Tháng Hai 20, 2019, 06:41:01 pm -
 
  Trang chủ Trợ giúp Feedback Tìm kiếm Đăng ký Trợ giúp  
 
Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Đã đăng ký nhưng quên email kích hoạt tài khoản?

 
Các ngày Lễ - Vía Âm lịch Tra ngày
闡 舊 邦 以 輔 新 命,極 高 明 而 道 中 庸
Xiển cựu bang dĩ phụ tân mệnh, cực cao minh nhi đạo Trung Dung
Làm rõ [học thuật] của nước xưa để giúp vận mệnh mới; đạt đến chỗ tối cao minh mà giảng về Trung Dung.
  Xem các bài viết
Trang: [1]
1  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC / Re: kiếp người và định số vào lúc: Tháng Giêng 07, 2008, 12:19:08 pm
mô phật cám  ơn bạn
2  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC / Re: kiếp người và định số vào lúc: Tháng Giêng 07, 2008, 11:21:39 am
cám ơn bạn đọc mục đề này,nếu dể như bạn nói,ai cầu phật củng có.ai cầu chúa củng có,chúa và phật giải quết hết,thì còn gì là nghiệp quả luân hồi......
thí dụ thôi nhé bạn......
công việc của bạn và ngôn ngữ,hiểu biết,của bạn chỉ chừng ấy thôi
thìm bạn đừng nên nói gì,trong câu chuyện tôi kể
3  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / VÕ THUẬT - DƯỠNG SINH / Re: Hồng Gia La Phù Sơn vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2007, 09:32:20 am
chào bạn, hay anh chị gì đó..v.v.v.nếu bạn đả được người khác giải thích,thì còn hỏi tôi làm gì...đâu phải ai ai củng giải thích được,bạn muốn làm khó tôi chăng.
tôi đưa lên diển đàn là vì,bể học mênh mông,thất sơn tôi nhỏ bé lắm,bạn đả được người giải thích rồi,tôi nào dám nói chi hơn...
4  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / NHÂN ĐIỆN - CẢM XẠ - YOGA / Re: CÁC ĐÒN ĐÁ CĂN BẢN TAEKWONDO vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2007, 07:12:32 am
nắm đấm trái

Quay 900 trên chân trái thuận kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng phải

Kéo chân phải lại thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (2)

Bước chân trái tới hướng trục chính thành tấn trước, đỡ liên tiếp trung đẳng trái và phải từ ngoài vào trong

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, hạ chân đá xuống phía trước thành tấn trước, đỡ liên tiếp trung đẳng phải và trái

Giữ nguyên tư thế tay, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (6) sau đó hạ chân đá xuống phiá trước thành tấn trước và lặp lại giống kỹ thuật (6)

Bước chân phải tới trước trhành tấn trước, đánh thượng đẳng bằng lưng nắm đấm

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Bước chân phải tới trước thành tấn trước, đánh cùi chỏ vòng ngang

Quay 1250 trên chân trái, thuận kđh thành tấn sau lặp ngược lại và giống kỹ thuật (9)

Bước chân trái tới trước thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (10)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái và trung đẳng phải từ ngoài vào trong

Giữ nguyên vị trí tay, đá tống trước phải, hạ chân đá xuống phiá trước thành tấn trước đỡ hạ đẳng phải. Sau đó đỡ tiếp trung đẳng nghịch từ ngoài vào trong

Quay 900 tại chỗ ngịch kđh bước chân trái tới thành tấn trước, đỡ thượng đẳng trái

Quay 900 trên chân phải, đá tống ngang phải, hạ chân đá xuống thành tấn trước, đánh cùi chỏ trái vòng ngang vào lòng bàn tay phải

Quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn trước, đỡ thượng đẳng phải

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (15) và (16)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái và trung đẳng phải từ ngoài vào trong

Giữ nguyên vị trí tay đỡ, đá tống trước phải, sau đó hạ chân đá xuống phiá trước và kéo chân trái lên sát chân phải thành tấn chéo đồng thời đấm thượng đẳng phải bằng lưng nắm đấm. Hét Kiyah ! Paro; quay tại chổ nghịch kđh thành tấn chuẩn bị
THÁI CỰC KHẢM CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bài Taekeuk 6 jang

- APKOOBI: tấn trước

- ARAE-MAKKI: đỡ hạ đẳng

- AP-CHAGI: đá tống trước

- BAKAT-PALMOK-MONTONG-BAKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

- DWITKO OBI-SEOGI: tấn sau

- SONNAL EOLGOOL-BAKAT-MAKKI: đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn tay

- DOLLYO-CHAGI: đá vòng cầu bằng ức bàn chân

- BAKAT-PALMOK-EOLGOOL- BAKKAT-MAKKI: đỡ thượng đẳng từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

- MONTONG-BARO-JIREUGI: Đấm nghịch

- ARAE-HEOHYO-MAKKI: đỡ quét hạ đẳng hai tay

- BATANSON-MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay

Tư thế chuẩn bị (JOONBI) với tấn chuẩn bị (PYEONHI-SEOGI)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, hạ chân đá về phía sau thành tấn sau , đồng thởi đỡ trung đẳng phải từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

Quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng phải

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (2) và (3)

Bước chân trái tới hướng trục chính thành tấn trước, đỡ thượng đẳng phải bằng cạnh bàn tay

Đá vòng cầu phải, sau đó hạ chân đá xuống nhanh

Bước chân trái tới thành tấn trước đỡ thượng đẳng trái từ trong ra ngoài với nắm đấm úp tiếp theo đấm trung đẳng nghịch phải, đấm tiếp trung đẳng trái

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, hạ chân đá xuống phiá trước thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng trái

Quay 1800 trên chân phải thuận kđh thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (7)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (8) (8’)

Quay 900 trên trên chân phải nghịch kđh thành tấn chuấn bị, đỡ quét hai tay xuống hạ đẳng . Chú ý kỹ thuật này diển đạt chậm

Bước chân phải tới thành tấn trước, đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn tay trái

Giữ nguyên tư thế tay, đá vòng cầu trái. Hét Kiyah!

Sau đó hạ chân đá xuống quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng phải

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước trái, hạ chân đá về sau thành tấn sau, đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

Quay 1800 trên chân phải, nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, hạ chân đá về sau thành tấn sau, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (15’)

Quay 900 trên chân trái nghịch kđh, bước chân phải về phía sau thành tấn sau. đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Rút chân trái vế phiá sau thành tấn sau, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (18)

Lui chân phải về phía sau thành tấn trước, đỡ trung đẳng trái từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay

Giữ nguyên tư thế, đấm nghịch trung đẳng phải. Chú ý: Kỹ thuật (20) và (21) diển đạt liên tục

Lui chân trái về phía sau thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (20)

Giữ nguyên tư thế lặp ngược lại và giống kỹ thuật (21). PARO, lùi chân phải về sau thành tấn chuẩn bị
THÁI CỰC CẤN CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bài Taekeuk 7 jang

- BEOM-SEOGI: hổ (miêu tấn)

- BATANGSON-MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay

- AP-CHAGI: đá tống trước

- MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từngoài vào trong

- DWITKOOBI-SEOGI: tấn sau

- SONNAL-ARAE-MAKKI: đỡ hạ đẳng bằng cạnh bàn tay

- DEUNG-JOOMEOK-APECHIGI: đánh trung đẳng bằng lưng nắm đấm

- MOA-SEOGI:tấn nghiêm

- APKOOBI-SEOGI:tấn trước

- GAWI-MAKKI: đỡ trung đẳng và hạ đẳng cùng một lúc

- PALMOK-MONTONG-ECHYO-MAKKI: đỡ dạt hai tay với nắm đấm úp

- MOOREUP-CHIGI: đánh gối

- JOOMEOK-MONTONG-JEOCHYO-JIREUGI: đấm ngữa hai tay cùng một lúc

- EOTGEOREO-ARAE-MAKKI: đỡ chéo hai tay hạ đẳng

- APSEOGI: tấn trước cao

- MEJOOMEOK-EOLGO OL-BAKKAT-CHIGI: đánh búa thượng đẳng

- JOOCHO OM-SEOGI: tấn ngang

- PALKOOP-PYOJEOK-CHIGI: đánh chỏ vòng ngang

- SONNAL-MONTONG-BAKKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng bằng cạnh bàn tay

