Tháng Giêng 20, 2019, 02:38:55 pm -
 
   Trang chủ   Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
Trang: 1 [2]   Xuống
  In  
 
Tác giả Chủ đề: TÍN TÂM MINH Giảng giải--信心銘講解--Thiền sư Thích Thanh Từ  (Đọc 3247 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #15 vào lúc: Tháng Chín 24, 2010, 06:07:58 pm »

(tiếp theo)

Dịch âm:

Ðản năng như thị,
Hà tự bất tất.
Tín tâm bất nhị,
Bất nhị tín tâm.

Dịch nghĩa:

Chỉ được như thế,
Lo gì chẳng xong.
Tín tâm bất nhị,
Bất nhị tín tâm.

Giảng giải:

Ðản năng nhu thị, hà tự bất tất: Chỉ được như thế, nào lo chẳng xong. Ðược như thế là thấy tất cả tướng Dụng có sai biệt nhưng Thể thì không khác nhau. Tướng Dụng không rời Thể, thể không rời tướng Dụng. Tức là có chẳng rời không, không chẳng rời có. Chúng ta thấy tất cả pháp là không hai,lo gì chẳng xong, nhất định sẽ viên mãn Bồ đề.

Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm: Tín tâm mình là chỗ không hai, tin được chỗ không hai đó là tin tâm mình. Tổ Tăng Xán và Tổ Huệ Năng dạy không khác. Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ nói với ngài Ðạo Minh là: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh". Bản lai diện mục là tâm vậy.

Muốn thấy được bản lai diện mục thì đừng nghĩ thiện ác, nghĩ thiện ác là hai. Nếu thấy hai thì không thấy được bản lai diện mục. Mình tin được tâm mình là không mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt hai bên tức là tin được tâm. Người còn suy nghĩ phân biệt là mất tâm. buông được hai bên là nhận được tín tâm.

Quý vị có tin tâm mình chưa? Có tâm mà không chịu tin vì bận sống với hai bên. Nói không hai mà suy nghĩ thì hai phải không? Cho nên mất tâm mà chẳng hay. Bây giờ muốn tin tâm, thì phải buông hai bên mới gọi là Tín Tâm.


Dịch âm:

Ngôn ngữ đạo loạn,
Phi cổ lai kim.

Dịch nghĩa:


Ðường ngôn ngữ dứt,
Chẳng phải xưa nay.

Giảng giải:

Ngôn ngữ đạo loạn, phi cổ lai kim: Con đường ngôn ngữ bặt dứt không phải là xưa nay. Tới chổ Chí đạo không còn nói xưa nay nữa, bao nhiêu ngôn ngữ đều không thể bàn luận tới được. Vừa bàn luận tới thì đã rơi vào hai. Bặt ngôn ngữ, dứt được cái không hai mới là tâm mình.

Chúng ta đang tu hành ai cũng đều nghĩ tu là tu tâm. Vậy chúng ta tu tâm nào?

Tâm thiện hay tâm ác? Vừa nghĩ thiện, nó mất tiêu, vửa nghĩ ác, nó cũng mất tiêu. Vậy có lắm người nói: thôi tôi không đi chùa, ở nhà tu tâm được rồi. Tâm là cái gì để mà tu? Nếu nghĩ lành, nghĩ dữ là tâm mình thì thử tìm xem coi nó ra sao? Vừa nhìn lại là nó mất hình dáng, nó không thật, cái giả dối làm sao mà tu, chẳng qua là lời nói suông không thực.

Ở đây nói tu tâm là buông hết những niệm thiện ác, chỉ còn một tâm thể nhất như, cái đó mới thật tâm mình. Biết được như vậy, thấy được như vậy, mới gọi là Tin tâm mình. Người tu mà không tin tâm mình thì thất tín, thất tín thì không tu được. Tu là trở về cái chơn thật muôn đời, chớ nghĩ tưởng lăng xăng tự nó cuồng loạn là giả thì tu cái gì?

Cho nên ở đây Tổ nhắc chúng ta tin chắc nơi mình có Tâm  chơn thật là phải buông chấp hai bên.


