Tháng Một 25, 2021, 11:20:21 PM -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: HƯỚNG TỐT VÀ GIỜ TỐT ĐỂ XUẤT HÀNH NĂM MỚI  (Đọc 3949 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Tư 02, 2008, 02:50:51 AM »

     
HƯỚNG TỐT VÀ GIỜ TỐT ĐỂ XUẤT HÀNH NĂM MỚI
***
   
 鬼谷先師選定趨吉避凶日時定局

凡喜神財神之位宜向之.鶴神宜避之.吉時宜用之.空亡時不可用.

甲子日: 喜神東北 鶴神東南 財神東南 空亡午亥 吉時:子丑寅未
乙丑日: 喜神西北 鶴神東南 財神東南 空亡未巳 吉時:卯丑寅申
丙寅日: 喜神西南 鶴神正西 財神正西 空亡申亥 吉時:子卯午酉
丁卯日: 喜神正南 鶴神正南 財神正西 空亡酉亥 吉時:寅午卯未
戊辰日: 喜神東南 鶴神正南 財神正北 空亡戍亥 吉時:丑卯巳申
己巳日: 喜神東北 鶴神正南 財神正北 空亡戍亥 吉時:寅午未申
庚午日: 喜神西北 鶴神正南 財神正東 空亡子亥 吉時:丑寅午申
辛未日: 喜神西南 鶴神西南 財神正東 空亡丑亥 吉時:寅卯巳申
壬申日: 喜神正南 鶴神西南 財神正南 空亡寅亥 吉時:子丑辰巳
癸酉日: 喜神東南 鶴神西南 財神正南 空亡卯亥 吉時:寅巳午辰
甲戍日: 喜神東北 鶴神西南 財神東南 空亡辰酉 吉時:丑卯巳未
乙亥日: 喜神西北 鶴神西南 財神東南 空亡巳酉 吉時:子丑寅卯
丙子日: 喜神西南 鶴神西南 財神正西 空亡午酉 吉時:子丑戍亥
丁丑日: 喜神正南 鶴神正西 財神正西 空亡未酉 吉時:寅卯巳午
戊寅日: 喜神東南 鶴神正西 財神正北 空亡申酉 吉時:丑辰巳未
己卯日: 喜神東北 鶴神正西 財神正北 空亡申酉 吉時:子亥午未
庚辰日: 喜神西北 鶴神正西 財神正東 空亡酉戍 吉時:丑寅辰午
辛巳日: 喜神西南 鶴神正西 財神正東 空亡酉亥 吉時:丑寅午未
壬午日: 喜神正南 鶴神西北 財神正南 空亡寅未 吉時:丑卯午未
癸未日: 喜神東南 鶴神西北 財神正南 空亡卯未 吉時:寅卯辰巳
甲申日: 喜神東北 鶴神西北 財神東南 空亡寅未 吉時:子丑辰巳
乙酉日: 喜神西北 鶴神西北 財神東南 空亡卯未 吉時:子丑寅酉
丙戍日: 喜神西南 鶴神西北 財神正西 空亡辰未 吉時:子丑辰巳
丁亥日: 喜神正南 鶴神西北 財神正西 空亡巳未 吉時:丑辰酉戍
戊子日: 喜神東南 鶴神正北 財神正北 空亡午未 吉時:丑卯巳申
