Học Thuật Phương Đông

Phật Giáo Tư Tưởng Học => MẬT TÔNG => Tác giả chủ đề:: ongdia trong Tháng Sáu 04, 2012, 06:33:52 amTiêu đề: Tibetan Vesak Day( June 04 2012 ).
Gửi bởi: ongdia trong Tháng Sáu 04, 2012, 06:33:52 am
Tibetan Vesak Day( June 04 2012 ).

(http://i945.photobucket.com/albums/ad292/ongdia27/BuddhastatueLLtemplefromrigpa_org.jpg)

In tibetan buddhism this day is called " Saka Dawa Düchen " , (the full moon day of the fourth Tibetan lunar month) it's the celebration of the Buddha's Birth, Enlightenment, and Passing into Paranirvana.

So make good use of this very day to perform as much meritous activities as you can eg. offer lamps to the buddha , go turn on prayer wheels , meditations,Chuyển kinh, bố thí, thắp nhang, phóng sanh... etc ...

Remember and Be mindfull of your Mind , speech & actions - and the motivations behind in performing all these positive acts should be pure and dedicate the merits you done for all sentient beings in samsara.

Whether good or negative, are multiplied million times on this auspicious date.
So if possible, please work to perform more meritorious acts today. Sadhu!  :D

THIỆN ÁC xuất tâm đều được cộng hóa triệu lần. Chúng ta nên gieo thiện duyên và tránh tạo nghiệp báo ít ra trong hôm nay và cho ngày mai giữ được căn lành.

www.youtube.com/watch?v=N10A8wKlGAs (http://www.youtube.com/watch?v=N10A8wKlGAs)


Tiêu đề: Re: Tibetan Vesak Day( June 04 2012 ).
Gửi bởi: kunga trong Tháng Bảy 23, 2012, 11:26:27 am
Hôm nay là ngày Phật chuyển Pháp luân lần thứ nhất theo truyền thống Tây Tạng đấy các bạn. Công đức tăng trưởng bất ngờ, hãy làm nhiều thiện hạnh và tránh xa ác hạnh nhé!