III. KẾT LUẬN


Bài này bốn câu đầu, ngài dạy buông yêu ghét là hai bên. Rồi toàn bộ bài TÍN TÂM MINH đều bảo phải bỏ chấp hai mới là tín tâm, chạy theo hai bên thì không phải tín tâm.

Tóm lại, loài người cho đến loài vật từ những việc đối đải trong thế gian đều nằm ở hai bên. Vì vậy cho nên bao nhiêu niệm điên đảo nổi lên, thấy nam thì nhớ nữ, thấy tốt thì nhớ xấu, thấy phải nhớ quấy. Như vậy điên đảo cuồng loạn hoài cũng tại hai bên đó. Dừng được hai bên thì tâm vọng lặng lẽ, thể nhất như rỗng sáng. Ðó là cội nguồn của sự tu hành.

Tín tâm không phải là tin tâm thiện của mình, tín tâm là tin được cái TÂM CHÂN THẬT KHÔNG HAI, nhớ rõ như vậy.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

(còn tiếp)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, chonhoadong, tadamina, nguyenthuy, dailuc, anhlam
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #16 vào lúc: Tháng Chín 24, 2010, 06:10:50 pm »

Nguyên tác chữ Hán

信心銘

*僧璨大師 著


       
至道無難,惟嫌揀擇。但莫憎愛,洞然明白。
 毫釐有差,天地懸隔。欲得現前,莫存順逆。
 違順相爭。是為心病。不識玄旨,徒勞念靜。
 圓同太虛,無欠無餘。良由取捨,所以不如。
 莫逐有緣,勿住空忍。一種平懷,泯然自盡。
 止動歸止,止更彌動。惟滯兩邊,寧知一種。
 一種不通,兩處失功、遣有沒有,從空背空。
 多言多慮,轉不相應。絕言絕慮,無處不通。
 歸根得旨,隨照失宗。須臾返照,勝卻前空。
 前空轉變,皆由妄見。不用求真,惟須息見。
 二見不住,慎莫追尋。才有是非,紛然失心。
 二由一有,一亦莫守。一心不生,萬法無咎。
 無咎無法,不生不心,能由境滅,境逐能沉。
 境由能境,能由境能。欲知兩段,原是一空。
 一空同兩,齊含萬象。不見精粗,寧有偏黨。
 大道體寬,無易無難。小見狐疑,轉急轉退。
 執之失度,必入邪路。放之自然,體無去住。
 任性合道,逍遙絕惱。繫念乖真,昏沉不好。
 不好勞神,何用疏親。欲取一乘、勿惡六塵。
 六塵不惡,還同正覺。智者無為,愚人自縛。
 法無異法,妄自愛著。將心用心,豈非大錯。
 迷生寂亂,悟無好惡。一切二邊,良由斟酌。
 夢幻空花,何勞把捉。得失是非,一時放卻。
 眼若不寐,諸夢自除。心若不異,萬法一如。
 一如體玄,兀爾忘緣。萬法齊觀,歸復自然。
 泯其所以,不可方比。止動無動,動止無止。
 兩既不成,一何有爾。究竟窮極,不存軌則。
 契心平等,所作俱息。狐疑盡淨,正信調直。
 一切不留,無可記憶。虛明自照,不勞心力。
 非思量處,識情難測。真如法界,無他無自。
 要急相應,惟言不二。不二皆同,無不包容。
 十方智者,皆入此宗。宗非延促,一念萬年。
 無在不在,十方目前。極小同大,忘絕境界。
 極大同小,不見邊表。有即是無,無即是有。
 若不如是,必不須守。一即一切,一切即一。
 但能如是,何慮不畢。信心不二,不二信心。
 言語道斷,非去來今。

*Phiên  âm :-


TÍN TÂM MINH

Chí đạo vô nan,
Duy hiềm giảng trạch.
Ðản mạc tắng ái,
Ðổng nhiên minh bạch.