己丑日: 喜神東北 鶴神正北 財神正北 空亡午未 吉時:子寅卯巳
庚寅日: 喜神西北 鶴神正北 財神正東 空亡未申 吉時:子丑辰巳
辛卯日: 喜神西南 鶴神正北 財神正東 空亡未酉 吉時:子寅卯巳
壬辰日: 喜神正南 鶴神正北 財神正南 空亡未戍 吉時:丑寅辰巳
癸巳日: 喜神東南 鶴神在天 財神正南 空亡未亥 吉時:丑卯辰巳
甲午日: 喜神東北 鶴神在天 財神東南 空亡子辰 吉時:寅卯午未
乙未日: 喜神西北 鶴神在天 財神東南 空亡丑辰 吉時:寅卯午申
丙申日: 喜神西南 鶴神在天 財神正西 空亡寅辰 吉時:子丑未戍
丁酉日: 喜神正南 鶴神在天 財神正西 空亡卯辰 吉時:子丑寅午
戊戍日: 喜神東南 鶴神在天 財神正北 空亡辰巳 吉時:寅卯未申
己亥日: 喜神東北 鶴神在天 財神正北 空亡巳亥 吉時:子丑寅午
庚子日: 喜神西北 鶴神在天 財神正東 空亡辰午 吉時:子丑卯申
辛丑日: 喜神西南 鶴神在天 財神正東 空亡辰未 吉時:寅卯申亥
壬寅日: 喜神正南 鶴神在天 財神正南 空亡辰申 吉時:子丑午未
癸卯日: 喜神東南 鶴神在天 財神正南 空亡辰酉 吉時:寅卯巳午
甲辰日: 喜神東北 鶴神在天 財神東南 空亡寅戍 吉時:子丑午申
乙巳日: 喜神西北 鶴神在天 財神東南 空亡寅亥 吉時:子丑申戍
丙午日: 喜神西南 鶴神在天 財神正西 空亡子寅 吉時:丑午申酉
丁未日: 喜神正南 鶴神在天 財神正西 空亡丑寅 吉時:巳午申酉
戊申日: 喜神東南 鶴神在天 財神正北 空亡寅卯 吉時:子丑辰巳
己酉日: 喜神東北 鶴神東北 財神正北 空亡寅卯 吉時:子午未申
庚戍日: 喜神西北 鶴神東北 財神正東 空亡寅辰 吉時:丑巳午申
辛亥日: 喜神西南 鶴神東北 財神正東 空亡卯巳 吉時:丑午未申
壬子日: 喜神正南 鶴神東北 財神正南 空亡寅午 吉時:子丑午未
癸丑日: 喜神東南 鶴神東北 財神正南 空亡寅未 吉時:子丑辰巳
甲寅日: 喜神東北 鶴神東北 財神東南 空亡子申 吉時:丑寅未戍
乙卯日: 喜神西北 鶴神正東 財神東南 空亡巳酉 吉時:子卯午申
丙辰日: 喜神西南 鶴神正東 財神正西 空亡子戍 吉時:子寅申酉
丁巳日: 喜神正南 鶴神正東 財神正西 空亡酉亥 吉時:辰巳午未
戊午日: 喜神東南 鶴神正東 財神正北 空亡子丑 吉時:卯午未申
己未日: 喜神東北 鶴神正東 財神正北 空亡子丑 吉時:寅卯巳午
庚申日: 喜神西北 鶴神東南 財神正東 空亡子寅 吉時:辰巳未申
辛酉日: 喜神西南 鶴神東南 財神正東 空亡子卯 吉時:寅巳午未
壬戍日: 喜神正南 鶴神東南 財神正南 空亡子辰 吉時:巳午未申
癸亥日: 喜神東南 鶴神東南 財神正南 空亡子巳 吉時:卯辰午未
 