- YEOP-JIREUGI: đấm ngang từ hông ra

Tư thế chuẩn bị (JOONBI) với tấn chuẩn bị (PYEONHI-SEOGI)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành mêu tấn, đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, sau khi đá rút chân đá về phía sau thành miêu tấn, đỡ trung đẳng trái từ ngoài vào trong

Quay 1800 trên chân phải theo chiều kđh thành miêu tấn, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (1)

Đá tống trước trái, sau đó rút chân đá về phiá sau thành miêu tấn, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (2’)

Quay 900 trên chân phải, hơi bước chân trái lên thàh tấn sau, đỡ hạ đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Bước chân phải tới thành tấn sau, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (5)

Quay về phiá trái hơi bước chân trái lên thành miêu tấn, đỡ trung đẳng phải từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay với lưng nắm đấm tay trái đặt dưới cùi chỏ tay phải

Giữ nguyên tư thế đánh gõ vòng bằng lưng nắm đấm, vẫn giữ nắm đấm dưới cùi chỏ phải

Quay 1800 thuận kđh thành miêu tấn, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (7)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (8)

Quay 900 trên chân phải, rút chân trái lại sát chân phải thành tấn nghiêm, hai tay đưa vòng lên ngang cằm với tay trái nắm qủa đấm phải. Chú ý: Động tác này diển đạt chậm

Bước chân trái tới thành tấn trước đỡ nhanh trung đẳng trái từ trong ra ngoài và hạ đẳng phải, rồi hạ đẳng trái và trung đẳng phải

Bước chân phải tới thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (12)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ dạt hai tay từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

Đưa hai tay lên cao sau đó kéo xuống đồng tời đánh thốc đầu gối phải. Sau đó hạ chân xuống phiá trước, kéo chân trái lên sát chân phải thành tấn chéo đồng thời đánh thốc hai tay cùng một lúc với nắm đấm ngửa

Lui chân trái về phía sau thành tấn trước đồng thời đỡ chéo hạ đẳng.

Quay 1800 trên chân trái thành tấn trước lặp ngược lại và giống kỹ thuật (14)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (15)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (16)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước cao, đánh búa thượng đẳng trái từ trong ra ngoài bằng lưng nắm đấm
Đá tạt vòng lòng bàn chân phải vào bàn tay trái. Sau đó hạ chân xuống thành tấn ngang và đánh cùi chỏ phải vòng ngang

Bước chân trái lại gần chân phải thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (20)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (21)

Giữ nguyên tư thế tấn, đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Quay 1800 trên chân trái nghịch kđh thành tấn ngang đồng thời đấm ngang phải. Hét kiyah! PARO Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn chuẩn bị
THÁI CỰC KHÔN CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bài Taekeuk 7 jang

- DWITKOOBI-SEOGI: tấn sau

- BAKAT-PALMOK-MONTONG-MAKKI: đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

- TWIEO AP-CHAGI: đá bay tống trước

- MONTONG-BARO-JIREUGI: đấm nghịch trung đẳng

- MONTONG-AMMAKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong

- MONTONG-BANDAE-JIREUGI: đấm thuận trung đẳng

- APKOOBI-SEOGI:tấn trước

- OESANTEUL-MAKKI: đỡ thượng đẳng và hạ đẳng cùng một lúc

- JOOMEOK-CHYOGYO-JIREUGI: đánh thốc

- KOA-SEOGI: tấn chéo

- SONNAL-MONTONG-BAKKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng bằng cạnh bàn tay

- AP-CHAGI: đá tống trước

- BEOM-SEOGI:miêu tấn

- BATANGSON-MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay

- MONTONG-DOOBEON-JIREUGI: đấm trung đẳng liên tiếp hai lần

-

Tư thế chuẩn bị (JOONBI) với tấn chuẩn bị (PYEONHI-SEOGI)

Bước chân trái tới thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái từ trong ra ngoài với nắm đấm úp,sau đó hơi bước chân trái tới thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng phải

Nhảy lên bay đá tống trước trái. Sau khi đá rơi xuống với chân trái trước thành tấn trước, đỡ trung đẳng trái từ ngoài vào trong, giữ nguyên vị trí tấn đấm liên tiếp trung đẳng phải và trung đẳng trái

Bước chân phải tới thành tấn trước đấm thuận trung đẳng phải

quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái, thượng đẳng phải. Chú ý: mắt nhìn về hướng đỡ

Giữ nguyên vị trí tấn, quay hông nghịch kđh đánh thốc chậm tay phải, tay trái đưa về phía vai phải

Bước chân trái chéo qua phía chân phải thành tấn chéo. Sau đó bước chân phải ra thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (4)
Lặp ngược lại và gống kỹ thuật (5)

Quay 900 trên chân trái nghịch kđh thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Bước chân trái tới thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng phải

Đá tống trước phải, sau khi đá rút chân đá về phía sau, sau đó rút chân trái về phía sau thành miêu tấn, đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay phải

Bước chân trái tới phía trái thành miêu tấn, đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng cạnh bàn tay trái

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước trái. Sau đó hạ chân đá xuống phía trước thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng phải

Kéo chân trái lại thành miêu tấn, đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong bằng ức bàn tay trái

Quay 1800 trên chân trrái thuận kđh thành miêu tấn, lặp ngược lại giống kỹ thuật (11)

Lặp ngược lại giống kỹ thuật (12)

Lặp ngược lại giống kỹ tuật (13)

Quay 900 trên chân trái thuận kđh thành tấn sau, đỡ hạ đẳng phải.Chú ý nắm đấm tay trái để trước ngực

Đá tống trước trái, sau đó nhảy lên đá tống trước phải. Sau khi đá rơi xuống với chân phải phía trước thành tấn truớc, đỡ trung đẳng phải từ ngoài vào trong, đồng thời đấm liên tiếp trung đẳng phải và trái. Hét Kiyah

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Hơi bước chân trái tới thành tấn trước, đánh cùi chỏ thượng đẳng
vòng ngang

Giữ nguyên thế tấn, đánh bật thượng đẳng phải bằng lưng nắm đấm

Quay 1800 trên chân trái, thuận kđh thành tấn sau,lặp ngược lại và giống kỹ thuật (19)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (20)

Lặp ngược lại và giống kỹ tuật (21) và (21’). PARO, kéo chân trái tới thành tấn chuẩn bịTHÁI CỰC ĐẠO CHIẾN ĐẤU

Lạc Hà - Phan Chấn Thanh1968

1. Đá chân , đá mặt:

-A,B trong thế thủ chiến đấu
-B dùng chân trước đá nhẹ ống quyển A,
-A đưa tay xuống định đỡ tức thì B đá vào mặt A

2. Gạt tay, đấm bụng , nắm tay ngữa:

- A,B thế thủ chiến đấu- B gạt tay A
- B đấm vào dạ dày A, chân lướt sát đối thủ.

3. Gạt tay đấm vòng:

- A, B thế thủ chiến đấu
- B, tay trái gạt tay trước A, chân lướt sát, tay phải đấm vòng vào huyệt cự quan A.

