Tháng Mười 23, 2018, 09:14:18 am -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: [1] 2 3 ... 5   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: CÁC BÀI CHÚ CỦA ĐẠO GIA  (Đọc 14968 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 04:31:58 am »

CÁC BÀI CHÚ CỦA ĐẠO GIA

誦經密咒

貪羅鬱羅,符無蘇陀。太沖太極,陰陽抱和。
出有入無,鬼神莫測。出生入死,變化自然。
元始混炁,玄中之玄。上干有頂,下洞太淵。
誦之一徧,沈痾自痊。鍊魂育魄,真陽自全。
齋戒禮誦,萬過飛仙。無上密咒,萬神綿綿。
心中心咒,重得宣傳。貪羅洞盟,與道合真。
玉清上極,梵炁氤氳。分靈布炁,降注臣身。
形神俱妙,變化飛昇。一如令格,統攝萬靈。急急如律令。 Tụng Kinh Mật Chú 

( niệm chú  trước khi đọc kinh)

Tham la uất  la , phù vô tô đà . Thái Xung Thái Cực , âm dương bão hoà .
Xuất hữu nhập vô , quỷ thần mạc trắc . Xuất sanh  nhập tử , biến hoá tự nhiên .
Nguyên Thuỷ hỗn khí , huyền trung  chi huyền . Thượng  can hữu đỉnh  , hạ đỗng thái uyên .
Tụng chi nhất thiên, trầm kha tự thuyên . Luyện hồn dục phách , chân dương tự toàn .
Trai giới lễ tụng , vạn quá phi tiên . Vô thượng  mật chú , vạn thần miên miên .
Tâm trung  tâm chú , trùng đắc tuyên truyền  . Tham la động  minh , dữ đạo hợp chân .
Ngọc Thanh thượng  cực , phạn khí nhân huân  . Phân  linh bố khí , giáng  chú thần thân .
Hình thần câu  diệu , biến hoá phi thăng . Nhất như lệnh  cách , thống nhiếp vạn linh . Cấp cấp như luật lệnh  .   

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chonhoadong, nguyenthuy, tadamina, mavuong, dailuc, anhlam, quycoctu, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 04:36:35 am »

(tiếp theo)

敕二簡咒玉誕長桑,栢空度仙。
丹華耀日,度魂升天。
炁映白簡,金光自然。
永劫長存,安鎮華房。
亡魂開泰,長保劫年。


Sắc Nhị Giản Chú 

(niệm chú siêu độ cho vong linh)

Ngọc đản trường  tang , bách không độ tiên .
Đan hoa diệu nhật , độ hồn thăng thiên .
Khí ánh bạch giản , kim quang tự nhiên .
Vĩnh kiếp trường  tồn , an trấn hoa phòng .
Vong hồn khai thái , trường  bảo kiếp niên . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chonhoadong, nguyenthuy, tadamina, mavuong, dailuc, anhlam, quycoctu, ngodao, dieunha, tuanlong, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 04:40:17 am »

(tiếp theo)

敕慧光符咒

赤明開圖,運度自然。開明三景,億劫之先。
今日大慶,沉魂受鍊。重昏幽暗,永閉寒泉。
欲請慧光,照破冥關。寒冰溫和,爐炭息炎。
刀山劍樹,永斷攀緣。回光十極,照耀諸天。
魂消五景,業除勾連。三晨洞輝,永劫原原。
開明童子,承恩上元。三光玉女,請如所言。


Sắc Huệ  Quang Phù Chú 

(khai quang cho vong linh)

Xích minh khai đồ , vận độ tự nhiên . Khai minh tam cảnh , ức kiếp chi tiên .
Kim nhật đại khánh , trầm  hồn thụ luyện . Trùng hôn u ám , vĩnh bế hàn tuyền .
Dục thỉnh huệ quang , chiếu phá minh quan . Hàn băng ôn hoà , lô thán tức viêm .
Đao sơn kiếm thụ , vĩnh đoạn  phan  duyên . Hồi quang thập cực , chiếu diệu chư thiên .
Hồn tiêu ngũ cảnh , nghiệp trừ câu liên . Tam thần động  huy , vĩnh kiếp nguyên nguyên .
Khai minh Đồng Tử  , thừa ân thượng  nguyên . Tam quang Ngọc Nữ , thỉnh như sở ngôn . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chonhoadong, nguyenthuy, tadamina, mavuong, dailuc, anhlam, quycoctu, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 04:45:48 am »

