Tháng Một 25, 2021, 09:12:41 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: NHỮNG NGÀY VÍA TRONG NĂM  (Đọc 7479 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Tư 06, 2008, 08:42:20 AM »

NHỮNG NGÀY  VÍA  TRONG  NĂM
(Tổng hợp theo Ngọc Lịch và Website  Dân tục học Trung Quốc )
(vì không lập được bảng biểu trong trang Web nên quí vị chịu khó đọc từng tháng.Cám ơn)

NGÀY                           THÁNG   GIÊNG (01)   
01   -Di Lạc (CD)-Thiên ngươn cổ Phật-Chạp Trời-Nguyên Thỉ Thiên Tôn   
02   -Xa công-Đông Ba đế quân
03   -Tôn chơn nhơn (Tổ  Y )-Tiên Hát chơn nhơn
04   -Trúc Đồng cô nương
05   
06   -NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT—Thanh Thủy Tổ Sư
07   
08   -Giang Đông thần-NGŨ ĐIỆN VƯƠNG-Cống Hiển đại thần thông(8—15)
09   *NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   -La Thiên Tuế
13   -Lưu mãnh tướng quân-Ôn công—Hứa công—Quan Thánh đế quân phi thăng
14   
15   -Thượng ngươn Thiên quan đại đế-Môn Thần hộ  úy
                  -Hựu Thánh chơn quân chánh nhứt tịnh ứng chơn quả—Hỗn ngươn hoàng đế
                 -Tây Tử đế quân   
16   -Đông Sơ Tổ Sư-Tuy Tịnh Bá   
17   
18      
19   -Trường Xuân  Lập chơn nhơn-Môn quan Thổ địa (CD)   
20   -Chiêu Tài đồng tử
21      
22      
23      
24      
25      
26   -Tì Hựu Tài Thần
27      
28      
29   
30   NGÀY      THÁNG  HAI (02)   
01   -Thái Dương thăng điện-NHỨT ĐIỆN TẦN QUẢNG  VƯƠNG-Câu Trận chơn nhơn-Sưu       
                   chơn nhơn
                                (ăn chay, làm lành, lạy hướng Bắc, tụng kinh Thái Dương )   
02   -Thổ Địa chánh thần (CD)-Mạnh Phu Tử--TẾ CÔNG Bồ Tát    
03   -Văn Xương tử đồng đế quân(tụng kinh Minh Thánh)   
04   -Tư Mạng Táo Quân (CD)   
05   
06   -Đông Ba đế quân   
07   
08   -Phật xuất gia (CD, tụng kinh Kim Cang)-TAM ĐIỆN Tống Đế  vương-Trương đại đế-
                  -Xướng phước chơn  quân—Mã Thần Gia   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   
13   -Cát chơn quân -Hồng Thánh Vương   
14   
15   -THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN (CD, tụng Cảm Ứng)—Cửu Thiên Huyền Nữ-
            -Tinh trung nhạc vương—Tam Sơn Quốc Vương   
16   -Khai Chương Thánh Vương
17   -Đông phương đế quân   
18   -TỨ ĐIỆN NGŨ QUAN VƯƠNG—KHỔNG TỬ Chí Thánh Tiên Sư
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát (CD, tụng kinh Phổ Môn, Cứu Khổ, Bạch Y thần Chú )   
20   -Phổ Hiền Bồ Tát (CD) có sách ghi ngày 21   
21   -Thủy Long thánh mẫu nương nương   
22   
23   
24   
25   -Huyền Thiên thánh phụ minh chơn đế
26   -Nam Cung Triệu Chấn Quân
27
28
29
30NGÀY               THÁNG  BA (03)   
01   -NHỊ  ĐIỆN SỞ GIANG  VƯƠNG(cử dâm dục )   
02   
03   -Bắc Cực Chơn Võ huyền thiên thượng đế  (CD)—Ngô Thiên Tuế   
04   -Trương Vương gia (Thiên Tuế)   
05   
06   -TẾ CÔNG HOẠT PHẬT-Nhạn Quang nương nương -Trương Lão tướng quân   
07   
08   -LỤC ĐIỆN BIỆN THÀNH  VƯƠNG(ăn chay, van vái )—Triệu Thiên Tuế   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   -Trung Ương ngũ đạo   
13   
14   
15   -NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT(CD)—Hạo Thiên đại đế-Y Linh—BẢO SANH ĐẠI ĐẾ
             -Nguyễn Đàng Triệu ngươn soái--Lôi đình khu ma đại tướng quân-Tổ Thiên Sư—TÀI THẦN   
16   -CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT   
17   
18   -Trung Nhạc đại đế-Hậu Thổ Nương Nương-Tam Mao chơn quân đắc đạo
            -Ngọc Dương chơn nhơn—Nam thiên Liêu Tướng Quân   
19   -Thái Dương  (tụng kinh Thái Dương )   
20   
21        -CHÚ SANH (Tử tôn) nương nương  (Bà chúa thai sanh )có sách ghi ngày 20
22   
23   -Bà Thiên Hậu ngươn quân (Thiên Thượng Thánh Mẫu)   
24   
25   
26   -QUỶ CỐC Tiên Sư
27   -THẤT ĐIỆN THÁI SƠN VƯƠNG (chay, tụng kinh)--Xa đại ngươn soái   
28   -Đông nhạc đại đế -Thương Hiệt chí thánh tiên sư   
29
30