4. Phá thế đá ngang, phản công bằng đòn đấm:
- A,B thế thủ chiến đấu
- A co chân định đá ngang
- B đưa chân trước lên cản chân A không cho đá
- B dùng tay trái (trước) đấm vào mặt A

5. Tấn công liên tiếp:

- A,B thế thủ chiến đấu
- A co chân lên định đá
- B chêm chân không cho A đá
- A đấm thẳng vào mặt B

6. Cầm tay đá thẳng:

- A,B thế thủ chiến đấu
- B chộp lấy cổ tay A
- B đá vào hông A

7. Nắm cổ tay đá ngang:

- A,B thế thủ chiến đấu
- B nắm cổ tay A kéo về
- B đá ngang vào hông A

8. Gạt tay đá vòng:

- A,B thế thủ chiến đấu
- B tay trái gạt tay phải A
- B chân phải đá vòng vào cổ A

9. Quét chân đá vòng:

- A,B thế thủ chiến đấu
- B chân trái quét chân phải A từ sau ra trước, làm mất thăng bằng
- A đá vòng bằng chân phải vào hàm A

10. Đá tấn công , đá phản công:

- A,B thế thủ chiến đấu
- A tấn công bằng thế đá ngang vào hông B
- B nghiêng người tránh đòn và phản công bằng thế đá vòng vào cổ B

11. Tránh đòn chặt, phản công bằng thế đá móc:

- A,B thế thủ chiến đấu
- A lướt trái tức bên phải B 45 độ, chặt vào gáy B, B ngiêng người tránh thoát
- B móc gót vào cự quan B

12. Tấn công liên đòn:

- A,B thế thủ chiến đấu
- B tấn công A bằng cú đá vòng cầu
- A quay ra sau chặt vào cổ B,
- B xuống tấn thấp tránh thoát đồng thời đánh cùi chỏ vào hông A
- B tấn công đòn Rigwon vào huyệt mi tâm A
5  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / NHÂN ĐIỆN - CẢM XẠ - YOGA / CÁC ĐÒN ĐÁ CĂN BẢN TAEKWONDO vào lúc: Tháng Mười Hai 28, 2007, 06:57:03 am
1. Đòn đá thẳng Ap chagi, giống đòn đá Kim tiêu Cước của Bình Định, nhưng khác là thay vì đá bằng đầu các ngón chân thì đòn ap chagi lại đá bằng ức bàn chân.

2. Đòn đá Cầu vòng Dolyeo chagi có hai phần : bằng ức bàn chân và bằng lưng bàn chân ( giống đòn đá Mawashi Haisokukubi Geri và Mawashi Geri của Karate ).

3. Đòn đá ngang Yeop chagi, giống đòn đá yoko geri kekomi của Karate, và Bàng Long cước của Bình Định.

4. Đòn đá số 4 Dwiola Yeop Chagi, tức là đòn đá giò lái bằng cạnh và gót chân từ trong ra như đòn đá ngang ( giống đòn Ushiro Geri Kekomi của Karate và Thần Long bái vỹ của Bình Định )

Ở trên là các kỹ thuật đá căn bản khi đi các bài quyền.
Ngoài ra còn nhiều đòn đá được xài rất nhiều trong chiến đấu như là đòn đá mổ chẻ trong và ngoài, đòn đá bay ap chagi, đá nghịch phía trước, đá ngang nhưng nằm, đá quét chân, đá tréo chân, đá nhãy, đá bay ngang .....v...v....
Các thế Tấn căn bản :

1. Tấn Nghiêm : tức là thế đứng nghiêm trang, hai chân đứng thẳng và hai bàn chân khép lại.
2. Tấn tự nhiên : tức là thế đứng tự nhiên, hai bàn chân cách nhau bằng khoảng cách của một bàn chân, hai mũi chân mỡ ra tự nhiên, hoặc hai bàn chân tạo thành góc tương ứng khoảng 65-70 độ ( degree ).
3. Tấn bước : hai chân song song nhau, một chân trước , một chân sau, khaỏng cách hai bàn chân vừa đủ khoảng chừng bằng vai hay khoảng chừng 20-30 cm.
4. Trung bình tấn: hay còn gọi là tấn Kỵ mã, hai chân dang rộng ra khoảng chừng 60-70 cm, hai đầu gối khụy xuống khoảng chừng 140-150 độ.
5. Tấn trước : một chân trước một chân sau, hai bàn chân song song nhau, khoảng cách giữa chân sau và chân trước khoảng 50-60 cm , chân trước khơi khụy xuống khoảng 120 độ, chân sau thẳng hặoc cũng có thể hơi cong một chút.... một xíu thôi nhen...
6. Tấn sau : là thế tấn căn bản được sữ dụng nhiều nhất trong chiến đấu, chân trước chân sau cách nhau khoảng 40-50 cm, , hai bàn chân tạo góc vuông như chử L, cả hai đâu `gối đều khụy nhẹ ở khoảng chừng 100 độ....
Các đòn thế ở Trung đẳng, hạ đẳng và Thượng đẳng :

1. Vị trí các đòn đánh đở hạ đẳng là xung quanh khu vực bụng và hạ bộ
2. Vị trí các đòn đánh đở Trung đẳng là khu vực ngực, chấn thủy...v....v...
3. Vị trí các đòn dánh đở Thượng đẳng là khu vực từ cổ trở lân đến đỉnh đầu...
Quyền pháp :
Hiện nay TaeKwon Do đã được hệ thống hóa và chính thức có tổng cộng 25 bài quyền cho tất cả các cấp đai. Sau đây là 8 bài quyền căn bản trong bộ Bát Quái Quyền của TaeKwon Do
TAEKEUK 1 JANG
THÁI CỰC KIỀN CUNG QUYỀN :

1. Chuẩn bị trong tư thế của tấn tự nhiên, hai chân song song ngang vai, hai tay nắm lại đặt ở ngay đai.

2. Xoay người sang bên trái, lấy chân phải làm trụ, di chuyển chân trái về bên trái 90 độ, cùng lúc thu hai tay chéo ngang ngực, tay trái trong, tay phải ngoài.

3. Hạ chân trái thành tấn bước trái, tay trái đở hạ đẳng bằng cổ tay ngoài.
4. Thu tay phải về hông, lấy chân trái làm trụ
5. Hạ chân phải thành tấn bước phải, cùng lúc đấm tay phải trung đẳng, tay trái thì thâu về hông cùng một đống tác đấm ra của tay phải.
6. Lấy chân trái làm trụ, thu chân phải về, thu hai tay về trước ngực như ở thế số 2, xoay hông 180 độ về phái sau
7. hạ chân phải xuống thành tấn bước phải, tay phải đỡ hạ đẳng như thế số 3.
8. Thu chân trái về, cùng lúc tay trái thu về hông
9. hạ chân trái xuống thành tấn bước trái, tay phải đấm trung đẳng, tay trái rút về hông, giống thế 5
10. lấy chân phải làm trụ, thu chân trái về, thu hai tay trước ngực giống như thế số 2, xoay người 90 độ ngược chiều kim đồng hồ
11. hạ chân trái xuống thành tấn bước trái, tay trái đở hạ đẳng
12. Giữ nguyên thế tấn, thu tay trái về, cùng lúc tay phải đấm trung đẳng
13. Trụ chân trái, mặt xoay sang phải cùng lúc thu chân phải từ tấn trước về, hai tay chuẩn bị
14. Hạ chân phải xuống trước chân trái, lập thành tấn bước, cùng lúc tay trái đở trung đẳng bằng cổ tay từ ngoài vào
15. Trụ chân phải tiến chân trái về phía trước, tay phải thu về hông, tay trái đưa về phía trước ngang ngực, nắm tay úp xuống.
16. Hạ chân trái xuống trước chân mặt lập thành tấn bước, tay phải đấm trung đẳng cùgn lúc tay trái thu về hông
17. Trụ chân phải, di chuyển chân trái ngược chiều kim đồng hồ 180 độ, hai tay thu về trước ngực
18. Hạ chân trái lập thành tấn bước, tay phải đở trung đẳng bằng cổ tay từ ngoài vào
19. Tiến chân phải về phía trườc cùng lúc nâng tay phải về phía trước ngang ngực nắm tsy úp xuống, tay trái thu về hông
20. Hạ chân phải lập thành tấn bước, thu tay phải về hông đồng thời cùng một lúc đấm tay trái trung đẳng
21. Trụ chân trái, mặt quay sang phải, di chuyển chân phải và xoay hông theo chiều kim đồng hồ 90 độ, hai tay thu về trước ngực
22. Hạ chân phải lập thành tấn trước, tay phải đở hạ đẳng bằng cổ tay từ ngoài vào
23. Giữ nguyên thế tấn, tay trái đấm trung đẳng, tay phải thu về hông
24. Trụ chân phải, xoay mặt sang trái, xoay hông ngược chiều kim đồng hồ 90 độ, thu chân trái về gần chân chân phải, hai tay thủ trước ngực, tay trái ở ngoài
25. Hạ chân trái lập thành tấn bước, tay trái đở thượng đẳng trên trán bằng cổt ay ngoài
26. trụ chân trái, thu chân phải co lên, hai tay vẫn giữ nguyên
27. Thu tay hai tay về thủ che hông, đồng thời đá thẳng chân phải ra , tức là đá ap chagi
28. Đá xong thu chân về ở tư thế giống như lúc chuẩn bị đá, tay phải thu về hông chuẩn bị đấm
29 Hạ chân phải lập thành tấn bước đồng thời tay phải đấm trung đẳng
30. Trụ chân trái, di chuyển chân phải, xoay hông theo chiều kim đồng hồ 180 độ về phía sau, hai tay thu về đở trước ngực
31. Hạ chân phải xuống lập thành tấn bước, cùng lúc tay phải đở thượng đẳng bằng cổ tay ngoài
32. Trụ chân phải thu chân trái về tư thế chuẩn bị đá thẳng, hai tay giữ nguyên
33. Đá thẳng chân trái apchagi, hai tay thủ hông
34. Thu chân về giống như thế 28
35. Hạ chân trái lập thành tấn bước , tay trái đấm trung đẳng giống thế 29
36. Xoay mặt và hông sang phải, di chuyển chân trái theo chiều kim đồng hồ 90 độ, hai tay thu về thủ
37. Hạ chân trái lập thành tấn trước, cùng lúc tay trái đở hạ đẳng bằng cổ tay từ ngoài vào
38 Trụ chân trái, di chuyển chân phải, hai tay thu về hông chuẩn bị đấm
39. Hạ chân phải xuống lập thành tấn trước, tay phải đấm trung đẳng
40. Trụ chân phải, thu chân trái về, mặt xoay về sau, xoay hông ngược chiều kim đồng hồ
41. Hạ chân trái xuống trở về tấn tự nhiên giống như lúc khởi đầu....
THÁI CỰC LY CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bài TAEKEUK 3 JANG