(tiếp theo)


(Sắc kim long)

敕金龍茭龍符咒
元始符命,普告酆都。
驛龍傳迎,徧徹幽途。
窮魂受鍊,徑朝虛無。
今日遣汝,如帝令符。(Sắc giao long)

Sắc Kim Long Giao Long Phù Chú 
(điều khiển rồng vàng và cá sấu rước vong linh)

Nguyên Thuỷ phù mệnh , phổ cáo Phong Đô .
Dịch long truyền nghênh  , thiên triệt u đồ .
Cùng hồn thụ luyện , kính triều hư vô .
Kim nhật khiển nhữ , như đế lệnh phù.

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chonhoadong, nguyenthuy, tadamina, mavuong, dailuc, anhlam, quycoctu, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 04:50:07 am »


(tiếp theo)


敕蕩滌血湖符咒
元皇符命,普濟幽塗。
靈寶內篆,度脫血湖。
神清保護,徑上南都。

Sắc Đãng Địch Huyết Hồ Phù Chú 

(cứu độ vong linh lên khỏi ao máu)

Nguyên hoàng  phù mệnh , phổ tế u đồ .
Linh Bảo nội triện , độ thoát huyết hồ .
Thần thanh bảo hộ , kính thượng  Nam Đô . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
chonhoadong, nguyenthuy, tadamina, mavuong, dailuc, anhlam, quycoctu, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 01:40:19 pm »

(tiếp theo)

敕青宮九龍符咒

東華東極,九炁青宮。大帝敕命,九老仙童。
九龍使者,乘駕九龍。五方主者,普鍊死魂。
九天九炁,三寶丈人。生炁隨符,開度幽冥。
上帝慧光,曲湛寒庭。重泉主者,拔度奉行。
無違無拒,監真度生。有功有濟,列言上清。
元皇告命,萬神敬聽。罪隨曲赦,善功死魂。
承玆符命,超度朱陵。
青玄上帝,救苦慈尊。挺神空洞,開化玄門。
三才肇備,人受苦輪。滓結眾集,業隨本根。
魂沉長夜,魄滯幽冥。玉音告下,無幽不聞。
寒庭九夜,咸沐天恩。囚魂擊魄,善惡均分。
幽冥開泰,生死蒙恩。一如帝令,風火驛傳。


Sắc Thanh Cung Cửu Long Phù Chú 

(khai u minh, cứu độ vong linh)

Đông Hoa Đông Cực , Cửu Khí Thanh Cung . Đại đế sắc mệnh , Cửu Lão Tiên Đồng .
Cửu long sứ giả , thừa giá cửu long . Ngũ phương chủ giả , phổ luyện tử hồn .
Cửu thiên cửu khí, tam bảo trượng nhân . Sanh khí tuỳ phù , khai độ u minh.
Thượng  Đế huệ  quang , khúc trạm hàn đình . Trọng  tuyền chủ giả , bạt độ phụng hành .
Vô vi vô cự , giám chân độ sanh  . Hữu công hữu tế , liệt ngôn thượng  thanh .
Nguyên hoàng  cáo mệnh , vạn thần kính thính . Tội tuỳ khúc xá , thiện công tử hồn .
Thừa tư phù mệnh , siêu độ châu  lăng . 
Thanh Huyền Thượng  Đế , cứu khổ từ tôn . Đĩnh thần không động  , khai hoá huyền môn .
Tam tài triệu bị , nhân thụ khổ luân . Chỉ  kết chúng tập , nghiệp tuỳ bổn căn .
Hồn trầm  trường  dạ , phách trệ  u minh . Ngọc âm cáo hạ , vô u bất văn .
Hàn đình cửu dạ , hàm mộc thiên ân . Tù hồn kích phách , thiện ác  quân phân  .
U minh  khai thái , sanh  tử mông ân . Nhất như đế lệnh  , phong hoả dịch truyền  . 