   
NGÀY    THÁNG  TƯ  (04)   
01   -BÁT ĐIỆN ĐÔ  THỊ VƯƠNG(ăn chay, tụng kinh)-Tiên công   
02   
   
03   
   
04   -Văn Thù Bồ Tát (CD)-Địch Lương công   
05      
06      
07      
08   -PHẬT ĐẢN SANH (CD, tụng kinh Kim Cang )-CỬU ĐIỆN BÌNH ĐẲNG VƯƠNG
   
09   
   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12      
13   -Tam thiên doãn chơn nhơn-Cát Hiếu Tiên chơn nhơn   
14   -Lữ Thuần Dương Tổ sư—Phù Hữu Đế Quân
   
15   -PHẬT ĐẮC  ĐẠO (CD, tụng  kinh Kim Cang )-Hớn Chung Ly tổ sư-Huê Quang đại đế   
16      
17   -THẬP ĐIỆN CHUYỂN LUÂN MINH VƯƠNG (chay, CD)   
18   -Thần Y Hoa Đà-Tử Vi Đại Đế-Thái Sơn  đảnh thượng nương nương-Tống Sanh tư  mã
   
19      
20   -Nhãn quang thánh mẫu nương nương   
21   -LÝ THÁC THÁP Thiên Vương (Lý Tịnh)
   
22   
   
23   -Phổ Hiền Bồ Tát (CD)
   
24   -Kim Quang Tổ Sư   
25   -Vũ An Tôn Vương   
26   -Ngũ Cốc Tiên Đế--Nam Côn Thân Lý đại vương gia--Chung Sơn tướng công
   
27   -Nam Côn Thân Phạm ngũ vương gia
   
28   -Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật—THẦN  NÔNG TIÊN ĐẾ
   
29   

   
30   NGÀY    THÁNG   NĂM   (05)   
01   -Nam Cực Trường Sanh đại đế--Phong Thiên Tuế    
02   
03   
04   
05   -Chạp Đất (CD) -Đại Kỳ Ôn nguyên soái -Lôi đình thiên-Huỳnh Mai ngũ tổ quân-Hầu Thiên Tuế   
06   -Thanh Thủy Tổ Sư—Tiết Thiên Tuế
07   -XẢO THÁNH Tiên Sư—Châu Thái  Úy—Cảnh Thiên Tuế   
08   -Nam phương ngũ đạo   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   -Thiên Hạ Đô Thành  Hoàng   
12   -Bỉnh Linh Công—Lư Thiên Tuế   
13   -Quan Thánh đế quân—Quan Bình thái tử (CD, tụng kinh Minh Thánh)—Hà Hải Thành Hoàng   
14   -Tào Động  Tứ Tổ   
15   PHẬT THÍCH CA (CD, tụng kinh Kim Cang )   
16   -NHƯ LAI PHẬT -Trương Thiên Sư—Tiêu Phủ Vương gia
17   -Thiên địa chủ khí Tạo Hóa vạn vật chi thần   
18   -Lão Mẫu  nương nương (Tây Vương Kim Mẫu)   
19   
20   -Đơn Dương Mã chơn nhơn   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   -Hứa Oai hiển vương   
30NGÀY      THÁNG  SÁU  (06)   
01   -Vi Đà tôn giả   
02   
03   
04   -Nam Thiệm bộ châu chuyển đại pháp luân(chư Phật giáng thế, CD, tụng nhiều kinh )   
06   -Hồ Gia đản thần (ngày sinh)
07   -Dương tứ tướng quân -Thôi phán quan—Thái Sơn      
08   -Duệ Thành Long Mẫu—Tứ Nữ Tiên Tổ   
09   
10   -Lưu Hải Thiềm đế quân   
11   -Điền Đô Nguyên soái
12   -Tỉnh Tuyền Long Vương  -BÀNH   TỔ   
13   -Lỗ Ban Tiên Sư   
14   
15   -VÔ CỰC Lão thân Lão nương—Vương Linh Thiên Quan
16   
17   
18   -Nam Côn Thần Trì Nhị vương gia
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo (CD, tụng kinh Phổ Môn, Cứu Khổ )   
20   
21   
22   
23   -Mã thần    
24   -Quan Thánh đế quân (CD, tụng Minh Thánh)—NAM CỰC ĐẠI ĐẾ--Lôi Tổ—Hỏa Thần—
             Ngũ  Lôi thần—Tây Tần vương gia -Hòa hợp nhị tiên   
25   
26   -Nhị Lang chơn quân   
27   -Vương Linh Quang   
28   
29   -Thiên xu tả tướng chơn quân   
30   
NGÀY      THÁNG   BẢY (07)   
01   -Thái Thượng Lão Quân (CD)   
02   
   