- ARAE-MAKKI: đỡ hạ đẳng

- MONTONG–BANDAE–JIREUGI: đấm thuận trung đẳng

- MONTONG-BARO-JIREUGI: đấm nghịch trung đẳng

- DOOBEON-JIREUGI: đấm hai cái liên tiếp

- AP-CHAGI: đá tống trước

- SONANAL-ANCHIGI: chặt trung đẳng từ ngoài vào trong

- APSEOGI: tấn trước cao

- APKOOBI: tấn trước

- DWITKOOBI: tấn sau

- SONNAL-MONTONG-BAKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài bằng cạch bàn tay

- MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong
Tư thế chuẩn bị (Joonbi) với tấn chuẩn bị (Pyeonhi seogi)

Quay 90º trên chân phải ngược kim đồng hồ (kđh) thành tấn trước cao, đỡ hạ đẳng trái

Giữ nguyên tư thế đỡ, đá tống trước phải , hạ chân đá xuống trước thành tấn trước, đấm liên tiếp trung đẳng phải trái

Quay 180º trên chân trái thuận kim đồng hồthành tấn trước cao, đỡ hạ đẳng phải

Lặp ngược lại và giống (h2) (h2’)

Quay 90º trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước cao, chặt trung đẳng từ ngoài vào trong bằng cạnh bàn tay

Bước chân phải tới trước thành tấn trước cao, lặp ngược lại giống kỹ thuật (5)

Bước chân trái lên ngang chân phải thành tấn sau, chặt trung đẳng trái từ trong ra ngoài bằng cạnh bàn tay

Bước chân trái ra phiá trước thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng phải

Quay 90º trên chân trái thuận kđh thành tấn sau, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (7)

Hơi bước chân phải về phiá phải thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (8)

Quay tại chỗ trên chân phải nghịch kđh, hơi bước chân trái tới trước thành tấn trước cao, đỡ trung đẳng phải từ ngoài vào trong

Bước chân phải tới trước thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống (11)

Quay 90º trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước cao, đỡ hạ
đẳng trái

Đá tống trước phải, hạ chân đá xuống trước thành tấn trước, đấm liên tiếp trung đẳng phải và trái

Quay 180º trên chân trái thuận kđh thành tấn trước cao, đỡ hạ đẳng phải

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (14)

Quay 90º trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước cao, đỡ hạ đẳng trái, giữ nguyên vị trí tấn đấm nghịch trung đẳng phải

Bước chân phải tới trước thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống (17)

Giữ nguyên vị trí tay, đá tống trước trái, hạ chân đá xuống thành tấn trước cao, đỡ hạ đẳng trái và đấm tiếp trung đẳng phải

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, hạ chân đá xuống thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống (19). Hét Kiyah! Paro. Quay 180º trên chân phải nghịch kđh, rút chân trái lại thành tấn chuẩn bị
THÁI CỰC CHẤN CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bàiTaekeuk 4 jang

- SONNAL-MONTONG-BAKAT-MAKKI: đỡ trung đằng từ trong ra ngoài bằng cạnh bàn tay

- DWITKOOBI SEOGI: tấn sau

- HANSONKEUT-CHIREUGI: xĩa dọc

- APKOOBI: tấn trước

- JEBIPO OM-MOKCHIGI: một tay chặt thượng đẳng từ ngoài vào trong bằng cạnh bàn tay và một tay đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn
tay

- MONTONG-BARO-JIREUGI: đấm nghịch

- YEOP-CHAGI: đá tống ngang

- BAKAT-PALMOK-BAKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

- AP-CHAGI: đá tống trước

- PALMOK-MONTONG-ANMAKK: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong

- MONTONG-BANDAE-JIREUGI: đấm thuận

Tư thế chuẩn bị (JOONBI) với tấn chuẩn bị( PYEONHI-SEOGI)

Quay 450 trên chân phải nghịch kim đồng hồ thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái bằng cạnh bàn tay

Bước chân phải tới trước thành tấn trước, xỉa trung đẳng phải, chú ý: lưng bàn tay trái chạm nhẹ dưới cùi chỏ tay xỉa

Quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn sau, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (1)

Bước chân trái tới thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (2)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, chặt trung đẳng từ ngoài vào trong bằng cạnh bàn tay, tay trái đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn tay

Đá tống trước phải, khi đá giữ nguyên tay đỡ, sau đó hạ chân đá xuống phiá trước thành tấn trước, đấm nghịch trung đẳng trái

Đá tống ngang trái
Sau đó hạ chân đá xuống tiếp theo quay 1800 nghịch kđh đá tống ngang phải, sau đó hạ chân đá xuống phía trước thành tấn sau, đỡ trung đẳng phải bằng cạnh bàn tay

Quay 1800 trên chân phảinghịch kđh thành tấn sau, đỡ trung đẳng trái từ trong ra ngoài vời nắm đấm úp

Giữ nguyên tư thế tay, đá tống trước phải, sau đó rút chân về phiá sau thành tấn sau, đỡ trung đẳng phải từ ngoài vào trong

Quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn sau, đỡ trung đẳng phải từ trong ra ngoài với nắm đấm úp

Giữ nguyên tư thế tay đỡ, đá tống trước tráisau đó hạ chân đá về phía sau , lặp ngược lại và giống kỹ thuật (10’)

Quay tại chổ ngịch kđh, hơi bước chân mặt tới thành tấn trước, chặt cạnh bàn tay phải từ ngoài vào trong và tay trái đỡ thượng đẳng bằng cạnh bàn tay

Giữ nguyên tư thế tay đá tống trước phải , sau đó hạ chân đá xuống phía trước thành tấn trước

Quay tại chỗ nghịch kđh thành tấn trước cao, đỡ trung đẳng trái từ ngoài vào trong

Giữ nguyên vị trí, đấm nghịch trung đẳng phải

Quay 1800 trên chân trái thuận kđh thành tấn trước cao, lặp ngược lại và giống kỹ thuật (15)

Lặp ngược lại và giống kỹ thuật (16)

Quay 900 tại chổ nghịch kđh thành tấn trước, đỡ trung đẳng trái từ ngoài vào trong. Tiếp theo đấm nghịch trung đẳng phải và trái

Bước chân phải tới thành tấn trước, lặp ngược lại và giống kỹ thuật
(19). Hét Kiyah ! Paro; quay 1800 trên chân phải nghịch kđh rút chân trái lại thành tấn chuẩn bị
THÁI CỰC TỐN CUNG QUYỀN