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ngodao, quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 01:42:43 pm »

(tiếp theo)

敕實籙破獄真符咒
九泉寒夜,期劫輪塗。幽陰夜壑,忽睹光輝。
照破九壘,金剛折摧。風雷消散,火翳成池。
溟冷溫和,普掠無施。火車息焰,鑊揚罷炊。
銅柱摧毀,屠割停推。元始有教,符到速追。
魂離酆都,魄出鐵圍。有罪無罪,急赦無違。
三界侍衛,萬神敬依。


Sắc Thực Lục Phá Ngục Chân Phù Chú 

(giải tỏa vong linh ra khỏi địa ngục)

Cửu tuyền hàn dạ , kỳ kiếp luân đồ . U âm dạ hác , hốt đổ quang huy .
Chiếu phá cửu luỹ , kim cương triết tồi . Phong lôi tiêu tán , hoả ế thành trì .
Minh lãnh ôn hoà , phổ lược vô thi . Hoả xa tức diễm , hoạch dương bãi xuy .
Đồng trụ tồi huỷ , đồ cát đình thôi . Nguyên Thuỷ hữu giáo , phù đáo tốc truy .
Hồn ly Phong Đô , phách xuất thiết vi . Hữu tội vô tội , cấp xá vô vi .
Tam giới thị vệ , vạn thần kính y . 

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 01:46:04 pm »

(tiếp theo)

敕破地獄真符咒

至聖神人,至誠真人。
元皇之裔,太上之孫。
億曾萬祖,苦爽幽魂。
天尊大法,十轉回靈。
赤書成章,告下泉扃。
玉文一下,摧毀鐵城。
符光洞煥赫赫重陰。
刀化玉樹,劍變騫林。
炎火生蓮,冰消雪扃。
三途五苦,八難超凌。
魔王陰官,稽首送迎。
上清有命,一如奉行。


Sắc Phá Địa Ngục Chân Phù Chú

(chú giải khai địa ngục)

Chí thánh thần nhân , chí thành chân nhân .
Nguyên Hoàng chi duệ , Thái Thượng  chi tôn .
Ức tằng   vạn tổ , khổ sảng u hồn .
Thiên tôn đại pháp , thập chuyển  hồi linh .
Xích thư thành chương , cáo hạ tuyền quynh  .
Ngọc văn nhất hạ , tồi huỷ thiết thành .
Phù quang động   hoán, hách hách trùng âm .
Đao hoá ngọc thụ , kiếm biến khiên lâm .
Viêm hoả sanh liên , băng tiêu tuyết quýnh .
Tam đồ ngũ khổ , bát nạn siêu lăng .
Ma vương âm quan , khể thủ tống nghênh  .
Thượng  thanh hữu mệnh , nhất như phụng hành . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 01:48:23 pm »

(tiếp theo)

 
敕金書寶誥咒

三天大羅,高上玉清。
元始靈書,太上真文。
玄元大道,赦降玉宸。
大洞天真,主領神魂。
九幽主者,六洞真靈。
察受真符,拔度幽魂。
天王律令,降下速行。


 
Sắc Kim Thư Bảo Cáo Chú

(chú viết sớ)

Tam Thiên Đại La , Cao Thượng  Ngọc Thanh .
Nguyên Thuỷ linh thư , Thái Thượng  chân văn .
Huyền nguyên đại đạo , xá giáng  ngọc thần .
Đại động   thiên chân , chủ lãnh  thần hồn .
Cửu u chủ giả , lục động   chân linh .
Sát thụ chân phù , bạt độ u hồn .
Thiên vương luật lệnh  , giáng  hạ tốc hành . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha, Học Thuật, vietkhoa
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Năm 12, 2011, 01:50:58 pm »

(tiếp theo)

敕長生符咒

太上高明,元始監真。
五老上帝,赤書玉文。
拔贖一切,宿對罪根。
皆蒙解脫,拷掠俱停。
魂升九天,魄度朱陵。
今日上告,萬神咸聽。
龍負白簡,關盟真靈。
一如所願,風火無停。
 
 

Sắc Trường  Sanh Phù Chú 

(luyện pháp trường sanh)

