lộn số, thì bắt đầu trở lại từ một…

•   Sau một thời gian tụ tập, hành giả đếm thuần thục không còn lộn số nữa thì bước qua giai đoạn Tùy tức.

2.   TÙY TỨC:

 Tùy là theo, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Hít hơi vô tới đâu là biết tới đó. Hơi thở ra đến đâu, ta cũng đều theo dõi và biết rõ.

Trong khi theo dõi hơi thở, ta cũng biết mạng sống trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào là mạng sống không còn tồn tại. Hơi thở đã vô thường thì mạng sống của ta cũng mong manh giả tạm.

Khi theo hơi thở thuần thục rồi, hành giả bước sang giai đoạn thực hành pháp tu “BIẾT CÓ CHÂN TÂM”.

3. BIẾT CÓ CHÂN TÂM   
 
Đây là phần trọng yếu của pháp tu ở các Thiền viện. Từ công phu theo dõi hơi thở, hành giả tiến lên buông hơi thở, tâm an định. Bấy giờ hành giả luôn tự nhắc Ý biết pháp trần là chân tâm. Nhắc như vậy đến khi nào nhận ra chân tâm, thì chỉ cần nhớ chân tâm hiện tiền. Lưu ý công phu ở giai đoạn này không nên quá căng thẳng, phải khéo tỉnh sáng, nhẹ nhàng bảo nhậm công phu. Khi đã thuần thục với câu biết chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn thể nhập chân tâm. Hành giả nhận ra Chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm. Công phu cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi (đây chỉ cho chúng ta có khái niệm, xin xem quyển Tiến thẳng vào Thiền Tông của HT Thích Thanh Từ)..

Nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh công phu.

(PHÁP TRI VỌNG)

Đây là  pháp tu dùng cho những vị chưa thể ứng dụng pháp tu “Biết có chân tâm”.

-Từ công phu theo dõi hơi thở, hành giả tiến lên buông hơi thở, tâm an định. Vừa có vọng tưởng khởi liền biết không theo, vọng tưởng lặng, tâm rỗng rang sáng suốt.

-Cứ thế vọng tưởng thưa dần, cái “Biết” hiện tiền, Ông Chủ hiện bày. Chỗ này Lục Tổ gọi là Định Huệ đồng đẳng, cũng gọi là liễu liễu thường tri.

-Nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh công phu.


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:53:48 AM »


C- XUẤT

Thầm tưởng bài Hồi Hướng:

“Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành  Phật đạo”.


Thở ba lần từ nhẹ tới mạnh, cũng hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hít vô tưởng máu huyết lưu thông khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. Kế chuyển động hai bả vai, mỗi bên 5 lần. Cúi ngước đầu lên xuống 5 lần. xoay đầu qua phải trái 5 lần, rồi cúi ngước trở lại một lần nữa cho quân bình.

Kế co duỗi 2 bàn tay. Xong, chuyển thân từ nhẹ đến mạnh 7 lần. Lần thứ 7 đưa hai tay ra xoay đầu gối ấn xuống.

Kế xoa mặt 20 lần, xoa hai lỗ tai, xoa đầu, xoa gáy, xoa cổ trước, mỗi thứ 20 lần.

Kế xoa vai, tay dài xuống hông, mỗi bên 5 lần.

Xoa lưng ngực bụng từ trên xuống mỗi bên 5 lần.

Xoa 2 bên mông đùi, chà dài xuống dọc 2 bên đầu gối (trị thần kinh tọa).

Chà xát hai ngón tay giữa cho nóng rồi xoa vào mắt, đẩy chà từ ngoài vô trong hoặc từ trong ra ngoài tùy mỗi người, mỗi bên 5 lần.

-Kế, tay nắm đầu ngón chân cái kéo xả chân ra. Xoa xuống xoa lên 2 chân cho máu huyết lưu thông, rồi xoa lòng 2 bàn chân. Sau cùng duỗi thẳng 2 chân, đưa 2 tay từ bắp chân thẳng xuống đầu 2 bàn chân 3 lần (vẫn ngồi trên bồ đoàn).

-Xong, bỏ bồ đoàn ra và xoa bóp thêm cho thật kỹ.


Thời gian xả thiền từ 10 đến 15 phút.


Xong rồi đứng lên tụng Bát-nhã.TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN ......

Hồi hướng:

 “ Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo”.

-   Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy) Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy) Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy) ΦΦΦ


3.   CÁC TRIỆU CHỨNG:


1.   Trong khi ngồi, nếu thấy chảy nước miếng là hoãn (lơ là) nên chấn chỉnh lại.

2.   Nếu thấy căng đầu là cấp ( gấp) nên thư giãn nhẹ nhàng lại.

3.   Đau lưng: do cong quá nên phải thẳng lên.

4.   Tức ngực: do thẳng quá nên phải rùn xuống. Hơi thở không thông nên thở dài và nhẹ.

5.   Đau vai: nếu nhức một bên vai, coi chừng 2 vai không ngang nhau, một bên bị lệch xuống. nếu nhức cả 2 vai là do gồng 2 tay, phải nới lỏng ra, toàn thân ở trong tư thế thư giãn.

6.   Đau hông: do ngồi nghiêng nên phải chấn chỉnh lại.


