Hỏi về ngày mở cửa mã?

<< < (2/3) > >>

nhuocthuy:
Thân gởi quí huynh đệ HTT,

Ý kiến của  bạn ongdia là theo tập quán miền Bắc và bài "Chánh kiến với tục Mở Cửa Mả" của tác giả Nguyên Liên nói ở:-

http://linhsonphapquoc.vnparis.net/article.php3?id_article=325%22

Ý kiến nầy đúng, nhưng ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu, tìm hiểu để rồi rút ra cái cần làm, vì vậy, tôi xin đóng góp thêm về phần "Nghi thức khai mộ môn" (mở cửa mả) rất thông dụng ở miền Nam, hiện vẫn còn tồn tại.

Thân mời quí huynh đệ xem để biết thêm một phong tục phổ biến của dân gian.
Thân

NT

-------------------

NGHI  THỨC KHAI MỘ MÔN

(Mở cửa mả)

 
(Dọn 2 mâm cúng, mỗi mâm có đèn nhang riêng để cúng vong và thần mả; sắm 5 ống tre: 1 ống đựng mè, 1 ống đựng đậu,1 ống đựng gạo, 1 ống đựng muối, 1 ống đựng nước, đầu ống bịt vải cột dây, đuôi ống vót nhọn để cắm ngang đầu mả; 1 cây mía lau cột chân một con gà giò ; 5 cây thẻ sơn vôi trắng có vẽ bùa trấn mả cắm bốn góc mả và giữa núm mả; 1 cây thang ba nấc bằng cọng chuối dựng vô đầu mả; 1 gói năm thứ đậu để sư rải quanh mả ).

XƯỚNG: Tựu vị - Niệm hương - Lễ tam bái – Bình thân quỳ.

TÁN: Nam mô Hương vân cái Bồ tát (3 lần) ma ha tát.

ĐỒNG DẪN: Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

DẪN: Nhứt tâm triệu thỉnh: Đương sơn bổn xứ, Thổ địa Chánh thần, Ngũ phương mộ trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

DUY NGUYỆN: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai mộ dẫn vong, nguyện thùy chứng giám.

ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

DẪN: Nhứt tâm triệu thỉnh, thượng hạ truy hồn tam sứ giả, đông tây thủ mạng nhị thần quan, tiếp dẫn phục vì vong, tánh ... nhứt vị thần (nữ:chánh) hồn. Lai phó mộ phần, thọ tài hưởng thực.

DUY NGUYỆN: Tam đồ lộ viễn, thích triệu lai lâm, thính pháp văn kinh, siêu thăng Lạc quốc.

DẪN: Thiết dĩ: Diêm, mễ, thủy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhứt chi, ức phụ mẫu dưỡng nhi chi lao khổ.

DẪN: Thần thê đăng tam cấp, niệm Tam cang, xuất Tam giới vãng Lạc bang.

DẪN: Thiết dĩ: ngũ chủng đậu tượng ngũ thường chi lý, phối Đại thừa chủng trí chi duyên, tiền Phật gia tứ chủng ư Tây thiên, chư tôn giả chủng vu Đông độ, tung thử thiền gia vi tổ, chủng miêu căn xứ xứ tục truyền, tế độ chư Phật tử hữu duyên, tiếp dẫn chúng sơ đăng giác lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thanh miêu (hốt đậu rải bốn phía nấm mộ).

-Nhứt sái đậu hương hồn siêu Tịnh độ,

-Nhì sái đậu hương hồn vãng Tây phương,

-Tam sái đậu đồng kiết diệp miêu căn, hộ tang chủ tăng long phước thọ.

DẪN: Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mẫu, thống lạc quần, hốt đại minh khai mộ chi môn, nguyện vong giả thần hồn định tĩnh.

DẪN: Kim kê thăng giáng, thần đức ngũ thông, tiếp dẫn hương hồn, giải trừ quỷ mị, hung thần tốc xuất, kiết địa tân khai, Thổ thần ủng hộ hình hài, vong giả đắc an ninh siêu độ.

TỤNG: ( Sư đi trước, chủ tang cầm cây mía có cột con gà nơi gốc mía kéo đi theo Sư quanh mộ 3 vòng, Sư vừa đi vừa tụng): Công đức bảo sơn thần chú:Nam mô Phật đà da, Nam mô Đạt mạ da, Nam mô Tăng già da, Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, yết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta bà ha (3 lần).

XƯỚNG: (Thả gà) Án, linh linh tốc xuất hồng hồng tá ha ( Bạt tai cho con gà chu chéo lên rồi thả ra ).

TỤNG: Biến thực biến thủy chơn ngôn, cẩn đương trì tụng: Nam mô tát phạ ...(3 lần).

XƯỚNG: Trà châm - Lễ nhị bái – Bình thân quỳ.

TỤNG: Nam mô tố rô ... (3 lần).

XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Lễ nhị bái – Bình thân quỳ.

TỤNG: Án, nga nga nẵng ... (3 lần).

XƯỚNG: Chung hiến trà châm - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.

TỤNG: Vãng sanh quyết định chơn ngôn: Nam mô A Di Đa bà dạ ... (3 lần).

TÁN: Ngũ phương đồng tử khai minh lộ, Thần kê linh hiển dẫn hồn quy, kim thời sái đậu hồn siêu thoát, khai mộ giải tà vĩnh an ninh.

Nam mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ tát (3 lần) ma ha tát.

XƯỚNG: Khai mộ môn sự tất, tang chủ kiền thiềng lễ tứ bái.