________________________________________QUỶ CỐC  TIÊN SƯ TUYỂN ĐỊNH XU , CÁt TỴ  HUNG NHẬT THỜI ĐỊNH CỤC

-Đây là bảng lập thành sẵn về các hướng Tài  thần, Hỉ thần hàng ngày. Có thể dùng cho mỗi ngày hoặc ngày Tết, đầu năm mùng 1 nhằm vào ngày nào, thì chọn hướng và giờ xuất hành tốt, tránh giờ và hướng xấu, khỏi tra lịch Tàu.
Phàm hỉ  thần Tài  thần chi vị nghi hướng chi .Hạc  thần nghi Tỵ chi , Cát thời nghi dụng chi , Không vong thời bất khả  dụng .
(Những hướng Tài , Hỉ thần nên đi, tránh hướng Hạc  thần. Giờ tốt nên dùng, không dùng giờ , Không vong)

BẢNG LẬP THÀNH NHƯ SAU: -
Giáp Tí nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần Đông Nam Tài  thần Đông Nam , Không vong Ngọ Hợi , Cát thời:Tí Sửu Dần Mùi
Ất Sửu nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần Đông Nam Tài  thần Đông Nam , Không vong Mùi Tỵ , Cát thời:Mão Sửu Dần Thân
Bính Dần nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Tây , Không vong Thân Hợi , Cát thời:Tí Mão Ngọ Dậu
Đinh Mão nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần chính Nam Tài  thần chính Tây , Không vong Dậu Hợi , Cát thời:Dần Ngọ Mão Mùi
Mậu Thìn nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần chính Nam Tài  thần chính Bắc , Không vong Tuất Hợi , Cát thời:Sửu Mão TỵThân
Kỷ Tỵ nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần chính Nam Tài  thần chính Bắc , Không vong Tuất Hợi , Cát thời:Dần Ngọ Mùi Thân
Canh Ngọ nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần chính Nam Tài  thần chính Đông , Không vong Tí Hợi , Cát thời:Sửu Dần Ngọ Thân
Tân Mùi nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần chính Đông , Không vong Sửu Hợi , Cát thời:Dần Mão TỵThân
Nhâm Thân nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần chính Nam , Không vong Dần Hợi , Cát thời:Tí Sửu Thìn Tỵ
QuýDậu nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần chính Nam , Không vong Mão Hợi , Cát thời:Dần Tỵ Ngọ Thìn
Giáp Tuất nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần Đông Nam , Không vong Thìn Dậu , Cát thời:Sửu Mão Tỵ Mùi
Ất Hợi nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần Đông Nam , Không vong Tỵ Dậu , Cát thời:Tí Sửu Dần Mão
Bính Tí nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần Tây  Nam Tài  thần chính Tây , Không vong Ngọ Dậu , Cát thời:Tí Sửu Tuất Hợi
Đinh Sửu nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Tây , Không vong Mùi Dậu , Cát thời:Dần Mão TỵNgọ
Mậu Dần nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Bắc , Không vong Thân Dậu , Cát thời:Sửu Thìn Tỵ Mùi
Kỷ Mão nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Bắc , Không vong Thân Dậu , Cát thời:Tí Hợi Ngọ Mùi
Canh Thìn nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Đông , Không vong Dậu Tuất , Cát thời:Sửu Dần Thìn Ngọ
Tân Tỵ nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần chính Tây Tài  thần chính Đông , Không vong Dậu Hợi , Cát thời:Sửu Dần Ngọ Mùi
Nhâm Ngọ nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần chính Nam , Không vong Dần Mùi , Cát thời:Sửu Mão Ngọ Mùi
Quý Mùi nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần chính Nam , Không vong Mão Mùi , Cát thời:Dần Mão Thìn Tỵ
Giáp Thân nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần Đông Nam , Không vong Dần Mùi , Cát thời:Tí Sửu ThìnTỵ
Ất Dậu nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần Đông Nam , Không vong Mão Mùi , Cát thời:Tí Sửu Dần Dậu
Bính Tuất nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần chính Tây , Không vong Thìn Mùi , Cát thời:Tí Sửu Thìn Tỵ
Đinh Hợi nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần Tây Bắc Tài  thần chính Tây , Không vong Tỵ Mùi , Cát thời:Sửu Thìn Dậu Tuất
Mậu Tí nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần chính Bắc Tài  thần chính Bắc , Không vong Ngọ Mùi , Cát thời:Sửu Mão Tỵ Thân
Kỷ Sửu nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần chính Bắc Tài  thần chính Bắc , Không vong Ngọ Mùi , Cát thời:TíDần Mão Tỵ
Canh Dần nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần chính Bắc Tài  thần chính Đông , Không vong Mùi Thân , Cát thời:Tí Sửu ThìnTỵ
Tân Mão nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần chính Bắc Tài  thần chính Đông , Không vong Mùi Dậu , Cát thời:TíDần Mão Tỵ
Nhâm Thìnnhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần chính Bắc Tài  thần chính Nam , Không vong Mùi Tuất , Cát thời:Sửu Dần ThìnTỵ
Quý Tỵnhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Nam , Không vong Mùi Hợi , Cát thời:Sửu Mão Thìn Tỵ
Giáp Ngọ nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần Đông Nam , Không vong Tí Thìn , Cát thời:Dần Mão Ngọ Mùi