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
allfriend, HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:27:26 PM »

PHẬT LỊCH 2557NGHI THỨC AN VỊ PHẬT

NGUYỆN HƯƠNG

Hương giới, hương định cùng hương huệ.
Hương giải thoát, giải thoát tri kiến
Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới.
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.

Nam mô Bồ Tát Hương cúng dường. (3 lần) ΦHôm nay là ngày……..tháng……..năm……….
Có Phật tử……………pháp danh………….
Thỉnh kim thân Phật thờ tại gia, cầu đệ tử………chúng đẳng tác lễ an vị.  Φ

Ngưỡng nguyện đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng minh long thành cung thỉnh tôn tượng kính thờ. Nguyện tất cả Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư hiền thánh Tăng đồng chứng minh gia hộ cho tất cả Phật tử trong gia quyến, thờ Phật hằng được tinh tấn tu hành, trên đường đạo đức, hằng được trí tuệ sáng suốt. Hằng mở rộng tâm bồ đề, thương xót tất cả chúng sanh, làm lợi lạc mọi người.   Φ

Kính mong chư  Phật, Chư Bồ tát, chư Hiền thánh Tăng. Thường ở khắp mười phương, quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con. (3 lần)  Φ


TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. Φ

- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy) Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy) Φ
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)  Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN
(3 LẦN) Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Φ
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế. Φ

Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.  Φ

 Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn.  Φ
Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Φ.Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần) ΦΦ

灑淨

夫此水者。
八功德水自天真。
先洗眾生業垢塵。
遍入毗盧華藏界。
箇中無處不超淪。
水不洗水。妙極法身。
塵不染塵。返作自己。
蠲除內外。蕩滌壇場。
灑枯木而作陽春。
潔穢邦而成淨土。
所謂道內外中間無濁穢。
聖凡幽顯總清涼

菩薩柳頭甘露水
能令一滴遍十方
腥羶垢穢盡蠲除
令此壇場悉清淨

(教有密言。謹當持誦)。


PHÁP NGỮ SÁI TỊNH


Phù thử thủy giả,
Bát công đức thủy tự thiên chơn Φ
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần,
Biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng giới Φ
Cá trung vô xứ bất siêu luân.

Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân. Φ
Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.
Quyên trừ nội ngoại, đãng địch đàn tràng. 
Sái khô mộc nhi tác dương xuân,
Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.   Φ
Sở vị đạo:- nội, ngoại trung gian vô trược uế
Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.  Φ

 (Bắt đầu sái tịnh)


Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.     
Năng linh nhất trích biến thập phương.
Tinh chiên cấu uế tận quyên trừ. 
Phổ sái đạo tràng tất thanh tịnh.  Φ

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ( 3 lần) Φ

**Dịch bài chú “Sái tịnh” :-

Nước nầy vốn sẵn tám công đức
Rửa đi rần cấu cú muôn loài
Đưa vào thế giới mầu Hoa Tạng
Chúng sinh siêu thoát không riêng ai
Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm
Bụi không vương bụi, tự tâm khai
Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh
Cây héo biến thành cây tốt tươi
Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh
Đâu đâu cũng hết bị  bẩn nhơ
Phàm Thánh hiển, u, đều vui vẻ
Mọi loài mát mẻ sống an vui
Nam-mô Bồ-Tát Thanh Lương Địa (3 lần)

***

Đầu cành dương liễu vung Cam lộ
Một giọt mười phương rưới cũng đầy
Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây

Nam-mô Bồ-Tát Thanh Lương Địa (3 lần)


TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung, kiết tường enJ~
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ.  Φ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung, kiết tường dã
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ.  Φ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường
Trú dạ lục thời hằng kiết tường
Nhứt thiết thời trung, kiết tường dã
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.  Φ

Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát (3 lần) Φ

Dịch bài chú “Tiêu tai kiết tường” :-


Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Thượng sư  luôn che chở

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Hộ Pháp  luôn ủng hộ

Bốn loài sinh lên đất Tịnh
Ba cõi thác hóa tòa Sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam hiền
Vạn loại hữu tình lên Thập địa

Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát (3 lần) Φ


CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆNMột nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Φ
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Φ
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Φ
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. ΦΦ

HỒI HƯỚNG

An vị công đức khôn tính kể.
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não Φ
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này  Φ
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.  ΦΦ

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh:   Φ

Cửa thiền thường nghiêm tịnh
Toàn chúng mãi thuận hòa
Phật huệ chiếu sáng ngời
Mưa pháp hằng nhuần gội
Phật tử lòng tin sâu  Φ
Ruộng phước càng tăng trưởng
Chúng sanh sống an lạc
Vui hưởng cảnh thái bình
Nơi nơi dứt đao binh
Mỗi mỗi đều thành Phật.  Φ

Kỳ nguyện:

 Hiện tiền chúng đẳng cập toàn gia quyến nam nữ đẳng, thừa tư công đức hiện tại được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảocàng sâu, tâm từ đối với chúng sanh tăng trưởng.  Φ

   Khắp nguyện: phước ban tất cả, đức độ quần sanh, Phật pháp tịnh hưng, tam đồ dứt sạch.  Φ
   Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.  Φ

-   Chí tâm qui mạng lễ, mười phương vô thượng Tam Bảo(1 lạy)  Φ
-   Chí tâm qui mạng lễ, mười phương vô thượng Tam Bảo(1 lạy)  Φ
-   Chí tâm qui mạng lễ, mười phương vô thượng Tam Bảo(1 lạy)  ΦΦ

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.  ΦΦ


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 09:50:12 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:37:49 PM »


NGHI THỨC
THỌ GIỚI BÁT QUAN  TRAI

********

   Phật tử tại gia phát tâm thọ pháp Bát-quan-trai-giới, thì phải đến chùa cầu vị Giới sư thanh tịnh truyền giới cho.
   Điều cốt yếu, trước khi thọ giới, giới tử phải sắp xếp việc nhà, để tâm trí yên tịnh, khi thọ giới được nhiều lợi ích.