Hào ly hữu sai,
Thiên địa huyền cách.
Dục đắc hiện tiền,
Mạc tồn thuận nghịch.

Vi thuận tương tranh,
Thị vi tâm bệnh.
Bất thức huyền chỉ,
Ðồ lao niệm tịnh.

Viên đồng thái hư,
Vô khiếm vô dư.
Lượng do thủ xả,
Sở dĩ bất như.

Mạc trục hữu duyên,
Vật trụ không nhẫn,
Nhứt chủng bình hoài,
Mẫn nhiên tự tận.

Chỉ động qui tịnh,
Chỉ cách di động.
Duy trệ lưỡng biện,
Ninh tri nhứt chủng.

Nhất chủng bất thông,
Lưỡng xứ thất công.
Khiển hữu một hữu,
Từng không bối không.

Ða ngôn đa lự,
Chuyển bất tương ưng.
Tuyệt ngôn tuyệt lự,
Vô xứ bất thông.

Qui căn đắc chỉ,
Tùy chiếu thất tông.
Tu du phản chiếu,
Thắng khước tiền không.

Tiền không biến chuyển,
Giai do vọng kiến.
Bất dụng cầu chơn,
Duy tu tức kiến.

Nhị kiến bất trụ,
Thận vật truy tầm.
Tài hữu thị phi,
Phấn nhiên thất tâm.

Nhị do nhứt hữu,
Nhất diệc mạc thủ.
Nhất tâm bất sanh,
Vạn pháp vô cữu.

Vô cữu vô pháp,
Bất sanh bất tâm.
Năng tùy cảnh diệt,
Cảnh trục năng trầm.

Cảnh do năng cảnh,
Năng do cảnh năng.
Dục tri lưỡng đoạn,
Nguyện thị nhất không.

Nhất không đồng lưỡng,
Tề hàm vạn tượng.
Bất kiến tinh thô,
Ninh tâm kiệt đảng.

Ðại đạo thể không,
Vô dị vô nan.
Tiểu kiến hồ nghi,
Chuyển cấp chuyển trì.

Chấp chi thất độ,
Thâm nhập tà lộ.
Phóng chi tự nhiên,
Thể vô khứ trụ.

Nhậm tánh hiệp đạo,
Tiêu dao tuyệt não.
Hệ niệm quai chơn,
Hôn trầm bất hảo.

Bất hảo lao thần,
Hà dụng sơ thân.
Dục thú nhứt thừa,
Vật ố lục trần.

Lục trần bất ố,
Hoàn đồng chánh giác.
Trí giả vô vi,
Ngu nhơn tự phược.

Pháp vô vị pháp,
Vọng tự ái trước.
Tương tâm dụng tâm,
Khởi thi đại thác.

Mê sanh tịch loạn,
Ngộ vô bảo ác.
Nhứt thiết nhị biên,
Vọng tự châm chước.

Mộng huyễn không hoa,
Hà lao bả tróc.
Ðắc thất thị phi,
Nhứt thời phóng khước.

Nhãn nhược bất thùy,
Chư mộng tự trừ.
Tâm nhược bất dị,
Vạn pháp nhất như.

Nhất như thể huyền,
Ngột nhi vọng duyên.
Vạn pháp tề quán,
Qui phục tự nhiên.

Mẫn  kỳ sở dĩ,
Bất khả phương tỷ.
Chỉ động vô động,
Ðộng chỉ vô chỉ.

Lưỡng ký bất thành,
Nhứt hà hữu chỉ.
Cứu cánh cùng cực,
Bất tồn qui tắc.

Khế tâm bình đẳng,
Sở tác câu tức.
Hồ nghi tận tịnh,
Chánh tín điều trực.

Nhất thiết bất lưu,
Vô khả ký ức.
Hư minh tự chiếu,
Bất lao tâm lực.

Phi tư lương xứ,
Thức tình nan trắc.
Chơn như pháp giới,
Vô tha vô tự.

Yếu cấp tương ưng,
Duy ngôn bất nhị.
Bất nhị giai đồng,
Vô bất bao dung.

