Học Thuật Phương Đông

Nho Gia Tư Tưởng Học => KINH DỊCH - TỬ VI - NHÂN TƯỚNG - BÓI DÂN GIAN => Tác giả chủ đề:: tranthanhkiet trong Tháng Một 13, 2016, 02:27:46 AMTiêu đề: [Ebook] Quốc văn Chu dịch diễn giải - Phan Bội Châu
Gửi bởi: tranthanhkiet trong Tháng Một 13, 2016, 02:27:46 AM
Quốc văn Chu dịch diễn giải
Tác giả: Phan Bội Châu


Đây là bản số hóa tác phẩm Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải của cụ Phan Bội Châu theo bản in của nhà xuất bản Văn Học, có bổ sung phần chữ Hán theo bản in của nhà xuất bản Khai Trí năm 1969 và đã sửa một số lỗi in sai trong sách in của cả 2 nhà xuất bản.