THỈNH GIỚI SƯ

VĂN TÁC BẠCH


(Đứng chấp tay đọc)

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.

Ngưỡng bạch Thượng tọa (…Đại đức /ni.), hôm nay, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

(Lạy 1 lạy quỳ xuống đọc)

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.

Kính bạch Thượng tọa (Đại đức ni…), chúng con pháp danh là…… vì gia duyên ràng buộc, chưa xuất gia được, nên chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập tu Bát quan trai giới. Vậy đã đến giờ làm lễ, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng tọa (Đại đức ni) quang lâm bảo điện làm lễ truyền trao giới pháp để chúng con được tăng trưởng công đức.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.

*Giới sư đáp:


Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.

Hôm nay quý vị dù nhiều gia duyên nhưng vẫn cầu tu hành tiến lên nên cầu xin thọ giới Bát quan trai. Chúng Tăng (Đại đức ni) rất hoan hỷ hứa khả, vậy quý vị đứng dậy lễ Tổ chứng minh cho.

*Giới tử bạch:
-Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.

Trên Thượng tọa (Đại đức / ni) đã hứa khả cho chúng con rồi, chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.
LỄ TRUYỀN GIỚI

LỄ NIÊM HƯƠNG

Hương Giới, hương Định, cùng hương Huệ
Hương Giải thoát, Giải thoát tri kiến
Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới
Cúng dường Tam Bảokhắp mười phương.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường          (3 lần)

Hôm nay có các Phật tử…., cầu đệ tử Tỳ kheo (ni)….. truyền Bát quan trai giới. Ngưỡng nguyện đức Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng chứng minh, từ bi gia hộ cho các Phật tử lãnh thọ giới Bát quan trai được phước huệ viên mãn, nghiệp chướng tiêu trừ, tu hành tinh tấn.

Nam Mô Tam Bảo thường trụ mười phương đồng  đến chứng minh. (3 lần)TÁN PHẬT


Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ


-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả chư Phật ba đời tột hư không pháp giới.     (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ


TÁN PHÁP


Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu  nghĩa chơn đức Thế tôn.

Qui kính Phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã ( 3 lần).  Φ

TÂM KINH TRÍ TUỆ
CỨU CÁNH RỘNG LỚN
Φ

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Φ
Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Φ

Này Xá-lợi-phất! tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng không, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh  cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng không có chứng dắc.  Φ
Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm không ngăn lại. Vì không ngăn lại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát-Nhã Ba-la-mật-đa được đạo nhã Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát-Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy, nói chú Bát-Nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:  Φ

 “ Kiết đế , kiết đế , Ba-la-kiết đế , Ba-la-tăng-kiết đế , bồ đề tát bà ha”.(1 lần)  ΦΦ

(Tất cả giới tử đồng quỳ xuống chấp tay hướng về Tam Bảo đồng niệm)

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni  Φ
Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát (3 lần)  ΦGIỚI SƯ KHAI ĐẠO

Các Thiện nữ nhơn (Thiện nam tử)! Quý vị hãy lắng nghe cho kĩ: bể khổ không bờ, nếu không có thuyền Bát Nhã thì không vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ đề cần phải lãnh thọ giới pháp, tất cả muôn công đức lành đều từ giới đây làm nền tảng. Chư Phật nhân giới đây mà thành bậc chánh giác. Đại thừa, Tiểu thừa đều giữ pháp giới, tại gia xuất gia đều phải thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời giữ gìn được, cho nên đức Phật Như Lai chế ra tám pháp trai giới để một ngày đêm thọ trì. Do công đức này mà đi tắt qua ba cõi thẳng đến đạo Bồ đề. Ví như ngọc ma ni, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu, có thể cho chúng sanh thứ đồ vui thích. Giới này cũng lại như thế.

   Tu nhơn tốt này, tuy có một ngày đêm, mà phước báu không ngằn, cho nên công đức vượt hơn cõi trời, cõi người. Có thiện lợi như thế, nên cần phải tôn trọng mà lãnh thọ.


   
GIỚI TỬ ĐÁP

-   Mô Phật, chúng con xin lãnh thọ.


-   Các giới tử lắng nghe! (Mô Phật). Phép thỉnh Đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni cùng mười phương Tam Bảogiáng lâm chứng minh cho đạo tràng này, các vị đáng lẽ tự thỉnh, chỉ vì các vị chưa có thể bạch thỉnh được, nên Tôi bảo các vị, các vị theo lời Tôi mà thỉnh bạch.

-   Giới tử đáp: Mô Phật.