Thập phương trí giả,
Giai nhập thử tông.
Tông phi xúc diên,
Nhứt niệm vạn niên.

Vô tại bất tại,
Thập phương mục tiền.
Cực tiểu đồng đại,
Vọng tuyệt cảnh giới.

Cực đại đồng tiểu,
Bất kiến biên biểu.
Hữu tức thị vô,
Vô tức thị hữu.

Nhược bất như thử,
Tất bất tu thủ.
Nhứt tức nhứt thiết,
Nhứt thiết tức nhứt.

Ðản năng như thị,
Hà tự bất tất.
Tín tâm bất nhị,
Bất nhị tín tâm.

Ngôn ngữ đạo loạn,
Phi cổ lai kim.

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Duy Thuc, mavuong, chonhoadong, tadamina, nguyenthuy, dailuc, anhlam
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 24, 2010, 06:13:32 pm gửi bởi chanhnguyen » Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #17 vào lúc: Tháng Chín 24, 2010, 06:16:34 pm »

(tiếp theo)

*Dịch nghĩa :-


BÀI  MINH  NÓI VỀ “TÍN TÂM”

của Tam Tổ Tăng Xán


Chí đạo không khó,
Chỉ hiềm lựa chọn..
Chớ khởi yêu ghét,
Rỗng suốt minh bạch.

Sai lạc đường tơ,
Ðất trời xa cách.
Muốn được hiện tiền,
Chớ còn xuôi ngược.

Thuận nghịch tranh nhau,
Ðó là tâm bệnh.
Chẳng biết huyền chỉ,
Nhọc công niệm tịnh.

Tròn đồng thái hư,
Không thiếu không dư.
Bởi do thủ xả,
Vì thế chẳng như.

Chớ đuổi duyên trần,
Cũng đừng không nhẫn.
Một lòng bằng phẳng,
Lặng yên tự dứt.

Ngăn động về tịnh,
Hết ngăn lại động.
Chỉ kẹt hai bên,
Ðâu biết một thứ.

Một thứ chẳng không,
Hai chỗ mất công.
Ðuổi có mất có,
Theo không phụ không.

Nói nhiều nghĩ nhiều,
Càng chẳng tương ưng.
Dứt nói dứt nghĩ,
Chỗ nào chẳng thông.

Về nguồn được chỉ
Theo chiếu mất tông.
Phút giây soi lại,
Hơn không trước kia.

Không trước chuyển biến,
Ðều do vọng kiến.
Chẳng cần cầu chơn,
Chỉ cốt dứt kiến.

Hai kiến chẳng trụ,
Dè dặt đuổi tìm.
Vừa có thị phi,
Lăng xăng mất tâm.

Hai do một có,
Một cũng chớ giữ.
Một tâm chẳng sanh,
Muôn pháp không lỗi.

Không lỗi không pháp,
Chẳng sanh chẳng tâm.
Năng tùy cảnh diệt,
Cảnh theo năng chìm.

Cảnh bởi năng cảnh,
Năng do cảnh năng.
Muốn biết hai đoạn,
Nguyên là một không.

Một không đồng hai,
Ðều gồm vạn tượng.
Chẳng thấy tinh thô,
Tâm yêu ghét dứt.

Ðạo lớn thể rỗng,
Không dễ không khó.
Hiểu cạn hồ nghi,
Chuyển gấp chuyển trì.

Chấp đó mất chứng,
Ắt vào đường tà.
Buông đó tự nhiên,
Thể chẳng khứ trụ.

Xứng tánh hiệp đạo,
Tiêu dao tuyệt não.
Buộc niệm trái chơn,
Hôn trầm chẳng tốt.

Chẳng tốt nhọc thần,
Ðâu cần sơ thân.
Muốn đến nhất thừa,
Chớ ghét sáu trần.

Sáu trần không ghét,
Hoàn đồng chánh giác.
Kẻ trí vô vi,
Người ngu tự trói.

Pháp không pháp khác,
Tụ vọng ái trước.
Ðem tâm vọng tâm,
Há chẳng lầm to.