Ất Mùi nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần Đông Nam , Không vong Sửu Thìn , Cát thời:Dần Mão Ngọ Thân
Bính Thân nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Tây , Không vong Dần Thìn , Cát thời:Tí Sửu Mùi Tuất
Đinh Dậu nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Tây , Không vong Mão Thìn , Cát thời:Tí Sửu Dần Ngọ
Mậu Tuất nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Bắc , Không vong ThìnTỵ , Cát thời:Dần Mão Mùi Thân
Kỷ Hợi nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Bắc , Không vong Tỵ Hợi , Cát thời:Tí Sửu Dần Ngọ
Canh Tínhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Đông , Không vong Thìn Ngọ , Cát thời:Tí Sửu Mão Thân
Tân Sửu nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Đông , Không vong Thìn Mùi , Cát thời:Dần Mão Thân Hợi
Nhâm Dần nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Nam , Không vong Thìn Thân , Cát thời:Tí Sửu Ngọ Mùi
Quý Mão nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Nam , Không vong Thìn Dậu , Cát thời:Dần Mão Tỵ Ngọ
Giáp Thìn nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần Đông Nam , Không vong Dần Tuất , Cát thời:Tí Sửu Ngọ Thân
Ất Tỵnhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần tại thiên Tài  thần Đông Nam , Không vong Dần Hợi , Cát thời:Tí Sửu Thân Tuất
Bính Ngọ nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Tây , Không vong TíDần , Cát thời:Sửu Ngọ Thân Dậu
Đinh Mùi nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Tây , Không vong Sửu Dần , Cát thời:TỵNgọ Thân Dậu
Mậu Thân nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần tại thiên Tài  thần chính Bắc , Không vong Dần Mão , Cát thời:Tí Sửu ThìnTỵ
KỷDậu nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần chính Bắc , Không vong Dần Mão , Cát thời:TíNgọ Mùi Thân
Canh Tuất nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần chính Đông , Không vong Dần Thìn , Cát thời:Sửu Tỵ Ngọ Thân
Tân Hợi nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần chính Đông , Không vong Mão Tỵ , Cát thời:Sửu Ngọ Mùi Thân
Nhâm Tí nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần chính Nam , Không vong Dần Ngọ , Cát thời:Tí Sửu Ngọ Mùi
Quý Sửu nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần chính Nam , Không vong Dần Mùi , Cát thời:Tí Sửu ThìnTỵ
Giáp Dần nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần Đông Bắc Tài  thần Đông Nam , Không vong TíThân , Cát thời:Sửu Dần Mùi Tuất
Ất Mão nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần chính Đông Tài  thần Đông Nam , Không vong TỵDậu , Cát thời:TíMão Ngọ Thân
Bính Thìn nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần chính Đông Tài  thần chính Tây , Không vong Tí Tuất , Cát thời:TíDần Thân Dậu
Đinh Tỵ nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần chính Đông Tài  thần chính Tây , Không vong Dậu Hợi , Cát thời:Thìn Tỵ Ngọ Mùi
Mậu Ngọ nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần chính Đông Tài  thần chính Bắc , Không vong Tí Sửu , Cát thời:Mão Ngọ Mùi Thân
Kỷ Mùi nhật : Hỉ   thần Đông Bắc Hạc  thần chính Đông Tài  thần chính Bắc , Không vong Tí Sửu , Cát thời:Dần Mão Tỵ Ngọ
Canh Thân nhật : Hỉ   thần Tây Bắc Hạc  thần Đông Nam Tài  thần chính Đông , Không vong Tí Dần , Cát thời:Thìn Tỵ Mùi Thân
Tân Dậu nhật : Hỉ   thần Tây  Nam Hạc  thần Đông Nam Tài  thần chính Đông , Không vong Tí Mão , Cát thời:Dần Tỵ Ngọ Mùi
Nhâm Tuất nhật : Hỉ   thần chính Nam Hạc  thần Đông Nam Tài  thần chính Nam , Không vong TíThìn , Cát thời:Tỵ Ngọ Mùi Thân
Quý Hợi nhật : Hỉ   thần Đông Nam Hạc  thần Đông Nam Tài  thần chính Nam , Không vong Tí Tỵ , Cát thời:Mão Thìn Ngọ Mùi
 
________________________________________
KÍNH QUÍ VỊ

NHƯỢC THỦY

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
huyencam, Minh Nguyet, mtan, phaolon, admin
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 23, 2013, 01:14:14 AM gửi bởi nhuocthuy » Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
MaP
Sr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 379

Cảm Ơn
-Gửi: 330
-Nhận: 696Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Tư 02, 2008, 04:02:26 AM »

cám ơn huynh nhuocthuy nhiều. big hug kiss
Logged

Om Ah Hum Ram Hrid
 
 
 
huyencam
Sr. Member
*
Offline Offline

Bài viết: 394

Cảm Ơn
-Gửi: 611
-Nhận: 972Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tư 05, 2008, 05:53:16 AM »

...Huynh Nhuocthuy dịch tiếng tàu siu quá ta ..cám ơn anh đã ziết bài giờ tốt ...Cầm đang cần ghê lém ... bug
Logged

thích xì trum..ghét lão gà mên..yêu anh nào tên William..hí hí
 
 
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.537 seconds với 24 câu truy vấn.