“Đệ tử chúng con pháp danh là… một lòng phụng thỉnh Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni, chư Phật trong ba đời khắp mười phương, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam Bảorũ lòng từ bi lai lâm chứng giám.  Con nhờ sức từ Tam Bảo, được thọ giới Bát quan trai, xin thương xót cho chúng con”.(3 lần, mỗi lần 1 xá).

(Giới sư bảo giới tử quỳ xuống và nói theo)

“Đệ tử chúng con pháp danh là…. Chí tâm sám hối:

Xưa con đã tạo bao ác nghiệp
Đều bởi do muôn thuở tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà phát sanh
Tất cả nay con xin sám hối.    (3 lần)  Φ

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát”  ( 3 lần)  Φ

 
Điển lễ xướng:

-   Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tam Bảothường trụ mười phương ( 3 lễ).  Φ 


(Giới tử quỳ xuống)


Giới sư dạy

-   Các Thiện nữ nhơn (Thiện nam tử)! Các vị trước đã sám hối, thân khẩu ý đều thanh tịnh, vậy từ sớm mai ngày nay, cho đến sớm mai ngày mai, một ngày đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh tịnh, tức gây nhơn xuất gia để chứng quả giải thoát.
Các vị đã biết giới có ích lợi không lường thế nào, nên phát khởi thiện tâm để được thiện giới thanh tịnh.

Các vị hãy nói theo Tôi:

( Khi giới tử nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ràng, mới có thể lãnh thọ được, không được tự nói trước, cũng không được cùng giới sư đồng nói).

“Đệ tử chúng con pháp danh là……
Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng
Một ngày đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh”.   Φ
(3   lần, mỗi lần 1 xá)
“Đệ tử chúng con pháp danh là ……

Quy y Phật rồi
Quy y Pháp rồi
Quy y Tăng rồi

Một ngày đêm tu hạnh Bát quan trai giới thanh tịnh rồi”. Φ

(3 lần, mỗi lần 1 xá)


GIỚI SƯ TRAO GIỚI TƯỚNG-   Các Thiện nữ nhơn (Thiện nam tử)! Từ trước đến nay đã trao Tam quy cho quý vị, giới thể tròn đủ. Nay trao giới tướng để các vị giữ gìn cẩn thận, chớ có trái phạm. Các vị hãy nghe cho kĩ, nếu có thể giữ được thì nên đáp rằng: “Mô Phật, con xin giữ được”.

GIỚI THỨ NHẤT:


-   Như Chư Phật suốt đời không giết hại chúng sanh, các vị một ngày đêm không giết hại chúng sanh, có thể giữ được không?  Φ
-   - Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được .  Φ


 GIỚI THỨ HAI:


-   Như Chư Phật suốt đời không tham trộm cắp, các vị một ngày đêm không tham trộm cắp. có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ BA:

-   Như Chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày đêm không dâm dục, có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ TƯ:

-   Như Chư Phật suốt đời không nói dối, các vị một ngày đêm không nói dối, có thể giữ được không?Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ NĂM:

-   Như Chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị một ngày đêm không uống rượu, có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ SÁU:

-   Như Chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc hay tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, các vị một ngày đêm không đeo chuỗi anh lạc hay tràng hoa thơm, không xoa ướp dầu thơm vào mình, có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ BẢY:

-   Như Chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem, nghe, các vị một ngày đêm không ngồi trên giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa và cố đi xem, nghe có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI THỨ TÁM:

-   Như Chư Phật suốt đời không ăn phi thời, các vị một ngày đêm không ăn phi thời, có thể giữ được không?  Φ
-   Đáp: Mô Phật, chúng con giữ được.  Φ

GIỚI SƯ DẠY:

-   Các Thiện nữ nhơn(Thiện nam tử)!, từ trước đến đây Tôi đã trao Bát quan trai cho các vị xong rồi, bây giờ các vị phải nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo:

“Con nay nhờ công đức thọ Bát quan trai này khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên địa. Nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sanh, đều thành đạo vô thượng chánh chơn và tương lai đồng sanh về cõi Phật”.  ΦΦ

GIỚI TỬ LỄ TẠ:

-   Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Bảo thường trụ mười phương.    (3 lễ)  Φ


PHẦN HỒI HƯỚNG


Công đức thọ giới khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não  Φ
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thưởng hành Bồ Tát đạo
Nguyện đem công đức tu hành này  Φ
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.  ΦΦ

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 12:43:26 PM »

NGHI THỨC XẢ BÁT QUAN TRAI GIỚI(Sau khi tu đúng như giờ thọ giới xong, các Phật tử thỉnh Giới sư lên chùa ngồi một bên. Ba vị đại diện quỳ thỉnh xin xả giới)“Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni Φ

Kính bạch Thượng tọa (Đại đức ni), chúng con pháp danh là… (nếu nhiều kể đại diện) đã nguyện thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày đêm. Nay chúng con xin xả giới. Kính mong trên Thượng tọa (Đại đức ni) hoan hỉ chứng minh, giúp chúng con được tròn công đức.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni”  Φ


GIỚI SƯ ĐÁP:


“Các Phật tử đã nguyện tu Bát quan, trai giới, một ngày đêm được thanh tịnh, nay cầu xin xả giới, chúng Tăng (Đại đức ni) hoan hỉ chứng minh.