03      
04   
   
05   
   
06   
   
07   -Chạp thần tiên (CD)-Khương công—Ngưu Lang Chức Nữ thôi tinh (Thất Tinh )
            -Đại Thành Khôi Tinh   
08   
   
09      
10   
   
11   
   
12   -Trường Xuân chơn nhơn
   
13   -ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT   
14   -Khai Cơ Ân Chủ
   
15   -Trung ngươn địa quan (CD)-Linh Tế chơn quân
   
16   

   
17      
18   -DIÊU TRÌ KIM MẪU
   
19   -THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT—Trị niên Thái Tuế (Ân Giao)   
20   -Trương Vương Gia
   
21   -Phổ Am tam tổ sư-Thượng ngươn đạo hóa chơn quân
   
22   -Tăng phước Tài thần   
23   -Nam cung Liễu tinh quân—Thiên xu thượng tướng chơn quân Gia Cát Lượng—
                Pháp chủ ThánhQuân
   
24   -Long Thọ Vương Bồ Tát-Thành Hoàng-Thao Thánh—Trịnh Diên Bình Quận Vương
   
25   -Vũ Đức Hầu Thẩm Tổ Công   
26   
   
27      
28      
29   -Địa Tạng Vương Bồ Tát(CD, tụng kinh Địa Tạng) có sách nói ngày 30
   
30      
NGÀY      THÁNG  TÁM (08)   
01   -Hứa chơn quân—-Thần công diệu tế chơn quân-Tả quân LÊ VĂN DUYỆT-Kim giáp thần   
02   -Xả  Vương   
03   -Tư Mạng Táo Quân (CD)-Bắc  Đẩu hạ giáng-Lục Tổ Huệ Năng thành đạo-
                   Cửu Thiên Châu Ân Sư-Khương Tử Nha-Từ Thiên Tuế   
04   
05   -Ngũ Lôi thanh đại đế   (Lôi thanh phổ hóa thiên tôn)
06   
07   
08   -HỘI  YẾN DIÊU  TRÌ
09
10   -Bắc Nhạc đại  đế--Lâm thủy phu nhân Lý Cô
11   
12   -Tây phương ngũ đạo (CD)   -   Hà Thiên Tuế
13   
14   
15   -Thái Âm triều ngươn (CD, tụng kinh Thái Âm )—Trấn Tịnh Cô thành đạo—
                         Nam Côn thần châu tứ vương gia   
16   -Tề Thiên Đại Thánh -Châu ngươn soái   
17   
18   -CỬU THIÊN HUYỀN NỮ--Tửu tiên Lý Thái Bạch—KHAI ĐÀI LOAN Trịnh Quốc Tính   
19   
20   -Hưng Đạo Đại Vương   
21   
22   -NHIÊN   ĐĂNG CỔ PHẬT   (CD)—Quảng Trạch Tôn Vương   
23   -Phục Ma phá tướng Trương Hiển Vương—Hình Thiên Vương Gia   
24   -Đào Dã Tiên—Nam Côn Thân Vạn Thiện Gia   
25   -Thái Dương(CD, tụng  kinh Thái Dương )   
26   
27   -Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử -- Bắc Đẩu hạ giáng   
28
29
30NGÀY      THÁNG   CHÍN  (09)   
01   -Đông Nhạc -Nam đẩu hạ giáng  -Bắc đẩu cửu hoàng giáng thế   
02   
03   -Ngũ Ôn  (kiêng  dâm )   
04   
05   
06   
07   -Thần Quang nhị tổ thành đạo   
08   
09   :-Đẩu Mẫu ngươn quân              -Phong Đô đại đế--Cửu Hoàng đại đế
              -Huyền Thiên thượng đế            -Cao Lý,Mai Cát nhị tiên ông
              -Cửu Thiên Huyền Nữ               -Trung Đàn Nguyên Soái
              -Trùng Dương đế quân              (CD, tụng kinh Bửu Cáo trong Ngọc Lịch )   
10   
11   
12   
13   -Mạnh Bà tôn thần (bà cho ăn cháo lú )   
14   
15   -Triệu đại ngươn soái(CD)—Vô Cực Lão thân Lão nương—Châu Thánh phu tử
                  --Nam Côn thân Ngô Tam vương gia   
16   -Cơ Thần   
17   -Kim long tứ đại vương-Hồng Ấn  chơn quân tiên phong—Chiêu Tài đồng tử   
18   -Thương Thánh Tiên Sư (Thương Hiệt)   
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia (CD, Phổ Môn, Bạch Y)   
20   
21   
22   
23   -Tát chơn nhơn   
24   
25   
26   
27   
28   -Ngũ hiển linh quang -Huê Quang đại đế -Mã ngươn soái   
29   -Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật   
30