Thái Thượng  cao minh , Nguyên Thủy  giám   chân .
Ngũ Lão Thượng  Đế , xích thư ngọc văn .
Bạt thục nhất thiết , túc  đối tội căn .
Giai mông giải thoát , khảo lược câu  đình .
Hồn thăng cửu thiên , phách độ     châu lăng .
Kim nhật thượng  cáo , vạn thần hàm thính .
Long phụ bạch giản , quan minh chân linh .
Nhất như sở nguyện , phong hoả vô  đình . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
ngodao, phaolon, quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Năm 13, 2011, 05:47:49 am »

(tiếp theo)

敕救苦符咒

元始上聖,玉帝高靈。
玉文告命,濟死度生。
金籙妙戒,拯拔幽冥。
白簡寶文,九真玄經。
解除罪咎,冤債和平。
救苦真人,削除罪刑。
察命童子,註上生名。
護戒威神引詣福庭。
超離五苦,乘駕雲軿。
轉輪得道,飛升上清。
 

Sắc Cứu Khổ Phù Chú 

(giải khổ, cứu độ nhân sinh)

Nguyên Thủy  thượng  thánh , Ngọc Đế cao linh .
Ngọc văn cáo mệnh , tế tử độ  sanh .
Kim lục diệu giới , chửng bạt u minh .
Bạch giản bảo văn , cửu chân huyền kinh .
Giải trừ tội cữu , oan trái hoà bình .
Cứu khổ chân nhân , tước trừ tội hình .
Sát mệnh đồng tử  , chú thượng  sanh danh .
Hộ giới uy thần dẫn nghệ phước đình .
Siêu ly ngũ khổ , thừa giá vân bình .
Chuyển  luân đắc đạo , phi thăng thượng  thanh . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Năm 13, 2011, 05:51:51 am »

(tiếp theo)

回度出生咒

勤修大道法,精心感太冥。
黃華真炁降,五臟結胎嬰。
亡者生天堂,飛升朝上清。
福惠無不徧。此食施眾生。
 

 


Hồi Độ  Xuất Sanh Chú

(thí thực và cầu siêu cho các vong linh)

Cần tu đại đạo pháp , tinh tâm cảm thái minh .
Hoàng hoa chân khí giáng  , ngũ tạng kết thai anh .
Vong giả sanh thiên đường , phi thăng triều thượng  thanh .
Phước huệ vô bất biến. Thử thực  thí chúng sanh


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Năm 13, 2011, 05:55:46 am »

(tiếp theo)

CÁC BÀI CHÚ THÍ THỰC定光鍊化法食咒

至天上真道,妙哉靈寶章。
吸景導五星,咽漱存華芒。
流精灌百體;皓晶凝雪霜。
洞達照內外,塵滓都消亡。
體肌不復老,契此名定光。
永宴大明館,斯為不夜鄉。
攝跡歸本根,九轉凝真常。
 

Định Quang Luyện Hoá Pháp Thực  Chú 


Chí thiên thượng  chân đạo , diệu tai linh bảo chương .
Hấp cảnh đạo ngũ tinh , yết thấu tồn hoa mang .
Lưu tinh quán bách  thể ;hạo tinh ngưng tuyết sương .
Động   đạt chiếu nội ngoại , trần tử đô tiêu vong .
Thể cơ bất phục lão , tiết thử danh định quang .
Vĩnh yến đại minh quán , tư vi  bất dạ hương .
Nhiếp tích qui bổn căn , cửu chuyển  ngưng chân thường . 

---------------------

寶炁鍊化法食咒

迢迢三天上,落落九玄臺。
金童採之集,玉女持花回。
天賓揖仙客,俯仰升玉階。
天河灌東井,寶炁凝空來。
咽納漱瓊津,兆劫不復衰。
矯首三清路,振衣何樂哉。

 
Bảo Khí Luyện Hoá Pháp Thực  Chú 

Điều  điều  tam thiên thượng  , lạc  lạc  cửu huyền đài .
Kim đồng thái chi tập , ngọc nữ trì hoa hồi .
Thiên tân ấp tiên khách , phủ ngưỡng  thăng ngọc giai .
Thiên hà quán đông tỉnh , bảo khí ngưng không lai .
Yết nạp thấu quỳnh tân , triệu kiếp bất phục suy .
Kiểu thủ tam thanh lộ , chấn y  hà lạc  tai . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Năm 13, 2011, 05:58:36 am »