Xin khuyên các Phật tử phải phát tâm tiếp tục tu Bát quan trai giới, ngày càng tinh tấn hơn lên cho được viên mãn quả phước.
Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni   Φ

Trên Thượng tọa (Đại đức ni) đã hoan hỉ chứng minh cho chúng con rồi, chúng con xin thành tâm đảnh lễ tam bái.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni”  Φ

Các giới tử lễ 3 lễ.
LỄ NIÊM HƯƠNG


Hương Giới, hương Định, cùng hương Huệ
Hương Giải thoát, Giải thoát tri kiến
Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.  Φ

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường      (3 lần) Φ

Hôm nay có các Phật tử…., cầu đệ tử Tỳ kheo (/ni)….. xả Bát quan trai giới. Ngưỡng nguyện đức Thích Ca Mâu Ni, mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng chứng minh, từ bi gia hộ cho các Phật tử sau khi thọ giới Bát quan trai được phước huệ viên mãn, nghiệp chướng tiêu trừ, tu hành tinh tấn.

Nam Mô Tam Bảo thường trụ mười phương đồng đến chứng minh.    (3 lần)  Φ

TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.  Φ

-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp  pháp giới.     (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.  (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu  nghĩa chơn đức Thế tôn.

Qui kính Phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã     ( 3 lần).  Φ


TÂM KINH TRÍ TUỆ
CỨU CÁNH RỘNG LỚN
(1 biến)

HỒI HƯỚNG


Thọ giới  viên mãn công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn.
   Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não Φ
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này  Φ
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.  ΦΦ


-   Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. (1 lạy)  Φ
-   Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)  Φ
-   Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)  ΦΦΦ


THỜI KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI

-   Buổi sáng: 6 giờ sáng   Thọ giới

7 giờ      Điểm tâm
8 giờ      Sám hối
9 giờ (thời gian không cố định) Tọa thiền
10 giờ Xả thiền Kinh hành
11 giờ      Thọ trai
12 giờ      Chỉ tịnh

-   Buổi chiều:    1 giờ         Thức dậy
        1 giờ 30      Tọa thiền
   3 giờ 30      Nghe pháp
5 giờ      Dùng cháo hoặc sữa
6 giờ      Sám hối sáu căn
7 giờ 30      Nghe pháp
9 giờ      Làm lễ xả giới


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
allfriend, HocThuatPhuongDong, dieunha
« Sửa lần cuối: Tháng Một 27, 2014, 08:43:02 AM gửi bởi nguyenthuy » Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Một 09, 2014, 11:57:10 PM »


LỄ HẰNG THUẬN


Người Phật tử khi đám cưới rước dâu về, nên ghé vào nhà chùa lễ Phật và nghe lời huấn từ của quý Thầy để lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống mới của mình, gọi đó là LỄ HẰNG THUẬN. Rất hay và nhiều ý nghĩa.

-   Thỉnh vị Cao đức lên chánh điện.


THẦY NIÊM HƯƠNG… … …

-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.     (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Chánh Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  Φ
-   Chí tâm đảnh lễ: tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.    (1 lạy)  Φ


*Hòa thượng dạy:

Nghĩa vợ chồng cần phải kính mến, nhường nhịn nhau. Sự sống chung đụng lâu ngày dù thương nhau thế mấy, nếu thiếu sự kính nhường đều có thể gây tổn mối tình chung thủy. Đừng lấy quyền chồng lấn hiếp vợ, đừng ỷ thế vợ khinh khi chồng, quyền lợi phải giữ như cán cân, không thiên lệch bên nào. Nếu có thiên lệch sẽ có chia rẽ. Cũng đừng để ai hy sinh cho ai. Bởi vì cuộc sống hợp đồng, phải tôn trọng quyền lợi thiêng liêng của đôi bạn.
Không bao giờ có hai vợ chồng tánh tình giống hệt nhau. Vì thế không hợp nhau là lẽ dĩ nhiên, cho nên hai bên phải khéo dung hòa nhau. Mến tánh tốt này của nhau, phải chịu đựng tánh xấu của nhau. Đừng than phiền, đừng đòi hỏi, đừng kiếm tìm đâu nữa, cái người như mình tưởng tượng. Lúc ở xa nhau, thấy tánh tình hạnh nết rất thích hợp, nhưng bắt buộc sống chung sẽ thấy hiện nhiều tật xấu khó chịu.

Nguyên tắc duy nhất bảo đảm cho cuộc sống chung là “khôn khéo sửa đổi cho nhau và chân thành phục thiện”. Dù người chồng hay vợ, lúc nào cũng dẹp tự ái, đừng coi mình là hiện thân của chơn lý. Sống trong cuộc đời tương đối, cái gì cũng phải chăm chước với nhau. Đòi hỏi một con người toàn thiện, tìm khắp thế gian không thể có.

Theo tinh thần Phật dạy trong kinh Thiện Sanh: người chồng phải thật tình thương mến vợ, không bao giờ dám khinh khi, sắm đồ trang sức tùy khả năng, tùy sở thích của vợ, cho vợ trọn quyền sắp đặt việc nhà, xem thân tộc bên vợ cũng như bên mình. Người vợ phải mến trọng săn sóc chồng, hằng tưởng nhớ đến chồng, quản thủ việc nhà, chăm nom thân tộc của chồng, thức khuya dậy sớm lo gia nghiệp, nói năng chân thật ôn hòa, không bó buộc chồng quá đáng, chào mừng khi đi đâu về và lo thức ăn chỗ nghỉ cho chồng.
Đương nhiên, vợ chồng đều phải giữ 3 giới đầu. Có vậy trong nhà mới trọn niềm tin tưởng nhau. Đã tin cậy nhau, phải tôn trọng tự do, đừng kiềm hãm, bó buộc, khiến người ta sinh bực bội, dù vì tình thương cũng vậy.