Kỹ thuật của bài Taekeuk 5 jang

- APKOOBI: tấn trước

- ARAE-MAKKI: đỡ hạ đẳng

- ME-JOOMEOK-NAERYO-CHIGI: đánh búa vòng

- MONTONG-ANMAKKI: đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong

- AP-CHAGI: đá tống trước

- DWITKO OBI-SEOGI: tấn sau

- SONNAL MONTONG-BAKAT-MAKKI: đỡ trung đẳng bằng cạnh bàn tay

- PALKOOP-MONTONG-CHIGI: đánh chỏ vòng ngang

- EOLGOOL-MAKKI: đỡ thượng đẳng

- YEOP-CHAGI: đá tống ngang

- KOA-SEOGI: tấn chéo

- DEUNG-JOOMEOK-EOLGOOL-APECHIGI: đánh thượng đẳng bằng lưng nắm đấm

Tư thế chuẩn bị (Joonbi) với tấn chuẩn bị (pyeonhi-seogi)

Quay 900 trên chân phải nghịch kđh thành tấn trước, đỡ hạ đẳng trái

Kéo chân trước lại thành tấn trước cao, đánh búa vòng bằng cạnh
6  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / VÕ THUẬT - DƯỠNG SINH / Re: Hồng Gia La Phù Sơn vào lúc: Tháng Mười Hai 24, 2007, 11:35:19 am
Nội Lực

Chiều sâu nguyên lý cơ bản động tác nội công


Dẫn nhập : Chúng ta có 1 hệ thống từ trường , khi chúng ta rắc những vụn sắt xuống từ trường này thì những vụn sắt sẽ THEO QUI LUẬT của từ trường mà định hình thành những vòng tròn .

Nguyên lý : Cũng vậy , khi tinh của người Cha kết hợp với trứng của người Mẹ ( sự giao nhau của Âm Dương ) sẽ sinh ra hệ thống Bát Mạch ( Nhâm , Đốc , Xung , Đới , Âm duy , Dương duy , Âm kiều , Dương kiều ) là hệ thống cơ bản đầu tiên trong cơ thể con người . Sau đó , các chất dinh dưỡng từ người Mẹ khi được hấp thụ vào sẽ THEO QUI LUẬT của Bát mạch mà định hình thành Ngũ tạng Lục phủ . Sau khi Ngũ tạng Lục phủ được hoàn chỉnh mới tiếp tục có hệ thống Lục kinh ( Thủ túc Thái dương , Thủ túc Thiếu dương , Thủ túc Dương minh , Thủ túc Thái âm , Thủ túc Thiếu âm , Thủ túc Quyết âm ) , 6 kinh trên thông với trời , 6 kinh dưới thông với đất .
Khi chúng ta tập động tác nội công LPS , chúng ta sẽ thấy ở dưới chúng ta khóa cổ chân , ở trên chúng ta khóa cổ tay , như vậy chúng ta đã khóa hệ thống Lục kinh mà chỉ tập hệ thống Bát mạch , nghĩa là chúng ta đang luyện tập hệ thống gốc của cơ thể , là hệ thống chủ của Ngũ tạng Lục phủ . Đây là lý do mà :
- Thứ 1 , tại sao chúng ta có được sức khỏe tốt trong 1 thời gian ngắn .
- Thứ 2 , tại sao khi bắt đầu tập nội công LPS chúng ta không cần chú ý đến hơi thở , vì tập hệ thống gốc nên cơ thể sẽ tự điều chỉnh hơi thở theo nhịp của chính nó khi nó cần . Tôi sẽ dẫn giải bằng hình ảnh về vấn đề hơi thở tự động ra vào theo nhịp của động tác trên video .
- Thứ 3 , tại sao khi tập nội công LPS chúng ta luôn luôn , luôn luôn , giữ cột sống thẳng không nghiêng qua trái hoặc phải , cho dù chúng ta có trầm vai tối đa , xả vai hết cỡ thì tuyệt đối chúng ta vẫn phải giữ cột sống ở tư thế chính giữa , không nghiêng ngả . Vì cột sống là cột trụ của Bát mạch trong không gian 3 chiều , nên nếu cột sống nghiêng ngả là cột trụ của Bát mạch đã bị xiên xẹo méo mó , mà nếu chúng ta tập trong tư thế Bát mạch méo mó thì đương nhiên cũng phát sinh ra 1 hệ quả tương ưng với sự luyện tập này , và kết quả ra sao chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra được .
Trên đây là khái niệm chính khi luyện tập nội công LPS . Tôi viết trưóc để các bạn đã tập , đang tập và chưa tập tham khảo và đóng góp thêm ý kiến nếu tôi có gì thiếu sót . Tôi nghĩ bất cứ thưc hiện điều gì , nếu chúng ta hiểu càng rõ rệt thì chúng ta càng tránh được những sai sót .
Và 1 điều cực kỳ quan trọng tôi xin nhắc các bạn là sau khi khoá tấn tập nội công , các bạn bắt buộc phải xả tấn , nghĩa là trước tiên chống 2 tay lên gối , nhả khớp gối thẳng ra , mắt luôn nhìn lên cho dù thân đang khom xuống , xong nhả khớp cổ chân ( 2 mũi bàn chân xoay ra ngoài ) , nhún người nhẹ cho 2 chân chắc chắn thật thoải mái , sau đó mới hồi tấn và đi lại bình thường . Vì chính Sư Tổ đã dặn dò " Các con không xả tấn thì mươi , mười lăm năm sau các con mới bị bại


Đơn nội công số 1Phần 1

- Chuẩn bị : tư thế đứng nghiêm .
- Trụ tấn : rùn 2 gối , 2 chân vẫn khép .
- Khóa quyền : 2 bàn tay nắm quyền LPS , để ngửa ở tầm ngực , trầm vai , 2 chõ hơi đưa khuỳnh ra ( chúng tôi gọi là đổ chõ ) .
- Khai tấn 1 : mở 2 mũi bàn chân 1 góc khoảng 30 độ .
- Khai tấn 2 : mở 2 gót chân 1 góc khoảng 45 độ .
- Khai tấn 3 : mở tiếp 2 mũi bàn chân 1 lần nữa .
- Khai tấn 4 : mở 2 gót chân 1 lần nữa ( chúng tôi gọi là đổ gót hoặc khóa gót ) . Sau đó mở 2 đầu gối ra 2 bên theo sức của mình . Sau khi mở 4 lần là chúng ta đã ổn định phần trung bình tấn . Tầm tấn giữa 2 chân tùy thuộc vào thước tấc cơ thể từng cá nhân , không cứ phải là 1 góc 30 độ rồi đến 1 góc 45 độ , chủ yếu là đổ gót chân và mở gối . Đứng đúng sẽ thấy phần gân cơ đùi trên và gân cơ đùi dưới cùng căng cứng .
- Xả mông : chúng ta đưa mông ra sau ( nói nôm na là vểnh mông ) .
- Dấu mông : chúng ta đưa mông hết về trước . Đây là tư thế quan trọng khi tập nội công LPS . Lúc này mông chúng ta chưa săn chắc , đến khi chuyển động tác thì mông sẽ săn chắc khi chúng ta vận lực rút gân cơ toàn thân . Sau khi dấu mông là chúng ta đã hoàn chỉnh phần hạ bàn , và từ bây giờ trở đi , chúng ta tuyệt đối không để phần hạ bàn rời rạc ( ý tôi muốn nói chúng ta không xả mông , không nhả gối , không để 2 chân bị lay động ) . Sau đây chúng ta để ý qua phần trên của cơ thể .
- Treo chõ : từ tư thế khóa quyền , mang 2 chõ hết về sau , tầm chõ ngang vú , không ở tầm hông .
- Treo chõ (bis) : nhìn ngang thấy chõ như bị kéo ngược lên , đồng thời 2 cánh tay vẫn ép sát 2 bên hông . Lúc này là lúc hơi thở tự động được nạp vào vì ngực đã mở tối đa .
- Tiếp 1 : mở từng ngón tay ( ngón trỏ trước , đến các ngón kia theo thứ tự ) , đồng thời khóa cổ tay . Từ đây trở đi thì cổ tay luôn luôn khóa , cho đến khi tròn động tác .
- Tiếp 2 : nâng 2 cánh tay ( cổ tay vẫn khóa ) lên sau ót .
- Tiếp 3 : tiếp tục nâng 2 cánh tay qua khỏi ót ( cổ tay vẫn khóa ) .
- Đúng : khi 2 tay nâng qua ót , chúng ta vẫn giữ cổ thẳng .
- Sai : đa số anh em mới tập khi nâng 2 tay qua ót đều có khuynh hướng đưa đầu ra trước ( như trong hình ) để dễ nâng . Các bạn nên chú ý điểm này .
- Tiếp 4 : nâng 2 tay qua khỏi đầu , 2 cánh ta cong chứ không thẳng ( cổ tay vẫn khóa ) .
- Tiếp 5 : chúng ta hạ 2 cánh tay xuống trước ngực ( cổ tay vẫn khóa ) , trầm 2 vai .
- Tiếp 6 : nắm bàn tay lại bằng cách cuốn từng đốt ngón tay ( cổ tay vẫn khoá ) , kéo 2 cánh tay ngoài vào , vẫn giữ 2 chõ lại .
- Tiếp 7 : bật ngửa 2 cánh tay ra ( cổ tay vẫn khóa ) , 2 chõ tự động khép lại song song nhau .
- Trọn động tác : rút 2 chõ về lại ngang hông , tầm vú , khi này thì 2 cổ tay tự động nhả thẳng ra , không khóa nữa . Đến đạy là trọn động tác số 1 . Chúng ta lại mở từng ngón tay , khóa cổ tay và đi lại từ đầu . Mỗi lần tập nên cố gắng đi tối thiểu là 36 lần .
- Hồi quyền : sau khi đi tập xong theo sức mình , chúng ta mang 2 tay trở về tư thế khóa quyền , chúng tôi gọi là hồi quyền .
- Xả tấn 1 : chống 2 tay xuống 2 gối , thẳng khớp gối , thân khom xuống nhưng mắt nhìn lên , nhún khớp gối vài lần .
- Xả tấn 2 : nhìn ngang để thấy 2 khớp gối được duỗi thẳng .
- Xả tấn 3 : tiếp tục mở 2 mũi bàn chân ( chúng tôi gọi là xả gót ) , tiếp tục nhún trên khớp gối cho đến khi 2 chân chắc chắn trở về trạng thái bình thường . Sau đó hồi tấn ( khai tấn như thế nào thì hồi tấn ngược lại ) trở về tư thế chuẩn bị ban đầu . Xả 3 lần , nghĩa là nhón gót trong khi 2 tay nắm lại mang lên theo 2 bên hông , hít vào - hạ gót chân xuống trong khi thả 2 nắm tay ra và để 2 tay rơi xuống lại 2 bên hông theo nhịp thở ra .