--------------------------

BÙA TRẤN MẢ

( 5 cây thẻ tre sơn,vôi trắng viết bằng mực đen)

(Phần nầy, trang Web gốc không có, tôi xin bổ sung thêm cho đủ.--NT)

恭   請    

東方甲乙木德神位

坐       位

Cung    Thỉnh     

Đông Phương Giáp ất Mộc Đức Thần Vị

Toạ        Vị

*Tương tự với bốn thẻ còn lại :-

西方庚辛金德神位 = Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thần Vị

南方丙丁火德神位 = Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Thần Vị

北方壬癸水德神位 = Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thần Vị

中央戊己土德神位 = Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Thần Vị
 

( các thẻ cắm ở bốn góc theo đúng bốn hướng và giữa mộ)

 

(1) Nữ dùng CHÁNH TIẾN

(2) 60 tuổi sắp lên thì dùng HẠ THỌ, 70 tuổi sắp lên thì dùng TRUNG THỌ, 80 tuổi sắp lên thì dùng THƯỢNG THỌ để thế chữ DƯƠNG TRẦN

(3) Nữ CHÁNH HỒN thay chữ THẦN HỒN

(4) chữ HIỆU VIẾT thay chữ TỰ VIẾT

*HT  THÍCH HOÀN THÔNG

(NGHI LỄ)

*Source:-
http://www.quangduc.com/Nghile/16nghile1.html#KHAI_M%E1%BB%98_M%C3%94N_

-------------------

PHONG TỤC  MỞ CỬA MẢ
VÙNG CỦ CHI--TP.HCM

***
Nghi thức cúng giống  như sách Nghi Lễ của HT Thích Hoàn Thông nói trên, về phẩm vật cúng như sau:-

PHẨM VẬT CÚNG KHAI MỘ
***

A.- CÚNG NGOÀI MỘ:-

Hai mâm Đất Đai và Vong.
-một cái thang  nam 7 (hay nữ  9) nấc (bẹ chuối xỏ nấc tre)
-5 miếng thẻ tre (để dán chữ Nho trấn mộ) ngang 2 cm, dài 30 cm ( có phần đuôi vót nhọn 10 cm)
-ba lóng trúc dài khoảng 30--40 cm. Cắt đầu trên, chừa mắt ở dưới.
   +một ống đựng gạo
   +một ống đựng muối
   +một ống đựng nước
Đổ đầy ba thứ xong. Bịt lại bằng vải trắng.
-một cây mía (được mía lau càng tốt)
-một con gà giò trống.
-tám chén chè (mỗi mâm bốn chén)
-bốn dĩa xôi (mỗi mâm hai dĩa)
-một dĩa trái cây thường (không cần ngũ quả)
-một bình bông
-5 thứ đậu (đen, xanh…) + Mè (mỗi thứ một nắm )

B.- CÚNG TRONG NHÀ:-

Ba  (hoặc 4) mâm cơm để cúng:-


1-ông bà tổ tiên
2- bàn thờ vong người chết
3-mâm kiếng (cô bác, thân tộc, hoặc chiến sĩ)

(nếu là 4 mâm thì chia ra cô bác riêng, chiến sĩ riêng)

*MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KHAI MỘ  
 


 


(Vị Pháp sư đang rải đậu lên mả)
(Trường hợp không có nhà Sư, có thể mời vị Pháp sư Đạo sĩ chủ trì nghi thức “Mở cửa mả” cũng được)

 


zensinbad:
Vâng, chân thành cảm ơn ongdia và nhuocthuy đã giải đáp thắc mắc giùm mình. Qủa thật, diễn đàn này có rất nhiều nhân tài, bây giờ mới tận mục sở thị, thật đáng ngưỡng mộ...
Xin chân thành cảm ơn!

maudon:
Chào bạn, không phải nhân tài đâu, người trả lời cho bạn là Admin trưởng của trang diễn đàn rồi đó  :x nếu không có túi kiến thức càn khôn thì đâu có làm admin trưởng chứ.  :)
Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới đang đến gần, tứ đại mỹ nhân chúng con kính chúc sức khỏe và vạn sự cát tường lên Thầy Nhược Thủy yêu quí. Nguyện mọi công đức của Thầy luôn làm kim chỉ nam cho những thành viên trẻ dại như chúng con giữ vững bước đường tu học. Md kính.

ongdia:
Trích dẫn từ: zensinbad trong Tháng Mười Hai 27, 2009, 03:26:19 pm

... Qủa thật, diễn đàn này có rất nhiều nhân tài, bây giờ mới tận mục sở thị, thật đáng ngưỡng mộ...
Xin chân thành cảm ơn![/b][/color]

**Không có chi ... >:D<zensinbad...zensinbad:
Trích dẫn từ: maudon trong Tháng Mười Hai 28, 2009, 12:34:57 am

Chào bạn, không phải nhân tài đâu, người trả lời cho bạn là Admin trưởng của trang diễn đàn rồi đó  :x nếu không có túi kiến thức càn khôn thì đâu có làm admin trưởng chứ.  :)
Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới đang đến gần, tứ đại mỹ nhân chúng con kính chúc sức khỏe và vạn sự cát tường lên Thầy Nhược Thủy yêu quí. Nguyện mọi công đức của Thầy luôn làm kim chỉ nam cho những thành viên trẻ dại như chúng con giữ vững bước đường tu học. Md kính.Hóa ra Thầy nhuocthuy và ongdia là Admin chính của diễn đàn này sao? Thật là thất kính, thất kính...
Xin cảm ơn nhị vị đã giải đáp giùm!
Zensinbad còn nhiều điều phải học hỏi, xin được chỉ dạy thêm ạ...
Chân thành cảm ơn!

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page