Mê sanh tịch loạn,
Ngộ không tốt xấu.
Tất cả hai bên,
Do vọng châm trước.

Mộng huyễn không hoa,
Ðâu nhọc nắm bắt.
Ðược mất, phải quấy,
Một lúc buông bỏ.

Mắt nếu chẳng ngủ,
Các mộng tự trừ.
Tâm nếu chẳng khác,
Muôn pháp nhất như.

Nhất như thể huyền,
Ngây ngất quên duyên.
Muôn pháp đồng quán,
Trở lại tự nhiên.

Sạch lý do kia,
Không thể so sánh.
Dừng động không động,
Ðộng dừng không dừng.

Hai đã chẳng thành,
Một làm gì có.
Rốt ráo cùng cực,
Chẳng còn qui tắc.

Hợp tâm bình đẳng,
Sở tác đều tức.
Hết sạch hồ nghi,
Chánh tính điều trực.

Tất cả chẳng lưu,
Không nên ghi nhớ.
Rỗng rang tự chiếu,
Chẳng nhọc tâm lực.

Chẳng phải chỗ suy,
Thức tỉnh khôn dò.
Chân như pháp giới,
Vô tha vô tự.

Cần gấp tương ưng,
Chỉ nói bất nhị.
Bất nhị đều đồng,
Chẳng gì chẳng dung.

Kẻ trí mười phương,
Ðều vào tông này.
Tông chẳng ngắn dài,
Một niệm muôn năm.

Không còn chẳng còn,
Mười phương trước mắt.
Rất nhỏ đồng lớn,
Quên hẳn cảnh giới.

Rất lớn đồng nhỏ,
Chẳng thấy biên giới.
Có chính là không,
Không chính là có.

Ví chẳng như thế,
Quyết không cần giữ.
Một tức tất cả,
Tất cả tức một.

Chỉ được như thế,
Lo gì chẳng xong.
Tín tâm bất nhị,
Bất nhị tín tâm.

Ðường ngôn ngữ dứt,
Chẳng phải xưa nay.

(HT Thích Thanh Từ dịch)(xem tiếp bản dịch của Trúc Thiên)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
Duy Thuc, mavuong, chonhoadong, tadamina, nguyenthuy, dailuc, anhlam
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
 
chanhnguyen
Hero Member
*
Offline Offline

Bài viết: 5371

Cảm Ơn
-Gửi: 11331
-Nhận: 41495Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #18 vào lúc: Tháng Chín 24, 2010, 06:19:37 pm »

(tiếp và hết)


BÀI  MINH  NÓI VỀ "TÍN TÂM"