Phần 2:

1- Nói về số lần thực hiện động tác thì chúng ta lấy số 36 làm chuẩn cho công phu , nghĩa là chúng ta thực tập cho đến khi nào nhuần nhuyễn và thực hiện được 36 lần liên tục thì mới bắt đầu đi vào công phu chính thức . Nơi đây tôi xin nói với VienAnh va các bạn chưa từng tập , khi nào các bạn bắt đầu thực hành được 36 lần trong 1 lần tập , thì sau 1 tháng liên tục các bạn sẽ thấy sự thay đổi trong con người mình .
2- Tốc độ của 1 động tác hoàn chỉnh tương tự như của người trong video là được , không cần phải đi chậm quá .
3- Các bạn chú ý sẽ thấy người trong video không gồng các cơ bắp , do đó có các chi tiết sau đây mong các bạn lưu ý để đạt được hiệu quả cao nhất khi luyện tập :
- Sau khi treo chõ , lúc đã mở các ngón tay và khóa cổ tay , khi chúng ta bắt đầu nâng tay lên là chúng ta vận dụng phần gân cơ của cánh tay ngoài mà xoay nâng 2 cánh tay lên .
- Khi đến sau ót chúng ta lại nâng bằng vai cho 2 cánh tay qua khỏi đầu , chứ không chỉ nâng 2 tay . Trong khi ở trên nâng bằng vai như vậy thì đồng thời ở dưới chúng ta nhíu chặt hậu môn ( lúc này là lúc mông chúng ta săn chắc ) , rút toàn bộ gân cơ toàn thân theo động tác này ( điều này hơi khó cho những người mới tập , nhưng 1 thời gian sẽ thấy lực rút gân cơ này ) .
- Sau đó , khi xập 2 tay xuống trước mặt thì chúng ta vừa trầm vai vừa xả khớp vai ra phía trước ( khi xả 2 vai ra như vậy chúng ta thấy sẽ xé 2 nẹp ngực khi tập trước gương ) , nhưng cột sống vẫn phải giữ thẳng .
- Sau khi cuốn từng đốt ngón tay thành nắm quyền , chúng ta rút 2 cánh tay ngoài vào bằng chính 2 nẹp ngực này đồng thời với sự vận chuyển của phần gân cơ của cánh tay ngoài , trong khi cột sống vẫn luôn giữ thẳng .
- Khi chúng ta bật 2 cánh tay ngoài ra thì chúng ta rút vai về ( không còn xả khớp vai nữa ) và trầm vai , khi đó sẽ xuất hiện cầu vai là phần gân cơ u lên trên vai .
Chính cái mà chúng tôi gọi là nẹp ngực và cầu vai này chính là tấn của tay , vì gốc của tay là vai nên khi gân cơ chung quanh vai bện lại thì tay khó bị gạt , vì khi chúng ta khóa vai thì cánh tay và thân sẽ trở thành 1 khối duy nhất . Nếu tập lâu ngày , chúng ta sẽ dùng vai để thính kình chứ không dùng cánh tay ngoài nữa , vì khi đó các khớp vai được lỏng mà gân lực đã được tôi luyện đủ thời gian .
- Khi chúng ta treo chõ cho đến khi dùng vai nâng 2 tay qua khỏi đầu chính là lúc hơi thở tự động được nạp vào , và khi chúng ta xập 2 tay xuống trước mặt trầm vai xả khớp thì hơi thở tự xả ra .
Thứ 1 , mở từng ngón tay bắt đầu từ ngón trỏ vì ngón cái đã nằm ở đúng vị trí của nó rồi , nên chúng ta không cần chú ý đến ngón cái nữa . Nếu như em nói , mở ngón cái rồi sau đó lại tìm cách đóng ngón cái lại để ép trái chanh thì hình như động tác không được trơn tru cho lắm , phải vậy không ? Và vấn đề cong ngón cái thì quả thật anh Minh trong video clip đã đi không hoàn chỉnh chi tiết này , đúng ra thì ngón cái vẫn mở thẳng , vì 4 ngón kia mở thẳng thì tại sao ngón cái lại khóa cong lại chứ ? Có lẽ 1 hôm nào đó anh đích thân đi động tác để anh em quay và post lại lên vậy .
Thứ 2 , chúng ta nên chú ý đến cái gốc của động tác , nghĩa là chú ý đến nẹp ngực và cầu vai . Còn phần ngọn của nắm quyền biến hóa theo hình ngũ hành thì tùy theo ý chiến đấu thôi , không quan trọng mà cũng không phải là đúng sai . Anh thí dụ như động tác số 3 , cũng vận chuyển bằng gốc như nhau , nhưng bàn tay biến thành hình long , xà , hổ , báo , hạc thì chỉ là biến cái ngọn thôi , nhưng lực gốc vẫn là lực của nẹp ngực và của cầu vai .

Người ta hay nói Thân Tâm , vậy buông lỏng Thân ( gồm cơ + khớp ) = Thuật , buông lỏng tâm ( ý ) = Đạo . Từ Thuật lên Đạo như con nhộng thoát khỏi kén để thành bướm vậy , nghĩa là cần có 1 sự tác động mạnh mẽ để mình " bừng ra " . Nói về khía cạnh Thuật , tôi nghĩ tập luyện các pháp của LPS sẽ đưa chúng ta đến được mục đích buông lỏng Thân . Nói về khía cạnh Đạo , khi con nhộng thoát khỏi kén phải chăng là hình thái mình thoát khỏi cái Ta của chính mình ? Vì cái Ta phải chăng là cái vỏ bọc bao gồm tất cả những gì mình huân tập được và che chở cho mình như cái kén của con nhộng ? Trong danh từ " Xả kỷ tùng nhân " của Võ Đang , phải chăng ở mức độ bình thường ta dùng thuật để bỏ đòn theo lực của đối thủ , nhưng khi lên cao là ta phải Xả bỏ cái Ta hoàn toàn mới có thể theo người hoàn toàn theo đúng yếu lý Xả kỷ tùng nhân , vì phải chăng hễ còn ý niệm về cái Ta thì luôn luôn còn có sự đối kháng ? Hình như trong thời đại này , 1 người đã thân chứng sự buông lỏng của Ý là Tổ sư Usheiba của môn phái Aikido . Có lẽ Ngài đã thoát khỏi cái kén , cái Ta , của chính mình nên Ngài mới phát biểu " Ta và vũ trụ là 1 " . Lần về trang sử cũ , phải chăng cách đây hơn 2500 năm , Cồ Đàm ( tục danh của Đức Phật Thích Ca ) cũng đã là người thân chứng sự buông lỏng của Ý này , khi cái ý chỉ về Vô-Ngã là cái độc đáo và duy nhất trong giáo lý của Ngài đã khác với hoàn toàn tất cả các tôn giáo khác ? Phải chăng khi thân chứng Vô-ngã = không có Ngã tướng = Không còn cái Ta riêng biệt , khi đó tự nhiên "mình" sẽ hòa với vũ trụ là 1 ?