   
 NGÀY           THÁNG  MƯỜI (10)   
01   -Chạp năm (Dân thế lạp)-Đông hoàng đại đế hạ ngươn định chí Châu chơn quân—
                Đông Nhạc  đại đế
   
02      
03   -Tam Mao ứng hóa chơn quân—Lâm thủy phu nhân Lâm Cô   
   
04      
05   -ĐẠT MA TỔ SƯ
   
06   -Thiên Tào chư  ty-Ngũ Nhạc   ngũ  đế   
07   
   
08   -NIẾT BÀN (hội chư Phật, đại kỵ sát sanh )   
09   
   
10   -Huê Công, Huê bà -Tây thiên vương—Thủy Tiên Tôn Vương
   
11      
12   --TỀ  THIÊN  ĐẠI  THÁNH
   
13   
   
14   
   
15   -Hạ ngươn thủy quan đại đế-Đậu thần Lưu sứ giả-Ôn  ngươn soái
   
16   -Vu  Sơn Nương Nương   
17   
   
18   -ĐỊA MẪU  NƯƠNG  NƯƠNG
   
19      
20   -Hư Tịnh Thiền Sư
   
21      
22   -Thanh Sơn Linh An Tôn Vương
   
23   -CHÂU THƯƠNG Tướng quân (có sách ghi ngày 30)

   
24   
   
25   -Cảm Thiên đại đế Hứa chân nhân   
26   
   
27   -Bắc Cực Tử Vi đại đế -Ngũ nhạc thần
   
28   

   
29      
30   -Châu tướng quân (Châu Thương, CD, tụng kinh Minh Thánh )
   NGÀY      THÁNG  MƯỜI MỘT  (11)   
01   
02   
03   
04   -Đại Thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử (CD)—An Nam Tôn Vương   
05   
06   -NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ  -Tây Nhạc đạiđế (CD,vía trời)   
07   
08   
09   
10   
11   -THÁI ẤT CỨU KHỔ  THIÊN TÔN   
12   
13   
14   
15   
16   
17   -A-DI-ĐÀ PHẬT (đại lễ)   
18   
19   -Nhựt quang thiên tử  -Đại từ chí thánh Cửu Liên Bồ Tát.   
20   
21   
22   
23   -Nam đẩu hạ giáng -Tống  Tử Trương Tiên đại đế   
24   -Đông Sơ Tổ Sư thành đạo   
25   
26   -Bắc phương ngũ đạo   
27   -Phổ Am Tổ Sư   
28
29
30

   
   
NGÀY      THÁNG   MƯỜI   HAI  (12)   
01   -Chư Phật -Chư Tiên (giáng  hạ )—Đàm Thiên Tuế   
02   
03   
04   
05   
06   -Phổ Am Tổ Sư
07   
08   -PHẬT THÀNH ĐẠO -Vương Hầu lạp -Trương Anh tế vương   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   -Ôn  ngươn soái   
16   -TháiThượng LãoQuân (CD) -Nam Nhạc Đại Đế--Phước Đức chánh thần
17   
18   
19   
20   -Lỗ  Ban Tổ  Sư   
21   -Thiên du Thượng đế  (dẫy  mã cuối năm )   
22   
23   TƯ MẠNG TÁO QUÂN chầu trời   
24   
25   *(Đưa Phật, Thánh, Tiên, Thần về cõi trên)
26   
27   
28   
29   -Nam Đẩu & Bắc Đẩu tinh quân  hạ giáng-Huê Nghiêm Bồ Tát (cấm phòng )   
30   *(Rước Phật, Tiên, Thánh, Thần … + Tư Mạng Táo Quân  hồi vị )   

*Ghi chú :- CD = cúng dường
NHƯỢC    THỦY
   

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
vampire2001vn, Tieu do tu, Minh Nguyet, Thiên Vương, nguyenthuy, dvtam1129, mavuong, minhtrung412, anhlam, Ludwig, ngodao
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
MaP
Sr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 379

Cảm Ơn
-Gửi: 330
-Nhận: 696Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 06, 2008, 03:23:11 PM »

NHỮNG NGÀY  VÍA  TRONG  NĂM
(Tổng hợp theo Ngọc Lịch và Website  Dân tục học Trung Quốc )
(vì không lập được bảng biểu trong trang Web nên quí vị chịu khó đọc từng tháng.Cám ơn)

