Học Thuật Phương Đông

TÍN NGƯỠNG - VĂN HÓA - VĂN HỌC - LICH SỬ - ĐỊA LÝ => VĂN HÓA - PHONG TỤC - TÍN NGƯỠNG DÂN TỘC => Tác giả chủ đề:: nhuocthuy trong Tháng Một 31, 2011, 01:20:07 AMTiêu đề: CÂU ĐỐI MỪNG NĂM TÂN MÃO (2011)
Gửi bởi: nhuocthuy trong Tháng Một 31, 2011, 01:20:07 AM
黃神財四年共智見性明心三百六十滿

真心會八方協力扶危濟困八萬四千餘

*若水敬送

(辛卯春—2011)

*Âm :-

HOÀNG THẦN TÀI, tứ niên cộng trí, kiến tánh minh tâm , tam bách lục thập mãn.

CHÂN TÂM HỘI, bát phương hiệp lực, phù nguy tế khốn, bát vạn tứ thiên dư.

*Dịch :-

HOÀNG THẦN TÀI, bốn năm góp  trí, thấy tánh sáng lòng, ba trăm sáu mươi (ngày giờ) đầy đủ.

(GĐPT)  CHÂN TÂM , tám phương chung sức, giúp nguy cứu khó, tám vạn bốn ngàn (phương tiện) có dư.


*Nhược Thủy kính tặng

(Xuân Tân Mão—2011)