Đơn nội công số 1 :

[url]http://www.youtube.com/watch?v=e4USujJx_6g[/url]

[url]http://www.youtube.com/watch?v=oGdXlzGUN2Y[/url]

Xả tấn :

[url]http://www.youtube.com/watch?v=ZyAPEM41loA[/url]

7  Á Đông Dưỡng Sinh Thuật / VÕ THUẬT - DƯỠNG SINH / Hồng Gia La Phù Sơn vào lúc: Tháng Mười Hai 24, 2007, 11:33:47 am
Tâm Pháp: Tấn Pháp - Nội Lực – Ðòn Lõng

Ba sự việc nầy hổ tương lẫn nhau: Tấn Pháp đúng cách giúp Nội Lực tăng trưởng, Nội Lực tăng trưởng giúp cho Ðòn Lõng (nhanh, biến hiện) mà mạnh, Ðòn Lõng (không gồng) thì Khí Lực lưu thông giúp ta khỏe, bền bỉ và thông minh.
Ðể có được những kết quả nầy điều tiên quyết là phải tập Nội Công đều đặn. Nội Công Hồng Gia La Phù Sơn căn bản gồm 25 đơn bộ và 3 bài. Chính những đơn bộ Nội Công nầy sẽ kết hợp rải rác trong các bài quyền, tạo cho ta tác phong con nhà Võ và giúp tạo giáp bào bảo vệ thân, ra đòn chính xác và mạnh (không cần lấy trớn: 1 Inch punch). Cũng như sau nầy giúp ta nhận diện bà con đồng môn (Hồng Gia) không sai chạy ngụy tạo.

Ðơn bộ Nội Công

Ðơn bộ Nội Công là những thao tác giúp ta luyện gân (tendons), mỗi một đơn bộ giúp ta tập một “tendon” khác nhau. Gân mạnh giúp cho cơ thể rắn chắc nhẹ nhàng, là áo giáp che chở cho cơ thể.
Có những khác biệt quang trọng giữa luyện gân và luyện cơ bắp (body builder, cử tạ):
• Cơ bắp nếu không tập sẽ bị xuống, cần bồi dưỡng đúng cách (thịt bò, Vitamins...), hạn chế bởi tuổi tác, động tác cứng và chậm.
• Luyện gân khi đạt được sẽ giữ bền lâu, già trẻ đều tập được, động tác mềm mại uyển chuyển, nhanh lẹ như sấm chớp.
Ta có thể ví gân (tendons) giống như xe đua mà xăng là Nội Lực, mà Nội Lực tích tụ được là nhờ tập những đơn bộ Nội Công.

Tấn Pháp


Tấn Khóa

Ðể có kết quả khi tập những đơn bộ Nội Công chúng ta cần lưu ý đến cách đứng tấn sao cho đúng vì tuyệt kỷ của Hồng Gia La Phù Sơn ẩn tàng nơi đây mà ta tạm gọi là “Tấn Khóa” (locking stand), có 3 “Tấn Khóa":

Tấn chân - Tấn lưng - Tấn cổ & vai

Tấn chân: Ở vị thế Trung Bình tấn nhưng 2 gót chân banh ra và đầu gối banh ra tạo nên lực xoắn giữa 2 bàn chân và đầu gối do lực xoắn nầy sẽ giúp cho mông đưa ra đàng trước nên có tên “dấu mông”.

Tấn Lưng: Khi mà đã “dấu mông” được mà lưng vẫn thẳng không bị ngã ra sau ta sẽ có thêm lực xoắn thứ 2 tạo sức mạnh cho vùng thắt lưng, mà sách Vỏ có câu “chủ lực tại iêu (eo)”, đây là nơi phát lực và sự nhanh nhẹn ví như Hổ Báo mạnh nhờ bộ lưng.

Tấn Vai-cổ:Ta có 2 thao tác căn bản:
• Khi “giấu mông” mà lưng thẳng cộng thêm 2 đầu vai đưa ra trước cổ hơi kéo về sau càm hơi rút vô mà ta có tên gọi “hàm hung bạt bối” ta có thêm lực xoắn thứ 3, lực nầy giúp vai thêm mạnh mà vai là gốc của tay, đây là bí quyết 1 inch punch của Lý Tiểu Long. Chỉ cần trầm vai là tay phát đòn vũ bão mà không cần lấy trớn từ xa.
• Cũng như trên nhưng thay vì đưa đầu vai ra trước thì ta lại ưởn ngực, lực xoắn nầy áp dụng với đơn bộ Nội Công số 2 sẽ giúp ta có được bộ ngực rắng chắc làm áo giáp che thân, đồng thời tạo thêm nẹp giúp lực kéo của tay thêm mạnh. Lúc trước Sư Phụ Tuấn thường kéo tay thắng những phu khuân vác lực luởng nhờ ở nẹp nầy.
Do “Lực Xoán” và “Tấn Khóa” tạo nên cái gốc vững chắc nên tay có thể đi quyền mềm mại (không gồng) mà không yếu, đây là yếu quyết luyện khí của khí công. Kết hợp 3 lực xoắn này khi tập các đơn bộ Nội Công thì việc tập sẽ không mệt trái lại sẽ được khỏe khoắn khác thường, càng tập Nội Lực càng dồi dào (nội lực tụ tại thắt lưng mà khí tụ tại đan điền), và với những thao tác được chọn lọc kỷ càng giúp khí lực lưu chuyển từ chân lên đến đỉnh đầu nên thần khí an tịnh trí thông minh phát triển lợi lộc trăm bề.Một số cách luyện chân của HGLPS


1- Hồ điệp tấn : chúng ta đứng trung bình vừa tầm chân , 2 mũi bàn chân mở ra , 2 tay chống vào 2 đầu gối trong khi thẳng 2 khớp gối ( như tư thế xả tấn ) , xong chúng ta đưa 2 gối theo chiều tròn từ ngoài vào trong đến khi 2 gối chạm nhau , sau đó hạ 2 gối xuống càng thấp càng tốt . Khi 2 gối xuống tối đa , chúng ta nhún vài lần , xong mang 2 gối lên theo chiều tròn từ trong ra ngoài , nhả hết về sau cho đến khi ngửa 2 lòng bàn chân lên 1 chút . Động tác này bện gân cơ ở chân , đồng thời mở khớp gối và cổ chân .
- Lưu ý : Thứ 1 , theo thời gian và tùy theo độ tuổi mà chúng ta sẽ xuống hết 2 gối chạm đất ( như tôi năm nay 48 tuổi mà vẫn tập hàng ngày động tác này ) . Thứ 2 , khi xuống , 2 gối phải đi theo vòng tròn từ ngoài vào trong , chứ không xập thẳng 2 gối xuống ( tôi thấy 1 số anh em không để ý chi tiết này ) , khi lên 2 gối phải đi vòng tròn ngược lại , để có âm dương đóng mở thì gân cơ 2 chân mới sống động . Thứ 3 , khi xuống hết chúng ta nhún vài cái rồi lên lại chứ không ngồi im , cũng để giữ cho gân cơ sống động .

2- Tập chân 1 : chúng ta đứng trên 1 chân , gác chân còn lại trên đùi chân trụ , xuống càng thấp càng tốt , xong xoay thân qua lại . Tập đều 2 chân . Động tác này là 1 trong những động tác luyện chân của BachHạc . Chúng ta dùng ngay trọng lượng của thân mình , dồn lên 1 chân , xong lại xoay chân đó , vì vậy gân cơ sẽ bện lại đồng thời gân lực sẽ gia tăng và chân sẽ linh động tự tìm đường đi riêng của nó khi thực chiến . Động tác này cũng bện gân cơ và tập 2 khớp gối với cổ chân .