(tiếp theo)

導仙鍊化法食咒

自然至真道,妙極玄中玄。
萬天朝玉陛,五老參華軒。
三光有靈炁,所度惟聖賢。
勤行道仙業,咽漱吞華根。
神形合三象,渺渺歸故根。
鳳烏翔十天,飛舉不顧還。
 

Đạo Tiên Luyện Hoá Pháp Thực  Chú 

Tự nhiên chí chân đạo , diệu cực huyền trung  huyền .
Vạn thiên triều ngọc bệ , Ngũ Lão tham hoa hiên .
Tam quang hữu linh khí, sở độ  duy thánh hiền .
Cần hành đạo tiên nghiệp , yết thấu thôn hoa căn .
Thần hình hợp tam tượng , miểu miểu qui cố căn .
Phượng ô tường thập thiên , phi cử bất cố hoàn . 

-----------------------

雲華鍊化法食咒

引炁鬱羅外,九芒結雲華。
七晨高上道,三炁耀朱霞。
捧香服晨精,功滿解世羅。
鍊化塵劫盡,億劫不為多。
落籍三界庭,結友太上家。
御景拱玄斗,八極何足賒。

Vân Hoa Luyện Hoá Pháp Thực  Chú 

Dẫn khí uất  la ngoại , cửu mang kết vân hoa .
Thất thần cao thượng  đạo , tam khí diệu châu  hà .
Phủng hương phục thần tinh , công mãn giải thế la .
Luyện hoá trần kiếp tận , ức kiếp bất vi  đa .
Lạc  tịch tam giới đình , kết hữu thái thượng  gia .
Ngự cảnh củng huyền đẩu , bát cực hà túc xa . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, dieunha, Học Thuật
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
 
nhuocthuy
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 7361

Cảm Ơn
-Gửi: 22534
-Nhận: 57227Xem hồ sơ cá nhân
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Năm 13, 2011, 06:00:39 am »

(tiếp theo)

玉陽鍊化法食咒

玉陽正真炁,妙道三景分。
玄和唱靈音,八會敷瓊文。
五老宴丹臺,飄飄乘景雲。
大聖諸天眾,回駕飲玉津。
三五定生籍,遊戲太上賓。
華光朗無際,携手朝玉晨。

Ngọc Dương Luyện Hoá Pháp Thực Chú 

Ngọc dương chính chân khí , diệu đạo tam cảnh phân  .
Huyền hoà xướng linh âm , bát hội phu quỳnh văn .
Ngũ lão yến đan đài , phiêu phiêu thừa cảnh vân .
Đại thánh chư thiên chúng , hồi giá ẩm ngọc tân .
Tam ngũ định sanh tịch , du hí  thái thượng  tân .
Hoa quang lãng vô    tế , huề thủ triều ngọc thần . 

----------------------

普濟法食咒

自然天廚食,吾今與加持。
一粒徧十方,河沙共沈迷。
飢渴永消滅,食之宴瑤池。
今將獻亡靈,功德不思議。

Phổ Tế Pháp Thực  Chú

Tự nhiên thiên trù thực  , ngô kim dữ gia trì .
Nhất lạp biến thập phương , hà sa  cộng trầm mê .
Cơ khát vĩnh tiêu diệt , thực  chi yến dao trì .
Kim tương  hiến vong linh , công đức bất tư nghị . 


(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
quycoctu, chonhoadong, nguyenthuy, dailuc, anhlam, tadamina, mavuong, ngodao, thuankt, dieunha, phapdao, Học Thuật, lethuytienac
Logged

君 子 之 交 淡   若水
Quân tử chi giao đạm NHƯỢC THỦY

--------------
孔孟彊常須刻骨
西歐科學要明心

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt,
Tây Âu khoa học yếu minh tâm
 
 
Trang: [1] 2 3 ... 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 0.256 seconds với 24 câu truy vấn.