NGÀY                           THÁNG   GIÊNG (01)   
01   -Di Lạc (CD)-Thiên ngươn cổ Phật-Chạp Trời-Nguyên Thỉ Thiên Tôn   
02   -Xa công-Đông Ba đế quân
03   -Tôn chơn nhơn (Tổ  Y )-Tiên Hát chơn nhơn
04   -Trúc Đồng cô nương
05   
06   -NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT—Thanh Thủy Tổ Sư
07   
08   -Giang Đông thần-NGŨ ĐIỆN VƯƠNG-Cống Hiển đại thần thông(8—15)
09   *NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   -La Thiên Tuế
13   -Lưu mãnh tướng quân-Ôn công—Hứa công—Quan Thánh đế quân phi thăng
14   
15   -Thượng ngươn Thiên quan đại đế-Môn Thần hộ  úy
                  -Hựu Thánh chơn quân chánh nhứt tịnh ứng chơn quả—Hỗn ngươn hoàng đế
                 -Tây Tử đế quân   
16   -Đông Sơ Tổ Sư-Tuy Tịnh Bá   
17   
18      
19   -Trường Xuân  Lập chơn nhơn-Môn quan Thổ địa (CD)   
20   -Chiêu Tài đồng tử
21      
22      
23      
24      
25      
26   -Tì Hựu Tài Thần
27      
28      
29   
30   NGÀY      THÁNG  HAI (02)   
01   -Thái Dương thăng điện-NHỨT ĐIỆN TẦN QUẢNG  VƯƠNG-Câu Trận chơn nhơn-Sưu       
                   chơn nhơn
                                (ăn chay, làm lành, lạy hướng Bắc, tụng kinh Thái Dương )   
02   -Thổ Địa chánh thần (CD)-Mạnh Phu Tử--TẾ CÔNG Bồ Tát    
03   -Văn Xương tử đồng đế quân(tụng kinh Minh Thánh)   
04   -Tư Mạng Táo Quân (CD)   
05   
06   -Đông Ba đế quân   
07   
08   -Phật xuất gia (CD, tụng kinh Kim Cang)-TAM ĐIỆN Tống Đế  vương-Trương đại đế-
                  -Xướng phước chơn  quân—Mã Thần Gia   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   
13   -Cát chơn quân -Hồng Thánh Vương   
14   
15   -THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN (CD, tụng Cảm Ứng)—Cửu Thiên Huyền Nữ-
            -Tinh trung nhạc vương—Tam Sơn Quốc Vương   
16   -Khai Chương Thánh Vương
17   -Đông phương đế quân   
18   -TỨ ĐIỆN NGŨ QUAN VƯƠNG—KHỔNG TỬ Chí Thánh Tiên Sư
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát (CD, tụng kinh Phổ Môn, Cứu Khổ, Bạch Y thần Chú )   
20   -Phổ Hiền Bồ Tát (CD) có sách ghi ngày 21   
21   -Thủy Long thánh mẫu nương nương   
22   
23   
24   
25   -Huyền Thiên thánh phụ minh chơn đế
26   -Nam Cung Triệu Chấn Quân
27
28
29
30NGÀY               THÁNG  BA (03)   
01   -NHỊ  ĐIỆN SỞ GIANG  VƯƠNG(cử dâm dục )   
02   
03   -Bắc Cực Chơn Võ huyền thiên thượng đế  (CD)—Ngô Thiên Tuế   
04   -Trương Vương gia (Thiên Tuế)   
05   
06   -TẾ CÔNG HOẠT PHẬT-Nhạn Quang nương nương -Trương Lão tướng quân   
07   
08   -LỤC ĐIỆN BIỆN THÀNH  VƯƠNG(ăn chay, van vái )—Triệu Thiên Tuế   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12   -Trung Ương ngũ đạo   
13   
14   
15   -NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT(CD)—Hạo Thiên đại đế-Y Linh—BẢO SANH ĐẠI ĐẾ
             -Nguyễn Đàng Triệu ngươn soái--Lôi đình khu ma đại tướng quân-Tổ Thiên Sư—TÀI THẦN   
16   -CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT   
17   
18   -Trung Nhạc đại đế-Hậu Thổ Nương Nương-Tam Mao chơn quân đắc đạo
            -Ngọc Dương chơn nhơn—Nam thiên Liêu Tướng Quân   
19   -Thái Dương  (tụng kinh Thái Dương )   
20   
21        -CHÚ SANH (Tử tôn) nương nương  (Bà chúa thai sanh )có sách ghi ngày 20
22   
23   -Bà Thiên Hậu ngươn quân (Thiên Thượng Thánh Mẫu)   
24   
25   
26   -QUỶ CỐC Tiên Sư
27   -THẤT ĐIỆN THÁI SƠN VƯƠNG (chay, tụng kinh)--Xa đại ngươn soái   
28   -Đông nhạc đại đế -Thương Hiệt chí thánh tiên sư   
29
30


   
NGÀY    THÁNG  TƯ  (04)   
01   -BÁT ĐIỆN ĐÔ  THỊ VƯƠNG(ăn chay, tụng kinh)-Tiên công   
02   
   