Sau khi Hòa Thượng dạy xong, hai Phật tử đảnh lễ tạ ơn dạy dỗ.

Và đến trước bàn Phật lạy 3 lạy.


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
 
nguyenthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 1806

Cảm Ơn
-Gửi: 16061
-Nhận: 6168Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Một 10, 2014, 12:01:15 AM »


LỜI HÒA THƯỢNG DẠY

Hôm nay, là ngày Lễ Hôn Phối của hai Phật tử. Thầy nhân danh một vị tu sĩ Phật giáo nhắc nhở hai con trên con đường bất đầu tạo dựng gia đình, để cho đủ tư cách một người Phật tử sống ở trên đời, khỏi bị những điều dở, những điều xấu chen vào trong cuộc sống.
Sẵn ở đây có đủ hai họ, Thầy nói chung để cho tất cả nghe và nhớ. Và sau là nhắc cho hai con sống sau cho hòa thuận, thương yêu để đời này được vuông tròn, xứng đáng là một người có đạo đức.

-   Điều thứ nhất: là kể từ ngày nay tụi con bắt đầu bước vào con đường rẻ, rời gia đình cha mẹ để lập gia đình riêng. Như vậy tụi con có trách nhiệm phải cư xử với nhau như thế nào cho xứng đáng là một người đệ tử, một người con Phật. Thường sống chung với nhau lâu ngày thì không ai tránh khỏi điều bất hòa hoặc nhiều hoặc ít, tụi con đã biết chút ít Phật pháp nên phải sống với nhau như thế nào, cho được hòa thuận, tin yêu vui vẻ, có thế gia đình mới được hạnh phúc. Không phải nhiều của, nhiều tiền là hạnh phúc. Mà vợ biết thương chồng, chồng mến vợ. Vợ  chồng biết thương mến, sống vừa đủ theo nhu cầu của người đời. Mình đừng vì đồng tiền, ham giàu mà quên tình nghĩa, đó là điều không tốt. Tụi con phải biết, sống chung nhau lâu ngày thế nào cũng có một hai điều bất hòa với nhau, nếu có bất hòa thì nên cảm thông, mỗi bên châm chước cho nhau một ít, chồng nhường vợ, vợ kính chồng, để cho trong gia đình không bị bất hòa, sống với nhau cho đến trăm tuổi, không có những chuyện xấu, chuyện dở xảy ra để cho cha mẹ hai bên phải buồn, thì đó là trách nhiệm của tụi con.

Nhất là tụi con từ đây về sau có trách nhiệm rất là nặng, vừa đối với bề trên là cha mẹ hai bên, vừa đối với chị em rồi sau này còn con cái nữa, nên tụi con phải khéo sống một cuộc sống có đạo đức, đầu đủ tinh thần của một người  vừa là người sống trong gia đình tốt, trong xã hội tốt mà cũng vừa là người con Phật tốt nữa. Thì đó là trách nhiệm rất nặng nề. Vậy tụi con khéo đừng để cho cuộc sống bị những điều danh lợi cám dỗ rồi mất hết nghĩa tình cao thượng của con người.

Hai con ráng sống hòa hợp, tin yêu cho gia đình được vui tươi hạnh phúc. Tụi con được vui vẻ hạnh phúc tức là cha mẹ hai bên cũng được vui vẻ, người ngoài nhìn cũng cảm cũng mến. Hai con ráng kể từ ngày này tập sống như thế nào, đừng có những điều nóng giận, cãi vã để thế gian người ta cười. Dù có buồn có vui chút ít nhỏ nhẹ mà nói với nhau, chớ đừng có buồn vui rồi la nói om sòm để cho hàng xóm người ta chê trách, thì đó là điều Thầy nhắc tụi con. Phải ráng hiểu biết đó là điểm thứ nhất.

-   Điểm thứ hai nữa là tụi con ngày nay đã có gia đình, thì ngày xưa ở với cha mẹ, chỉ có cha mẹ ruột. Ngày nay, có gia đình thì thêm cha mẹ chồng, cha mẹ vợ hai bên, vậy bên nam cũng như bên nữ, đều phải là những người con hiếu thảo. Trong kinh Phật thường dạy không có tội nào lớn hơn bằng tội bất hiếu. Vì vậy mà tụi con nên hiếu thảo với cha mẹ hai bên, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ. Tụi con phải xem như cha mẹ ruột hết đừng có niệm khác biệt và luôn luôn kính thờ để có phước đức, mai sau con cái kính theo, đó là điều tốt. Như vậy thì cha mẹ bên chồng, tụi con cũng phải coi như cha mẹ bên vợ, cha mẹ bên vợ, tụi con cũng phải coi như cha mẹ bên chồng, lúc nào cũng phải kính mến, cũng tuân nghe những lời chỉ dạy hay phải. Đó là điều hiếu thảo mà người Phật phải biết và phải có. Hiếu thảo đó không chỉ lợi cho tụi con thôi, mà còn ảnh hưởng tốt đến con cháu sau này nữa, nên tụi con phải ráng nhớ bổn phận của mình đới với cha mẹ.