3- Tập chân 2 : chúng ta đứng 2 chân song song , cách khoảng 1 nắm tay , xong dùng sức của 10 đầu ngón chân kéo nguyên thân mình di chuyển về phía trước . Động tác này cũng giúp gân cơ của chân gia tăng sức mạnh đáng kể . Lúc đầu mới tập , 10 ngón chân còn yếu , nhiều bạn sẽ phải dùng sức của gót chân để phụ lực ( có 1 số bạn không nhúc nhích được tí nào ) , nhưng không quan trọng , theo thời gian chúng ta sẽ đạt được kết quả theo ý muốn , khi đó chúng ta di chuyển mà đầu sẽ không còn nhấp nhô .
Các bạn thấy đó , LPS ngay cả tập chân cũng chỉ dùng trọng lượng của chính cơ thể mình chứ không dùng trợ cụ để tăng lực . Chúng ta nên lưu ý điểm này .

Link xem clips trên Youtube:

Hồ Điệp tấn:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=Y9f2NjtVL5Y[/url]

Tập chân số 1:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=HDkMAdzrN9Y[/url]

Tập chân số 2:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=EGcCEcXddFs[/url]
8  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC / kiếp người và định số vào lúc: Tháng Mười Hai 24, 2007, 11:05:48 am
bài viết này là chuyện thật,sơn có từng kể bên tuvilyso rồi,nay sơn kể lại,với hảo ý đóng góp cho diển đàn mà thôi.

khi sơn khoảng chừng 10 tuổi,sơn sống tại phù nam vương quốc cổ,tại núi ông tượng và núi ba thê,không cách xa 7 núi cho lắm,độ khoảng nửa ngày bơi xuồng ba lá thôi,tuổi thơ của sơn trong trắng lắm.ruộng đồng bao la,cá chim cua chuột,và đàn trâu thân thương.
ngoài nhửng loài thú đó,sơn chỉ có được một người bạn con nhà giàu hơn sơn,những chuổi ngày tuổi thơ,vẩn êm ả như thủy triều,như những vạt lục bình trôi theo dòng nước,sơn và bạn gặp nhau,là một hai ba cùng nhau đá dế,vào một buổi độ chừng xế chiều thì phải,sơn bị thua mất xác vài em dế lửa chiến,tức mình sơn không chơi nửa,ngồi ngó mây trời vu vơ,bổng sơn thấy một người,tuổi độ củng chừng cao,dáng mạo khác người dân quê,bước vào nhà của bạn sơn.
y trang giống như tu sỉ,y phục tựa pháp sư,sơn thiệt tình không biết được phần vì tuổi còn nhỏ,ngày ngày tà lỏn lưng trần phơi sương cùng tế nguyệt...
khi sao hôm chuẩn bị lên đèn,thì vị khách ấy củng vừa chào từ giả ba má,của bạn sơn để ra đi,không hẹn ngày tao ngộ.....
hôm sau đàn trâu ăn cỏ no nê chúng nằm yên tại đầm trâu.ba chân bốn cẳng sơn chạy lại nhà bạn mong được trả thù,vì hôm nay tìm được,2 em dế than một em dế lửa trông rất oai,là kiện tướng,khi sơn vào nhà bạn,thì không thấy bạn đâu,sơn hỏi ba má bạn,người cha già không nói chi,mắt hướng về chốn xa xăm nào đó,người mẹ hiền của bạn vò đâu sơn,rồi nói,con đi theo dì,dì dẩn sơn xuống hầm dưới lòng đất,sơn thấy lạ hỏi.dì ơi sao nhà dì có hầm,nào giờ con không biết.dì lại vò đầu sơn nhưng nước mắt chảy.sơn thấy có gì không êm rồi,câm miệng không hỏi chi nửa.
xuống đáy hầm rồi dì bảo,con chơi cho vui có dì nhớ kiêu dì nghen con.sơn dạ cho phải lể thôi,chứ thấy thằng bạn nâng niêu mấy con dế của sơn bị thua,thiệt tình sơn tức gần chết.dì đi lên rồi sơn khiêu chiến liền,ê mày tèo hôm nay tao có mấy em dế chiến lắm chơi không mày,tèo nói ngay chơi thì chơi,tao đâu sợ chơi với mày,đúng là kỳ phùng địch thủ..

hai đứa tụi tui vui say đá dế vui vui lắm,đến khi bạn sơn thua hết dế của nó,quả thật hôm nay tui tìm được mấy em dế chiến và đả thiệt,
tèo bực tức vì thua hết dế,nhưng bị cấm không cho ra ngoài,nó bực và thù sơn lắm lắm,nó lặng im đi lại cái bàn nhỏ ở góc tối của căn hầm,gọt xoài ăn cho đở tức,sơn tui đang say men chiến thắng,o bế vuốc ve mấy em dế dể sợ luôn.miệng nói huyên thuyên nào em dế đá giỏi.nhìn dế củng không phải dể,sơn tui ca bài ca con cá,rất lạc tông đàn,chợt tai tôi nghe tiếng gì hình như bị vấp thì phải,nhưng tiếng gáy te té te của mấy em dế,tôi bỏ quên vạn vật,độ chừng 15 phút tôi xoay người để đối diện với cái bàn,thì hởi ôi,mẹ cha ôi,tôi toàn thấy là máu,máu máu thật nhiều,và bạn,bạn tôi nằm trên máu,vừa rung tôi bò lại bạn,nhưng nó đả,nó đả nằm yên nào nghe tôi gọi nó,vừa té đái
vừa bò vừa đái,tôi kiêu trong cổ họng,dì dượng ơi,không ai nghe,tôi lại cố bò vừa bò vừa té đái.tôi cố bò tới cửa nhà bếp,và dì vửa tah61y tôi,củng lả lúc tôi ngất xiểu,khi tỉnh dậy dì nói tèo nó chết rồi,vài bửa trước có vị cư sỉ đi ngang qua,thấy có điều không hay và biết ngày tận số của tèo,nên bài kế,muốn cho tèo thoát chết,ông nghỉ đào hầm nhốt tèo dưới lòng đất,không va chạm những gì trên cỏi đời.ông bảo đảm thoát nạn kiếp...dì khóc nức nở lắm ôm tui gần nghẹt thở,và lúc ấy đôi mắt của dượng rất trầm tỉnh,nói với sơn,con à số đả định kiếp đả hết.bay lên trời trốn dưới biển củng chết thôi.
tui nằm yên bất động,không hiểu người lớn nói gì,tèo nó chết,nó làm gì ai đâu ngoài đá dế với tui,nếu đá dế là phạm tội.thì tui củng có sao tôi không chết,tui mệt và nghủ,trong giấc nghủ tôi thấy tèo nói với tôi,từ vô lượng kiếp,kiếp này tao phải chết như vậy,số đả định nợ phải trả,trốn đi đâu củng không thoát.
9  QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG / HỘI VIÊN GIAO LƯU - OFFLINE / mừng giáng sinh đến toàn thể diển đàn vào lúc: Tháng Mười Hai 24, 2007, 09:22:48 am
xin chào diển đàn,thất_sơn là thành viên mới hội và nhập,vào trang hoàng thần tài.com.
mùa giáng sinh đã đến,xin cầu hồng ân bề trên,hướng về và gia hộ chư liệt vị,
thất _sơn cung kính chào thầy tiêu diêu tử
10  TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ / CHUYỆN HUYỀN BÍ - XƯA & NAY / Re: Những Tuổi Tốt Để Làm Thầy Bà ! vào lúc: Tháng Mười Hai 17, 2007, 09:17:03 am
whoa nghe thầy nói những tuổi làm thầy,em củng có trong số này,dần can giáp,
nhưng em hổng biết chi mô,sao nàm thầy,hỏng biết thầy còn nhận lính mới nửa không vậy,nếu còn xin nhận em nhá thầy..
Trang: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Copyright © 2009 | hocthuatphuongdong.vn | admin@hocthuatphuongdong.vn Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Trang được tạo trong 2.05 seconds với 21 câu truy vấn.