03   
   
04   -Văn Thù Bồ Tát (CD)-Địch Lương công   
05      
06      
07      
08   -PHẬT ĐẢN SANH (CD, tụng kinh Kim Cang )-CỬU ĐIỆN BÌNH ĐẲNG VƯƠNG
   
09   
   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   
12      
13   -Tam thiên doãn chơn nhơn-Cát Hiếu Tiên chơn nhơn   
14   -Lữ Thuần Dương Tổ sư—Phù Hữu Đế Quân
   
15   -PHẬT ĐẮC  ĐẠO (CD, tụng  kinh Kim Cang )-Hớn Chung Ly tổ sư-Huê Quang đại đế   
16      
17   -THẬP ĐIỆN CHUYỂN LUÂN MINH VƯƠNG (chay, CD)   
18   -Thần Y Hoa Đà-Tử Vi Đại Đế-Thái Sơn  đảnh thượng nương nương-Tống Sanh tư  mã
   
19      
20   -Nhãn quang thánh mẫu nương nương   
21   -LÝ THÁC THÁP Thiên Vương (Lý Tịnh)
   
22   
   
23   -Phổ Hiền Bồ Tát (CD)
   
24   -Kim Quang Tổ Sư   
25   -Vũ An Tôn Vương   
26   -Ngũ Cốc Tiên Đế--Nam Côn Thân Lý đại vương gia--Chung Sơn tướng công
   
27   -Nam Côn Thân Phạm ngũ vương gia
   
28   -Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật—THẦN  NÔNG TIÊN ĐẾ
   
29   

   
30   NGÀY    THÁNG   NĂM   (05)   
01   -Nam Cực Trường Sanh đại đế--Phong Thiên Tuế    
02   
03   
04   
05   -Chạp Đất (CD) -Đại Kỳ Ôn nguyên soái -Lôi đình thiên-Huỳnh Mai ngũ tổ quân-Hầu Thiên Tuế   
06   -Thanh Thủy Tổ Sư—Tiết Thiên Tuế
07   -XẢO THÁNH Tiên Sư—Châu Thái  Úy—Cảnh Thiên Tuế   
08   -Nam phương ngũ đạo   
09   
10   THỔ THẦN (CD)   
11   -Thiên Hạ Đô Thành  Hoàng   
12   -Bỉnh Linh Công—Lư Thiên Tuế   
13   -Quan Thánh đế quân—Quan Bình thái tử (CD, tụng kinh Minh Thánh)—Hà Hải Thành Hoàng   
14   -Tào Động  Tứ Tổ   
15   PHẬT THÍCH CA (CD, tụng kinh Kim Cang )   
16   -NHƯ LAI PHẬT -Trương Thiên Sư—Tiêu Phủ Vương gia
17   -Thiên địa chủ khí Tạo Hóa vạn vật chi thần   
18   -Lão Mẫu  nương nương (Tây Vương Kim Mẫu)   
19   
20   -Đơn Dương Mã chơn nhơn   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   -Hứa Oai hiển vương   
30NGÀY      THÁNG  SÁU  (06)   
01   -Vi Đà tôn giả   
02   
03   
04   -Nam Thiệm bộ châu chuyển đại pháp luân(chư Phật giáng thế, CD, tụng nhiều kinh )   
06   -Hồ Gia đản thần (ngày sinh)
07   -Dương tứ tướng quân -Thôi phán quan—Thái Sơn      
08   -Duệ Thành Long Mẫu—Tứ Nữ Tiên Tổ   
09   
10   -Lưu Hải Thiềm đế quân   
11   -Điền Đô Nguyên soái
12   -Tỉnh Tuyền Long Vương  -BÀNH   TỔ   
13   -Lỗ Ban Tiên Sư   
14   
15   -VÔ CỰC Lão thân Lão nương—Vương Linh Thiên Quan
16   
17   
18   -Nam Côn Thần Trì Nhị vương gia
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo (CD, tụng kinh Phổ Môn, Cứu Khổ )   
20   
21   
22   
23   -Mã thần    
24   -Quan Thánh đế quân (CD, tụng Minh Thánh)—NAM CỰC ĐẠI ĐẾ--Lôi Tổ—Hỏa Thần—
             Ngũ  Lôi thần—Tây Tần vương gia -Hòa hợp nhị tiên   
25   
26   -Nhị Lang chơn quân   
27   -Vương Linh Quang   
28   
29   -Thiên xu tả tướng chơn quân   
30   
NGÀY      THÁNG   BẢY (07)   
01   -Thái Thượng Lão Quân (CD)   
02   
   
03      
04   
   
05   
   
06   
   
07   -Chạp thần tiên (CD)-Khương công—Ngưu Lang Chức Nữ thôi tinh (Thất Tinh )
            -Đại Thành Khôi Tinh   
08   
   