của Tam Tổ Tăng XánĐạo lớn chẳng gì khó
cốt đừng chọn lựa thôi
quí hồ không thương ghét
thì tự nhiên sáng ngời
Sai lạc nửa đường tơ
đất trời liền phân cách
chớ nghĩ chuyện ngược xuôi
thì hiện liền trước mắt
Đem thuận nghịch chỏi nhau
đó chính là tâm bịnh
chẳng nắm được mối huyền
hoài công lo niệm tịnh
Tròn đầy tợ thái hư
không thiếu cũng không dư
bởi mảng lo giữ nó
nên chẳng được như như
Ngoài chớ đuổi duyên trần
trong đừng ghì không nhẫn
cứ một mực bình tâm
thì tự nhiên dứt tận
Ngăn động mà cầu tịnh
hết ngăn lại động thêm
càng trệ ở hai bên
thà rõ đâu là mối
Đầu mối chẳng rõ thông
hai đầu luống uổng công
đuổi có liền mất có
theo không lại phụ không
Nói nhiều thêm lo quẩn
loanh quanh mãi chẳng xong
dứt lời dứt lo quẩn
đâu đâu chẳng suốt thông
Trở về nguồn nắm mối
dõi theo ngọn mất tông
phút giây soi ngược lại
trước mắt vượt cảnh không
Cảnh không trò thiên diễn
thảy đều do vọng kiến
cứ gì phải cầu chơn
chỉ cần dứt sở kiến
Hai bên đừng ghé mắt
cẩn thận chớ đuổi tầm
phải trái vừa vướng mắc
lộn xộn là mất tâm
Hai do một mà có
một rồi cũng buông bỏ
một tâm ví chẳng sanh
muôn pháp tội gì đó
Vô cữu vô pháp
bất sanh bất tâm
năng tùy cảnh diệt
cảnh trục năng trầm
Tâm là tâm của cảnh
cảnh là cảnh của tâm
ví biết hai đằng dứt
rốt cùng chỉ một không
Một không, hai mà một
bao gồm hết muôn sai
chẳng thấy trong thấy đục
lấy gì mà lệch sai
Đạo lớn thể khoan dung
không dễ mà chẳng khó
kẻ tiểu kiến lừng khừng
gấp theo và chậm bỏ
Chấp giữ là nghiêng lệch
dấn tâm vào nẻo tà
cứ tự nhiên buông hết
bổn thể chẳng lại qua
Thuận tánh là hiệp đạo
tiêu dao dứt phiền não
càng nghĩ càng trói thêm
lẽ đạo chìm mê ảo
Mê ảo nhọc tinh thần
tính gì việc sơ thân
muốn thẳng đường nhứt thặng (thừa)
đừng chán ghét sáu trần
Lục trần bất ố
hoàn đồng chánh giác
trí giả vô vi
ngu nhơn tự phược
Pháp pháp chẳng khác
do ái trước sanh lầm
há chẳng là quấy lắm
sai tâm đi bắt tâm
Mê sanh động sanh yên
ngộ hết thương hết ghét
nhứt thiết việc hai bên
đều do vọng châm chước
Mơ mộng hão không hoa
khéo nhọc lòng đuổi bắt
chuyện thua được thị phi
một lần buông bỏ quách
Mắt ví không mê ngủ
mộng mộng đều tự trừ
tâm tâm ví chẳng khác
thì muôn pháp nhứt như
Nhứt như vốn thể huyền
bằn bặt không mảy duyên
cần quán chung như vậy
muôn pháp về tự nhiên
Đừng hỏi vì sao cả
thì hết chuyện sai ngoa
ngăn động chưa là tịnh
động ngăn khác tịnh xa
Cái hai đà chẳng được
cái một lấy chi mà...
Rốt ráo đến cùng cực
chẳng còn mảy qui tắc
Bình đẳng hiệp đạo tâm
im bặt niềm tạo tác
niềm nghi hoặc lắng dứt
lòng tin hòa lẽ trực
mảy bụi cũng chẳng lưu
lấy gì mà kí ức
bổn thể vốn hư minh
tự nhiên nào nhọc sức
Trí nào suy lượng được
thức nào cân nhắc ra
cảnh chơn như pháp giới
không người cũng không ta
Cần nhứt hãy tương ưng
cùng lẽ đạo bất nhị
bất nhị mà hoà đồng
không gì chẳng bao dong
Mười phương hàng trí giả
chung về nhập một tông
Tông này vốn tự tại
khoảnh khắc là vạn niên
dầu có không không có
mười phương trước mắt liền
Cực nhỏ là cực lớn
đồng nhau, bặt cảnh duyên
Cực lớn là cực nhỏ
đồng nhau, chẳng giới biên
Cái có là cái không
cái không là cái có
Ví chửa được vậy chăng
quyết đừng nên nấn ná
Một tức là tất cả
tất cả tức là một
Quí hồ được vậy thôi
lo gì chẳng xong tất
Tín Tâm chẳng phải hai
chẳng phải hai Tâm Tín
Lời nói làm đạo dứt
chẳng kim cổ vị lai.

(Trúc  Thiên  dịch)

Bên dưới là danh sách các thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bài viết này của bạn:
mavuong, chonhoadong, tadamina, nguyenthuy, dailuc, anhlam
Logged

若實若虛得到真心非虛實
水流水去本起正源自去流
 
 
Trang: 1 [2]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 1.818 seconds với 25 câu truy vấn.