Ngược lại, cha mẹ hai bên cha mẹ chồng cũng như cha mẹ vợ đều phải thông cảm. Cha mẹ chồng thì coi dâu như là con gái trong nhà; cha mẹ vợ thì coi rễ như con trai trong nhà, đừng có niệm khác để nó thấy nó tủi. Vậy thì, trên thì thương dưới, dưới thì hiếu thuận với trên, đem lại tình hòa hiếu ở trong gia đình được đẹp đẽ. Đó là bổn phận chung. Vậy tụi con ráng tập, ráng sống cho có ý nghĩa của đạo Phật đã dạy.

-   Ba là tụi con còn phải sống với anh , chị em ở hai bên, anh, chị và em trai, em gái bên chồng, cũng như bên vợ. Ngày xưa thì chỉ có chị em ruột của mình, nay còn phải có chị em chồng, chị em vợ, mình phải ráng xử sự coi như bên nào cũng là người anh đáng thương, đáng mến, chứ đừng có niệm khác. Đối với em út thì phải nhường, đối với anh chị thì phải kính để đem lại cho cuộc sống hòa vui, kính thuận, đừng để cho người ngoài trông vào nói rằng anh, em của người đó hay gia đình đó không biết thương, không biết đùm bọc nhau, thì cái đó là cái dở. Cho nên anh em bên chồng cũng như bên vợ, tụi con ráng sống, trên thì kính, dưới thì nhường, để cho được vui vẻ, đoàn kết trong gia đình, đó là điều rất thiết yếu. Bởi vì, nếu có dâu, có rể, rồi lại sanh ra chuyện lủng củng bên chồng hoặc bên vợ, thì người ngoài nhìn vô, người ta sẽ thấy cái đó là cái dở, cái xấu, không có đem lại hạnh phúc, lại làm cho gia đình, chị em bị buồn vui, bực bội thì đó là điều không tốt, tụi con ráng xử sự cho hai bên anh, chị em út đều được vui vẻ, mến thương.

-   Đến điều thứ tư: là đối với người chúng quanh ngoài xã hội, kể cả bà con thân quyến bên chồng cũng như bên vợ, tụi con có trách nhiệm làm cho người bà con gần hoặc bà con xa khi đến với mình hoặc mình đến với các vị đều tỏ lòng biết cung kính người lớn, biết tôn trọng những lời hay lẽ phải của cô bác chỉ dạy, chớ đừng nên ngang ngược, nghe đâu  cũng không tin hay thấy cái gì rồi cũng không hiểu không biết như vậy là không tốt. Tụi con phải luôn luôn nghe những lời hay do cô bác dạy và nếu giúp đỡ điều gì cho ai được thì giúp, để trong gia đình, thân quyến, ai nấy thấy đều thương, cho đó là con dâu tốt hay đó là cháu rể tốt, để mọi người thấy tụi con biết sống trong gia đình quyến thuộc.

-   Rồi đến ngoài xã hội cũng vậy, mình là một người ở trong xã hội, tụi con ngày nay có gia đình rồi thì có trách nhiệm lớn đối với xã hội. Nếu gia đình ấm êm, vui hòa, đó là đem cái tốt lại cho xã hội. Một gia đình là một nhân tố trong xã hội, giống như là một tế bào trong xã hội vậy. Nếu một nhân tố tốt đóng góp vào xã hội thì xã hội lần lần trở nên tốt, cũng như tế bào mạnh khỏe ở trong cơ thể, nhiều tế bào khỏe mạnh thì cơ thể được khỏe mạnh. Nếu những tế bào bị hư, bệnh hoạn thì cơ thể bệnh hoạn. Vì vậy xã hội ngày mai đẹp hay không đẹp là nhờ những nhân tố tốt trong xã hội. Nên tụi con phải biết rõ ngày mai tụi con có trách nhiệm đóng góp lớn lao cho xã hội, nên phải ăn ở xử sự thế nào đừng để người ta chê bai, người ta thấy tụi con có mặt trong xã hội như là một điều trở ngại xấu xa thì cái đó là cái không tốt. Đây là điều thứ tư Thầy nhắc tụi con phải biết sống để đem lại tốt đẹp cho xã hội.

-    Kế điều thứ năm: bởi tụi con đã có gia đình, thì sau này phải có con cái. Con cái sau này là hai trách nhiệm lớn đối với tụi con:


1/ Là những đứa con được tụi con sanh ra, phải làm sao cho nó khỏe mạnh,
ho nó trở thành những đứa trẻ kháu khỉnh, khi lớn lên nó còn giúp ích cho đời, lợi ích cho xã hội. Chớ còn những đứa con mình sanh ra lại là những đứa bệnh hoạn, ngu xuẩn, dốt nát thì đó là điều không tốt cho xã hội. Vì vậy mà tụi con có trách nhiệm tạo nên những đứa con mạnh khỏe, khôn ngoan. Muốn như vậy thì có hai chặng đường mà tụi con phải dè dặt:

a-   Chặng thứ nhất hay giai đoạn thứ nhất là trước khi có con, thì tụi con phải tập. Phần người chồng, tức là bên nam tuyệt đối đừng uống rượu nhiều, đừng có say sưa, đừng có hút thuốc nhiều, đừng có chơi những trò xì-ke, ma túy, những cái đó là làm hư người, mà không phải hư mình mà còn hư cả thế hệ sau, làm cho con cháu nó bệnh hoạn. Như vậy nếu mình có rượu nhiều, có hút thuốc nhiều thì ảnh hưởng đến bào thai sau này, sẽ mang nhiều bệnh tật. Nên, muốn cho những đứa con sau này khỏe mạnh, thông minh thì người cha, người mẹ phải biết giữ, đừng để sanh ra những đứa con bệnh hoạn.