09      
10   
   
11   
   
12   -Trường Xuân chơn nhơn
   
13   -ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT   
14   -Khai Cơ Ân Chủ
   
15   -Trung ngươn địa quan (CD)-Linh Tế chơn quân
   
16   

   
17      
18   -DIÊU TRÌ KIM MẪU
   
19   -THIÊN NHIÊN CỔ PHẬT—Trị niên Thái Tuế (Ân Giao)   
20   -Trương Vương Gia
   
21   -Phổ Am tam tổ sư-Thượng ngươn đạo hóa chơn quân
   
22   -Tăng phước Tài thần   
23   -Nam cung Liễu tinh quân—Thiên xu thượng tướng chơn quân Gia Cát Lượng—
                Pháp chủ ThánhQuân
   
24   -Long Thọ Vương Bồ Tát-Thành Hoàng-Thao Thánh—Trịnh Diên Bình Quận Vương
   
25   -Vũ Đức Hầu Thẩm Tổ Công   
26   
   
27      
28      
29   -Địa Tạng Vương Bồ Tát(CD, tụng kinh Địa Tạng) có sách nói ngày 30
   
30      
NGÀY      THÁNG  TÁM (08)   
01   -Hứa chơn quân—-Thần công diệu tế chơn quân-Tả quân LÊ VĂN DUYỆT-Kim giáp thần   
02   -Xả  Vương   
03   -Tư Mạng Táo Quân (CD)-Bắc  Đẩu hạ giáng-Lục Tổ Huệ Năng thành đạo-
                   Cửu Thiên Châu Ân Sư-Khương Tử Nha-Từ Thiên Tuế   
04   
05   -Ngũ Lôi thanh đại đế   (Lôi thanh phổ hóa thiên tôn)
06   
07   
08   -HỘI  YẾN DIÊU  TRÌ
09
10   -Bắc Nhạc đại  đế--Lâm thủy phu nhân Lý Cô
11   
12   -Tây phương ngũ đạo (CD)   -   Hà Thiên Tuế
13   
14   
15   -Thái Âm triều ngươn (CD, tụng kinh Thái Âm )—Trấn Tịnh Cô thành đạo—
                         Nam Côn thần châu tứ vương gia   
16   -Tề Thiên Đại Thánh -Châu ngươn soái   
17   
18   -CỬU THIÊN HUYỀN NỮ--Tửu tiên Lý Thái Bạch—KHAI ĐÀI LOAN Trịnh Quốc Tính   
19   
20   -Hưng Đạo Đại Vương   
21   
22   -NHIÊN   ĐĂNG CỔ PHẬT   (CD)—Quảng Trạch Tôn Vương   
23   -Phục Ma phá tướng Trương Hiển Vương—Hình Thiên Vương Gia   
24   -Đào Dã Tiên—Nam Côn Thân Vạn Thiện Gia   
25   -Thái Dương(CD, tụng  kinh Thái Dương )   
26   
27   -Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử -- Bắc Đẩu hạ giáng   
28
29
30NGÀY      THÁNG   CHÍN  (09)   
01   -Đông Nhạc -Nam đẩu hạ giáng  -Bắc đẩu cửu hoàng giáng thế   
02   
03   -Ngũ Ôn  (kiêng  dâm )   
04   
05   
06   
07   -Thần Quang nhị tổ thành đạo   
08   
09   :-Đẩu Mẫu ngươn quân              -Phong Đô đại đế--Cửu Hoàng đại đế
              -Huyền Thiên thượng đế            -Cao Lý,Mai Cát nhị tiên ông
              -Cửu Thiên Huyền Nữ               -Trung Đàn Nguyên Soái
              -Trùng Dương đế quân              (CD, tụng kinh Bửu Cáo trong Ngọc Lịch )   
10   
11   
12   
13   -Mạnh Bà tôn thần (bà cho ăn cháo lú )   
14   
15   -Triệu đại ngươn soái(CD)—Vô Cực Lão thân Lão nương—Châu Thánh phu tử
                  --Nam Côn thân Ngô Tam vương gia   
16   -Cơ Thần   
17   -Kim long tứ đại vương-Hồng Ấn  chơn quân tiên phong—Chiêu Tài đồng tử   
18   -Thương Thánh Tiên Sư (Thương Hiệt)   
19   -Quan Thế Âm Bồ Tát xuất gia (CD, Phổ Môn, Bạch Y)   
20   
21   
22   
23   -Tát chơn nhơn   
24   
25   
26   
27   
28   -Ngũ hiển linh quang -Huê Quang đại đế -Mã ngươn soái   
29   -Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật   
30


   
 NGÀY           THÁNG  MƯỜI (10)   
01   -Chạp năm (Dân thế lạp)-Đông hoàng đại đế hạ ngươn định chí Châu chơn quân—
                Đông Nhạc  đại đế
   
