Sách thuốc "Thiên Gia Diệu Phương"

(1/1)

Ham_vui:
Kính tặng các huynh đệ quyển sách thuốc
THIÊN GIA DIỆU PHƯƠNG
của Viên Y Học Cổ truyền Trung Ương

TuyetLien:
Cảm ơn huynh, những bài thuốc này thật đáng quý.

80A - 8668:
Thiên = Ngàn .
Gia = Nhà
Diệu = kỳ diệu ( hay )
Phương = ý là bài thuốc . Đông ý có chính phương ( bài thuốc gốc ) và nghiệm phương : Bài thuốc gốc được gia giảm , khi áp dụng có theo dõi đánh giá qua kết quả .

Còn : Kỳ Phương Diệu Thuật
Kỳ = Kỳ lạ; Kỳ quái;Kỳ cục và .......Kỳ diệu
Phương = Bài
Diệu = Diệu kỳ ( hay )
Thuật = Cách thức ( kỹ thuật - thủ thuật - pháp thuật )

Hoangtahntai sắp có : Bách gia diệu phương hay bách gia kỳ .....pháp tới nơi rồi . :D
Mong mọi người tích cực tham gia đóng góp .

Navigation

[0] Message Index