Còn nếu người mẹ (vợ) thường cáu kỉnh, quạu quọ trong khi có thai thì cũng gây cho đứa nhỏ sau này sanh ra bực bội, gắt gỏng rồi làm cho xã hội người ta ghét. Vì vậy tụi có có trách nhiệm phải tạo những đứa bé khỏe mạnh , thông minh, giỏi dắn. Do đó phải dè dặt, đừng để mang những bệnh xấu, những bệnh dở trong người để làm hư thế hệ sau, đó là một trách nhiệm rất lớn.

b-   Giai đoạn thứ hai là sau khi tụi con có con rồi phải lo dạy dỗ nó. Khi dạy dỗ nó tụi con phải nhớ không phải cho tiền nhiều mà gọi đó là lo cho con. Lo cho ăn ngon, mặc đẹp, cho có tiền đủ xài, mà gọi là nuôi con. Mà tụi con phải:


2/ Làm sao mẫu mực, bởi vì người con luôn luôn lúc nào cũng nhìn người cha mẹ mà bắt chước.
Nên muốn con có hiếu với mình thì cha mẹ phải có hiếu với ông, bà, đó là điều mẫu mực. Muốn cho con cái tin lời cha mẹ, thì tụi con nói cái gì phải làm cái đó, nói được làm được chớ không phải chỉ nói suông, nói rỗng, những điều mình nói, mình làm, con cái nó sẽ bắt chước, tin theo.
Đồng thời, tụi con tránh đừng bao giờ gây lộn, chửi lộn om tỏi, vợ chồng có điều phải quấy cần nói nhỏ nhẹ với nhau. Như vậy con cái nó thấy, nó mới kính trọng. Nhất là một đứa con khôn lớn, thấy cha nó đi uống rượu về, say sưa, ngã nghiêng, ngã ngửa, té bờ, té bụi thì nó có vui không? Tự nhiên nó đánh giá, thấy cha nó không xứng đáng, nó xấu hổ với bạn bè. Vì vậy làm cha, làm mẹ, phải có bổn phận với con cái, phải mẫu mực, phải là người hướng dẫn nó bằng lời nói, bằng hành động chớ không phải là lời nói suông, không phải là dùng nhiều lời dạy mà con nên, mà phải biết mình làm được thì dạy nó mới nghe mình, vì vậy tụi con phải ráng mẫu mực để con cái sau này nó bắt chước theo, nhất là vấn đề hiếu thảo là một. Ăn ngay nói thật là hai. Biết nhường nhịn, kính trọng người xung quanh là ba. Hòa thuận trên dưới đều vui vẻ, tin nhau là bốn. Bốn điều đó, tụi con phải làm được thì tụi con mới dạy được con cái sau này.

Còn bên nữ, nếu mà gặp chuyện gì cũng chửi bới um sùm thì như vậy chỉ làm con cái hư thôi. Mà phải biết mình dạy con là phải tỏ tình thương mến, dạy dỗ những điều thật, nói ra lời nào, đúng lời ấy, chớ đừng có nói ra những lời giống người cãi vã ngoài chợ không hay. Đó là trách nhiệm của tụi con, bên nam cũng như bên nữ phải làm sao cho chính mình có mặt trên thế gian này, cuộc sống được an vui, hòa thuận, gây mầm tốt của xã hội mai sau được đẹp đẽ, được hay, được cao thượng, mới xứng đáng là những người biết lo, biết nghĩ cho mình, cho tương lai về sau. Nếu không biết rồi sống vui đâu theo đó, không có đạo đức, lại vừa làm xấu hổ cho gia đình, cho xã hội thì cái đó là điều không nên.

Hôm nay, Thầy nhắc 5 điều đó, tất cả tụi con ráng nhớ, đừng quên, để mai kia tụi con nên người làm lợi cho gia đình, làm đẹp cho xã hội, như vậy mới xứng đáng là những người Phật tử. Đó là những lời Thầy nhắc nhở tụi con trước khi bắt đầu thành lập gia đình. Vậy mong tất cả tụi con cố gắng nghe, nhớ và làm theo.

Nam Mô Phật Bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni.  ΦΦ


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
HocThuatPhuongDong, dieunha
Logged

安然
愉身自在勿生煩
無念真心主現前
寂省清涼緣不著
沙婆世界任隨緣

Thân đang tự tại chớ sinh phiền,
Bình phẳng trong tâm khỏi đảo điên.
Lặng, tỉnh, trong, vui luôn chẳng đổi,
Ta-bà thế giới cứ  tuỳ duyên.
 
 
Trang: [1] 2 3   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.229 seconds với 24 câu truy vấn.