02      
03   -Tam Mao ứng hóa chơn quân—Lâm thủy phu nhân Lâm Cô   
   
04      
05   -ĐẠT MA TỔ SƯ
   
06   -Thiên Tào chư  ty-Ngũ Nhạc   ngũ  đế   
07   
   
08   -NIẾT BÀN (hội chư Phật, đại kỵ sát sanh )   
09   
   
10   -Huê Công, Huê bà -Tây thiên vương—Thủy Tiên Tôn Vương
   
11      
12   --TỀ  THIÊN  ĐẠI  THÁNH
   
13   
   
14   
   
15   -Hạ ngươn thủy quan đại đế-Đậu thần Lưu sứ giả-Ôn  ngươn soái
   
16   -Vu  Sơn Nương Nương   
17   
   
18   -ĐỊA MẪU  NƯƠNG  NƯƠNG
   
19      
20   -Hư Tịnh Thiền Sư
   
21      
22   -Thanh Sơn Linh An Tôn Vương
   
23   -CHÂU THƯƠNG Tướng quân (có sách ghi ngày 30)

   
24   
   
25   -Cảm Thiên đại đế Hứa chân nhân   
26   
   
27   -Bắc Cực Tử Vi đại đế -Ngũ nhạc thần
   
28   

   
29      
30   -Châu tướng quân (Châu Thương, CD, tụng kinh Minh Thánh )
   NGÀY      THÁNG  MƯỜI MỘT  (11)   
01   
02   
03   
04   -Đại Thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên, Khổng Tử (CD)—An Nam Tôn Vương   
05   
06   -NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ  -Tây Nhạc đạiđế (CD,vía trời)   
07   
08   
09   
10   
11   -THÁI ẤT CỨU KHỔ  THIÊN TÔN   
12   
13   
14   
15   
16   
17   -A-DI-ĐÀ PHẬT (đại lễ)   
18   
19   -Nhựt quang thiên tử  -Đại từ chí thánh Cửu Liên Bồ Tát.   
20   
21   
22   
23   -Nam đẩu hạ giáng -Tống  Tử Trương Tiên đại đế   
24   -Đông Sơ Tổ Sư thành đạo   
25   
26   -Bắc phương ngũ đạo   
27   -Phổ Am Tổ Sư   
28
29
30

   
   
NGÀY      THÁNG   MƯỜI   HAI  (12)   
01   -Chư Phật -Chư Tiên (giáng  hạ )—Đàm Thiên Tuế   
02   
03   
04   
05   
06   -Phổ Am Tổ Sư
07   
08   -PHẬT THÀNH ĐẠO -Vương Hầu lạp -Trương Anh tế vương   
09   
10   
11   
12   
13   
14   
15   -Ôn  ngươn soái   
16   -TháiThượng LãoQuân (CD) -Nam Nhạc Đại Đế--Phước Đức chánh thần
17   
18   
19   
20   -Lỗ  Ban Tổ  Sư   
21   -Thiên du Thượng đế  (dẫy  mã cuối năm )   
22   
23   TƯ MẠNG TÁO QUÂN chầu trời   
24   
25   *(Đưa Phật, Thánh, Tiên, Thần về cõi trên)
26   
27   
28   
29   -Nam Đẩu & Bắc Đẩu tinh quân  hạ giáng-Huê Nghiêm Bồ Tát (cấm phòng )   
30   *(Rước Phật, Tiên, Thánh, Thần … + Tư Mạng Táo Quân  hồi vị )   

*Ghi chú :- CD = cúng dường
NHƯỢC    THỦY
   


Phải nói là cảm ơn Nhược Thủy rất rất nhiều
Kính.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy, phaolon, ngodao
Logged

Om Ah Hum Ram Hrid
 
 
 
giacatcan
...
Full Member
*
Offline Offline

Bài viết: 244

Cảm Ơn
-Gửi: 52
-Nhận: 193


Lãng Tử


Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tư 07, 2008, 07:04:21 AM »

thế những ngày đó đi lễ hay làm gì vậy  confused

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
nhuocthuy
Logged

Tôi đi tìm cái gì ???
 
 
 
huyencam
Sr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 394

Cảm Ơn
-Gửi: 611
-Nhận: 972Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Tư 07, 2008, 06:49:40 PM »

Kính huynh Nhuoc Thuy ...Cầm rất cần tư liệu nhửn ngày vía vầy để còn làm lễ bái sám tại bàn thờ nhà Cầm ...tùy theo mổi người thờ ai mà sẽ làm lễ hoặc đi lễ vía tại các điện thờ đó anh Gia ..anh không đổi tên thành Y and Y có vẻ hay hơn vì suốt ngày cứ why and why ...ké ké ....
Cảm ơn huynh Nhược Thuỷ. love struck
 bug

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Tieu do tu, nhuocthuy, trungkyen
Logged

thích xì trum..ghét lão gà mên..yêu anh nào tên William..hí hí
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.138 seconds với 24 câu truy vấn.